Læsetid: 3 min.

Motorvej øst om København

Debat
13. januar 1998

Københavnerne fortjener en langt mere fremsynet og grøn trafikpolitik

HAVNETUNNEL
SF er imod en havnetunnel til den private biltrafik, som trafikminister Bjørn Westh nu foreslår. En havnetunnel vil gøre det endnu mere attraktivt for bilisterne at køre ind i København, og det betyder flere biler. Støj-og luftforureningen fra trafikken er i forvejen alt for høj, og de mange penge fra staten burde i stedet bruges på en udbygning af den kollektive trafik. Københavnerne har krav på frisk luft.
Trafikminister Bjørn Westh foreslår en kraftig vejudbygning fra Hans Knudsens Plads til en tunnelforbindelse over Refshaleøen og videre til Amager, hvor motorvejen skal føres til lufthavnen og Øresundsbroen ad Amager Strandvej.
Forslaget er aktualiseret af trafikprognoser der viser, at den private biltrafik vil stige, og at der vil opstå trafikpropper, hvis der ikke gøres noget.
Dette er selvfølgelig fuldstændig korrekt, men i stedet for at lave et knæfald for privatbilismen med endnu en motorvej i København, burde trafikministeren komme med forslag, der kan forhindre flere biler og mere støj- og luftforurening.
Faktisk er forslaget i direkte modstrid med Københavns Kommunes beslutning i kommuneplanen om, at trafikken skal holdes på et uændret niveau i årene fremover.
Det er uheldigt, at en trafikminister kommer med et forslag som på denne måde fuldstændig tilsidesætter en beslutning taget af Borgerrepræsentationen.

Historisk held
Desuden vil forslaget betyde, at pendlerne vil få mulighed for at tage bilen øst om København. Trafikalt set har det været et 'historisk held', at København ligger ved vandet. Det har betydet, at vi har kunnet holde middelalderbyen fri for den værste trafik.
En motorvej øst om København, vil gøre det attraktivt for bilisterne at komme ind til byen. Der vil ikke være noget incitament til at lade bilen stå og tage bus eller tog i stedet for.
Det er helt fejlagtigt, når fortalerne siger, at tunnelen er en forudsætning for en bilfri midtby. Visionerne om færre biler i byen kan langt bedre gennemføres uden tunnel.
Forslaget vil endvidere give meget store problemer både på Østerbro og på Amager. Når Øresundsbroen er bygget, vil en motorvej ned langs Amager føre til et direkte trafikhelvede, især når bilerne med en havnetunnel vil kunne køre videre til Østerbro. Uden en tunnel, vil bilerne fra Øresundsbroen være tvunget til at køre 'på tværs' af Amager.
De mange penge, som trafikministeren åbenbart er villig til at bruge i København, burde i stedet bruges på en samlet kollektiv trafikløsning. Her er der langt vægtigere grunde til, at trafikministeren går ind og koordinerer arbejdet.
I dag har vi mange planlæggere på trafikområdet i hovedstaden: HT, DSB, Ørestadsselskabet, Øresundsbroen A/S, Trafikministeriet, Københavns Kommune, kommuner og amter. De sidder hver for sig og arbejder med kollektive trafikplaner.
Ingen koordinerer, hvilket fremgår tydeligt, når man ser på de planer, der fremlægges.

Samlet plan
SF har fremlagt en samlet plan for den kollektive trafik, som omfatter to ringbaner og en række tværgående trafiklinier. Samtidig støtter SF HT's planer om bl.a. light-rail. Desuden er det vigtigt, at der laves gode omskiftningsmuligheder, så ventetiden kan minimeres. I dag bruges to trediedele af transporttiden på at vente og kun en trediedel af tiden på selve transporten.
Med en ordentlig kollektiv trafikplan vil man kunne bringe københavnerne og pendlerne hurtigere rundt med bus, bane eller minimetro, end det i dag sker med bil. I byens udkant skal der laves parkeringsmuligheder i tilknytning til stationerne, så det bliver let for pendlerne at skifte. Også skal der indføres bompenge - en enkel og let gennemførlig løsning, som straks vil reducere biltrafikken.
I dag er situationen den, at 70.000 boliger i København har et uacceptabelt højt støjniveau (over 65 d(B)A). Tillige udsættes to trediedele af alle boliger i byen for et støjniveau som ligger over Københavns kommunes langsigtede målsætning på 55 d(B)A.
Med hensyn til luftforureningen er de vejledende grænseværdier for kvælstofdioxid (NO2) overskredet i gader med 14.000 boliger, og det ser sort ud med overholdelsen af målsætningen i Trafik-miljøplanen om en reduktion på 5 procent i CO2-udslippet frem til år 2010.
Disse problemer løses ikke ved at gøre det endnu mere attraktivt at køre i bil.
Københavnerne har krav på frisk luft og grønne områder og de fortjener, at der gennemføres en langt mere fremsynet og grøn trafikpolitik, end det vi hidtil har set trafikministeren lægge op til.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her