Kronik

Bibelselskabet udfordres til duel

Debat
11. februar 1998

'De unge mennesker burde nok lære noget mere hebraisk' - hed det, da Faklen første gang kritiserede den seneste Bibel-oversættelse. Alligevel er en ny videnskabelig oversættelse af Det Gamle Testamente nu sat i gang MANIPULATION Siden efteråret 1996 har tidsskriftet Faklen løbende dokumenteret Bibelselskabets og den kirkelige højrefløjs manipulation med den autoriserede oversættelse af biblen, som udkom i 1992. Oversættelsen af det Gamle Testamente er tilpasset det Nye Testamentes dogmatik i så ekstrem grad, at der i talrige tilfælde er tale om ren forfalskning. Ikke alene er Bibelen fra 1992 oversat uden deltagelse af én eneste videnskabelig sprogekspert i det hebraiske grundsprog, men udelukkende af teologer; men arbejdsprocessen har endog været under så stort pres fra den kirkelige højrefløj, at en revisionskomité med daværende generalsekretær Niels Jørgen Cappelørn i spidsen efter oversættelsesarbejdets afslutning har taget over 600 skriftsteder og 5.700 allusioner under behandling for at tækkes politiske og teologiske særinteresser - såkaldte 'kristologiske buer'. Manipulatorerne har bevidst forsøgt at presse Kristus-profetier ind i den gammeltestamentlige tekst, selv om der ikke er skyggen af spor af dem i den hebraiske original. Årsagen er, at man ønskede en kirkebibel, ikke en videnskabelig oversættelse. Faklen har kritiseret fremgangsmåden og understreget, at om nogen havde båret sig blot tilnærmelsesvis sådan ad med oversættelsen af f.eks. Homer, ville enhver brug af oversættelsen i undervisningsøjemed være blevet indstillet på stedet. Reaktionen fra Bibelselskabet og andre kræfter inden for kirken har selvfølgelig været en blank afvisning af kritikken. Til Politiken (den 20. oktober 1996) udtalte Cappelørn: "De unge mennesker burde nok lære noget mere hebraisk". Bibeloversætter professor dr.theol. Svend Nielsen hævdede i en kronik i Information, den 19. november 1996, at Faklens form for videnskab er "et ligegyldigt fænomen". SF's præst Mar-grethe Auken forsøgte at reducere vores kritik til "drengevidenskab" i en kronik i Information, den 1. april 1997. Faklens kritik Stille og roligt er imidlertid flere og flere eksperter i hebraisk sluttet op om Faklens kritik af teologernes og Bibelselskabets manipulation. Professor i semitisk filologi gennem 35 år, dr.phil. Frede Løkkegaard, bekræftede som den første kritikken og kaldte Bibelselskabets forsøg på at skaffe 'overensstemmelse mellem den hebraiske tekst og nytestamentlige citater' for en "fundamentalistisk idé" (Faklen nr. 2). Ingen af de vrede teologer har pudsigt nok turdet gå i rette med Løkkegaard, som er den måske største ekspert på området i Danmark. Og siden er de første skridt i retning af en ny, gennemført videnskabelig oversættelse af det Gamle Testamente taget; en oversættelse, der for første gang i Danmarkshistorien bliver uden nogen som helst hensyntagen til teologien og den kirkelige dogmatik. Blandt oversætterne bliver det Kongelige Biblioteks førstebibliotekar, mag.art. i semitisk filologi Ulf Haxen, der om baggrunden for sin deltagelse karakteriserer Bibelselskabets manipulerede oversættelse fra 1992 således: "Det er rystende, at man i dag, hvor vi har været igennem en oplysningstid, 200 år efter bomber tiden tilbage til den middelalderlige tænkning, og lader det Gamle Testamente - beskrevet ved den kristologiske bue - føre hen til det Nye Testamente". Ulf Haxen er glædeligt overrasket over, at en videnskabelig oversættelse nu endelig kan se dagens lys, for Faklen "har stået over for en vældig kompakt modstand". (Berlingske Tidende, den 24. januar 1998). Professor i Det gamle Testamente, Thomas L. Thompson fra Københavns Universitet, siger til samme avis om substansen i Faklens kritik af den forrige oversættelse: "Det er fornuftigt, det, de unge mennesker fra Århus laver. De er ikke særlig høflige, men de er meget dygtige". Om hans indstilling til en opfordring til deltagelse i det nye, videnskabelige oversættelsesarbejde fastslår han: Det er "min pligt som professor". Oversættergruppen, der p.t. arbejder på de allerførste prøveoversættelser, består ud over førstebibliotekar Ulf Haxen og professor Thomas L. Thompson foreløbig af Jens-André Pedersen Herbener fra tidsskriftet Faklen, snart cand.mag. i semitisk filologi og religionsstudier; cand.mag. i semitisk filologi Karen Martens fra Carsten Niebuhr Instituttet; professor i semitisk filologi ved Oslo Universitet, mag.art. Ebbe Knudsen; mag.art. i semitisk filologi ved det Kongelige Bibliotek, Stig Rasmussen; semitisk filolog ved Aarhus Universitet, Ph.D. Phi-lippe Provençale - og endelig er professor dr.theol. Niels Peter Lemche fra Københavns Universitet tilknyttet som videnskabelig konsulent. Lige siden efteråret 1996, har Faklen understreget to simple krav til en ny, videnskabelig oversættelse: * Den skal være så tekstnær som muligt, afspejle originaltekstens kulturelle og temporale kontekst og være uden kirkelig indblanding af nogen art, og * det skal naturligvis også sikres, at det endelige resultat bliver både sprogligt mundret og stilistisk forsvarligt. Det første krav opfyldes af de semitiske filologer, der allerede er tilknyttet projektet, og det andet opfyldes ved at tilknytte en erfaren ekspert udi det danske sprog, som indlysende nok samtidig må have et grundigt kendskab til det hebraiske sprog og den specifikke religionshistoriske kontekst, som Det gamle Testamente er frembragt i. Neutzsky-Wulff Fra Faklens side mener vi ikke, at der er nogen anden end forfatteren Erwin Neutz-sky-Wulff, der kan honorere disse krav. Neutzsky-Wulff er desuden bekendt med hele problematikken omkring den manipulerede kirkebibel på allernærmeste hold, eftersom det er observationer, han allerede selv har gjort i sit forfatterskab, og som naturligvis dermed også har været en afgørende medvirkende årsag til, at Faklen oprindelig rejste hele kritikken. At han som en af de få har støttet sagen lige fra starten og endvidere har fungeret som rådgiver, gør ikke valget mindre naturligt. Den nye oversættelse skal ikke erstatte kirkebiblen i kirken, hvis kirken ikke ønsker det, men den skal indlysende nok erstatte den overalt i undervisningssektoren - både på højt og lavt niveau - og skal derfor også kunne læses af alle på et tidssvarende dansk, der samtidig ligger den hebraiske teksts mening så nær som muligt. Neutzsky-Wulff er således i mere end én henseende et naturligt valg som dansksproglig konsulent, men det er lige så indlysende, at filologerne til enhver tid selvfølgelig må have det endelige ord at skulle have sagt. Vi skal hermed opfordre Bibelselskabet til en offentlig duel, hvor manipulationen med kirkebibelen fra 1992 og bibeloversættelsesproblematikken i almindelighed diskuteres, og hvor f.eks. Niels Jørgen Cappelørn, Svend Holm Nielsen og Margrethe Auken passende kunne deltage. Nu, hvor de ikke længere patroniserende kan affærdige Faklens kritik som "drengevidenskab" eller "et ligegyldigt fænomen", eftersom en lang række eksperter altså har fundet den tilstrækkelig velfunderet, håber vi da sandelig, at de reagerer og tager imod opfordringen til et offentligt møde om sagen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her