Læsetid: 4 min.

Integration a la Rushdie

Debat
14. februar 1998

Tillad en fremmed at 'glemme sin plads' og være fræk

FRÆKHED
I DAG ER det 10-årsdagen for fatwaen mod Salman Rushdie. Jeg vil bruge ham i stedet for at snakke om ham. Rushdie har udtalt sig om en række emner, ikke mindst kulturforskelle mellem øst og vest.
Salman Rushdie er først og fremmest en intellektuel, der har sat sig ud over skellet mellem øst og vest. Han kritiserer ikke Islam i sig selv. Han kritiserer religionerne under ét og særligt den måde, vi mennesker bruger dem. Han kritiserer den måde, vi bruger kulturen.
I dagens Danmark med al den snak om integration og fremmede er Rushdie en af de mest brugbare intellektuelle, der findes.
En af historierne i Rushdies bog Øst-Vest handler om Christopher Columbus og Dronning Isabella. Under en samtale med dronningen bruger Columbus et tvetydigt ord. Dronningen bliver forvirret. Derefter bemærker Salman Rushdie, at fremmede kan være frække. Enten fordi de ikke kan sproget og dermed ikke kan udtrykke sig korrekt, eller fordi "fremmede glemmer deres plads (da de allerede har forladt den), og med tiden begynder de at tænke på sig selv som vores lige."
Dette er præcis, hvad jeg vil gøre her. Være fræk, være "vores lige". Med tilladelse.

FORSLAGET til ny integrationslov indeholder en del sætninger, som starter med "Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om..."
Følgende er et bud på, hvad disse fremtidige regelfastsættelser kan indeholde.
I Pgf. 6 stk. 2 om boligplacering af flygtninge står der, at indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af 'landstallet'. (Det er det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen regner med at give opholdstilladelse i de næste tre år.)
Det er 'vores' hensigt at opnå den bredeste opbakning til loven. Samtidig er det 'vores' klare holdning, at man også skal lære noget af de minoriteter, der klarer sig bedst i Danmark. Derfor vil 'vi' foreslå, at man i Danmark bruger grønlændernes talsystem - nemlig én, to, mange - til at bestemme landstallet via en folkeafstemning. Resultatet af afstemningen forventes at blive én eller to. 'Vi' forventer herefter ikke, at kommuner og amter vil modsætte sig en frivillig fordeling. På den måde vil det også blive nemmere for den enkelte flygtning at integrere sig i det danske samfund.

I Pgf. 20 STK. 3 om kursus i samfundsforståelse står, at indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om kursets indhold.
Da formålet med kurset er, at den enkelte flygtning kommer til at forstå det danske samfund, vil det være hensigtsmæssigt, at en del af kurset foregår i samfundet og blandt de rigtige folk; nemlig på landets bodegaer og værtshuse, hvor den enkelte flygtning med udgangspunkt i
Ekstra Bladet kommer til at diskutere forskellige emner med folket. 'Vi' håber, at denne fremgangsmåde vil fremme forståelsen af det danske samfund, samtidig med, at de indfødte danskere også får mulighed for at etablere kendskab til flygtningene og deres baggrund. Mottoet er, at samtale fremmer forståelsen.
I Pgf. 21 stk. 3 om danskundervisning står, at undervisningsministeren efter forhandling med indenrigsministeren fastsætter regler om danskundervisningens indhold og udstedelse af bevis for aktiv deltagelse. Med udgangspunkt i det forrige punkt skal danskundervisningen bestå af en del kommunikation og en del øvelser i udtale. Kommunikationen skal bl.a. bestå i bestilling af øl, snaps og håndmadder samt at beherske en vis mængde sætninger, såsom 'her går det ufatteligt godt', 'sikke et møgvejr', 'skide godt, Egon', 'og hvad så?', 'nå!' og lignende.
Udtalen skal være afhængig af den dialekt, der tales i den kommune, den enkelte flygtning er blevet placeret i.
Dette er i overensstemmelse med, at den enkelte flygtning ikke må flytte i løbet af integrationsperioden. Samtidig vil der i løbet af integrationsperioden - i takt med den mængde alkohol, den enkelte flygtning indtager - ske en udjævning af udtalen på landsbasis. Den aktive deltagelse vil være synlig efter integrationsperioden, således at et bevis uden diskussion kan udstedes.

I Pgf. 33 om introduktionsydelsen står, at indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom.
For at fremme motivationen for aktiv deltagelse i de førnævnte tilbud, skal hver enkelt flygtning modtage et 'klippekort' til bestilling af drikkevarer, håndmadder og Ekstra Bladet. For at opnå den ønskede præcisering af de facto begrebet skal 'vi' foreslå følgende: Den mest retfærdige måde, hvorpå man kan bevise, om en asylansøger er personlig forfulgt eller ej, er at sende vedkommende tilbage til sit oprindelsesland. Hvis personen opnår at blive dødsdømt, er personen personlig forfulgt, og kan hermed opnå asyl i Danmark. Denne fremgangsmåde skal ses i sammenhæng med den foreslåede folkeafstemning om asyltallet (én, to, mange) og det forventede svar (én eller to).
Om familiesammenføring: 'Vi' har intet imod, at folk benytter sig af deres menneskelige ret til at gifte sig med den person, de ønsker at blive gift med. Men det er 'vores' klare opfattelse, at hvis parret er rigtigt integreret i det danske samfund, vil de i løbet af syv år blive skilt. Således foreslår vi, at den familiesammenførte lover at blive skilt. I modsat fald skal den gamle talemåde 'skik følge eller land fly' praktiseres.

TIL SIDST vil vi undskylde vores frækhed, som enten skyldes sprogvanskeligheder eller, at tiden står i Salman Rushdies tegn.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her