Læsetid: 6 min.

Koloni-mentaliteten trives

Debat
13. februar 1998

FN's konvention for afskaffelse af racisme er ikke oversat til grønlandsk - og grønlandske OL-deltagere må ikke deltage under eget flag

GRØNLAND
FN's generalforsamling vedtog i 1965 en konvention for afskaffelse af alle former for diskrimination på grund af race. Danmark ratificerede og ikraftsatte konventionen i Danmark og i Grønland i 1971, men først året efter blev den ikraftsat på Færøerne.
I dag - 25 år efter - er dette vigtige dokuments indhold aldrig oversat til grønlandsk.
Det er den danske stat, der har ansvaret for ikke kun at få oversat sådanne internationale konventioner til grønlandsk, men også til at formidle kendskabet til dem. For også de borgere i Kongeriget Danmark, der af naturlige årsager kun kan læse tekster på vort polysyntetisk agglutinative modersmål har krav på at få fuldt kendskab til indholdet, hensigten, betydningen og anvendelsen af sådanne konventioner.
Staten har åbenlyst hverken vilje eller økonomiske midler til at formidle den fulde forståelse af konventionen for de borgere, der bor i periferien af det ellers til højtidelige lejligheder så højt besungne 'Rigsfællesskab'.
Eller har statens såkaldte 'højtuddannede' embedsmænd endnu i dag ikke for-stået, at borgerne i kongeriget ikke kun består af ét folk med dansk som modersmål? Eller er grunden den, at de omtalte embedsmænd gruer for, at grønlænderne kunne finde på at bruge en sådan viden mod Mor Danmark?
I så fald foretager statens embedsmænd - og dermed staten selv - højtråbende institutionaliseret racisme!

Koloniherre-mentalitet
Vi har i løbet af snart 277 år oplevet en koloniherrementalitet med indbygget racisme fra statens embedsmænd og politikeres side. Vi har i alle disse år oplevet løgnen og dens følger i et land, hvis folk bl.a. er opdraget efter disse ord udtalt af fangeren Uusaqqak fra Innaanganeq (Kap York) til sagnindsamleren Knud Rasmussen i 1903:
"Vore fortællinger er menneskers oplevelser, og det er ikke altid smukke ting, man hører om! Men det lader sig ikke gøre at udsmykke en fortælling, for at den kan blive behagelig at høre, når den samtidig skal være sand. Tungen må være begivenhedens ekko og kan ikke lempes efter lune og smag."
Har I europæere endnu ikke opdaget, at løgn fører til krig? Hvor lang tid skal der gå, før I opdager det? Godt nok har I reformeret kirken, således at enhver nu kan forstå, hvad præsten siger. Men hvad så med alle de forskellige fagtermer I opbygger, f.eks. i det såkaldt 'kommercielle sprog', for at narre modparten med hjælp fra de 'uundværlige' jurister, som vil fortolke og vinde sagerne for nogen af Jer.
Eller som E.R. Leach i sin bog Political Systems of High-land Burma udtrykker det:
"At et menneske taler ét sprog fremfor et andet, er en rituel handling; det er en erklæring om éns personlige identitet. At tale samme sprog som sine naboer udtrykker solidaritet med dem; at tale et andet sprog end naboerne udtrykker social afstand eller endog fjendskab".

Europas viden
Europæerne har særlig gennem de sidste 200 år ud-spredt den opfattelse, at al viden eller videnskab på denne jord stammer fra Europa og europæere, og at europæisk forståelse af samme viden er den eneste gyldige.
Men i de sidste 10 år er der heldigvis opstået en sund skepsis mod denne indgroede, intolerante, arrogante, igno-rante og rethaveriske verdensopfattelse.
Heldigvis er der åbenbart flere og flere videnskabsfolk i de humanistiske og juridisk-videnskabelige fag, der tvivler på, at den viden, der har nationalstaten som ramme og referencepunkt, som har domineret uddannelsesinstitutionerne i det 20. århundrede, "vil kunne opfylde det 21. århundredes vidensbehov. Det globale perspektiv og den internationale regulering spiller stadig en stigende rolle i den offentlige diskussion mange steder i både den tredje og fjerde verden."
Det skriver professor Hanne Petersen ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i sit skrift Nej til professor Dit og professor Dat.
Hun anfører bl.a., at kritikken af den såkaldte eurocentriske viden har sit udgangspunkt i vor del af verden - 'Den nye Verden':
"Udviklingen af de retssociologiske teorier om eksistensen af flere retssystemer, der eksisterer ved siden af hinanden (retspluralismen) har sit udgangspunkt i undersøgelsen af retstilstanden i post-koloniale samfund i den tredje verden. (...) Nordamerika har som koloniseret område og indvandringsland en erfaring med mange forskellige kulturer, religioner, trosformer samt vidensformer og velkendte sociale, racemæssige og kulturelle konflikter."

Ødelæggelsesvåben
I europæere har for eksempel altid medbragt ødelæggelsesvåben, når I vil kristne hedningene, hvor I kom frem, som om intimidering, sadisme og slavebinding er de sande billeder af Jeres form for kristendom. Det var således ikke uden grund, at folkene heroppe simpelthen flygtede, når de hørte, at 'Taleren' var på vej (Inuits navn for Hans Egede).
I Jeres form for kristendom med arabernes martérinstrument som helt rammende symbol (hvilket også kan betragtes ud af de nordiske flag), er det som om, at I simpelthen troede, at en så bestialsk og barbarisk fremgangsmåde var forlangt af Jesus!
Men da enhver form for racisme er udtryk for Jeres frygt for 'de fremmede', er alle Jeres former for diskrimina-tion på grund af denne -isme, så usigeligt uciviliserede, primitive og despotiske.
Begrebet racisme synes jo også først at være opstået efter europæernes slavebinding, ødelæggelse og udplyndring af 'indianere' og Inuit samt tyveriet af vore lande i den af Jer såkaldte 'Nye Verden' - men som for os jo var og er Den Gamle Verden.
For Columbus opdagede jo ikke 'Amerika' - hele området fra Oodaaq Ø til Islas Diego Ramirez på ca. 42,5 mio. km2 var jo allerede beboet, længe før både Erik Den Røde og Christoffer Columbus. Et allerede beboet og bebygget land kan ikke 'opdages'.

Dansk Idrætsforbund
Den uvidenhed, som åbenbart stadigvæk hersker også på bonede gulve i Jeres respektive ministerier og hos Dansk Idrætsforbund, der forbyder grønlandske deltagere til vinter-OL i Japan at bruge vort flag, tilskriver jeg Jeres uddannelsesprogrammører i hele Jeres - og dermed også vores - uddannelsessystem.
Disse givetvis højtuddannede embedsmænd synes at være svinebundet til den viden og opfattelse, der kun hersker i en lille del af verden - både geografisk og befolkningsmæssigt. Nu må den danske stat udmønte en vidensformidling i alle sine uddannelsesinstitutioner for at erkende og virkeliggøre intentionerne i konventionen for afskaffelse af alle former for diskrimination på grund af race.
Også statens lovgivere og højtuddannede embedsmænd samt Jeres idrætsforbunds magthavere må indrømme det i vor kultur så vigtige grundlag: Når du er født må du også dø - den mellemliggende periode mellem de to tidspunkter har du ingen viden om, da du ikke ved, hvad der sker bare om et sekund.
Og derfor er hele livet én stor læretid for alle. Og alle ved også, at udvikling kun opnåes gennem uenighed, og aldrig gennem løgne, fortielser og fornægtelser.

Ikke bare hudfarve
For hvordan kan det dog lade sig gøre, at Jeres idrætsforbund nægter grønlandske OL-deltagere at vise deres personlige identitet og etniske herkomst uden at forbundet stempler sig selv som racistisk institution?
Vi har vort eget, af den danske stat og andre nationer, anerkendte flag fra 1985 med det livgivende symbol: Solen. Og enhver, der har oplevet bare en enkelt solformørkelse ved, at verden går under, hvis solen slukkes!
Vi har jo også vort eget pas, selv om der nederst i parentes står Danmark. Vi har gennem Team-Greenland betalt de tre grønlandske deltageres, Michael Binzers, Katrine Hvidsteens og Arne Hardenberg Jr.'s uddannelse og sportslige udvikling. Dansk Idrætsforbund har næppe bidraget med en eneste rød øre i det særlige forløb for de tre.
Eller tror idrætsforbundets magthavere, der åbenlyst synes at være befængt og gennemsyret af storhedsvanvid, at de står over staten og folketinget?
Lider I da så meget af Jantelovens forbandelser, at I ligefrem skilter med en stor, ganske vist usynlig, plakat med påskriften: 'mindreværdskomplekser'? De grønlandske OL-deltagere kommer jo oprejste som frie og ikke som bøjede slaver! Jeg har ellers læst i Jeres egne statsanerkendte histo-riebøger, at slaveriet blev ophævet i Kongeriget Danmark ved slavelovenes ophævelse - desværre først så sent som i 1833. Da slaveri er et ukendt begreb i vor Inuit-kultur, synes vi, at enhver slavebinding af mennesker, er det ondeste, der kan hænde for den enkelte. For i FN's her omtalte konvention er racismen defineret således:
"Enhver forskel, udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling på grund af race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, hvis formål og virkning er at ophæve eller svække den ligelige anerkendelse, nydelse eller udøvelse af menneskerettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle eller et hvilket som helst andet område af samfundslivet".
Kom dog til fornuft! Skuf os ikke i vor tillid til Jeres gode vilje!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her