Læsetid: 4 min.

BæredygtigeDanida-projekter

Debat
27. marts 1998

Danidas ambitioner for en bæredygtig energiforsyning i Den Tredje Verden er høje

U-LANDS-BISTAND
Energiforsyning er en central forudsætning for at bekæmpe fattigdom og sikre bæredygtig udvikling i u-lande.
Danida fokuserer skarpt på at fremme bæredygtig energi. I 1998 bruges over 150 mio. kr og i 1999 over 300 mio. kr. til formålet. Samlet er der til igangværende projekter bevilget ca. 1,3 milliard kr.
Støtten går til produktion, distribution og anvendelse af energi, styrkelse af institutioner og fremme af vedvarende energiformer som f.eks. sol, vand og vindkraft og biomasse samt traditionelle energikilder som f.eks. brændetræ.
Indsatserne skal fremme modtagerlandets langsigtede prioriteringer, og bæredygtig energi er foreløbig valgt som koncentrationssektor i fire lande, nemlig Burkina Faso, Egypten, Mozambique og Nepal.

Projekterne
I Egypten er danske virksomheder stærkt involveret i opførelsen af en stor vindmøllepark ved Suez-golfen og en forsøgsvindmøllepark i Hurgada på Rødehavskysten. Desuden støtter Danida udarbejdelsen af et nationalt vindatlas og udarbejder retningslinjer for placeringen af fremtidige vindmølleparker. Analyser af mulighederne for at anvende andre vedvarende energikilder (sol og biogas) er gennemført, og det er besluttet at arbejde videre med at finde andre samarbejdsområder indenfor bio-gasområdet, herunder ved at anvende teknologi fra Indien (syd-syd-samarbejde).
I Benin støttes den lokale NGO Songhai, der yder småbønder hjælp til selv-hjælp gennem nye og forbedrede dyrknings- og forarbejdningsmetoder. I 'Songhai-modellen' bruges der biogas-
anlæg i etableringen af bæredygtige og miljørigtige landbrug, der kan tjene som model og inspiration for det lokale landsbysamfund.
I Burkina Faso gennemføres et overgangsprogram, som skal udbygge landets elforsyning, både i det nye energiministerium og i landets elektricitetsselskab. Overgangsprogrammet skal følges op af en indsats for at støtte den centrale målsætning om begrænsning af afskovningen og ørkenspredningen. Herudover eksperimenteres der med alternativ energiforsyning til landsbyer, bl.a. solceller. Det er planen, at overgangsprogrammet vil føre til sektorprogramstøtte fra 1999.
I Mozambique ydes bistanden foreløbig kun til el-sektoren. Et projekt, der har til formål at forbedre energiforsyningen og distributionen i Inhambane-provinsen, er netop nu under forberedelse.
I Nepal planlægger Danida sektorstøtte til energisektoren. Der lægges ud med støtte til et pilotprogram, hvor aktiviteter inden for bl.a. solenergi, mindre vandkraftværker, forbedrede ildsteder/komfurer og anlæggelse af transmissionsledninger undersøges.
Under det privatsektorprogram, som omfatter Indien, Ghana, Zimbabwe, Egypten, Uganda og Vietnam støtter Danida etablering af samarbejde mellem virksomheder i Danmark og virksomheder i de seks lande. .

Bistandssamarbejdet
I det multilaterale bistandssamarbejde vies bæredygtig energiforsyning stor opmærksomhed. Danida samarbejder tæt med Verdensbanken, som er den væ-sentligste aktør i udviklingssamarbejdet om energi. I samarbejdet med Verdensbanken rettes støtten mod fremme af energi til landbefolkninger samt vedvarende energi. Den består af støtte til 'Energy Sector Management Assistance Programme' (ESMAP), der er et samarbejde mellem Verdensbanken og UNDP. Formålet med programmet, der startede i 1983, er at yde rådgivning på gavebasis til Verdensbankens og UNDP's medlemslande indenfor energiområdet.
Desuden støttes en 'Trustfund for Rural and Renewable Energy' i Verdensbanken. Der udføres af studier, forskningsorienterede aktiviteter, pilotprojekter m.v., for at fremme udvikling af forbedrede og nye energikilder for landbefolkninger.
Fra dansk side opmuntrer man Verdensbanken til at anvende sit potentiale med henblik på at støtte tilvejebringelse af de overordnede rammer for miljømæssig forsvarlig energianvendelse i samarbejdslandene.

Ressourcebasen
Sammen med Global Environment Facility (GEF) støtter Danida projekter udført af UNDP i Tanzania og Jordan vedrørende udnyttelse af biomasse-energi. Desuden støtter Danida et UNEP samarbejdscenter på Forskningscenter Risø. Projektets mål er at fremme bæredygtig energi, bidrage til nedsættelse af forurening fra energiaktiviteter og samtidig hjælpe udviklingslandene med at imødekomme deres stigende energiforbrug gennem mere effektiv energiudnyttelse.
Via MIKA-miljøbistanden har Danida i 1997 indledt et samarbejde med FN's Miljøprogram, UNEP, og FN's udviklingsprogram, UNDP om øget anvendelse af vedvarende energi i u-lande. UNEP-samarbejdscenteret i Risø spiller en central rolle i projektet.
Danida vil sammen med den danske ressourcebase udarbejde en strategi, som forberedelse af CSD 9. Hovedelementer vil være
*Intensiveret dialog med Danidas programsamarbejdslande om bæredygtig energi i lyset af UNGASS-opfølgningen og internationale aftaler på miljøområdet vedrørende klimaændringer, biodiversitet, ørkener, ozonlaget i stratosfæren og internationale vande.
*Høj prioritering af bæredygtig energiforsyning i den bilaterale bistand og MIKA-miljøbistanden.
*Deltagelse i de multilaterale organisationers udvikling af strategier og projekter til fremme af bæredygtig energi gennem Aktiv Multilateralisme.
Den danske ressourcebase - erhvervslivet, med hovedaktørerne indenfor industri og rådgivningsvirksomhed, de private miljø- og bistandsorganisationer (NGO'er), fagbevægelsens organisationer - skal aktivt med i arbejdet.
Aktørerne bør finde sammen i konsortier, hvor man supplerer hinandens erfaringer fra f.eks. privat virksomhed, forskning, rådgivning, folkelige bevægelser og fagbevægelsen. Ressourcebasen bør også i øget omfang byde på opgaver i internationale organisationer som f.eks. EU, Verdensbanken og FN-systemet. Der ydes store beløb i bistand gennem disse kanaler, og en række steder er der etableret danske konsulent-trustfonde for at lette danske virksomheders muligheder.
Ambitionsniveauet for en aktiv dansk linje er således højt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her