Læsetid: 3 min.

LÆSERDEBAT

Debat
28. marts 1998

To af slagsen
26. MARTS - Fra forskelligt hold har behjertede mennesker de sidste dage udtrykt deres bekymring over, at universiteterne nu hører hjemme under Forskningsministeriet, mens Undervisningsministeriet som hidtil tager vare på undervisningens indhold også for de videregående uddannelser.
Bekymringerne angår sammenhængen: Kan det virkelig tænkes, at to ministerier med hver deres særlige ekspertise lægger kræfterne sammen for at styrke betingelserne for at bedrive forskning og undervisning til det højeste niveau?
Der ligger en umiskendelig vanetænkning i den bekymring. Og vel også en lidt tvivlsom opfattelse af, at et samfundsanliggende har så isoleret en natur, at det med føje kan formpresses ind i lige akkurat ét og kun ét ministerium. Uden at bule ud. Der findes et meget stort antal samfundsanliggender og set i forhold hertil et meget begrænset antal ministerier. Derfor vil ethvert væsentligt område i samfundet have tråde ind i forskellige fagministerier, og derfor vil det altid være en opgave for ministerierne at koordinere de forskellige sider af en sag. Det har vi en ganske lang tradition for og en ikke helt ubetydelig erfaring med. At sammekæde rammerne for forskning og undervisning på universiteterne er med andre ord en helt normal administrativ opgave, som vi har tænkt os at løse.
Imens kan de ængstelige berolige sig ved, at uddannelse og undervisning fra 1. klasse til den specialestuderende på universitetet fortsat koordineres fra samme ministerie-adresse. Eller måske endda hen ad vejen få øje på, at nye sammenhænge dukker op, når universiteterne nu er kommet under samme hat som forskningsrådene og Forskningsministeriets øvrige forskningspolitiske aktører.

Knud Larsen
Departementschef Forskningsministeriet
og
Henrik Nepper-Christensen
Departementschef Undervisningsministeriet

Pædagogikum for eliten
23. MARTS - På baggrund af et bredt ønske, om at forstærke undervisningen i gymna-sieskolen, har Undervisningsministeriets embedsmænd i en årrække barslet med en ændring af den bekendtgørelse, der fastsætter retningslinjerne for den pædagogiske uddannelse af de kandidater fra landets universiteter, der gerne vil undervise i gymnasieskolen.
Ifølge Undervisningsministeriet, skal den nye pædagogikumsbekendtgørelse sammen med den nye suppleringsbekendtgørelse, sikre nyuddannede kandidater et bedre fagligt grundlag, for at undervise end tidligere. Udkastet til de nye bekendtgørelser rummer mange fordelagtige ændringer, man som studerende kun kan nikke bifaldende til, heriblandt et halvt års ekstra sidefagsuddannelse.
Hvad der imidlertid ændrer billedet radikalt, er planen om, at det kun er få af de færdiguddannede kandidater, der vil få tilbudt supplerings- og pædagogikumuddannelsen. Tanken er nemlig, at Undervisningsministeriet på bedste planøkonomisk vis vil undersøge behovet for undervisere i et givet år, hvorefter man vil optage det nødvendige antal på supplerings- og pædagogikumuddannelsen.
Optagelsen skal bero på en vurdering, hvor der primært tages hensyn til kandidatens karakterniveau, altså karaktergennemsnittet.
Situationen for det flertal der ikke er akut brug for, og som derfor ikke tilbydes uddannelsen, er intet mindre end katastrofal. De vil stå tilbage med en kandidatuddannelse, der har taget dem fem år eller mere at gennemføre, men som ikke giver dem undervisningskompetence.
Undervisningsministeriet forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft fra 1. august 1998, altså uden nogen form for overgangsperiode for de nuværende studerende. Det vil i realiteten betyde, at Undervisningsministeriet ønsker at lovgive med tilbagevirkende kraft, idet bekendtgørelsen vil få virkning for samtlige nuværende studerende ved landets universiteter, der ved påbegyndelsen af deres studier tilmeldte sig en kandidatuddannelse, der i gældende studiebekendtgørelser, direkte benævnes "gymnasielærer-forløbet".
For de nuværende studerende gælder det således, at de har påbegyndt en uddannelse på falske forudsætninger, for hvem i al verden kunne forudse den situation at man efter fem års hårde universitetsstudier, med et administrativt snuptag, bliver frataget en undervisningskompetence, man på forhånd var lovet!?
I mangel af et bedre ord på dansk kan denne situation formentlig bedst beskrives som Berufsverbot!
Høringsfristen for bekendtgørelsesforslaget er fastsat til 25. marts, jeg skal derfor indtrængende opfordre partiernes uddannelsespolitiske ordførere til straks at tage sagen op i det nysammensatte Folketing og arbejde for fortsat fri optagelse på pædagogikumuddannelsen!

Tommy P. Magnussen
Las Poulsensvej 35
9000 Aalborg

ØmuTanic
27. MARTS - Titanic kunne ikke synke. Et stykke megateknologi der symboliserede fremskridtstro. En bedrift der siden kun er overgået af amerikanernes månerejse.
Nu har Europa fået sit eget projekt. Mon alle de økonomiske konvergensskoder er nok? Jeg køber alligevel nok en billet, denne gang.

Kenneth Olsen
Mosevej 13, 2. tv.
2800 Lyngby

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her