Læsetid: 7 min.

Min kritik af den økologiske ideologi

Debat
25. april 1998

'Øko-ideologien er en stagnationsideologi. Den bygger på de samme elementer, som bar/bærer dette århundredes store totalitære ideologier - nazismen, kommunismen og fundamentalismen'

STAGNATION
I anledning af min nylige indtræden i Folketinget, blev jeg interviewet til Information. Afledt af dette blev lidt debat, senere et større indlæg, hvor jeg så mig selv i Ågerups og Lomborgs gode selskab. For at skabe mere sammenhæng i tingene, vil jeg redegøre for, hvorfor jeg er så kritisk over for den økologiske ideologi.
Øko-ideologien er en stagnationsideologi. Den holder sine tilhængere i skak med angst (enten støtter du os, eller også går kloden under). Den bygger på de samme elementer, som bar/bærer dette århundredes store totalitære ideologier - nazismen, kommunismen og fundamentalismen.
Når jeg beskriver den økologiske ideologi som totalitær, er det fordi den indeholder alle de elementer, der kendetegner totalitære ideologier. Den har
*Paradislængslen (løftet om noget godt, noget, der frister mange):
Kommunismens lovede "al magt til folket", dvs. frihed fra den herskende klasses åg. Nazismen lovede storhed til det tyske folk. Øko-ideologerne frister med "klodens og vores frelse". Paradiset nås, bare vi blindt følger ideologernes anvisninger.
For at samle tropperne om målet
*lægges noget for had gennem ensidig information:
Kommunisterne hadede kapitalen/kapitalisterne. Fundamentalisterne hader USA, den store satan, nazisterne lagde jøderne for had. Øko-ideologerne har lagt kemien for had med særlig opmærksomhed på de sølle 200 agrokemiske aktivstoffer, der benyttes i landbruget, mens bevidstheden om ca. 100.000 kemiske stoffer, der benyttes i det øvrige samfund, stort set fortrænges. Man måler dårligt nok efter dem i grundvandet, selv om de siver derned gennem
smadrede kloakrør.

Had til agrokemien
80 pct. af grundvandet indeholder rester af rengøringsmidler, men pludselig er mottoet: "Søg, og du skal finde, find, og du skal udfase" fuld-stændig glemt. Men det er også nok at hade agrokemien for at nå stagnationssamfundet.
Skrues blusset ned for landbrugsproduktionen, vil vi få "stagnation til gavn for kloden" - ligesom når Auken vil stoppe eksporten af el til Norge. Det koster mellem en halv og en hel milliard i tabt valutaindtjening, hvor herligt.
For at fastholde hadet benytter totalitære ideologier
*løgn som propaganda:
Man gentager med statens accept eller aktive medvirken en løgn i det uendelige, til folket tror, at det er sandheden: "Kim II Sung er en lysende stjerne", "jøder er undermennesker", "kvinder har ringere værdi end mænd" - eller "økologisk landbrug bruger ikke sprøjtemidler eller andre kemikalier". Det er lodret løgn, hvilket jeg vender tilbage til.
Når befolkningen gennem en uendelig gentagelse af løgnen har oparbejdet en fælles bevidsthed, er næste trin
*mobilisering af 'de marcherende masser':
Mao sendte masserne på march - den lange vandring. Nazisterne marcherede. Saddam sender masserne på gaderne. Øko-ideologerne mobilisere masserne som politiske forbrugere, der efterfølgende marcherer på ideologernes anvisninger, som det skete mod Shell, da Brent Spar skulle sænkes på kilometer-dybt vand. 100 mill. mennesker marcherede som politiske forbrugere mod Shell under kommando af Greenpeace (regnbuekrigernes generaler) - nu sænkes Brent Spar på lavt vand, så den rigtig kan forurene, og ikke en økolog gøer.

Fifle med demokratiet
Som vej til magten bruger totalitære ideologier
*at fifle med demokratiet for senere at underminere det og udslette det:
Tyskland var demokratisk under Weimarrepublikken. Da Hitler kom til magten, tilsidesatte han demokratiet gennem lovgivning. Øko-ideologerne har indtil videre kun fiflet med demokratiet - miljøstatistikken er for et par år siden flyttet fra det ifølge loven politisk neutrale Danmarks Statistik til Miljøministeriet, der ingen forpligtelser har til at optræde politisk neutralt.
Når et ministerium sætter sig på informationsstrømmen, kan det, som det praktiseres i totalitære stater, styre meningsdannelsen - folk kommer til at mene det, de bliver informeret til at mene.
Også nedsatte "rådgivende råd", der skal vejlede Folketinget, er en del af denne fiflen. For eksempel hyrer Teknologirådet Økovandspejlet til at udarbejde materiale om grundvandet, eller Svend
Bichtel, økoideolog og tidligere ansat ved Danmarks Naturfredningsforening hyres til at "bevise", at vi kan omlægge til totaløkologi uden nævneværdige problemer. Det svarer til, at man hyrer Den Danske Forening til at give Folketinget råd om flygtninge og indvandrere.
I kraft af ensidig påvirkning er det lykkedes at få klassificeret økolandbrugsvarer som 'grønne', skønt de beslaglægger urimeligt meget natur på grund af alt for lave udbytter pr. arealenhed. Desuden forties det, at de er dybt afhængige af, at der bruges kunstgødning og kemiske sprøjtemidler i det konventionelle landbrug.
Ligeledes fortrænges øko-dyremishandlingen fuld-stændig. Op til 40 pct. (i snit 25 pct.) af øko-hønsene i en flok dør på grund af kannibalisme i løbet af læggeperioden.
Ved at nedgøre de konventionelle landbrugsprodukter og anprise øko-produkterne, er det lykkedes at skrue det politisk sammen, så kun øko-produkterne får "det grønne certifikat".

Agenda 21
Gennem sideløbende lovgivning - Agenda 21 - forpligtes det offentlige til at vælge grønt: Hokus, pokus - hvadenten vi vil det eller ej, skal vi adfærdsreguleres til at spise det stads, der i adskillige prøver overskrider grænseværdierne for ochratoksiner og meldrøjealkaloider og som beslaglægger alt for meget jord til skade for naturen.
Til totalitære ideologiers kendetegn hører endvidere
*ønsket om overherredømme:
I hverdagen skal vi alle "for klodens skyld" give slip på valgfriheden og lade os adfærdsregulere af ideologerne (30.000 københavnere skal spise øko-mad i offentlige kantiner, hvad enten de har lyst eller ej).
I det store perspektiv er det ønsket om global økologi, der trænger sig på. Derved kan Vesten bevare sit overherredømme. Med øko-knaphed vil prisen på mad stige - det fastholder Den Tredje Verden i fattigdom, så vi kan bevare vores forspring.
Rio-konventionen var et forsøg på fra øko-ideologernes side at forpligte Den Tredje Verden til at forblive fattig "for klodens skyld" (tænk hvis alle kinesere skulle have kød, køleskabe og toiletpapir - så går jorden under).
Nazisternes overherrementalitet kender vi, ligeså visionen om verdensomspændende kommunisme/ekspanderende fundamentalisme.
Næste element er
*menneskeforagten - at det er legalt at ofre menneskers liv eller velfærd for at nå ideologiens mål:
Det kræver ikke så megen forklaring. Ord som Nord-korea eller Bergen Bel-sen/Gulag er nok. I disse dage er der opblødning mellem det fattige, økologiske, plantespisende Nordkorea og det rige, kunstgødede, kødspisende Sydkorea - og det væsentligste krav fra Nordkorea er kravet om: Kunstgødning...
Selv om øko-ideologerne leger med tanken om, at vi skal adfærdsreguleres til at blive vegetarer, og at kæledyrene skal aflives (ifølge de mest rabiate), vil der som i Nord-
korea blive mangel på mad. Ubrugt natur vil sættes under pres og opdyrkes, så der bliver mindre plads til de vilde dyr.
Hallo, jeg vil ikke være med.
Nu kommer vi til et kernestridspunkt: Hvor meget mad kan dyrkes under total og global økologi?

Kæden går af
Det er her kæden går af, fordi mange i deres udregninger tager udgangspunkt i den danske fidus-økologis afgrødeudbytter.
Vil man have realistiske tal, bør man tage Nordkoreas udbyttetal, for der har man et land, der gennem mange år har drevet øko-landbrug under realistiske forhold for total og global økologi - dvs. under forhold, hvor kun omkring en tredjedel af jordens gødningsbehov er til stede som organisk gødning. Naturligvis bliver jorden udpint - derfor kravet om kunstgødning.
Skal vi overføre total og global økologi til hele verden, må vi indse, at det er tallene for kornproduktion og sojabønneproduktion på udpinte jorder, vi skal finde - og de er godt nok lave! Det er ikke danske animalske-fidusøkologisk-mælk/æg-proteiner, vi skal sætte til livs, men selv om vi bliver vegetarer, vil ubrugt natur sættes under pres.
På verdensplan nytter det ikke at hente øko-haveejernes kød- og benmelsgødning frem - der er ikke døde dyr nok. Skadedyr og ukrudt vil yderligere minimere udbyttet - sådan er scenariet.
Det danske fidus-økologiscenarie så lidt anderledes ud. Her dækker man jordens næringsstofunderskud ved enten at indkøbe konventionelt dansk eller udenlandsk kunstgødet og sprøjtet foder, (mens man udbreder løgnen: Øko-produkter fremavles uden brug af kemikalier og sprøjtemidler!)
Man må indkøbe 15 pct. konventionelt dyrket foder til malkekøer, 25 pct. til høns. Hvis man ikke selv som øko-landmand kan opfylde sit gødningsbehov, kan man desuden hente 25 pct. af gødningsbehovet som gylle produceret af naboens grise, der har indtaget danskavlet eller udenlandsk kunstgødet og sprøjtet foder.
Da øko-landmanden ikke sender sin organiske gødning over Atlanterhavet til kornbæltet i USA, vil jorden derovre blive hastigt udpint. Så kan de selvfølgelig blive rigtig grønne derovre og lave skovrejsning eller sende kornbæltet retur til tidligere tiders slettelandstilstand, men det brødføder ikke verden.
Selv om dansk fidus-økologi henter næringsstoffer fra det konventionelle landbrug i form af foder/gødning, dyrker danske øko-landmænd betydeligt mindre korn pr. arealenhed end konventionelle landmænd.
Yderligere skal svinene ud på markerne, hvilket igen betyder, at ubrugt natur et andet sted på kloden skal opdyrkes som kompensation for det afgrødetab, der kommer fra marker, der skal "avle svin" i stedet for at avle korn.
Der er mange, der som jeg kan gennemskue økologiens utilstrækkelighed, men indtil videre er det få, der tør tale øko-ideologerne midt imod. Men naturligvis vil der komme flere - og ingen skal kalde os miljømæssigt "sorte". Vi ønsker, at mad skal dyrkes med nøje doseret gødning, med tidens yderst miljøskånsomme sprøjtemidler, alternativt genteknologi, så vi får et så højt udbytte pr. ha som overhovedet muligt. Vi er ikke naturimperialister, der vil brede et ekstensivt, lavudbyttelandbrug ud over verdens ubrugte natur.
Der er os, der er de grønne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her