Læsetid: 3 min.

Ingen skjult dagsorden

Debat
26. juni 1998

Danida har intet at skjule hvad angår pesticidafbrænding i Mozambique

PESTICIDER
Informations artikel 'Massiv kritik af Danida projekt' den 20. juni 1998 indeholder nogle kritikpunkter fra forskellige miljøorganisationer vedrørende den danske støtte til bortskaffelse af forældede pesticider i Mozambique. Desværre er artiklen baseret på en række misforståelser om, at "Danida er i gang med at opføre et forbrændingsanlæg", som angiveligt "skal brænde det pesticidaffald som en række i-lande har eksporteret til Mozambique".
Dette er naturligvis ikke rigtigt, da det ville stride imod Basel- og Bamako-konventionerne, som forbyder eksport af farligt affald fra OECD-landene til udviklingslandene. Det er heller ikke rigtigt, at Danida er ved at opføre et forbrændingsanlæg. Derimod støtter Danida en opgradering af en eksisterende lokal cementfabrik, således at den - som en sideaktivitet til cementproduktionen - kan bruges til at afbrænde forældede pesticider på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Baggrunden for projektet er, at Danmark i en årrække har støttet Mozambiques landbrugsministerium, bl.a. med at udarbejde moderne og tidssvarende regler for brug, opbevaring og transport af pesticider i Mozambique, baseret på dansk lovgivning. I forbindelse med kulegravningen af problematikken blev der fundet 540 tons forældede pesticider opbevaret i 69 midlertidige lagre rundt omkring i Mozambique. Mange af pesticiderne er så gamle, at de er begyndt at lække igennem de sække og rustne tønder, de opbevares i, og i de fleste tilfælde er det umuligt at fastslå, hvorfra de i sin tid er kommet.
Dette er den konkrete baggrund for, at Danida i 1997 fik bevilget 42 mio. kr. fra Finansudvalget til at rydde op i alle lagrene og indsamle og bortskaffe alle de fundne forældede pesticider i samarbejde med miljø- og landbrugsministerierne i Mozambique. Projektet startede i december 1997 og styres af Monberg og Thorsen, mens COWI står for miljøtilsynet med projektet. I forbindelse med projektet vil der blive etableret en affaldsbehandlingsstation i Maputo, hvortil alle pesticiderne indsamles. Herfra vil nogle af de gamle pesticider blive ompakket og solgt til 'genbrug'. For de resterende pesticider vil det blive undersøgt, i hvilket omfang de kan returneres til de oprindelige producenter, hvilket afhænger af, om det vil, være muligt, at identificere producenterne og at indgå frivillige aftaler med disse. De resterende pesticider vil blive afbrændt på den cementfabrik, som jeg nævnte indledningsvis. Fabrikken vil blive forsynet med dansk-udviklet teknologi, som gør det muligt at afbrænde pesticiderne ved 1.700 grader, hvilket giver en fuldstændig nedbrydning af alle de organiske forbindelser. Det er teknologi, som gennem en årrække har været anvendt og fortsat anvendes i bl.a. Norge, og som kan godkendes i henhold til EU-direktivet om forbrænding af farlig affald, der tillader medforbrænding i cementovne.
Der er således ikke tale om hensyn til leverandørinteresser.

Dioxiner
For så vidt angår problemet med dioxiner ved Jacob Hartmann, Greenpeace, formodentlig godt, at afbrænding af pesticider i cementovne ikke forøger udviklingen af dioxiner, når forbrændingen sker på den korrekte måde. Afbrændingen i Mozambique vil blive kontrolleret med henblik på at sikre dette.
Danida er naturligvis opmærksom på problemerne om ulovlig import af farligt affald i det sydlige Afrika, og på bekymringerne om, at cementfabrikken vil kunne bruges til at afbrænde importeret farligt affald. Ud over Mozambiques regerings garanti for, at landet ikke vil tillade import af farligt affald, (hvilket allerede ligger i landets tiltrædelse af Basel- og Bamako-konventionerne), har Danida ved årsforhandlingerne ultimo maj d.å. aftalt med myndighederne, at hvis der konstateres afbrænding af ulovligt importeret farligt affald, vil afbrændingsudstyret skulle afmonteres og returneres til Danmark.
Danida mener i øvrigt, at der som løsning på problemerne vedrørende farligt affald i det sydlige Afrika ikke er noget realistisk alternativ til at styrke de nationale myndigheders kapacitet til selv at håndtere problemerne samt at styrke befolkningens bevidsthed om samme. Derfor er Danida i samarbejde med Miljøstyrelsen i gang med at undersøge omfanget og karakteren af problemerne vedrørende farligt affald i de enkelte lande i det sydlige Afrika med henblik på at fastlægge behovet for en styrket indsats, også i regional sammenhæng, vedrørende håndtering af dette affald. Det skal bemærkes, at Danida har vist stor åbenhed overfor miljøorganisationerne om projektet.
Danida har således haft en løbende dialog med Environmental Justice Networking Forum, Sydafrika og haft møder med Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening om projektet. Denne åbenhed vil vi selvfølgelig fastholde.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her