Læsetid: 4 min.

LÆSERDEBAT

Debat
11. juni 1998

A-sprængninger II
6. JUNI - Indien svigter Ghandi, skriver Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds internationale præsident Edith Balantyne. Med Indiens fem underjordiske a-prøvesprængninger nær Pakistans grænse og Pakistans efterfølgende seks sprængninger har endnu to lande erklæret sig som atomvåbenmagter.
Endnu engang er der brug for at oplyse om de forpligtelser atomvåbenmagterne har indgået ifølge ikke-spredningstraktatens artikel VI. Så længe de allerede erklærede atomvåbenmagter ikke forhandler nedrustning, lige så længe vil nye lande som nu Indien og Pakistan og måske andre lande føle sig presset til at gå med i atomoprustningen. Indien har flere år i træk fremsat forslag om nedrustning på nedrustningskonferencerne uden resultat.
Endnu engang må vi huske på, at Den internationale Domstol i Haag har bekræftet, at St. Petersborg deklarationen, Haag konventionen, Nürnberg principperne, Geneve konventionen m.fl. også gælder for atomvåben. Retten bekræftede meget klart, at brug af eller trussel med atomvåben generelt er stridende mod international lov. Retten kunne ikke finde nogle lovlige omstændigheder for trussel med atomvåben.
Nu synker Indien og Pakistan ned i plan med USA, Frankrig og Rusland. En ny æra med laboratorieforsøg, computersimulationer, hydrodynamiske sprængninger er begyndt. Vi kvinder begræder disse tider. Vores miljø tager skade i årtusinder, vores børn og børnebørn bliver ofrene i denne optrapning af vold og forurening.
Det er uanstændigt, at høre, hvorledes netop USA fordømmer Indien og Paki-stan for deres prøvesprængninger. Hvad med de tusindvis af sprængninger USA selv har foretaget, trods verdensomspændende protester! Hvad med den amerikanske atomvåbenindustris giftige affaldstanke i Nevada og ødelæggelsen af de indfødtes jord i samme område! Hvad med USA's subkritiske prøvesprængninger (The National Nuclear Stewardship Program), deres nye anlæg til laserfusion, National Igniton Facility (NIF) og deres nye fabrikker til fremstilling af tritium til brug i kommende brintbomber!
Atomtruslen hviler stadig tungt over os. Våbenproducenterne har kronede dage, og store dele af verdens befolkning lever stadig med sult, fattigdom og nød. Kun du og jeg kan skabe en forandring hvis viljen er til stede. Vi må appellere til vores regering om at tage atomvåbnene op til debat endnu engang.
Vi kræver en forhandling af en traktat om forbud mod atomvåben, således at vi kan få disse totalt afskaffet inden for en nærmere fastsat årrække.
En sådan traktat er allerede forelagt for FN.

Ulla Røder
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
København Kredsen
Njalsgade 57, 3.tv.
2300 København S

Hr. Redaktør
8. JUNI - Der findes på bladet skribenter, der holder sig for gode til ikke at respektere de gældende sprognormer, men som ved udnyttelse af sprogets spændstighed og egen sproglig fantasi formår at skrive læseværdige artikler.
Der er desværre også dem, der - være sig af uvidenhed, manglende øre eller trang til at markere sig som progressive - bryder normerne og på den måde opnår at læserens opmærksomhed koncentreres mere om den sproglige uformuenhed end om indholdet.
Gammelkendt er den næsten systematiske forvirring om brugen af stedordene de og dem. Den er Informa-
tion ganske vist ikke alene om, men den blomstrer mere hos Dem end i andre aviser.
Rent konkret vækkes min irritation af en forsideleder i dag om gensplejsning hvor der tales om "et vigtigt karakteristika" (sic!) En nydannelse helt på linie de tilbagevendende "et narkotika" eller "et visa". Jeg venter blot på at der skal dukke "et vira" op.
Kunne bladets ledelse ikke gøre retskrivningsordbogen gerne suppleret med Erik Hansens gode vejledninger til obligatoriske hjælpemidler.

Henrik Netterstrøm
Poppelallé 43
3500 Værløse

Blanke stemmer
6. JUNI - Lige efter Amsterdam-afstemningen spurgte jeg hos Dem om procenten af blanke stemmer, men fik af Deres 'talspecialist' (hans navn husker jeg ikke) den besked, at man ville afvente fintællingen.
Nu har de, I Information fra den 5. juni, en notits med tal fra Indenrigsministeriet - men den forekommer mig noget misvisende.
De skriver, at 56.494 danskere eller 1,9 procent stemte blankt eller ugyldigt.
Det kan kun opfattes, som det var 1,9 procent af alle stemmeberettigede, men med 41,2 procent ja-stemmer og 33,6 procent nej-stemmer og en stemmeprocent på 76,2 (ud fra at 3.046.781 personer ud af 3.999.302 stemmeberettigede stemte (sidstnævnte tal angaves i tv på valgaftenen)) bliver procenten af blanke og ugyldige stemmer: 76,2 - (41,2 + 33,6) = 1,4 procent af alle stemmeberettigede.
De 1,9 procent er procenten af blanke eller ugyldige stemmer af de afgivne stemmer (idet 56.494 af 3.046.781 afgivne stemmer = 1,9 procent (retteligt beregnet til 1,85 procent) var blanke eller ugyldige).
Det er ikke af krakileri, jeg har gjort denne præcisering. Jeg finder blanke stemmer af betydning som et udtryk for, at man med en sådan markerer, at man ikke finder et så kompliceret spørgsmål som Amsterdam-traktaten egnet til folkeafstemning, men at det burde være Folketinget, der påtog sig det hele ansvar for problemet.

Kai Dohn
Plantagevej 63
Bistrup
3460 Birkerød

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her