Læsetid: 2 min.

Bedre vilkår for de tosprogede

Debat
30. juli 1998

Ansættelse af tosprogede lærere med vægt på deres særlige kvalifikationer bidrager til kommunens etniske ligestillingspolitik

SKOLESTART PER BREGENGAARD
I Københavns Kommune sker der mindre forbedringer i det skoleår, vi nu går ind i. Der oprettes et såkaldt sprogcenter på de 15 skoler, hvor der er flest tosprogede elever. I sprogcentrene vil man søge at opbygge og fastholde en ekspertise i at afhjælpe de problemer, det kan give at have et fremmed modersmål. Ligeledes videreføres sproggruppeforsøgene på Ydre Nørrebro og i Nordvest.
Mange tosprogede elever har efter endt indskolingsforløb eller modtagelsesundervisning stadig behov for støtte til deres fortsatte dansksproglige udvikling. Dette har hidtil fundet sted i skolens specialcenter, som er en blanding af specialundervisning og sprogundervisning til tosprogede. Da dette imidlertid er meget forskellige pædagogikker, er der behov for en opsplitning.

Forhindrer fleksibilitet
Til støtte af tosprogede elevers fortsatte sproglige og faglige udvikling, etableres der på skoler med mange tosprogede elever et sprogcenter. I sprogcenteret gives der primært støtte til elevernes dansksproglige udvikling, men faglige kurser på modersmålet kan tilbydes.
Timerne i skolernes sprogcentre tilrettelægges fleksibelt, således at undervisningen efter behov kan gives i elevernes stamklasser eller på særlige hold. Timerne må ikke lægges ud til de enkelte klasser og disses faste lærere ved fagfordelingen, idet dette forhindrer fleksibiliteten og en opbygning af en lærergruppe med særlig ekspertise.
Undervisningen i sprogcenteret kan med fordel foregå i kursusform på hold på tværs af klasser/klassetrin. Sprogcenterets lærere udarbejder en række forskellige kursustyper rettet mod forskellige alderstrin.
En af sprogcenterets lærere tillægges koordinerende funktioner i forhold til skolens øvrige lærere og forvaltningens konsulenter. Vedkommende betegnes som funktionslærer og kan enten være dansk eller en tosproget lærer. Arbejdet på sprogcentrene følges nøje af forvaltningens konsulenter med henblik på metodeudvikling og formidling til de øvrige steder.
Lærere, der underviser i sprogcenteret, skal have gennemgået efteruddannelse i dansk som andetsprog. I sprogcenteret arbejder både danske og tosprogede lærere.

Nøglefigurerne
To-sprogede lærere med dansk lærereksamen vil på grund af deres særlige sproglige og kulturelle kompetencer være nøglefigurer i skolernes arbejde med to-sprogede elever. Det gælder både sprogcentrene og i modersmålsundervisningen, undervisning af elever i modtagelsesklasser, sproggrupper eller i et andet regi, hvor undervisningen foregår på et tosprogligt og to-kulturelt grundlag. Tosprogede lærere vil generelt være vigtige identifikationsfigurer for tosprogede elever og bidrager til internationaliseringen af skolen. Det er derfor vigtigt, at tosprogede lærere også varetager undervisningen i almindelige skolefag. Ansættelse af tosprogede lærere med vægt på deres særlige kvalifikationer bidrager til kommunens etniske ligestillingspolitik.
Københavns kommune er foran, når det drejer sig om tilrettelæggelse af undervisningen for tosprogede elever, men kommunen er håbløst bagefter, når det drejer sig om de ressourcer, der specielt er rettet mod de tosprogede elevers undervisning.
Københavns Kommune anvender kun halvt så mange lærerlektioner (specielt rettet mod de tosprogede) pr. elev som landets kommuner taget som helhed - og meget mindre end de andre storbykommuner. Københavns Kommune anvender 0,51 ugentlig lærerlektion pr. tosprogede elev til undervisning i modtagelsesklasse, modersmålshold eller ekstraundervisning til tosprogede elev i en almindelig klasse. De tilsvarende tal er for Århus 1,12, Odense 1,43, Ålborg 1,54 og Gladsaxe Kommune anvender 2,01.
Budgettet for 1999 er i støbeskeen. Det er mit håb, at de nye initiativer kan fastholdes og udbygges.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her