Læsetid: 5 min.

LÆSERDEBAT

Debat
4. juli 1998

Angående Kosovo
23. JUNI - Folk, der med løftet hånd har afvist evangeliet om Jesus Kristus, som det er overleveret af Kirken, og i stedet har givet deres sjæl til falske profeter og guder og sat sig for at udrydde Kirken, har ikke ret til noget som helst på jordkloden, for alt tilhører Gud. Muhammeds tilhængere har ingen som helst ret til Guds jord. De ødelægger jo livet for Guds skabninger, hvor de vinder, fylder alle med løgn ved tvang og blokerer dem vejen til Herren, så godt de kan.
Omvender de sig fra dette bersækeri under Muhammeds løgnefane, vil Gud give dem alt. De har fået og får samme chance som alle andre. Bed for deres sjæles frelse og omvendelse og gør godt imod dem - men ikke ved at bombe Herrens rettroende eller vifte dem under næsen med kampfly!
Ret tro giver også ret til et sted at være. Se på Herrens ord til Israels erobringskrigere. Herren tager marker fra løgnetilbedere og giver dem til Sine troende, hvis det passer Ham. Læg vel mærke til, at det ikke er kættere, Han giver markerne til, men til sande disciple.
Dette er ikke en opfordring til korstog! Tværtimod. Kun kættere laver korstog. Det er en formaning til det kætterske Vesten om ikke at sætte sig op imod det rettroende Østens selvforsvar imod muhammedanere. Herren lader Sig standse af jetjagere, så sørg for, I befinder Jer på den rigtige side.

Frans Mikkelsen
Dyrskuevej 13-2.1
9200 Aalborg SV

P-vanvid
26. JUNI - Der er ikke det sted i Københavns centrum hvor man ikke påtænker at bygge p-huse, p-kældre, p- paladser. Senest er Kgs. Ny-torv udnævnt til at være oplagsplads for godt 8-900 fir-hjulere.
Omegnskommunerne pumper dagligt kolonnevis af biler mod bymidten. Og indfaldsveje og hovedstrøg taler deres daglige sprog: stribevis af køer, opmarch på opmarch, endeløse afventende, pulserende, forurenende, fremmasende køretøjer, som symbolsk afventer det ene lyskryds efter det andet...
Bilende trafikanter mener stadig, at have en selvfølgelig ret til at påtvinge bymiljøet en overvægtig forringelse, fordi man nægter at se andre muligheder i øjnene. En mentalitetsændring synes heller ikke en mulighed, for det er nu engang sandheden, at man anbringer sig selv bag rattet og med en for det meste tom vogn maser mod inderstaden, hvor behjælpelige politikere finder det naturligt at grave nye p-kældre for dermed at bortvejre den skam vi manifesterer overfor bymiljøet.
Og i øvrigt, hvad skal man så med Kgs. Nytorv, der jo bare er alt for stor og pæn til bare at ligge hen? Næh, nytænkning er ganske bestemt et sted i Rusland, ikke Københavns inderby og slet ikke Kgs. Nytorv!
Så er det, hvad kommende generationer vil mene om det bymareridt vi er ved at skabe, men det melder historien ikke noget om. At andre europæiske og amerikanske storbysamfund kender og erkender problematikkens omfang og størrelse er uomtvisteligt, men at dette tiltag skulle kunne smitte på københavnske trafikpolitiske forhold, er nok ønsketænkning?
PS. Man kan stikke en pind i jorden, men om der kommer et træ herudaf, det må tiden vise!

Ole Kløcker
Vesterbrogade 140 E
1620 København V

Om atomvåben
29. JUNI - I september 1986 havde jeg som aktiv i "Kvinder for Fred" en brevveksling med daværende forsvarsminister Hans Engell om atomvåben. Brevvekslingen foregik i Aktuelt. Et af Engells breve havde overskriften Hvem bestemmer over NATO's atomvåben?
Hans Engell mener, når det drejer sig om atomvåben, at beslutningerne tages efter rådslagninger i NATO, hvor alle medlemslandenes politiske ledelse vil have haft lejlighed til at fremsætte og argumentere for deres synspunkter - herunder selvfølgelig også Danmark.
Brevet slutter: "Det er altså netop ikke 'generalernes afgørelse' som fru Andersen af uransagelige grunde forestiller sig".
Det er ikke spor uransageligt! Jeg vil nu nævne 3 grunde til mit synspunkt:
*I bogen Forsvar os vel (1980) - siger major Clemmensen i et interview: "Det er amerikanernes privilegium at kontrollere atomvåbnene i NATO." Senere i interviewet siger Clemmensen om de af Engell omtalte konsultationer: "Der er kommet flere konsultationer i NATO... Men det er ligesom, at hver gang der kommer en ny præsident, så skal han starte fra grunden ad og lære det."
*I Fredsavisen jan. 85 udtaler kaptajn Karsten Møller, der underviser i taktik og hæroperationer ved Forsvarsakademiet følgende: "Det burde i langt højere grad optage politiske beslutningstagere, at NATO har førstebrugsstrategi, og at førstebrug af atomvåben fra dansk jord kan blive en mulighed."
*Ifølge den engelske avis The Guardian gjorde den amerikanske general Rogers missilerne i Greenham Common, i Comiso i Italien samt to baser i Vesttyskland klar til afskydning under USA's lynkrig med Libyen uden at spørge Hans Engell og alle de andre NATO-landes regeringer.
Hans Engell - I 1986 var du forsvarsminister. I 1998 er du dit parti s ordfører i folketingets forsvarsudvalg. I mellemtiden - 8.7.1996 - har Den internationale Domstol i Haag erklæret atomvåben ulovlige. Hvad mener du om det?

Inger Bjørn Andersen
Buegården 9
2880 Bagsværd

Schengen er grundlovsstridig!
28. JUNI - Folketinget vedtog i Huj og Hast lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen den 30. Maj 1997.
I denne konvention står der i artikel 2, at de indre grænser kan alle steder passeres uden personkontrol.
Afsnit III i Schengen-konventionen giver mulighed for, at tysk og senere svensk politi udøver myndighed på dansk territorium. Schengen bryder dermed det traditionelle princip om staternes territorialhøjhed og monopol på myndighedsudøvelse på eget territorium.
Efter Schengens artikel 40 kan grænseoverskridende "observation" foretages af tysk og senere svensk politi. Danmark har i lovteksten taget det forbehold, at denne grænseoverskridende politivirksomhed kun må gå 25 km ind på dansk område, det står i lovforslaget under alm. bemærkninger 5.I.I.
Disse grænseoverskridelser af tysk og senere svensk politi er klare myndighedsopgaver og strider mod den danske Grundlovs Pgf. 3, der siger: "Den lovgivende magt er hos Kongen (Her Dronningen) og Folketinget i forening, den "udøvende" magt er hos Kongen, den dømmende magt er hos Domstolene".
Det fremgår således tydeligt af Grundlovens Pgf. 3, at den udøvende magt ligger hos danske myndigheder og ikke kan overlades til fremmede stater. Ligeledes taler Grundlovens Pgf. 20 om, at suverænitetsafgivelse kun kan overlades i "nærmere bestemt omfang" til "mellemfolkelige myndigheder".
Denne formulering siger klart, at Danmark ikke efter Grundloven kan overføre beføjelser til fremmede enkelt-stater.
Derfor har en kreds af sønderjyske Borgere i Foreningen Grundlovsværn 1997 indgivet Stævning ved Vestre Landsret mod Statsministeren med påstand om, at Schengen-konventionen er Grundlovsstridig.
Deltagelsen fra dansk side i denne, i bund og grund overstatslige, Schengen-konvention vil udfra juridisk bedømmelse kræve en Grundlovsændring.

F. Mathiesen
Lunden 16, Bullerup
5320 Agedrup

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her