Læsetid: 3 min.

Sikkerheden blæser i vinden

2. juli 1998

Beredskabsstyrelsen har holdt regering og politikere uvidende om problemerne med Barsebäcks utilstrækkelige el-system

BARSEBÄCK
Sikkerhedsrapporter fra den svenske atomkraftinspektion, SKI, og fra Barsebäckværket selv viser, at sikkerheden på atomkraftværket er i bund. Det er reaktorernes el-system, det er galt med. På de moderne svenske reaktorer har man fire uafhængige el-systemer til sikring af strømforsyningen af reaktorens sikkerhedssystemer i en ulykkessituation. På de gamle reaktorer (hvortil Barsebäck hører) har man kun to uafhængige el-systemer. Dette betyder ifølge de svenske rapporter, at sandsynlig-
heden for en ulykke på Barsebäck med skader på reaktorkernen er så stor som 1:10.000 pr. reaktordriftsår, hvilket vil sige, at sandsynligheden er 10 gange større end den burde være.
I 1992, da der konstateredes alvorlige svagheder i nødkølesystemet på fem svenske reaktorer (heriblandt Barsebäck 1 og 2) greb SKI ind og stoppede driften af reaktorerne, netop fordi sandsynligheden for en ulykke var så stor som 1:10.000. SKI sagde dengang til den svenske avis Dagens Nyheter:
"Vi accepterer, at svensk atomkraft kan komme ud for et reaktor-havari en gang i løbet af 100.000 reaktorår, hvor kernen smelter men indholdes i beton-indeslutningen. Med den øgede risiko, som er opdaget for nødkølesystemet, skulle dette kunne indtræffe en gang pr. 10.000 reaktorår. Og det niveau kan vi acceptere i en måned, men ikke længere. Derfor har vi stoppet de aktuelle reaktorer."

Uansvarligt
OOA har i to tilfælde åbent kritiseret den danske Beredskabsstyrelse for ikke at tage sit ansvar seriøst i forhold til de aktuelle sikkerhedsproblemer på Barsebäck. Den danske regering har siden 1979 sikret Danmark ret til hurtig og grundigt indsigt i specielt de sikkerhedsmæssige forhold ved Barsebäck-værket gennem indgåelse af en bilateral informationsudvekslings- og varslingsaftale vedrørende atom-anlæg. Ifølge aftalen gælder følgende vedrørende informationsudveksling:
*Artikel 2
1. "For kernetekniske anlæg skal løbende afgives information, som er relevant med hensyn til risikoen for unormale radioaktive udslip fra anlægget. Informationspligten omfatter særligt anlæggenes indretning, sikkerhedssystemer, strålebeskyttelse, foranstaltninger for at begrænse udslip ved havarier samt planlægning og organisation af beredskabet mod ulykker."
2. "Der skal periodisk ske rapportering om driftsforholdene ved kernetekniske anlæg, samt informeres om foranstaltninger, som gennemføres for at forbedre sikker-heden og strålebeskyttelsen på sådanne anlæg."
*Artikel 3
"Hvis den ene stat, på baggrund af den modtagne information, ikke ser sig i stand til at bedømme de sikkerhedsmæssige og strålebeskyttelsesmæssige forhold ved et kerneteknisk anlæg i den anden stat, har den førstnævnte stats kompetente myndighed ret til at begære konsultation med den anden stats kompetente myndighed med henblik på afklaring af forholdene."
Beredskabsstyrelsen er i Danmark den ansvarlige myndighed vedrørende Barsebäck. Det er Beredskabsstyrelsen, der skal holde sig løbende informeret om sikkerheden på Barsebäck, og det er Beredskabsstyrelsen indenrigsministeren henvender sig til, når han eller Folketingets politikere ønsker information om sikkerhedsforholdene.
Desværre er der ikke meget der tyder på, at Beredskabsstyrelsen tager sit ansvar seriøst. De aktuelle sikkerhedsproblemer har i Sverige været kendt og beskrevet i adskillige rapporter siden 1994/95 uden at Beredskabsstyrelsen har sat sig ind i sagen.

Styrelsen svigter
OOA finder det uhyre problematisk, at Beredskabsstyrelsen ikke håndhæver den gældende informationsudveksling i forhold til Barsebäck-værket. En af konsekvenserne af styrelsens forsømmelse af sine pligter er, at regeringen og Folketingets politikere ikke får den information, som man har krav på, og som danner grundlag for regeringens og det øvrige Folketings holdning i Barsebäck-sagen.
OOA kritiserer derfor stærkt, at Beredskabsstyrelsen har holdt regering og politikere uvidende om problemerne med Barsebäcks utilstrækkelige el-system.
Havde den danske regering fået løbende og grundig information om problemets stigende omfang, havde man haft mulighed for at påtale det uacceptable sikkerhedsniveau overfor den svenske regering, og det kunne måske have fået indflydelse på den svenske regerings argumentation for en hurtig lukning af Barsebäck.
OOA anklager således Beredsstyrelsen for direkte at modarbejde regeringen, folketingsflertallet og befolkningens interesser i denne sag. Vi kræver en tilbundsgående undersøgelse af Beredskabsstyrelsens håndhævelse af de gældende informationsudvekslings- og varslingsaftaler, og en præcisering af, hvordan de indgåede aftaler skal varetages af den danske udpegede ansvarlige og kompetente myndighed.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu