Læsetid: 4 min.

Fri el og miljø kan kombineres

Debat
24. august 1998

Lad os få den liberalisering af elsektoren - selvfølgelig reguleret af den almindelige miljøbeskyttelses-lovgivning

KONKURRENCE
Jeg vil tillade mig at kommentere hr. Knud Pedersens indlæg i Information den 17. august 1998.
Jeg skal undlade at kommentere det samlede oplæg til energireform før det fremlægges til offentlig høring i september.
Hr. Knud Pedersen citeres for, at de store kraftværker får gode muligheder for at deltage i konkurrencen om el-kunderne i EU's indre energimarked. For mig at se er det særdeles vanskeligt at få øje på den konkurrence, som Knud Pedersen skitserer. Plan- og regelstyring synes at være hovedelementerne i den energireform, som Knud Pedersens lægger op til. Næppe nogen anden branche har været, eller er, udsat for en tilsvarende regulering, som den, der lægges op til i forhold til el-sektoren.
Knud Pedersen argumenterer med, at det er vanskeligt at forene den frie konkurrence med hensynet til forbrugerne og miljøet.
Jeg vil gerne spørge, hvor forskellene mellem elsektoren og andre sektorer er? Hvad er det, der gør, at el-sektoren i den grad skal plan- og regelstyres?

Et par påstande
Konkurrence medfører lavere priser og bedre service. Fri konkurrence har i en række andre sektorer vist, at den fører til øget effektivitet og dermed lavere priser for kunderne. Liberalisering af luftfarts- og telesektoren er et par åbenlyse eksempler på, at konkurrence giver et større ydelsesudbud, bedre service og lavere priser. Norge, Sverige, Finland, England m.fl. har igangsat en proces med at liberalisere el-sektoren. Alt tyder på, at liberaliseringen giver betydelige fordele for kunderne.
I Norge, hvor selv de mindste kunder har mulighed for at skifte el-leverandør, er der gennemført den ultimative forbrugerbeskyttelse - nemlig ved at kunden kan skifte leverandører, hvis han/hun er utilfreds med sin nuværende leverandør.
Finansministeriets redegørelse for 1997 vurderer, at en mere vidtgående ændring af reguleringen af el-sektoren på langt sigt kan give besparelser på arbejdskraft og kapitalanvendelsen på op mod 30 procent. Konkurrencestyrelsens netop udarbejdede rapport om konkurrence i energisektoren angiver, at øget konkurrence og effektivitet i energisektoren anslås at kunne lede til årlige omkostningsreduktioner i størrelsesordenen 3,5 mia. kr efter nogle år, hvilket svarer til en reduktion af omkostningerne i hele energisektoren ekskl. afgifter på godt 10 procent.
Ovennævnte illustrerer blot, at hvis man har modet til at gennemføre en fuld-stændig liberalisering af el-sektoren, så kan der opnås betydelige besparelser. Besparelser som vil komme forbrugerne til gode i form af lavere priser.
Forbrugerbeskyttelsen sikres ved frie valgmuligheder. At forbrugerejet skulle være specielt nødvendigt for el-sektoren har jeg ligeledes meget svært ved at se. At man køber benzin hos Shell betyder vel ikke, at man skal være med-ejer af Shell for at være sikret en forbrugerbeskyttelse.
Forbrugerbeskyttelsen kan - og skal - sikres gennem den almindelige forbrugerbeskyttelseslovgivning, som sikrer alle - uanset hvilke varer og produkter vi køber. Her skal der ikke være forskel på el-sektoren og andre sektorer.
At pege på forbrugerindflydelse som værende af væsentlig betydning kan desuden synes noget mærkværdigt, når man tager i betragtning, at Knud Pedersen lægger op til en så betydelig regulering, at der ikke bliver meget for forbrugerne at have indflydelse på. Initiativet i elsektoren reduceres. Alt bliver reguleret i lovgivningen.
Miljøet skal sikres gennem et grønt konkurrencemarked. Der peges på, at sikring af miljøet er vigtigt. Jeg er helt enig. Jeg er blot ikke enig i den metode, Knud Pedersen skitserer. Andre virksomheder og brancher reguleres af den almindelige miljøbeskyttelseslovgivning. Dette skal naturligvis også gælde for elsektoren.
Jeg går ind for, at man skal sikre en vis andel af de vedvarende energikilder fortrinsret. Dette kan med fordel ske ved at der etableres et grønt elmarked.

Ikke for store tilskud
Fordelen ved at lade markedskræfterne virke - også på dette område - er, at man derved sikrer, at der ikke er nogen, der får for store tilskud i form af eksempelvis tilskud til etablering og drift af vindmøller. I dag kan der ses eksempler på, at private får betydelige større tilskud end den samfundsmæssige nytte berettiger til.
Langtidskontrakter medfører for høje elpriser. Knud Pedersen peger på, at i en overgangsfase skal kraftværkerne indgå langtidskontrakter om levering af strøm. Jeg vil gerne spørge, hvor er konkurrencen?
Erfaringerne fra bl.a. Norge viser, at skal der etableres et effektivt marked, så skal der være mulighed for en dynamisk handel med elektricitet. Dette kan f.eks. ske ved etablering af en børsfunktion, hvor der handles spotkontrakter på dagsbasis samt prissikringskontrakter for længere perioder.
Såfremt distributionsselskaberne kun får mulighed for at indgå langtidskontrakter, vil der ikke blive skabt den dynamiske konkurrence, som kan give en tilstrækkelig sikkerhed for lave elpriser til elforbrugerne i fremtiden.
Energistyrelsens oplæg til energireform kan ikke anvendes. Jeg må tage kraftig afstand fra de synspunkter, Knud Pedersen har været fremme med til indholdet i en energireform. Jeg mener simpelt hen ikke, at det kan anvendes. Hvis den danske el-sektor skal have et fornuftigt grundlag at arbejde ud fra, må det ske på et helt andet grundlag. Miljøet skal være i højsædet - også i et konkurrencemarked, men det bør ske ved en afbalanceret lovgivning - ikke ved detailstyring, som der lægges op til.
Det er nødvendigt med en progressiv og fremadrettet miljøpolitik i Danmark. Elektricitet skal frembringes til konkurrencedygtige priser og med fokus på miljøet. Miljøpolitikken skal tilrettelægges, så man udnytter de fordele, man får ud af konkurrencen. Sikringen og prioriteringen af strøm produceret på vindmøller og andre miljøvenlige produktions-
anlæg kan f.eks. tilgodeses ved, at der skabes et omsætteligt marked for den slags "grøn" el.
For at sikre, at alle kundetyper og -størrelser får gavn af liberaliseringen, er det vigtigt, at alle kunder uanset forbrugsstørrelse får fri adgang til at vælge el-leverandør. Med den delvise og begrænsede åbning man p.t. har gennemført, er det kun et fåtal af kunderne, der får gavn af liberaliseringen.
Må jeg derfor bede om, at der gennemføres en fuldstændig liberalisering af elsektoren så hurtigt som muligt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her