Læsetid: 3 min.

Lad os reformere hovedstaden i 1999

Debat
31. december 1998

Principper om nærhed, sammenhæng og demokrati bør være de væsentligste elementer i en hovedstadsreform

POLITIK
Opgavekommissionen konkluderer i sin netop offentliggjorte rapport, at strukturen med tre administrative niveauer stat, amt og kommuner ligger fast. Eller med andre ord, at amterne er kommet for at blive. Det fremgår endvidere af rapporten, at den nuværende opgavefordeling mellem stat, amt og kommuner i hovedtrækkene fungerer tilfredsstillende. Sådan udtaler kommissionen sig efter to års grundigt arbejde, hvor alle opgaver er blevet endevendt.

Tabt på gulvet
Der er altså tale om en udmærket struktur, som ikke umiddelbart kræver store ændringer. Tilbage står dog stadig de uløste problemer i hovedstadsområdet, der trænger sig mere og mere på. Opgavekommissionen blev nedsat i 1996, fordi hovedstadsreformen blev tabt på gulvet. Men opgavekommis-sionen fik ingen opgaver vedrørende hovedstaden og skal derfor heller ikke forholde sig til det spørgsmål.
Den grundige gennemgang af alle opgaverne, som Kommissionen nu har leveret, er imidlertid et godt grundlag for de videre diskussioner og politiske beslutninger. Så nu må Folketinget i gang. Det er kun Folketinget der kan løse hovedstadsopgaven. De hidtidige forslag til en hovedstadsreform fra de involverede kommuner har været præget af, at kommunerne er mest optaget af egne interesser.

Borgerne uinteressante
Det seneste forslag fra Foreningen af Kommuner i Københavns amt (FKKA) tog slet ikke udgangspunkt i, hvordan opgaverne løses bedst i forhold til borgerne. Formålet var at sikre, at kommunerne kunne fastholde og udvide deres magt. Det var helt åbenbart, at kommunerne var blevet enige om, at nedlægge Københavns Amt for at fordele opgaverne imellem sig. Deres problem var herefter, hvem der skulle løse sygehusopgaven. Svaret blev et grotesk forslag om et sygehusselskab, der skulle udskrive skat!
I SF mener vi, at det er på høje tid, at Folketinget nu tager fat på arbejdet med en hovedstadsreform. SF vil i den forbindelse arbejde for, at storbyen København frem-over ledes af et handlekraftigt amtsråd, der kan træffe beslutninger om den overordnede udvikling, handle på vegne af hele storbysamfundet ud fra en helhedsvurdering og opkræve skat til opgaverne.

Reformens hovedpunkter
Hovedpunkterne i den kommende reform, der skal træde i kraft senest 1. januar 2002 bør være:
*En opgavefordeling, hvor hovedstadsamtet ud over de almindelige amtsopgaver varetager en del af de normale primærkommunale opgaver, som i et storbysamfund overskrider de primærkommunale grænser - især på miljø-, forsynings- og planlægningsområderne.
*En struktur, hvor beslutningerne træffes så nær borgerne som muligt, og hvor de enkelte offentlige opgaver forankres entydigt i et direkte folkevalgt organ, så man klart kan placere ansvaret for beslutningerne og undgå indirekte valgte bestyrelser, der træffer beslutninger bag lukkede døre.
*En opdeling af den nuværende kommune i 10-15 bydelskommuner, der skal varetage de samme primærkommunale opgaver, som de andre kommuner i hovedstadsamtet.
*En udligningsordning for primærkommunerne inden for hovedstadsamtet og ( evt. fortsat) de to nærmestliggende amter, der kan sikre, at kommunerne får lige økonomiske vilkår for at løse de primærkommunale opgaver gennem udligning af såvel indtægter som udgifter.

Bydelsrådsevaluering
Storbyens primærkommuner skal i fremtiden tage sig af prioriteringen af lokale spørgsmål som folkeskoler og daginstitutioner for børnene, hjemmepleje og plejehjem for de ældre, bistandshjælp og aktivering af arbejdsløse for familierne samt kulturelle opgaver som idrætsaktiviteter og biblioteker. Den foreløbige evaluering af bydelsrådene viser tydeligt, at dialogen med borgerne og brugerne om løsningen af de lokale opgaver er styrket betydeligt. Og de erfaringer skal bruges til at styrke det lokale demokrati i hele Købehavns kommune ved at lade de enkelte bydele få status af primærkommuner med 20.000- 45.000 indbyggere. Derved kan vi få en klar og homogen to-leddet struktur for hele storbyen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her