Læsetid: 3 min.

Dansk Extra Ultralight

Debat
13. marts 1999

Er regeringens politik på tobaksområdet Extra Ultralight og vil den fortsat give tobaksindustrien frit spillerum til bl.a. at sælge smøger på offentlige sygehuse, mens overdødeligheden fortsætter med at stige?

STÆRK TOBAK
Som nævnt i Information den 13. feb. 99 reklamerer Tobaksindustrien for Savoy
Light, Ultralight, og Extra Ultralight med en rygende smuk ung kvinde, der kan gå på vandet, fordi hun ryger disse cigaretter.
Tobaksindustrien har indgået en frivillig aftale med Sundhedsministeriet om, at den ikke i sin marketing vil forgøgle nogle sundhedsfremmende egenskaber af tobaks-produkter. Jeg skulle derfor tro, at det stred mod aftalen at markedsføre Savoy produkterne med, at de giver brugeren rent ud overnaturlige evner.
Men nej. Henrik Brandt, House of Prince, skriver i den forbindelse den 26. jan. 1999 på foranledning af Sundhedsministeriet: "Det er vanskeligt at se på hvilken måde annoncen, som Finn Edler von Eyben har klaget over, skulle være i konflikt med de aftalte regler for tobaksreklame." Så det er i orden med de overnaturlige evner - det er jo ikke at skrive, at rygning er sund.
Danske mænd holder i stor udstrækning op med at ryge, når de ser et problem i sundhedsfarerne ved at ryge. Hyppigheden af rygning er faldet fra 80 pct. i 1950 til 32 pct. i 1998. Kvinder derimod reagerer oftere ved at skifte til Light cigaretter. Derfor er hyppigheden af rygning ikke aftaget nær så meget blandt danske kvinder.
Sundhedsministeriets opfølgningsrapport december 1998 på Middellevetidsbetænkningen fra 1994 viser det uheldige ved den forholdsvist store hyppighed af rygning blandt danske kvinder. Danske kvinder har sammenlignet med kvinder i andre vesteuropæiske lande frem til 1995 en klar overdødelighed af lungekræft og kronisk bronkitis. De danske kvinder var ikke på måde beskyttet ved at skifte til Light cigaretter. Alligevel fejllæser kvinder budskaberne fra Tobaksindustrien og tror, at de undgår sundhedsfarerne ved at blive ved med at ryge bare de bruger Light cigaretter.

Overdødelighed stiger
Den danske overdødelighed steg i femårs perioden 1990-1995. Den danske regerings forebyggelsesplan af 1988 har ikke haft nogen påviselig opbremsende indvirkning på denne triste udvikling.
Den frivillige aftale mellem Tobaksindustrien og Sundhedsministeriet har også en paragraf om, at reklamer skal undlade at vise modeller under 30 år. Men ligeledes giver en betalingsbakke, der viser en mindreårig pige, der ved juletid står i en butik med Prince logoet og køber en pakke (cigaretter) åbenbart ikke anledning til selvkritik. For som Henrik Brandt skriver: "Dette må klart afvises (at House of Prince med rekla-mematerialet bevidst henvender sig til 'de yngste alders-klasser'). Som bekendt er vi alle i tiden op til jul omgivet af julerudsmykninger, julekataloger, juleannoncer m.m. baseret på de velkendte elementer (sne, julemænd, juletræer etc.). Disse elementer er lige så lidt som selve juletemaet rettet specielt mod børn, og de genfindes i reklamebudskaber for et utal af produkter for voksne. Julemotiver er ikke og har formentlig aldrig været reserveret børnene... Der er ikke afbildet børn på pengebakken....Der er derfor ikke efter vor opfattelse tale om nogen form for overtrædelse af markedsføringsaftalen."
Samstemmende vurderer Sundhedsministeriet i brev af 15. feb. 99, at markedsføringsaftalen ikke er overtrådt.

EU reklameforbud
Måske bliver det bedre fremover. Sundhedsministeren vil fremsende et dansk
lovforslag om EU direktivet 98/43/EF af 6. juli 1998 om forbud mod tobaksreklamer i EU under folketingssamlingen 1999/2000. Yderligere vil regeringen iværksætte et nyt tværgående forebyggelsesprogram til forbedring af folkesundheden i 1999. Forslaget er under udarbejdelse men endnu ikke fremlagt for en bred offentlig debat om mål og midler. Forebyggelse på tobaksområdet vil indgå som en meget væsentlig del af programmet.
Men hvordan og i hvilket omfang: Vil for eksempel tobaksafgifterne blive øget? Skal en pct eller mere af de samlede tobaksafgifter fremover bruges til oplysning og behandling af skadevirkningerne af tobaksvarer? Bliver det forbudt at sælge tobaksvarer på offentlige sygehuse? Skal sundhedspersonale kunne oplyse og rådgive om rygeophør til de rygere der ønsker hjælp for at kunne gennemføre det? Skal der oprettes rygeafvænningsklinikker i alle amter til de 750.000 danske rygere der ønsker at holde op med at ryge, men som ikke har kunnet gøre det alene? Skal loven om røgfri miljøer også omfatte private virksomheder?
Skal indsatsen forblive Light, Ultralight, eller Extra Ultralight?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her