Læsetid: 4 min.

Læserdebat

Debat
5. juni 1999

DJØF-vælde for enevælde

3. JUNI - Når man læser den nuværende Grundlov (1953), er det tydeligt, at hovedsigtet for 150 år siden for datidens politikere, hvoraf hovedparten repræsenterede jord-besidderne, var at stække enevælds-kongemagten mod indgreb, som under bøndernes frigivelse i det 18. århundrede, at sikre ejendomsretten hos de samme, samt efter pres fra den intellektuelle elite at indføre den tredelte magtstruktur fra den franske revolution.
Det er værd at bemærke, at Grundloven egentlig ikke gjaldt for tyende, ubemidlede og kvinder i nogen grad før ændringen 1919.
Jordbesidderne (stor-bønderne) og de dengang få skibs-, industri- og handelsejere fik faktisk mere magt over deres ansatte end før 1849.
Det ses tydelig i forskellen mellem paragraferne 71 og 72, der omhandler de personlige rettigheder, i forhold til paragraf 73, der omhandler ejendomsretten.
Man har præciseret ejendomsretten ganske betydelig mere vægtes end de personlige rettigheder, som er vagt og mere henvisende til anden lovgivning.
Det har efterfølgende medført en strafferetlig strafudmåling, der straffer hårdere hvis man "forseer" sig økonomisk over for staten eller offentligheden end voldelig over for "sagesløs" person.
Grundloven tilsigter i højere grad at sikre magten end den individuelle borger.
Statsmagtens mulighed for at inddrage penge fra enkeltgrupper som ved Ejendomsværdiskatten er klart ikke særlig demokratisk og burde ikke kunne indføres administrativt.
Tilsyneladende er Enevælden for 150 år siden erstattet ag et DJØF-vælde, flankeret af de mest magtfulde ministre.

Bent Brogaard
Provstevænget 5
8464 Galten

Danmark som fåregangsland

27. MAJ - Knud Vilbys 'Krigen dræber demokratiet' i Inf. 27/5 rammer centralt ned i danskernes konfliktskyhed.
Under krigen stod de "ansvarlige partier" og langt de fleste danskere sammen om samarbejdspolitikken.
Dengang var stormagten Tyskland. I dag er det USA, som vi derfor blindt følger i stedet for klart at melde ud, at vi støtter Tysklands fredslinie (fordi tyskerne i modsætning til os lærte noget af krigen).
I et af sine bevingede eller oppustede øjeblikke sagde Nyrup noget så udansk som, at Danmark skulle være et foregangsland, men Niels Helved Petersen valgte snusfornuftigt at tolke det som "fåregangsland".

Helge Seidelin Jacobsen
Kongelundsvej 91
2300 København S

Logik og politik

27. MAJ - Hvad er vigtigst, statens suverænitet eller menneskerettigheder?
At være en person indebærer at have rettigheder og respektere andres rettigheder.
Vi har ingen mulighed for at benægte, at afskaffelse af rettigheder betyder afskaffelse af personer.
At afskaffelse af personers rettigheder betyder afskaffelse af politik.

Åge Jensen
Ringgade 135 A
6400 Sønderborg

Parnaspamperi

1. JUNI - Forfatterne Suzanne Brøgger, Jens Christian Grøndahl, Tage Schou-Hansen, Pia Tafdrup og Niels Barfoed plæderer for, at danske intellektuelle engagerer sig i Kosovo-debatten med synspunktet, at bombardementerne af Kosovo skal fortsoette indtil - ja, indtil hvad?
Skal serberne bombes tilbage til stenalderen, før vi stopper - og hvor langt skal vi gå i valget af bombetyper?
Og når vi har fået bombet serberne tilbage på stenalderniveau, hvad så?
Vil samme forfattere så forlange bombning af Kroatien indtil de fordrevne Krajina-serbere kan vende tilbage? Hvad med Israel, hvad med Tyrkiet osv.? Listen er håb- og endeløs.
Vold er ikke løsningen. Forfatternes besynderlige opfordring er krigshetz af voerste skuffe, men skal måske ses i et andet lys:
Det er Folketinget, der har vedtaget, at vi skal voere aktive deltagere i NATO-krigen.
Og det er Folketinget der uddeler kunstnerlønnen...

Finn Kjærgaard
Kirkegyden 1
8464 Galten

Demokrati i elselskaberne

31. MAJ - Erik Christensen stiller d. 20.5.99 nogle spørgsmål til mig vedrørende forbruger-demokrati i elselskaberne, som jeg her meget gerne vil svare på.
SF har længe ønsket indført et reelt forbrugerdemokrati i elselskaberne.
Derfor var det også et at vores hovedkrav i forhandlingerne om el-reformen.
Jeg er derfor meget glad for, at det også er lykkedes at få indført demokrati, så forbrugerne har indflydelse efter hoved og ikke efter forbrug. Der bliver nu udarbejdet standardvedtægter.
Jeg kan derfor forsikre Erik Christensen om, at der nu bliver udarbejdet stan-dardvedtægter.
Det fremgår af loven. Og lovens bemærkninger siger hvilke demokratiske principper, der skal ligge til grund. Principperne er, "at alle forbrugere uanset forbrugets størrelse skal have samme indflydelse i virksomheden, regler om afholdelse af valg til virksomhedens øverste ledelse, regler om mindretalsbeskyttelse samt regler om valgmetoder, som kan anvendes."
Miljø- og energiministeren har bemyndigelse til at udarbejde de konkrete standardvedtægter. Jeg stillede under 2. behandlingen i Folketinget af el-reformen miljø- og energiministeren et spørgsmål vedrørende elselskabernes standard-vedtægter.
Svend Auken svarede mig følgende: "Men alle selskaber skal jo have en ny bevilling under den nye reform, og der skal de opfylde de krav, der står i standard-vedtægten. Og standard-vedtægtens bestemmelser på det område er nøje defineret i lovgivningen. Så det skulle kunne komme på plads.
Og jeg vil bare sige til de selskaber, de skulle måske overveje at bruge dem til noget mere konstruktivt end at prøve at bremse en forbrugerindflydelse, som Folketinget har taget positivt stilling til, og som vil blive gennemført, uanset om de kan lide det eller ej." Det svar var jeg meget glad for, og det sætter tingene på plads. Så jeg ser frem til en demokratisering af elselskaberne.

Anni Svanholt
Miljø- og energipolitisk
ordfører for Socialistisk Folkeparti

Ret op på uligevægten

2. JUNI - Christian Lemmerz siger på onsdagens (2.6.) forside, at "hvis man bruger kønnet som begrundelse for indkøb af kunst, siger man indirekte, at kunstnerne skal have hjælp, fordi de ikke kan klare sig selv", og ja, det kan man godt tænke, og så kan man efterfølgende tænke, at nu har man længe nok brugt kønnet (det mandlige) som begrundelse for indkøb af kunst, og dermed indirekte ment, at de mandlige kunstnere skulle have hjælp. Da jeg er enig med Christian Lemmerz i, at det er lidt dumt, må det holde op - hvilket slutteligt vil sige, at man må rette op på den uligevægt, der er skabt.

Vibeke Nissen
Børglumvej 40
2720 Vanløse

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her