Læsetid: 5 min.

Læserdebat

4. juni 1999

Kommentar til Claus Bryld

31. MAJ - Både Kirsten & Michala Kiser Lylloff's kronik "Da Danmark var 'nærområde'" (Politiken, 28. maj) og Claus Brylds (CB) kronik "Er fjenden min næste?" (Information, 31, maj) blotlægger med rystende klarhed forhold, som jeg i mange år kun dunkelt har anet, men som kronikørernes kontante oplysninger nu har givet mig smertelig vished for.
CB rejser problemet om "....generationernes sammenstød om den rette udlægning af historien...", hvormed han sigter til generationen, der selv oplevede krigen, og så den efterkrigsgeneration, som han (vistnok) selv tilhører.
Men en hel generations meninger og holdninger er en uhyre kompleks affære, som ikke kan ydes retfærdighed med lapidariske udsagn i en kort kronikartikel.
Urimelige generaliseringer er uundgåelige, men kan i en vis udstrækning undskyldes på baggrund af de uomgængelige, faktuelle oplysninger. Men når CB skriver: "I 1945 ansås tyskere ikke for mennesker" - så melder jeg pas.
Jeg stod selv 'midt i det hele' i foråret 1945, ikke som en rationelt tænkende, ansvarlig voksen, men som en forskræmt 11-årig dreng. Jeg behøver derfor ikke at føle mig personlig ramt af CB's påstande, men på mine for-ældres og deres klassefællers vegne vil jeg dog anføre følgende:
Blandt de tyske flygtninge, som kom til Danmark i februar 1945, var også sårede tyske soldater fra østfronten. Det bevirkede, at min skole, Klostervængets Skole på Lersø Parkallé i København, blev omdannet til lazaret. Trods strenge forældreforbud sneg vi børn os ofte forbi skoleporten og kiggede ind på staklerne, som humpede omkring på krykker eller lå henstrakt på madrasser i solen.
Vi holdt dog op hermed, da stanken af ligbunkerne under cykelhalvtaget blev for påtrængende.
Jeg husker, at mine forældre talte med stor medlidenhed om disse soldater.
"De menige tyske soldater er stakkels mennesker ganske som os andre," pointerede de gang på gang. De bidrog bestemt ikke til at oppiske nogen folkestemning, som regering, embedsmænd og lægelige autoriteter måtte tage hensyn til.
I øvrigt havde mine forældre og deres klassefæller absolut intet offentligt mæle i datidens Danmark. Radio og telefon var uopnåelig luksus og egen avis en sjælden ekstravagance blandt disse lavstatus-danskere. Derfor dannede de deres holdning til krigen ved samtaler med klassefæller på gader og arbejdspladser.
Denne holdning var gennemsyret af dyb empati med alle krigens ofre.

Tommy Bergstein
Mørupsvej 9
8300 Odder

Mus og mænd

31. MAJ - I sin darwinistisk inspirerede relativisering af erkendelsen (Inf. 31. maj) benægter Robin Engelhardt såvel en objektiv erkendelse som en biologiuafhængig kommunikation.
Imidlertid må 2+2=4, uanset om man er en mus eller en marsmand eller sågar en Mac-computer.
Sandheden er én og den samme, og erkender man ikke det, er man et let offer for darwinistiske og andre antividenskabelige spekulationer, der indskrænker den menneskelige erkendelse og forskertrang.

Iver Hagel-Sørensen
Hyltebjerg Allé 78A
2720 Vanløse

Ny Parlament - Ny Kommission

1. JUNI - Det har længe stået klart, at de industrialiserede lande ikke kan nå målene for CO2-reduktioner, der blev fastsat på Kyoto-mødet. EU's sølle otte procent forslår som en skrædder i helvede.
Det er derfor rigtigt, som Ritt Bjerregaard påpeger, at hvis ikke snart medlemslandene træffer bindende beslutninger, så ser det mere end sort ud.
Men hvorfor kaste sig over medlemslandene? De følger jo blot i Kommissionens fodspor: siger ét og gør noget helt andet, eller ligefrem det modsatte.
Kommissionen har kun sig selv at takke for at det går så dårligt. Her et par eksempler: flere EU-lande har gentagne gange forsøgt, at få Kommissionen til at ophæve mineraloliedirektivet, så det bliver muligt at beskatte benzin til fly og katamaraner - og er hver gang stødt på massiv modstand fra Kommissionen.
De transeuropæiske netværk er ét af Kommissionens hjertebørn. En gennemførelse af planerne, der omfatter bygning af yderligere 60.000 km motorveje, 23.000 km baner til højhastighedstog og udvidelse af 250 lufthavne vil, når de står færdig, øge transportsektorens CO2-udslip med 15-20 procent (oveni de forventede 40 procent inden 2010).
Og endelig viser Kommissionens manglende evne til at fremme en produktion af benzinøkonomiske biler (17 km pr. liter i 2008, selvom det i dag er muligt, at fremstille biler, der kan køre 100 km på 3 liter), at der er meget laaaaaaangt fra ord til handling.
Nyt Parlament, ny Kommission - lad os håbe, det for miljøets og troværdighedens skyld - snart bliver bedre.

Arne Lund
NOAH-trafik
Langebjergvej 260A
3050 Humlebæk

Kunst handler om magt

1. JUNI - Det er glædeligt, at Information sætter fokus på den hvide mandlige dominans i dansk kunstliv. Der er i al for lang tid blevet fokuseret kunstværket, som om det ingen tilknytning havde til producentens sociale og økonomiske situation.
Der er blevet snakket om kunstværdi, som om det var et svævende og udefinerbart begreb, som om det ikke havde nogen tilknytning til producentens sociale og økonomiske situation.
Der er i det hele taget blevet snakket om kunst, som om at kunstens problemer er radikalt forskellige fra resten af verdens problemer, og som om at kunst er noget andet end virkelighed. Hvordan kan noget stå udenfor virkeligheden?
Selvfølgelig handler kunst om viden er fortrænger anden viden, Det handler om magt, om retten til definere virkeligheden, om ikke andet, så sin egen og associeredes virkelighed.
Al det åndelige fis med kunstværdi eller fælles værdier, eller hvad folk nu kommer op med af tilstrækkelig luftige tåbeligheder, er udelukkende en del af dette magtspil, og skal ikke tages for andet.
Kunst er som al viden en social præstation, om ikke andet fordi den fortrænger anden kunst og viden, og som sådan skal den vurderes. Derfor er det ganske fortrindeligt, at Information fokuserer på de ekskluderende strategier, der fungerer på kunstens felt, som på alle andre felter.
Jeg kunne bare godt ønske mig, at der blev fokuseret, ikke bare på kvinders eksklusion fra feltet, men noget bredere

Christian Schmidt-Rasmussen
H/F Kalvebod 5
2450 kbh SV

Tak til Morten Piil

2. JUNI - For hans kommentar den 2.6.99 om manglende fremtidig støtte til de Københavnske kunstbiografer.
Selvfølgelig er det en opgave for Københavns Kommune at yde støtte, og man må håbe at Thustrup Hansen kommer til fornuft! Selv bor jeg i bekvem nærhed af Café-biografen i Odense og er derfor ikke direkte berørt. Men, hvem ved, måske det smitter?

Jørgen Larsen
Møllevejen 104
Munkebo

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu