Læserbrev

Læserdebat om EU

Debat
10. juni 1999

Solidaritet stopper i Kruså

4. JUNI - "EU-Kommissionens forslag vil give udenlandske lønmodtagere ret til at tage deres uforsørgede familier med til Danmark og derefter forpligte Danmark til at give dem lige adgang til sociale ydelse. Hvis en græsk, portugisisk eller polsk familie fra første dag kan supplere lønindtægten med danske sociale ydelser til et eller flere af familiemedlemmerne, bliver det hurtigt attraktivt at tage et job, der med dansk målestok er groft underbetalt."

Ja, det kunne såmænd godt være et indlæg af Mogens Camre, eller en opfølgning på JuniBevægelsens 'er du klar til 40 millioner polakker'-kampagnen. Men læserbrevet stammer fra Pernille Frahm, som er MF'er og spidskandidat for SF til EU-valget (Information den 17. maj). Imidlertid ser jeg indlægget, som et udtryk for et SF, som dels er blottet for international solidaritet, dels uden visioner for det fremtidige Europa. Jeg kan opfordre Pernille Frahm til at skele til de andre europæiske lande f.eks. England, Tyskland og Frankrig, hvor venstrefløjen spiller en central rolle i politikformuleringen på områder, som kræver fælles løsninger f.eks. miljø, forbrugerbeskyttelse, byrdefordeling af flygtninge, listen kunne sagtens fortsætte. Det er på tide, at SF gør op med 'nej til det hele og ud af resten politikken', som er et udtryk for en ubehagelig national selvtilstrækkelighed.

Stig Jakobsen

Soc.dem. Ryvang

Webersgade 3b

2100 København Ø

Mindretal

6. JUNI - EU-parlamentarikeren Niels Sindal påstår, at de danske socialdemokrater har stor indflydelse på EU-Parlamentets beslutninger (Inf. 5.6.).

Hvis det er rigtigt, forstår jeg ikke, hvordan unionisten Romano Prodi kunne vælges til en så magtfuld post som formand for Kommissionen. Han har aldrig lagt skjul på, at han vil arbejde for, at so-ciale ydelser skal finansieres ved forsikringer, at mindstelønnen skal sænkes, og at privatiseringerne skal fortsætte.

Også om nærhedsprincippet har han udtalt sig. Det betyder i hans ordbog noget andet end i de danske socialdemokraters, nemlig at EU skal gøres synlig overfor borgerne.

Jeg tør derfor ikke følge Sindals råd om at stemme på en socialdemokrat til parlamentsvalget. Valget kan kun stå mellem JuniBevæ-gelsen eller Folkebevægelsen mod EU. Også fordi jeg er betænkelig ved den demokratiopfattelse, som Sindal giver udtryk for i sit indlæg, og som passer alt for godt med Socialdemokratiets adfærd i denne valgkamp.

Mindretal skal ikke respekteres, og helst skal de ties ihjel. Det har vist sig på den måde i valgkampen, at socialdemokraterne enten har afslået at deltage i møder med modstanderbevægelserne, eller også har de meldt afbud i sidste øjeblik.

Bodil Holst Kjær

Hanevangen 13

2730 Herlev

Sagt og skrevet

9. JUNI - I Informations referat den 8. juni af et vælgermøde om Danmark og danskheden i Europa, skriver journalist Jesper Knudsen i citationstegn, at jeg i tv-udsendelsen Helt ærligt mand om indvandrerne skulle have sagt: "De er højkriminelle, kører i alt for store biler, går i for dyrt tøj, og deres fede koner føder en vrimmel af børn."

Dette citat er ikke noget, jeg har sagt - det var Mette Fugl, der kom med den svada, hvortil hun føjede, at det var sagt af mig, hvilket er usandt.

Det er let at dokumentere, at jeg hverken har skrevet eller sagt som refereret: Tv-udsendelsen findes på bånd og kan kontrolleres, og det Mette Fugl tendentiøst udlagde, var en kronik i Politiken fra september 1997, som også let kan kontrolleres. Den indeholdt hverken disse ord eller disse generaliseringer. Jeg har igen og igen tilbagevist påstanden, og det gjorde jeg også på mødet den 7. på Østerbro, men det interesserer åbenbart ikke dem, der vil forvride debatten, og ikke kan klare sig med at henvise til, hvad jeg faktisk har sagt og skrevet.

Mogens Camre

Dansk Folkeparti

Kvinder og euro

3. JUNI - Kvinder er skeptiske over for den fælles mønt, Euroen. I begyndelsen af dette år blev det for meget for EU-Kommissionen. Man igangsatte en kampagne rettet specielt mod kvinder. I Bruxelles er det opfattelsen, at kvinderne står for husholdningspengene!

Fordomsfuldt - ja ikke så lidt!

Det havde været mere interessant, hvis Kommissionen havde undersøgt, hvorfor der er en skepsis blandt kvinder, i stedet for at igangssætte propagandavirksomhed.

Efter min opfattelse kan noget af forklaringen på kvinders skepsis være usikkerhed over for, hvad der kan blive følgen af euroen. At vi f.eks. opbygger et storsamfund, der sætter det danske velfærdssystem under pres.

Dette kan betyde, at flere kvinder presses hjem til kødgryderne og husholdningspengene. Lad os i stedet arbejde på at få skabt en højere beskæftigelse i Europa. Kun på denne måde kan vi få flere unge, kvinder og langtidsarbejdsløse i gang.

Mogens Ove Hansen

EU-kandidat (S)

Springbakgaardsvej 12

9240 Nibe

Regnskabets time for S

9. JUNI - John Iversen lægger op til et stærkere samarbejde mellem Den socialdemokratiske gruppe og Den grønne gruppe i Europa-Parlamentet.

Det er da en udmærket idé at flytte den politiske akse, der i dag kendetegner realpolitikken i Europa-Parlamentet længere til venstre. Men i praksis holder det ikke vand, at socialdemokraterne vil alliere sig med De Grønne.

Der er masse af eksempler på, at Den socialdemokratiske gruppe gang på gang nedstemmer forslagene fra de Grønne. Den Rød-grønne akse i Europa-Parlamentet skal derfor tage sit naturlige udspring, nemlig fra Venstrefløjsgruppen og den Grønne gruppe, og ikke fra Den socialdemokratiske gruppe, hvor John Iversen hører til.

I december 1998 behandlede Parlamentet en betænkning om nedbrydning af ozonlaget. I den forbindelse stillede Den grønne gruppe (og Venstrefløjsgruppen) ændringsforslag om, en fuld-stændig afvikling af pesticidstoffet metylbromid, som det også er sket i Danmark, Sverige og Finland. Metylbromid er ozonnedbrydende.

Hvorfor var Den socialdemokratiske gruppe - inklusive de danske medlemmer, med til at nedstemme dette ændringsforslag fra Den grønne gruppe? Selv forslaget om et totalforbud af anvendelse af metyl-bromid på markerne, stemte den socialdemokratiske gruppe imod. Det forslag var også stillet af Den grønne gruppe og Venstrefløjsgruppen.

I april 1999 behandlede Parlamentet en betænkning om forbrænding af farligt affald. Der stillede Den grønne gruppe forslag om at forbyde udslip af afløbsvand i vandmiljø. Hvorfor stemte Den socialdemokratiske gruppe dette forslag ned?

Ligeledes stillede Den grønne gruppe forslag om at sænke grænsen for indholdet af blandt andet det aktuelle giftstof dioxin til laveste analytiske grænse. Det forslag stemte Den socialdemokratiske gruppe også imod.

Det er da en besynderlig måde at samarbejde på. De danske socialdemokrater må stå til regnskab og ansvar for deres stemmeafgivelser.

Pernille Frahm

spidskandidat for SF til

Europa-Parlamentsvalget

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her