Læsetid: 3 min.

Tvivlsomt udviklingsråd

Debat
21. juli 1999

Hovedstadens udviklingsråd - en tvivlsom forenkling uden demokrati

HUR
I Information den 15. juli har Martin Günter skrevet et indlæg, der omtaler Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som en væsentlig forenkling og et demokratisk fremskridt - i forhold til dagens situation.
Indlægget må stå for Martin Günters egen regning, men der skal ikke herske tvivl om, at SF-København finder, at HUR er udtryk for en tvivlsom forenkling uden demokrati.
Kun få opgaver flyttes fra lukkede organer til de åbne møder i HUR.
De organer, der i øjeblikket varetager en række 'regionsopgaver', som Øresundskomiteen, Erhvervsråd, Wonderful Copenhagen og Storkøbenhavns Teaterfællesskab, vil fortsat bestå, fordi de også fremover vil have en række medlemmer, der er udpeget af andre end HUR. Den eneste umiddelbare forandring er, at debatten om aktiviteterne bliver flyttet fra fem forskellige amtsråd/borgerrepræsentationen med tilsammen cirka 175 medlemmer til HUR med sine 11 medlemmer.

Stadig lukkede døre
HT's lukkede bestyrelse nedlægges og man kan håbe, at debatten om opgaverne overflyttes til de åbne møder i HUR. Men et flertal i HUR kan helt lovligt beslutte sig for at nedsætte et trafikudvalg på f.eks. fem medlemmer til at varetage det daglige politiske arbejde omkring den kollektive trafik bag lukkede døre. Det bliver herefter den politiske sammensætning af HUR, der afgør graden af åbenhed, ikke loven i sig selv.
HUR's ansvar er uklart for vælgerne
Loven om HUR indeholder som noget nyt en bestemmelse i Pgf. 2, stk. 4, der udtrykkeligt fastslår, at "kommunalbestyrelserne og amtsrådene har instruktionsbeføjelse over for deres repræsentanter i udviklingsrådet."
Det betyder kort og godt, at en SF-repræsentant fra Københavns Kommune f.eks. kan blive pålagt at stemme som et flertal af socialdemokrater og borgerlige i Borgerrepræsentationen ønsker det, ikke mindst i mærkesager som forbedring og udbygning af den kollektive trafik, begrænsning af den private biltrafik til og fra regionens centralkommuner, og andre initiativer til begrænsning af luftforureningen, ikke mindst i Københavns kommune.
Denne bestemmelse lægger op til, at der fremover i mange situationer vil blive spillet sorteper mellem HUR's medlemmer og de repræsenterede (amts)kommuner om, hvem der har ansvaret for en given beslutning - eller mangel på samme.
Hertil kommer, at der i en række sager er krav om, at der skal være et kvalificeret flertal på syv ud af 11 medlemmer af HUR, der stemmer for en beslutning, for at den er gyldig. Det gælder først og fremmest i alle sager om økonomi. Med rådets indirekte valgmåde er der hermed yderligere lagt op til, at disse beslutninger træffes ved konsensus mellem de repræsenterede amter og kommuner, snarere end ud fra klare politiske diskussioner mellem HUR's partigrupper.
For mange vælgere vil ansvarsplaceringen således absolut ikke blive klarere - uanset hvad den måtte være på papiret.
Med den sandsynlige fordeling af de 11 pladser på fire socialdemokrater, tre venstrefolk, to konservative og to SF'ere (i denne omgang), må man også konstatere, at sammensætningen kun i begrænset omfang afspejler partiernes samlede andel af stemmerne ved det seneste (amts)kommunalvalg i 1997 i regionen.
Og hvad værre er - vælgerne kan ikke ane, om en flytning af deres stemme ved næste amts- og kommunevalg i 2001 vil påvirke deres (amts)kommunes repræsentation i HUR; det afgøres nemlig først efter valget som led i konstitueringsforhandlingerne, der som bekendt altid foregår bag lukkede døre.
SF vil ikke elske - men øve maksimal indflydelse på - det HUR, vi nu har 'fået'.

SF på hårdt arbejde
SF har i mange situationer været en stærk modstander af en lov om oprettelsen af en ny institution, f.eks. HS og Ørestadsselskabet, men SF har lige så klart valgt at arbejde hårdt for at få pladser i disse nye institutioners bestyrelser for at fremme SF's politik også i disse organer, og på de præmisser, der nu var givet fra Folketingets flertal. Også selvom flertallet som i denne sag var det snævrest tænkelige.
De kommende måneder vil vi i SF-København, sammen med SF'erne i resten af regionen, diskutere og fastlægge rammerne for den politik, SF vil arbejde for i HUR.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her