Kronik

WTO skal svækkes

Debat
28. oktober 1999

Vejen til mere retfærdige og bæredygtige internationale spilleregler går over en tilbagerulning af WTO

Økonomi & Politik

Når ministre fra Verdenshandelsorganisationens medlemslande mødes i Seattle i USA den 30. november, er det ikke småting, der ligger på forhandlingsbordet. Især Europa-Kommissionen har i de forløbne år arbejdet målrettet på at gøre næste runde af forhandlinger om nye regler og kompetence til WTO til en omfattende affære. "Tusindårsrunden" var den tidligere kommissær Sir Leon Brittans betegnelse for den periode på måske tre år, hvor handelsbureaukrater, ministre og embedsmænd skal forhandle sig frem til et WTO i større format.
Selvom der ser ud til at være lidt strid om detaljerne, så har EU's linje været kendt siden juli. De multinationale selskaber skal have i pose og sæk. Den store prioritet er investeringer. Efter at den forkætrede MAI-aftale, der ikke var andet end en lang liste over rettigheder for private selskaber, led nederlag bl.a. takket være massiv folkelig modstand, vil EU nu have emnet op i WTO.
Derudover skal globale regler for konkurrencepolitik sikre, at multinationale selskaber kan konkurrere med lokale virksomheder i f.eks. den tredje verden på 'lige vilkår', regler for 'lettelse af handel' skal harmonisere eller forenkle procedurerne for import og eksport, liberalisering af handel med ikke-landbrugsprodukter skal bl.a. give lettere adgang til metaller, skærpede regler for intellektuel ejendomsret skal åbne for patentering af hele planter til fødevaregiganternes udelte glæde, liberalisering af tjenesteydelser skal åbne markederne for europæiske virksomheder osv., osv..
Til EU's bastante udspil skal vi så lægge de forslag, der måtte komme andre steder fra. F.eks. fra USA, som har eksporten af gensplejsede produkter højt på ønskesedlen, og som ifølge Susan George (professor og forfatter til bøger om international økonomi) har forslag i baghånden, som kan underminere ethvert offentligt sundhedssystem.

Menuen efter Seattle peger i dag i samme retning som efter sidste forhandlingsrunde, der førte til dannelsen af WTO. Opbygningen af WTO-systemet flytter vigtige politiske beslutninger. Først væk fra det politiske system, hvor det nu og da kan lykkes lokale bevægelser at sætte dagsordenen, og hvor politikerne i det mindst skal stå til ansvar for deres beslutninger.
Og dernæst væk fra en mere eller mindre demokratisk proces og ind i lukkede forhandlingslokaler, hvor regeringsrepræsentanter lover hinanden at liberalisere på ét område, hvis andre vil liberalisere på et andet. Og hvor tre eller fem handelsbureaukrater med et pennestrøg i princippet kan annullere fremskridt - som et forbud mod asbest - som det har taget års slid for fagforeninger at opnå.
En embedsmand i WTO har udtrykt det sådan over for Financial Times (den 30. april 98), at WTO "..er stedet, hvor regeringer indgår hemmelige aftaler mod grupper i deres lande, som forsøger at presse dem." Dette system er de nyliberales og de multinationale selskabers lobbygruppers drømmeland. Og menuen for Tusind-årsrunden ser ud til at blive ligetil: Der skal ekspanderes.
Det er ellers ikke de dystre toner, vi har hørt i den danske presse. Skal man tro de store aviser og nyhedsbureauer, så er det snarere arbejdstagerrettigheder, internationale miljøaftaler, udvikling, åbenhed, fødevaresikkerhed, bæredygtighed og forbrugerbeskyttelse, det hele handler om.
Det lød f.eks. fra ritzau (den 7. oktober), at den danske regering fik opbakning fra hele Folketinget minus Enhedslisten til sin 'skrappe kurs' på de såkaldt bløde områder. Ritzau giver indtryk af, at EU i almindelighed og den danske regering i særdeleshed vil ud og slås for retten til at organisere sig og for forbud mod børnearbejde.
I virkeligheden er den danske regerings primære krav, at der nedsættes en arbejdsgruppe i WTO, der skal diskutere forholdet mellem arbejdstagerrettigheder og handel. Forslag, som gør Danmark til en hardliner i et EU, der hellere vil nøjes med at opfordre til, at Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og WTO taler noget mere sammen.

Det spil sættes i et trist perspektiv af udtalelser fra EU Kommissær Lamy, som har antydet, at al den snak om arbejdstagerrettigheder mest er til "ind-vortes brug" (Børsen den 13. oktober).
Kommissionen har også længe betonet, at den næste forhandlingsrunde skulle sigte på bæredygtig udvikling. Men de konkrete udspil på miljøområdet er i bedste fald stærkt begrænsede, i værste fald indholdsløse.
Bag de store ord ligger et voksende legitimitetsproblem, der blev tydeligt under forhandlingerne om MAI. Siden har både kommissionen og medlemsregeringerne udfoldet store anstrengelser for at sikre, at Tusindårsrunden ikke blev mødt af stor modstand. Det er en taknemmelig opgave i Danmark.
For i Danmark er der efterhånden en rodfæstet tradition i brede kredse for at støtte den generelle WTO-udvikling som den ene refleksreaktion, og med et par påhæftede ønsker om mere miljø, respekt for arbejdstagerrettigheder m.m. som den anden. Den strategi kan mønstre et flertal i Folketinget og er en politisk ramme, som mange NGO'er og f.eks. SF trives vældig godt inden for.
På denne måde har SF igen og igen været med til at fremme en dagsorden, som forhåbentlig ikke er partiets egen. Det skete med vedtagelsen af WTO, hvor SF hyldede resultatet men beklagede, at miljø ikke stod på dagsordenen. Det skete under MAI-forløbet, hvor SF købte aftalen med et par plusord på. Og det sker nu med Tusindårsrunden.

Den strategi kunne man passende kalde halehængsstrategien. Dens fortalere vender sig ikke mod WTO's grundlæggende spilleregler, men ser dem som et første skridt på vejen mod en retfærdig og bæredygtig verdensorden. Det som for os er den progressive internationalismes antitese, ser de som et svar på kravet fra globaliseringen om international regulering.
Et af problemerne i den strategi er, at når der i WTO igen og igen skrives nye regler til fordel for markedets stærke aktører, så har de gæve reformkæmpere kun fået den ene del af pakken. SF er endt med igen og igen at fremme og legitimere et større og værre WTO.
Fælderne i den strategi sættes unægtelig på spidsen, når Jørn Jespersen (SF) og Christian Friis Bach (Mellemfolkeligt Samvirke) i fuld alvor anbefaler at åbne det europæiske marked for hormonbøffer. For når der nu er faldet dom i sagen i WTO, må vi også bøje os for de regler, 'vi' selv har godkendt, ellers bringer vi hele systemet i fare, advarer de. Budskabet til de danske forbrugere lyder, at hvis ikke vi spiser hormoner, risikerer vi, at hele systemet falder sammen.
Vi ville nu bruge eksemplet til det modsatte. Et system, der ikke levner plads til høje fødevarestandarder, er et system, der skal laves grundlæggende om.
I september offentliggjorde en stor gruppe af NGO'er fra hele verden en udtalelse mod tusind-årsrunden. Frem for at styrke WTO, lyder det i udtalelsen, må vi kræve en tilbundsgående undersøgelse af konsekvenserne af WTO til dato. "En revision af systemet, vil give samfundet en mulighed for at ændre kurs og udvikle et alternativt, humant og bæredygtigt internationalt system for handels- og investeringsrelationer."
Udtalelsen har foreløbig mønstret opbakning fra 1.100 organisationer. For nyligt meldte den grønne gruppe i Europa-Parlamentet sig i øvrigt på banen med omtrent samme strategi.

Men der er da også mange mindre krav, som må rejses. At de internationale miljøaftaler skal stå over WTO-reglerne, at retten til at indføre højere fødevarestandarder indskrives i aftalen, at der gennemføres løbende vurderinger af WTO's indflydelse på miljøet, på socialerettigheder og rigdommenes fordeling.
Den vej, vi må gå, er mod et stækket og svagere WTO. Der må begyndes en offensiv for tilbage-rulning af WTO samtidig med at vi arbejder for at nå til internationale spilleregler, som har miljø, sociale rettigheder, sundhed, udvikling og velfærd som sit mål og indhold, og ikke bare som en indholdsløs tillægsprotokol.

Keld Albrechtsen, MF for Enhedslisten og Kenneth Haar, sekretær for Enhedslisten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her