Læsetid: 4 min.

I regn og slud skal avisen ud

Debat
13. december 1999

På trods af fagforeningernes rolle i dette århundrede eksisterer det funktionalistiske menneskesyn stadigvæk i de mere skumle afkroge af erhvervslivet

Stormstyrke
Vejrsituationen natten mellem 3. december og 4. december var for det danske korps af udendørsarbejdere mildest talt ugunstig. Myndighederne betegnede i tv-stationernes nyhedsudsendelser situationen som "katastrofal" og opfordrede samtidig landets borgere til at opholde sig indendøre. Ophold udendørs blev i forlængelse heraf betegnet som "livsfarligt" og "på den enkeltes eget ansvar."
I sådanne situationer opretholdes det moderne samfunds mest basale udendørs-funktioner i form af mindst mulig indsatsstyrke fra politi, Falck, brandvæsen, Søværnets Operative Kommando, Civilforsvaret o.s.v. - og med maksimal indsatsstyrke af Bladkompagniets avisbude. Antallet af dræbte og tilskadekomne bliver herved holdt nede på et absolut minimum, da muligheden for at undsætte forulykkede mennesker til lands og vands opretholdes samtidig med, at morgendagens kronik og tv-program når frem til alle borgere. Vejrgudernes magt er hermed endegyldigt betvunget.
I teknokratiets tidsalder eksisterer stadig borgerlige erhverv, som udføres under så kummerlige forhold, at man føler sig hensat til industrialiseringens tid. Under industrialiseringen blev arbejderen født. Arbejderen var en nødvendig funktion i (samfunds-)maskineriet på samme måde som brændstof, knastaksel og kompressionstryk var det. Når en knastaksel er defekt, sænkes effektiviteten af maskineriet, og delen udskiftes følgelig.
Således også arbejderen. Det individ som indtog arbejderens plads betragtedes ikke som en ligeværdig repræsentant af arten Homo sapiens sapiens, men som en mekanistisk funktion - i hvert fald fra 9-16. Fagforeningernes opståen i 1870'erne må ses som et forsøg på bl.a. at bekæmpe et sådant differentieret og formaliseret menneskesyn.

Tvunget på arbejde
På trods af fagforeningernes rolle i dette århundrede persisterer dette menneskesyn åbenbart stadigvæk i de mere skumle afkroge af erhvervslivet. Avisomdeleren er i hvert fald et eksempel. Undertegnede har bestredet omtalte erhverv i et års tid nødet af den permanente økonomiske lavkonjunktur for studerende af Finansministeriets nåde.
Sidste vinter plagedes Østsjælland af et par storme. I nattens mulm og mørke regnede tagsten ned over den københavnske midtby, dog ikke med samme intensitet som natten mellem fredag den 3. december og lørdag den 4. december. Det undrede dengang undertegnede og flere af kollegaerne, at arbejdsgiveren insisterede på avisomdeling, når risikoen for at blive ramt af kilotunge lerkonstruktioner fra 6. sals højde var øjensynlig.
Der blev gjort indvendinger, men disse forstummede, da fyringstrusler blev fremsat. Sådanne dialoger forefandtes ligeledes natten mellem den 3. og 4. og afsluttedes ligeledes med fyringstrusler, for som vi alle ved: "i regn og slud skal avisen ud." Arbejdsgiveren var dog på et punkt forbavsende eftergivende: starttidspunktet for avisomdelingen måtte gerne strækkes 1/2-1 time senere end normalt - altså til 1.30-2.00. På dette tidspukt var vindhastighederne over de københavnske tage ikke længere af orkanstyrke men bare af stormstyrke!
Videre elaborationer af nattens begivenheder er ikke nødvendige, og den opmærksomme københavnske avisabonnent har lørdag morgen givetvis observeret, at dagens tryksag som sædvanlig befandt sig på gulvet under brevsprækken og ligeledes observeret, at byens gader og stræder var oversået med orange lerfragmenter. (En kollega mistede i øvrigt sine briller, da en af nattens kastevinde tog dem, så hvis nogen har fundet et par herreløse briller i Københavns østby, bedes de venligst indleveres til Bladkompagniet snarest).

Forældet menneskesyn
Hvad er pointen så med denne skrivelse?
*At illustrere at et funktionalistisk menneskesyn stadig eksisterer i hvert fald inden for en af landets større virksomheder, Bladkompagniet.
*At illustrere at intet fagforbund skrider til handling, når arbejdere udsættes for livstruende situationer, på trods af at avisomdelere er omfattet af overenskomsten mellem Kvindeligt Arbejderforbund/Lager- og Handelsarbejdernes forbund og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for Bladkompagniet, og derved i hvert fald indirekte må være underlagt nogle generelle sikkerhedsbestemmelser. Bladkompagniet har i øvrigt egne sikkerhedsrepræsentanter som dog i disse spørgsmål ikke har markeret sig.
*At illustrere at staten via Arbejdstilsynet ikke forlængst har forhindret at borgere udsættes for forudsigelige livsfarlige arbejdssituationer.
*At illustrere at skrivelser som disse afgives anonymt for at undgå en uomgængelig fyring.
Og sidst men ikke mindst:
*At opfordre Jer, avis-abonnenter, til i endnu højere grad end nu at nyde den luksus, det er at få sin avis leveret "til døren" for en smule ussel mammon. Budbringeren har, når vejret er værst, ikke alene undgået faldende tagsten og andre genvordigheder, men sandsynligvis også forceret trapperne i din opgang uden briller.

Svar:
Jeg kan som udgiver ikke svare på vegne af Bladkompagniet, men alene forholde mig til de indtryk, jeg har fået af arbejdet på orkannatten.
Den nat var for alle involverede et mareridt. Vognmænd, journalister, fotografer og de mange omdelere har i hver enkelts tilfælde måtte skønne, om det var muligt at udføre opgaven. Det betød i mange tilfælde, at man holdt sig inden døre. Ifølge de tal, vi har modtaget, aflyste Bladkompagniet op mod 200 budruter, og rigtig mange blev først påbegyndt omkring kl. fire om natten.
Selv om vi som avisudgivere vil gøre meget for at få avisen frem, har vi selvfølgelig ikke noget ønske om, at medarbejdere skal risikere liv og lemmer.
Vi accepterer derfor, at udgivelsen i visse situationer ikke bliver i fuldt omfang. Jeg har fuld tillid til Bladkompagniets vurderingsevne, men tager selvfølgelig klar afstand, hvis angste medarbejdere i noget tilfælde er truet med fyring.

Henrik Bo Nielsen
adm. direktør
for Information

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her