Læsetid: 4 min.

Om 60 år er alt for sent

Debat
3. marts 2000

Hvor er din kritiske indstilling til de oplysninger du modtager, Rohleder?

Eftertanke
Niels Rohleders artikel (Inf. den 23. feb.) kan relateres til de forhold, der herskede her i landet i 1930'rne og i tiden under den tyske besættelse. Med samme kyniske holdning, der dengang fik embedsmænd af - hvad vi i dag må anse for tvivlsom karakter - til at udvise jøder og kommunister til det tredje rige - argumenterer du for, at det ikke skal være Ekstra Bladet og borgmesteren i Lemvig, der skal bestemme hvem der skal have asyl.
Selvfølgelig skal de ikke det - men, og der er et stort men - pressens indflydelse på hvorledes og hvornår befolkningens og folketingsmedlemmernes indre svinehund bliver trukket frem - og den vedholdende leflen for de laveste instinkter/de højeste amerikanske idealer, det ansvar bærer vel den samlede presse - også Information, når man fuldstændig ukritisk forlader sig på embedsmandsinstitutionens magtfuldkommenhed og ikke finder det kritisabelt, at medlemmerne af et nævn selv skal tage stilling til tidligere trufne afgørelsers valør.

Magtfuldkommenhed
At man for et syns skyld har foretaget en såkaldt "factfinding" mission til Østslavonien, bruger man blot i embedsmandsværket til at legitimere sin magtfuldkommenhed.
Med den danske regerings indstilling til serberne, der blev det første angrebsmål for dansk militær i næsten 200 år, er der vel ikke nogen der for alvor har troet på, at factfinding missionen kunne finde noget som helst, der kunne fremstille fjenden som personer, der var grund til at have medlidenhed med, endsige at de skulle være forfulgte, og da slet ikke i en sådan grad, at de kunne gøre sig berettigede til asyl her i landet, "det bedste af alle lande i hele verden?"
Hvor er din kritiske indstilling til de oplysninger du modtager, Rohleder? En serber der under krigen i Kroatien var tjenstgørende i en enhed under JNA - den jugoslaviske hær - blev vi-
deofilmet på sin vej tilbage fra kampene mod de kroatiske militser i Østslavonien.

Amnesti for mindretal
Efter Dayton freden i Bosnien-Hercegovina blev der indgået aftaler, der også havde betydning for Østslavonien, bl.a. om amnesti for nationale mindretal der var på "tabernes" side - altså serberne. De kunne blandt andet ikke sigtes for oprør mod den Kroatiske stat.
Min bekendt blev i 1998, efter Østslavoniens overdragelse til Kroatien, fængslet af Tudjmanns regime, anklaget for krigsforbrydelser på baggrund af ovennævnte videooptagelse, der som nævnt viste ham gående til fods med sit udstyr tilbage til sin hjem-egn.
Kun en hurtig indsats fra hans familie - der var så heldige at have gode kontakter til FN via tidligere arbejde for organisationen - bevirkede at denne sag - via den amerikanske tidligere FN-ambassadør for Bosnien endte på sikkerhedsrådets bord, og der blev umiddelbart taget kontakt fra FN til Zagreb, hvor indgrebet bevirkede at sigtelsen for (uden føje) krigsforbrydelser, nu blev ændret til en sigtelse for oprør mod den kroatiske stat - netop den forbrydelse der i Daytonaftalen var truffet bestemmelser om, at der ikke kunne rejses tiltale for.
Min bekendt tilbragte flere måneder i fængsel, for slutteligt at blive løsladt uden videre forklaring.
Det er bl.a. den fuldstændige vilkårlige behandling i retssystemet, som serberne fra Østslavonien flygter for.

Pressens dæmonisering
Den danske presses dæmonisering af serberne som folk og nation er velkendt - senest dokumenteret af DR i 18.30-radioavisen den 22. feb., hvor man i ubrudt rækkefølge bringer tre indslag - det første om Serbere/Etniske Albanere/KFOR i Kosovo - det andet som en appel om hjælp fra Jørgen Poulsen, generalsekretær i Røde Kors, hvori han beskriver Serbernes - læs:
De mindst 750.000 internt fordrevne serbiske flygtninge kummerlige forhold i det Serbien, hvis infrastruktur og produktionsmidler vi har bombet og ødelagt, under vores "kampagne" og det tredje umiddelbart efter - den Hollandske regerings kvababbelser over ikke at have forhindret serbiske krigsforbrydelser i Srebenica. Kynisk sat op, på samme måde som dit indlæg, for enhver der har et minimum af indsigt i pressens måde at påvirke på.

Fascistisk fra dag et
Regimer som Franjo Tudj-manns Kroatien, der de facto har været fascistisk fra dag et - i øvrigt massivt understøttet af den nu skandaleramte korruptionspolitiker Helmut Kohl ligeledes fra dag et. Dette regime som de østslavonske serbere er flygtet fra - det er man først nu begyndt at stille spørgsmålstegn ved efter Tudjmanns død - og nu hedder det pludselig, at nu er forholdene for de tilbageværende serbere i Kroatien pludselig voldsomt forbedrede, fordi Stipe Mesic er ved roret - en mand der blev udvalgt af Tudjmann og blev brugt til at legitimere hans regime.
Den yderst berettigede tvivl, der kan rejses om hvorvidt Kroatien behandler serberne i overensstemmelse med indgåede aftaler, og menneskerettighederne, den lader man mærkeligt nok ikke komme de serbiske flygtninge tilgode.
Men man tillader sig via
factfinding missioner, nogle forvrøvlede slutninger om at "under Tudjmann blev de ikke forfulgt, og nu hvor Tudjmann er død, er alting blevet meget bedre og de bliver ikke forfulgt, som de blev under Tudjmann."
Det eneste logisk korrekte i din artikel er påstanden om "en nøgtern og benhård vurdering" foretaget af udlæn-dingemyndighederne - det har du ret i - og desværre også i, at resultatet bliver at serberne sendes hjem til Østslavonien, til nye forfølgelser og undertrykkelse fra det Kroatiske regime, mens vi her i Danmark kan være uenige i den overordnede målsætning for vor flygtningepolitik, og måske arbejde for at ændre den, ja - og tiden går med snak, som før tyskernes besættelse, hvor de danske myndigheder i trediverne sendte adskillige tyske kommunister tilbage til det tredje rige - hvorefter de blev halshugget i fængselsgården i et tugthus i Hamborg.
Men om 60 år - så nedsætter vi en kommission til at se på, om tingene gik rigtigt til dengang ved årtusindeskiftet - og i mellemtiden ...

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her