Læsetid: 4 min.

Vi bøjer vort hoved

Debat
13. juni 2000

Af OLE HJORTH fhv. forstander for Den røde Højskole,udtrådte af DKP's centralkomite i 1984 i protest mod partiets dogmatiske ledelse

Kommunisterne tog blodigt fejl og har alligevel ret i den sociale kritik

Koldkrigen
Hvad binder følgende sammen i et historisk skæbnefællesskab: Nelson Mandela, Sartre, Picasso, Pablo Neruda, Chaplin, Angela Davis, Brecht, Poul Henningsen, Martin Andersen Nexø, Mogens Fog, Berthe Qvistgaard, Gert Petersen og Hanne Reintoft?
At de i større eller mindre dele af deres liv enten var medlemmer af den kommunistiske bevægelse, eller følte en samhørighed med den - eller blev beskyldt for det samme.
Denne samhørighed bundede i en kritik af den vestlige verdens historiske og aktuelle forbrydelser mod menneskeheden, overgrebene mod fundamentale menneskerettigheder globalt og nationalt set sammenholdt med drømmen om en humanistisk utopi, som naturlig forlængelse af de civilisatoriske træk i kristendommens etiske fordringer og liberalismens emancipatoriske program.
Alle os, der har vedkendt os denne samhørighed og frivilligt eller ufrivilligt har legitimeret den kommunistiske bevægelses forbrydelser mod menneskeheden og fundamentale menneskerettigheder - vi bøjer stille vort hoved og sænker vort blodrøde flag.

Vi siger undskyld
Vi tog fejl på afgørende punkter: Vores kritik af den herskende og magtfulde vestlige verden gjorde os delvis blinde for overgrebene mod menneskerettighederne begået i kommunismens og socialismens navn, og vi nedtonede frihedsrettigheder og demokrati på bekostning af den sociale indignation. Vi må vedkende os disse fejltagelser, og vi siger undskyld.
De store fortællinger - kristendommen, liberalismen og socialismen/kommunismen - udgør grundlaget for vores vestlige civilisation. Og ikke nok med det - kristendommens etiske imperativer (og altså ikke dens teologi), liberalismens frihedsrettigheder og socialismens sociale program udgør de centrale universelle værdier i verdenssamfundet. Denne historiske kendsgerning må være grundlaget for en etisk dialog om historisk ansvar og skyld netop som afsæt til en dialog om fremtidens etiske udfordringer.
En meningsfuld dialog må også bygge på en fælles erkendelse af, at alle tre fortællinger har en dobbeltkarakter, at de hver for sig er blevet brugt til at legitimere ufattelige forbrydelser mod menneskeheden, samtidig med at de oppebærer en humanistisk utopi og drøm, der peger langt ind i det nye årtusinde.
Skal tilhængere af den kristne etik tynges af det historiske ansvar for de uhyrligheder, der er blevet begået i kristendommens navn? Skal alle medlemmer af den danske folkekirke fornægte deres tro på grund af Luthers hadefulde antisemitisme, der er en af årsagerne til nazismens forbrydelser mod jøderne? Nej vel? De skal som vi gamle kommunister sige undskyld på deres tros vegne, de skal bede en bøn og arbejde for en mere humanistisk verden og gå ind i en ærlig dialog om fremtidens forhåbentligt humane verdenssamfund.
Skal alle liberalister påtage sig ansvaret for det engelske imperiums forbrydelser mod menneskeheden og for den aktuelle elendighed i Indien og Afrika? Er alle gode konservative tilhængere af NATO og samarbejdet med USA ansvarlige for USA's historiske forbrydelser mod menneskeheden - fra udryddelsen af millioner af indianere til overgrebene mod menneskerettighederne i Sydamerika?
Denne trivielle opremsning er ikke udtryk for forsøg på at bortforklare eller bagatellisere de forbrydelser, der er begået i socialismens og kommunismens navn. Intentionen er, at vi hver for sig vedstår et historisk ansvar, og at vi hver for sig lærer af historien. En sådan ansvarlighed er forudsætningen for en meningsfuld dialog - ellers er der tale om hetz og fordummelse, der fremmaner de ulykkeligste og dunkle sider af de tre store fortællingers historier.

De lyse sider sejrer
Da Heinrich Helne i 1844 skrev Deutschland - Ein Wintermärchen erkendte han nærmest med profetisk klarhed de tre store fortællingers dobbeltkarakter - på en og samme tid udtryk for undertrykkelse og emancipation. Han valgte alligevel at tro på, at menneskene på tværs af nationerne, raceskel, ideologier, religion og egoisme kan skabe en fri og human verden - en forhåbning om, at de lyse sider af de tre store fortællinger ville sejre.
En sådan forhåbning må være fundamentet i den standende diskussion om ungdommens forhold til etiske værdier, demokratiet og fælles global ansvarlighed. Unge mennesker søger moral og etik - de er ikke bare individualister og egoister, som det til tider fremgår af pegefingerrystende moralisters dommedagsprædikener. Men de fleste unge ønsker ikke færdige og lukkede doktriner af hverken socialistisk, borgerlig eller religiøs tilsnit. Set i det lys, er mange unge i dag klogere, end mange af os var i vores pure ungdom, hvor vi søgte fundamentalistiske ideologier og udialektiske verdenstolkninger. De udogmatiske og åbne tolkninger af marxismen og socialismen er ligeså sprællevende som liberalismens og kristendommens udogmatiske og åbne tolkninger er det. Det er i det udogmatiske og åbne møde mellem de store fortællinger, at den positive etiske og moralske energi opstår som modgift mod indskrænket fremmedhad, fanatisme, egoisme og nationalisme. Vi er mange tidligere kommunister, der har lært af vores egne vildfarelser og fejltagelser. Vi har lært at frygte fundamentalisme af enhver art, og vi har lært, at se de andre store fortællingers værdier og vores åndelige gæld til dem. Vi bærer disse erfaringer med os i vort aktuelle virke i medier, kunst, pædagogik og alle mulige andre steder. På en og samme tid er vi ydmyge og stolte - ydmyge i forhold til vores politiske fejltagelser - og stolte af de positive sider af vort politiske engagement og emancipatoriske ideer. Derfor vil vi også gerne indgå i en meningsfuld dialog om fortid og fremtid, men en dialog kræver gensidig respekt og et minimum af empatisk formåen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her