Kronik

Den hvide kvindes byrde

Debat
21. juni 2000

Det er skønt at leve i en gennemseksuali-seret kultur som den danske. Og det kan de danske kvinder være med til at lære de dobbeltmoralske muslimske mænd - hvis de da orker
Tro & Filosofi
Mette Thomsen har skrevet en kronik her i avisen (14. juni), hvor hun - kort fortalt - hævder, at det hovedsageligt er muslimske kvinders insisteren på deres anderledeshed fra danske kvinder ved f.eks. at bære tørklæde, der får muslimske mænd til nogen gange opfatte danske kvinder som ludere.
Jeg synes ikke, at den hovedansvarlige for en del muslimske mænds - til tider - vulgære og pågående opførsel overfor danske kvinder er de muslimske kvinders fastholdelse af deres traditioner, f.eks. tørklædet. Men faktisk forekommer den muslimske kvinde mig at være den mest uskyldige part i dramaet, som har to aktive aktører: Den muslimske mand og den danske kvinde, hvis man endelig skal efterlyse de skyldige. Hovedskurken i dette drama om sex og erotik er dog en del muslimske mænd.
Jeg opfatter muslimske kvinders understregning af deres forskellighed i forhold til danske kvinder som en form for modværge imod danske kvinders indtrængen i noget, de opfatter som deres private domæne.
Lad os begynde fra begyndelsen. Traditionelle muslimske samfund er kønsopdelte, og der er stor forskel på, hvad mænd og kvinder må og ikke må, tydeligst i adgangen til seksuelle oplevelser før ægteskabet.
Forskellen kan illustreres ved et eksempel fra det land, jeg ved mest om, Tyrkiet: Når en ung tyrkisk mand bliver omkring 15-16 år, tager hans lidt ældre venner eller mandlige slægtninge ham med til den lokale bordel, som der findes mange af i landet. Enhver by over ca. 50.000 indbyggere har sit kommunekontrollerede bordel.
Indtil 70'erne var de eneste legitime seksuelle kontakter, en tyrkiske mand kunne have uden for ægteskabet luderne på bordellerne og til en meget lille grad frigjorte storbypiger. Men siden 70'erne er Tyrkiet blevet et yndet feriemål for vesterlændinge, og dette skabte en ny sexmulighed for tyrkiske mænd: kvindelige turister. En del europæiske kvinder plejer at komme til Tyrkiet primært/også for at have det sjovt med tyrkiske mænd - gifte og ugifte.
Dette betød, at der ved siden af de to slags kvinder i det traditionelle univers, på den ene side anstændige kvinder (søstre, mødre, kvindelige slægtninge og andre gifte kvinder) og på den anden side ludere, opstod der en ny mellem-kategori: Frigjorte vestlige og tyrkiske kvinder.

Når en tyrkisk mand med en traditionel indstilling flytter til Danmark, eller vokser op her i landet har han også en lignende opdeling af kvinder. Men fordi kvinder er meget mere let tilgængelige i Danmark end i Tyrkiet, er besøg hos ludere meget sjældne. Han ved godt, at der er ludere i Danmark, og han ved godt, at de danske kvinder, han går i seng med, ikke er ludere. Men alligevel - de er ikke helt rigtige kvinder, netop fordi disse kvinder går i seng men mænd, de ikke er gift med.
For en tyrkisk kvinde er sagen derimod, at hun ikke må have sex før ægteskabet, men skal bevare mødommen til den første nat med sin mand. Dette forbud betyder, at tyrkiske piger må se passivt til, at deres brødre, og eventuelt, i meget mindre grad fædre og mænd, har seksuel omgang med danske kvinder.
Denne ulige situation skaber naturligvis frustration og vrede, både i Tyrkiet og i Danmark. Tyrkiske mænd og danske/vestlige kvinder danser fandango, mens Fatma gør rent, laver mad, passer børn eller læser lektier!
Hvad gør så en muslimsk pige, når muslimske mænd og danske kvinder fester og nyder hinanden og hun er udelukket fra at deltage?
Hun mobiliserer naturligvis alle sine talenter. En del går i kamp for muslimske og andre mænds gunst på moderne præmisser, overtager vestlige skønhedsidealer i kosmetik, tøj og makeup, at være slank osv. En endnu mindre del lever frit som jævnaldrende danske piger
Men en del mobiliserer også den religiøse og etniske identitet ved eksempelvis at tage hovedtørklæde på. Derved sender de et signal - som Mette Thomsen har opfattet - til den muslimsk mand: "Jeg er det legitime objekt for dit begær og ægteskabsønske, ikke disse billige danske og etniske piger, som udstiller deres kroppe for alle og går i seng med forskellige mænd. Men vores kroppe er kun til dig! Du er min første og eneste."

Dette særlige kønsspil er svært at fatte for folk, der lever i senmoderne samfund. Muligvis giver det et kick til en del muslimske mænd at være den første og eneste. Kicket kan man da godt forstå: Kærlighed er monopolistisk, og den, der siger til sin elskede, "Jeg elsker dig, og er parat til at dele dig med andre" lyver for sin elskede og for sig selv. Fri os fra den slags 70'er-vås.
Det er netop dette kick, som muslimske piger spiller på. Og hvorfor skal de ikke gøre det? I kærlighed og krig gælder alle kneb. Frigjorte kvinder - uanset etnisk baggrund - bruger deres velplejede, aerobicerede, seksualiserede, letpåklædte kroppe for at tiltrække sig opmærksomhed og seksualisere deres omgivelser. Andre kvinder, som - måske endnu - ikke har lært disse kompetencer bruger andre taktikker. Om kønsspillet også er hensigtsmæssigt for pigerne selv, og om det strider imod et moderne samfunds egalitære ideologi, er en anden diskussion.
Hvis vi vender tilbage til mændene følger muslimske mænd en bestemt kultur- og integrationspolitik, man kan kalde 'selektiv integration' eller 'selektiv akkulturation': De udvælger med omhu alle de træk ved den moderne kultur som øger deres muligheder, erotiske og for social opstigning, og fravælger alt det, som kan true deres dominans over det andet køn, ikke mindst muslimske kvinder. De kaster sig over de muligheder, som det moderne samfunds seksuelle frigørelse har skabt.

Hvis nogen tror, at de aller-fleste muslimske mænd tilbringer tiden med
Koranlæsning eller folkedans ude i ghettoerne og i de etniske organisationer, vil jeg blot anbefale læserne at opsøge bestemte diskoteker og cafeer ikke mindst i weekender. Og det kan man da kun unde dem. Hvorfor ikke?
Problemet er blot, at pigerne ikke får del i denne frihed, men skal bevare mødommen (et urealistisk krav i et gennemseksualiseret samfund som det danske). Spørger man, om de unge mænd faktisk går op i, om deres kone er jomfru på bryllupsnatten, må jeg af mangel på forskning nøjes med at gengive, hvad flere kvinder fra Istanbuls øvre middelklasse svarede mig. De mente, at procenten af unge mænd i deres omgangskreds, der stiller dette krav, svingede mellem 75 og 90. Hvis situationen er således i den istanbulske overmiddelklasse - den mest veluddannede, vestliggjorte og moderniserede del af samfundet - kan man kun gisne om, hvordan folk ser på spørgsmålet i andre dele af samfundet.
Man kan kalde muslimske mænds opførsel dobbeltmoralsk. Det er den sådan set også. - Også selv om de er flotte at kigge på med deres sorte hår og brune øjne, og deres særlige måde at gestalte deres maskulinitet på.
Men dobbeltmoralske mennesker skal irettesættes og opdrages. Af hvem? - Af både muslimske og danske kvinder.
Hvis man som kvinde ikke ønsker at omgås dem, kan man enten lade som ingenting eller råbe 'Skrid', 'Gå ad helvede til' eller noget lignende op i deres åbne ansigt, når de går over stregen.
Men hvis man vælger at omgås dem, fordi man synes de er tiltrækkende, er der kun en vej fremad for danske kvinder: At gøre sig sin mission civilisatrice klart. Med andre ord må den danske kvinde modernisere og civilisere den muslimske mand.
Som Mette Thomsen skriver er han en novice i seksualitet i et senmoderne samfund. Derfor må han lære, at en kvinde ikke er billig eller uanstændig, fordi hun går i seng med en mand uden at blive gift med ham. At piger uden mødom er lige så anstændige som dem, der bevarer mødommen.

Danske kvinder er ofte dem, der mest har kontakt med indvandrermænd som sagsbehandlere og sproglærere. Og desuden er de danske kvinder de eneste danskere, som går ind i noget, der ligner et ligeligt, intimt forhold til muslimske mænd.
Derfor må de danskere, der bliver tiltrukket af dem, også bære den hvide kvindes byrde. Omgangen med muslimske mænd kan med andre ord ikke kun handle om fascinationen af 'den anden', men også indebære en bestræbelse på at gøre 'den anden' nogenlunde tilregnelig.

I mange år var det nærmest forbudt i kulturforskningen at tale om radikale kulturelle forskelle. At tale om vigtige forskelle var essentialistisk, og førte lukt til racisme. Alle og enhver var blandinger af forskellige ting (hybrider), og at skelne mellem traditionelle og moderne livsformer var utilstedeligt. Alle kulturers rationalitet var relativ, altså lige gyldige, hvorfor man også måtte respektere muslimske mænds rationalitet omkring kønskultur. Det var jo hans sandhed, og manglende respekt for hans rationalitet ville være lige med racisme, etnocentrisme osv.
Jeg husker også en anden tåge-snak, som var på mode, da jeg gik på universitetet (i 80'erne). Nemlig at islam egentlig ikke var så slem overfor kvinder, faktisk havde muslimske kvinder det bedre end vestlige. - Senere kunne man dog møde de samme studerende eller akademikere, uanset køn, der udbredte sig således i klasseværelset, på den nærmeste cafe på jagt efter endnu et nyt seksuelt eventyr...
Hvis jeg var moralist og tilhænger af en radikal form for multikulturalitet, ville jeg opfordre danskere at boykotte muslimske mænd, indtil de tillader muslimske piger at opføre sig frit. Men det er jeg nu ikke.

Til muslimske piger vil jeg sige: I må gerne gå rundt med jeres tørklæde så meget som I lyster. Vi lever i et demokratisk land. I skal også helt og aldeles overhøre danske kvinders, f.eks. Mette Thomsens, appel om, at I skal smide tørklædet for deres skyld - I kan jo være ligeglade med deres interesser. De har årevis festet med jeres mænd, brødre og landsmænd, men har nu fået tømmermænd, fordi deres muslimske 'kæreste' vragede dem for en dugfrisk uberørt mu-slimsk jomfru fra hjemlandet, og fordi nogle muslimske drenge desværre er begyndt at gå helt bersærk ved at råbe "Fisse" efter danske piger og endnu værre - voldtage dem.
Det, I derimod bør overveje er, om I skal smide tørklædet for jeres egen skyld. Eller tror I, at I kan vinde konkurrencen om de mu-slimske mænds gunst med tørklædet, mod en frisk frisure og en dejlig kjole, som fremhæver kroppens former og skønhed? - Jeg skal ikke blande mig i jeres valg, men ville bare gøre jer opmærksom på, at jeres insisteren på 'islamisk' påklædning forekommer mig at være håbløs.

Den evige danske debat om sex mellem danskere og indvandrere, tørklæde, voldtægter viser, at vi lever i en tid, hvor etniciteten ikke kun er blevet æstetiseret, men også i høj grad seksualiseret. Mette Thomsens beskrivelse af en del mu-slimske mænds uforskammede, pågående og vulgære opførsel, er et godt eksempel på denne seksualisering. Som hun skriver:
"Der sker en seksualisering af hverdagen, som ikke er særlig rar. Jeg vil gerne kunne gå ned og handle som et menneske, en person. Når de muslimske mænd antaster mig, bliver jeg mindet om , at jeg er et køn, at det køn er kvindeligt, og at det i muslimsk mænds øjne er forbundet med noget bestemt. Kønnet bliver figur".
Interessante overvejelser. Og så tager Mette Thomsen alligevel fejl på et vigtigt punkt. Moderne samfund som det danske er allerede i høj grad seksualiseret, og det har danskerne faktisk ikke haft brug for muslimerne for at gøre.
Man kan blot nævne reklamer fyldt med seksualiserede mande- og kvindekroppe, programmer i god sendetid næsten hver aften på diverse danske kanaler, hvor man taler om sex, samt ikke mindst både mænds og kvinders sommerpåklædning.
Det, man skal være opmærksom på og kritisk over for er ikke seksualisering af hverdagen som sådan (hvor er det skønt at vi - som kultursociologen Henning Bech plejer at sige - lever i et af verdens mest seksualiserede lande!), men at en del af vores medborgere ("novicerne" kalder Thomsen dem) ikke kan opføre sig ordentligt og navigere sikkert i de udtalte og uudtalte regler, der regulerer seksualiteten i et senmoderne samfund.

Mehmet Ümit Necef er lektor. ph.d. ved Odense Universitet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hva med de dansek, norske og svenske jomfruer, som blir forfulgt, plaget og vodtatt som følge av de muslimske menns tilstedeværen i våre land.
Du snakker som om det er de muslimske kvinner som er offre.Offre for hva da. De følger bare sin egen kultur og sitt eget folk.

De virkelige offre er de nordiske kvinner som IKKE er begeistred for disse berikende menn.
Jeg sier som om min gamle danselærer sa til meg for lenge siden:
Mørke menn tar ikke nei for et svar.

Om der er enkelte luddere fra ekstreme politiske miljøer i norden, som liker de fremmede som har kommet inn i landene våre.....så har vi aller fleste andre kvinner overhode ingen lyst til å ha noe som helst med dem å gjøre.

Jenter som voldtas i Norge er ofte under 16 år, de velger seg ut våre unge jomfruer for å ødelegge oss som folk-

Vennligst ikke legg skylden på nordiske kvinner for det vi utsettes for i dag.
De skyldige, er de som invaderer våre land. Kvinner som menn.

Mehmet Ümit Necef:

"Men hvis man vælger at omgås dem, fordi man synes de er tiltrækkende, er der kun en vej fremad for danske kvinder: At gøre sig sin mission civilisatrice klart. Med andre ord må den danske kvinde modernisere og civilisere den muslimske mand.
Som Mette Thomsen skriver er han en novice i seksualitet i et senmoderne samfund. Derfor må han lære, at en kvinde ikke er billig eller uanstændig, fordi hun går i seng med en mand uden at blive gift med ham. At piger uden mødom er lige så anstændige som dem, der bevarer mødommen.

Danske kvinder er ofte dem, der mest har kontakt med indvandrermænd som sagsbehandlere og sproglærere. Og desuden er de danske kvinder de eneste danskere, som går ind i noget, der ligner et ligeligt, intimt forhold til muslimske mænd.
Derfor må de danskere, der bliver tiltrukket af dem, også bære den hvide kvindes byrde. Omgangen med muslimske mænd kan med andre ord ikke kun handle om fascinationen af 'den anden', men også indebære en bestræbelse på at gøre 'den anden' nogenlunde tilregnelig."

Den hvide kvindes byrde? - Som Heidi skriver er det noget af en mundfuld at sluge, at ofret skal tage ansvaret for at voldtægtsforbryderen opfører sig ordentligt. Eller de hvide kvinder, der er tiltrukket af muslimske mænd der kommer fra en kultur, okayer at betragte frigjorte kvinder som ludere, for den sags skyld. For jeg kan godt se at det er det Mehmet Ümit Necef skriver. Men det gør det i mine øjne ikke meget bedre. Problemet i denne måde at betragte situationen på er, at ansvaret lægges over på andre end de muslimske mænd selv. Muslimske mænd er ikke børn og bør ikke behandles som sådan. De har vel rationalitet nok til at forstå deres menneskesyn er rædselsfuldt og umenneskeligt?! - Det er i al fald hvad man må forvente af voksne mennesker. Der skal være bare et mindstemål af hjerne til at forstå, at det er forkert at voldtage andre mennesker. At det er forkert at forskelsbehandle kan man forsikre sig om ved at sætte sig selv i den andens sted. Kuren burde snarere være at muslimske mænd blev behandlet som piger og dvs de forvandles til ludere det ødeblik de har seksuelt samkvem med et andet menneske før ægteskab. At de har en mødom at passe på og som sladrer om deres seksuelle aktiviteter og er hele familiens ære - ligesom mange muslimske piger idag får kirurgisk rekonstrueret deres tabte mødom, må det være muligt at konstruere en eller anden form dor skrøbelig hinde på mandens kønsorgan, som brister bare de masturberer lovligt voldsomt. Med andre ord, de må smage deres egen medicin, så forstår de hvad det egentlig er de foretager sig når de behandler piger som de gør.

Lad det være den muslimske mands byrde at lære at opføre sig ordentligt overfor andre mennesker!

Mehmet Ümit Necef er Odense Universitets svar på Naser Khader.

"Mehmet Ümit Necef er Odense Universitets svar på Naser Khader."

Hvad er det du vil sige med det, Per Thomsen? Er du en af den slags klamme racister, der kalder Khader en kokosnød?

Spar os for dine underlødige bemærkninger.

Ulrik Høstblomst

Ulla

Per kan jo sagtens have ret selv om du er uenig i hans analyse af racisme

Jeg vil mene at Per's analyse er på kornet korrekt..

og Per er ikke racist ---- ikke mere end du selv er !

Jeg antager at du ikke oplever dig selv som racistisk ?

Urik:

"Jeg vil mene at Per's analyse er på kornet korrekt..

og Per er ikke racist ..."

Analyse? Kalder du det en analyse at sammenstille to mænd ud fra deres race og "anden etniske herkomst end dansk" - og det er så det!

Hvad er meningen med det, hvis det ikke er ment nedsættende? Og hvordan kan man undgå at kalde det racistisk?

Mener du det seriøst, Ulrik, eller er det en ironisk kommentar?

Ulrik Høstblomst

Ulla

Jeg var ikke ironisk

Jeg mener seriøst at det giver god mening at se på Mehmet Ümit Necef som en universitetspendant til Naser Khader

Min disrespekt for begge de herrer er den samme og det har intet med deres etniske uspring at gøre -- men med deres praksis i det offentlige rum eller rettere den offentlige debat om "Os og de fremmede"

derfor kan man præcis undgå at kalde det racistisk

Det nedsættende går nemlig specifikt ikke på deres etniske udspring men på deres ageren i den offentlige debat.

I det omfang du ser et raceperspektiv i dette -- er det DIG der er racisten !

@Ulrik

Skyldes din og Per Thomsens foragt for Mehmet Ümit Necef og Nasar Khadar ikke blot, at de som muslimer nægter at leve sig ind i den offer-rolle, som venstrefløjen har tiltænkt yndlings-minoriteten. Typer som Necef og Khadar er jo trods alt svære at bruge som 'ofre' i kampen mod de (påståede) rascistiske danskere.

Jeg tror jeg er racist overfor Per Thomsen og Ulrik!
I er dybt latterlige begge to. Jeg tror at I begge er skabsracister, men ikke tør se jeres egen skygge. Per Thomsens forsvar i diverse blogs for fundamentalisme er i hvert fald patetisk og er der nogle, der mener noget andet, har han altid racist ordet parat i mangel af bedre.

Ulrik:

"Min disrespekt for begge de herrer er den samme og det har intet med deres etniske uspring at gøre -- men med deres praksis i det offentlige rum eller rettere den offentlige debat om "Os og de fremmede"

derfor kan man præcis undgå at kalde det racistisk

Det nedsættende går nemlig specifikt ikke på deres etniske udspring men på deres ageren i den offentlige debat."

Hvis det ikke har noget med Khaders og Necefs race eller herkomst at gøre, hvori ligger så sammenligningen? Hvorfor så ikke snarere vælge andre mere oplagte kandidater der lægger meget mere vægt på "dem og os"-retorik - som fx Dansk Folkeparti-medlemmer? Hvorfor lige muslimen Khader?

Din argumentation er ualmindelig flosset, Ulrik.

Det er gennemført racisme at sætte folk i bås efter deres race og herkomst og på den måde indskrænke deres tilladte udfoldelse i det offentlige rum til det som "normalt" forventes. Som fx dem, der kalder Khader en kokosnød gør når de kræver af alle muslimer at de opfører sig som formørkede imamer der er imod demokrati og seksuel frigørelse.

Ulrik Høstblomst

Ulla

Det var nu dig der markedsførte racist kortet i den her omgang ??

Skyldes det uorden i argumentationen ?

Jeg tror nu ikke at hverken Per eller jeg er skabsracister og antager som sagt at du heller ikke er det.......

Hvad er det du baserer din opfattelse af os som racister på ??

At Naser og Mehmet begge er ikke etnisk danske danskere ??

Og at en kritik mod dem derfor må være racebaseret ??

Ulrik Høstblomst

Det er da godt nok en af de mest afstumpede former for argumentation for at kalde andremennesker for racister på du der fremkommer med Ulla ??

Vil du tages alvorligt og indgå i en dialog så lad være med at skyde din samtalepartnere motiver eller udsagn i skoene de ikke har givet udtryk for men taget afstand fra

Alt andet umuliggør enhver form for dialog og reducerer den tid vi bruger på at skrive til tidsspilde

Når jeg siger at Mehmet Ümit Necef er Odense Universitets svar på Naser Khader, er det fordi de begge har det til fælles, at de har får utroligt meget medvind, ja man kan faktisk ligefrem sige, at de har bygget deres karrierer op på at legitimere højrefløjens "udlændingedebat". Men sandheden er naturligvis ilde hørt.

I Naser Khaders tilfælde, tror jeg dog at vi efterhånden er nået så langt, at de fleste nu kan se at han som i eventyret om "kejserens nye klæder", ikke har noget tøj på.

Per Thomsen:

"Når jeg siger at Mehmet Ümit Necef er Odense Universitets svar på Naser Khader, er det fordi de begge har det til fælles, at de har får utroligt meget medvind, ja man kan faktisk ligefrem sige, at de har bygget deres karrierer op på at legitimere højrefløjens "udlændingedebat". Men sandheden er naturligvis ilde hørt."

Hvem er dette "man" som kan sige at Khader og Necef har bygget deres karriere op på at legitimere højrefløjens udlændingedebat? Og hvordan kan "man" underbygge denne påstand? Hvordan er det foregået? Har Necef fusket sig til sin phd eller hvordan skal det forstås?

Fordi de er "udlændinge" har de vel lov at mene og argumentere for hvad de vil uden at de skal beskyldes for at legitimere højrefløjens udlændingedebat? Eller gælder der særlige regler for hvad "udlændinge" må sige og ikke sige i den danske debat?

Ulrik Høstblomst

Hansen ??

Er det ikke præcis Pers argument ??

At det er fuldkommen uafhængigt af deres udlændingebaggrund legitimt at kritisere dem for at gå højrefløjens ærende gennem deres konkrete praksis som legitimerende af højrefløjens udlændingedebat ??

Jeg har intet hørt fra Per om at han underkender Mehmet's forskning ?

Eller at han underkender Naser's ret til at agere på den måde han ønsker i det parlamentariske politiske system ?

Jeg ser udelukkende en kritik af deres praksis ikke af deres baggrund ??

Hvor er det du vil hen med dit argument ?

Det minder i ubehagelig grad om "Ulla's" måde at argumentere på ??

Jeg er enig med Hansen og synes tilgengæld at det er Ulrik og Pers måde at argumentere på der er ubehagelig fuld af hentydninger og ulden snak. Man kan ikke diskutere med folk der ikke kommer ud af busken. Det er da ikke til at bortforklare at de ikke vil være ved at de refererer til Khader og Necefs herkomst - jeg gider i hvert fald ikke være med til dette narrespil længere.
Farvel herfra!

Ulrik Høstblomst

Ulla

Vi har konsekvent begge to forklaret at det IKKE er deres herkomst men deres konkrete ageren i den offentlige debat vi kritiserer

Hvorefter DU kalder os for skabsracister ????

Hvem er det lige der kommer med racismekortet her ??

Og så lukker du af med en kommentar om det du "ikke vil være med til dette narrespil længere"

Ulla .. det er DIG der har sat gang i et evt "narrespil" med din anklage om skabsracisme -- hvorefter du smutter ----- patetisk

Ulrik: "Jeg vil mene at Per's analyse er på kornet korrekt..", og hvad bestod så Pers analyse af?
Den lød som følger: "Mehmet Ümit Necef er Odense Universitets svar på Naser Khader."
Ikke fordi Pers "analyse" i denne tråd afviger fra dem, han sædvanligvis præsenterer os for, men det ville alligevel inressere mig, hvad Ulrik forstår ved analyse.
Jeg forstår ihvert fald godt, at Ulla ikke gider diskutere på det niveau, men sagen er, at Ulla kom til at ramme et ømt punkt hos de to, nemlig at kalde dem (skabs)racister. Hun vidste måske ikke, at de to og et par andre har patent på at kalde andre for racister.

Ulrik Høstblomst

P. Lauritzen

Min anke gik sådan set på at såvel Per som jeg udtrykkeligt ikke kritiserede Naser eller Mehmet på baggrund af deres etniske tilhørsforhold ! og at det på trods af dette alligevel blev søgt at skyde os skabsracisme argumentet i skoene..

Gad godt vide hvad dit motiv for ikke at kunne indse det, mon kan være ?

Per Thomsen skriver:

"Når jeg siger at Mehmet Ümit Necef er Odense Universitets svar på Naser Khader, er det fordi de begge har det til fælles, at de har får utroligt meget medvind, ja man kan faktisk ligefrem sige, at de har bygget deres karrierer op på at legitimere højrefløjens "udlændingedebat". Men sandheden er naturligvis ilde hørt."

Det er jeg meget uenig i. Jeg mener Necef kan takke sin phd for sin karriere og Khader sine sympatiske holdninger, professionalisme og stærke demokratiske sans. De er begge kvalificerede og dygtige mennesker, der gør lige det modsatte af at legitimere højrefløjens udlængingedebat. De modbeviser den og udstiller dens falske præmisser.

Beskyldningen er faktisk tarvelig og lurvet. Kan ikke se hvordan Per Thomsens svar skulle undgå at bekræfte Jens' kommentar.

Mehmet Necef, skriver for 8 år siden tilsyneladende, om hvordan sexsualiteten bl.a unge tyrkiske indvandrere her og unge tyrkere i Tyrkiet kan forme sig. Der er såvidt jeg kan se ingen fordomme og fordømmelse, men en konstatering af nogle faktiske forhold. Den friere adgang til sex med europæiske/danske kvinder som tyrkiske mænd har fået er vel ikke et postulat ? mens adgangen til sex med tyrkiske kvinder for danske mænd vist endnu må anses for at være på drømmestadiet. Jeg synes hans analyse er rigtig god og skrevet med et glimt i øjet.
Per Thomsens replik, at Mehmet er Naser på universitetet, er meget typisk for ham, da den overhovedet ikke forholder sig til indholdet. At Ulrik bare er Per eller omvendt ses derimod let af indlæggene.
på den samme blog

Ulrik Høstblomst

jens peter hansen ??

hvis jeg er Per ???

hvem er du så ??

Det her giver ikke nogen mening..

Bortset fra at understrege højrefløjens indtog på Information i en grad der er med til at fjerne al betydning af dialog

Vi argumenterede hver i sær for at vi er uenige i Naser's og Mehmet's politiske projekter og mener at de har styrket højrefløjens stilling i sammenhæng med debatterne om "os og de fremmede" på en måde vi ikke mener gavner debatterne.

Hvordan kan det gøre os til en og samme debattør ?

Ulrik I siger bare at Necef giver højrefløjen ammunition, uden at forholde jer til HVAD han skriver. Det er da det rene Knold og Tot. Hvor er jeres analyse af indholdet i artiklen ? Ingen steder. Derfor sammenligningen, som I jo selv startede. Slut.

Lad mig lige udrede det med skabsracister. Det var mig der skrev det og jeg er en anden Ulla, derfor skrev jeg Ulla J. Men jeg er helt enig med(den første Ulla (uden j) og med Hansen og P. Lauritzen Sidstnævnte har helt ret i, at jeg ramte et ømt punkt, folk der i tide og utide kalder andre racister er det som regel selv. Deres nummer to favorit skældsord er højreorienteret.
Ulrik og Per Thomsen: Højrefløj og venstrefløj my ass (pardon my French). Vågn op til det 21.århundrede, belinmuren ER faldet.
Prøv om I kan klare debatten og argumantationen uden disse jeres to yndlingsord.

Ulrik Høstblomst

Ulla

Med indførelsen af den neo-liberale tsunami er al forskel og undertrykkelse altså blot diffuse spøgelser der fortoner sig i historien ??

Når nu alle forhold reguleres af markedkræfterne er der slet ikke brug for solidariteten og kampe om inholdsudfyldelsen af begreberne længere ?

Nu er det bankerne og kreditforeningerne samt vores pensionsordninger der afgør vores medborgerskabs værdi ??

Ulla ...

Jeg er godt nok ikke helt sikker på at vi to bor på samme villavej -

Det kan godt være vi ikke skal operere efter en traditionel højre-venstreskala al den stund arbejdsmarkedet forændrer trends på løbende bånd

Men sociale modsætninger består uanset café latte generationens insisteren på det modsatte

@ Ulrik
Jeg er slet ikke uenig med dig i problemstillingen med de globale korporative markedskræfter, men kan du forklare mig, hvorfor det er så udpræget venstreorienteret at forsvare radikale islamister, der vil indføre shariadiktatur og foragter demokratiet og ser ned på f.eks. danske (ikke-muslimske) kvinder som indlægget til denne blog beskriver.
Jeg synes vi svigter de mange helt almindelige muslimer,som ikke identificerer sig med Islamisk trossamfund og Hitzb-ut-Tahrir. Vi hjælper ikke dem ved at tolerere intolerancen. Jeg har arbejdet med flygtninge i mange år og kender afghanske kvinder (og mænd) der er flygtet fra deres
land pga.Talebanstyret. Også kvinder der er blevet voldtaget af disse mænd. Hvorfor vil I på "venstrefløjen" altid forsvare de fundamentalistiske muslimske kræfter? Synes du deres kvindesyn er i orden?Og hvorfor er man "højreorienteret", når man kritiserer dem?
Khader må have livvagter døgnet rundt. Synes du det er i orden, selvom han i dine øjne er en reaktionær? Eller synes du som Seidenfaden at Khader ikke har ret til at udtale sig om islamisme, for "han drikker jo øl, så er han jo ikke en rigtig muslim".
Og har Mehmet ikke lov at mene det modsatte af de radikale muslimer?
Hvem er det så lige der sætter andre mennesker i bås?