Kronik

Netdating har sit eget lingo

Debat
23. juni 2000

Humor & IQ, elsker-ven, Pige t smæk sgs, Psyche søger Eros og Odin - sådan kan kontaktordene lyde på nettet, når man søger den eneste ene. Her kan alle forføre alle

Det virtuelle rum
En moderne kontaktform: Chat oprinder af det engelske ord passiar, sludder, snak; causeri. Og det er hvad man gør i et såkaldt chatrum. Et sted i cyberspace med det karakteristiske kendetegn, at der ikke er nogen fælles fysisk ramme for deltagerne.
Alle kan chatte, forføreren og den forførte. Det eneste, der behøves, er en computer og en internet-adgang. Ser man på danske chatrum, er deltagerne, chatterne, mellem 12 og 65 år. Beskæftigelsen er alt fra chefer/ ledere til arbejdsløse, uddannelsen fra ufaglærte til akademikere.
At forføre via chat, eller kontakt-annonce, på nettet kaldet 'profil', fordrer andre færdigheder end vi kender fra den tradtionelle forførelse. Traditionelt, dvs. ude i den virkelige fysiske verden, IRL (In Real Life) forføres i samme nutid, blik til blik. Men chatten er selvsagt anderledes situeret, og konteksten i cyberspace gør chatforførelsen væsensforskellig fra traditionel forførelse.
Netdating betragtes - præcis som 'almindelige' kontaktannoncer - med forbehold og fordomme. Den er delvist farvet af pietisme og ideen om, at kun ensomme, u-uddannede og mindrebemidlede skriver kontaktannoncer.
Flere undersøgelser peger på, at det ikke er sandt, også selv om der naturligvis stadig er flere med længerevarende uddannelser end ufaglærte med internetforbindelse.
Visse chatsteder giver mulighed for at indsætte et billede på profilen, noget de fleste dog fravælger af frygt for at blive genkendt af venner, familie og arbejdskolleger er et gennemgående argument. At søge efter en kæreste på nettet betragtes stadig som at udstille sig selv, sine behov og inderste ønsker, og det er ikke comme il faut. Det er endnu ikke lige gyldigt, hvor man har mødt kæresten, som ethvert nyt kærestepar vil vide: Den første gang man så hinanden skal helst indeholde en pudsig, lille anekdote for eftertiden at smile af.

Garvede folk på chatten skriver eller taster med professionelle sekretærers hastighed og præcision. De behersker naturligvis også det relevante lingo, både hvad angår tekniske finesser (f.eks. kursivering af ord) og symbolsprog (f.eks. smileys).
For det første er lingo'et præget af den manglende fysiske dimension, der gør det muligt at aflæse en samtalepartners nonverbale kommunikation. Det er svært at aflæse en følelse, når man ikke kan orientere sig visuelt og støtte sig til mimikken bag det udtalte.
For det andet er chatlingo be-grænset af eksisterende software-relaterede barrierer. Der chattes jo reelt ikke i samme nutid på grund af den såkaldte timedelay, den tidsmæssige forsinkelse: Det afsendte modtages jo ikke i selv samme sekund, det er blevet sendt, og derfor kan der udmærkes, forekomme flere parallelle 'samtalespor', der krydser hinanden. Det kræver selvsagt en veludviklet simultankapacitet, når flere samtidige samtalespor skal holdes i luften.
Desuden er de fleste chatrum underlagt en tegnmæssig be-grænsning. Sætninger må i mange chatrum ikke overstige ca. 200 karakterer eller tegn. Lange eller mere komplekse samtaler kan blive problematiske i den sammenhæng.
Konsekvensen er, at chatlingo ofte er meget direkte. Det er præget af aforismer, akronymer, metaforer og analogier, hvilket fordrer en verbal bemestring: At udtrykke sig kort og koncist bliver alfa omega. Derudover kræves bemestringen af de flere parallelle samtalespor. Næppe en mindre kompleks struktur end den traditionelle blik-til-blik forførelse.

Chatten er selvklart et medie, hvor alle kan foregive at være, hvad man ville ønske, man var: En selvsikker Carl-Mar-er-for-blød-machomand, en veluddannet uafhængig kvinde. Men bedraget opdages jo i det øjeblik man konfronteres i den fysiske virkelighed.
At undgå at blive bedraget bliver derfor en af præmisserne ved at forføre via chat. Og dermed spiller usikkerheden ind. Usikkerheden kan også betragtes som præcist det, der giver det fascinerende spændingsfelt.
Alt andet lige kunne bedraget jo faktisk vise sig at dreje den positive vej. Som f.eks. den umiddelbart generte og lidt tilbageholdende 33-årige kvinde, der viser sig at være lynende intelligent og yderst vittig. Eller den lidt for gamle 43-årige gråhårede, mandlige chatter, med et tilsyneladende uinteressant job, der i IRL er fuld af erotik og parat af sind og krop.

For at komme evt. bedrag i forkøbet laves reagensglas-simuleringer på den potentielle partner. Det foregår via metaforiske DNA-tests, og der ses grundigt efter i livsmikroskopet.
Der spørges til konkrete oplysninger, erfaringer, tidligere liv, relevans og 'rigtighed' forud for det første møde. Det møde, hvor sandheden om fysiske attributter og personkarakteristika ikke længere kan unddrage sig kritisk vurdering.
Kravene til den eneste ene præciseres allerede via de nicks - kaldenavne - som anvendes i chatrummet og på profilerne:
Humor & IQ, elsker-ven, Pige t smæk sgs, Psyche søger Eros og Odin.
Nick'et er ikke et tilfældigt valgt udsagn, men sigter mod at udtrykke, hvordan man ønsker at blive opfattet og hvad man søger. Og der skal søges med nærved militær
systematik. Det er ikke svært at fare vild i de godt 150.000 danske profiler på internettet.

I et chatrum drages man ikke af anatomi, men af verbal interaktion. Fascinationen, begæret og lysten opstår således mellem to ukendte, der intet ser ud over teksten, der ruller hen over skærmen.
Denne knaphed på information er et kardinalpunkt i forførelsens væsen, fordi præcis dette faktum tilfører kommunikationen usikkerheden og spillet om sandheden. Der er åbnet for projektionens store, grønne sluse, farvet af håbet om den eneste ene.
Netop fascinationen sikres af knaphed på sandheden, ikke på trods af, men netop på grund af usikkerheden om udfaldet. Dog en usikkerhed så tilpas lidt skræmmende, at forførelsen ikke kvæles allerede fra start.
Forudsætningen for forførelse er, som den franske sociolog Jean Baudrillard postulerede i sin bog, Forførelsen; en fornemmelse af lidenskab versus anatomi, techné versus intuition.

Netop forførelsens væsen trives godt i chatrummene: Utilregneligheden, usikkerheden der driver fascinationen, og mulighed for projektionen. Det er chattens karakteristika, at man ikke er fysisk i samme rum og dermed uden risiko for at blive iagttaget. Dermed opnås både større råderum til at spille spillet ved ikke at vise den anden hele sandheden med det samme. Og man opnår en interaktion, hvor man længe ikke er tilstede for hinanden rent fysisk. Dermed får selve forførelsen perfekte vilkår, fordi den indebærer anatomisk knaphed, dvs. ingen fuldbyrdelse af begæret og knaphed på den fulde sandhed.
Nemlig den potentielt skræmmende sandhed at ingen er perfekt, undtaget i drømmenes, længslens og projektionens lys.
Eller i et chatrum.

Dominansen af knapheden (se - ikke røre!), det symbolske univers (aforismerne, metaforerne) og skinstrategien, fremstår som et omskifteligt spil, en direkte udfordring, en unddragelse af den egentlige sandhed om objektet, som forfører subjektet. Præcis knapheden, spillet og skin-strategien beskriver chattens rammer. Forførelsen via chat er blot ekstraktionen af de midler, der stilles til rådighed. Derfor er chat ganske enkelt forførelse i sin næsten mest rendyrkede form.
Det er fristende at postulere, at chatrummet er et sikkert sted at være usikker. Det er fristende at påpege eskapisme. Men i et samfund, der til stadighed opprioriterer kontrol med usikkerhed, fascination, passion, spil og leg, bliver chatforførelse måske fremtidens mest relevante bud på en fortsat forførelse.

Litt. Ref.
*Baudrillard, Jean: "Forførelse, essay om begær og spil, skin og simulation", Det Lille Forlag, Frederiksberg, 1997

*www.dating.dk
*www.netdate.dk
*www.chat.forum.dk

Bettina Vibeke Gustafson studerer psykologi.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her