Læsetid: 3 min.

Host op med pengene

Debat
12. oktober 2000

Også Skandinavisk Tobakskompagni har erstatnings-ansvar over for tusinder af rygere

KOMMENTAREN - Røget
I Norge har en ryger fået fri proces til en retssag mod tobaksindustrien. Forud ligger en betænkning fra flere ministerier i Norge, Norges Offentlige utretninger, om tobaksindustriens erstatningsansvar.
Danske eksperter i erstatningsret bestrider at den norske betænkning har fremlagt forhold, der ville kunne give basis for tilsvarende retssager i Danmark. Et TV-interview nævnte som argument, at alle danske rygere siden 1950 fuldt ud har kendt til sundhedsrisikoen ved rygning.
Det er ikke rigtigt. Det var først i begyndelsen af halv-tredserne, at større lægevidenskabelige undersøgelser viste en sammenhæng mellem rygning og lungekræft. Den første rapport fra det amerikanske Office on Smoking and Health kom i 1964 og først i 1966 indførte USA obligatoriske advarsler på tobaksvarer.

12.000 dødsfald om året
Danmark trykkede først i 1986 advarsler på tobaksvarer. Først i 1989 oplyste Faktabogen om tobak fra Tobaksskaderådet, at 12.000 danskere hvert år dør på grund af rygning. Sundhedsministeriets rapport om Middellevetid fra 1998 viste en nær overensstemmelse mellem forbruget af cigaretter og antallet af folk med lungekræft 15 år senere. Den danske stat har ikke formidlet disse oplysninger i massekampagner overfor befolkningen i samme omfang som kampagnerne om AIDS og om alkohol.
De danske advarsler på tobaksvarer oplyser ikke, at rygning giver nikotinafhængighed, forkorter rygernes liv med gennemsnitlig otte år, og er kræftfremkaldende. Udformningen af de danske advarsler er sket ved en frivillig aftale med den danske tobaksindustri.
Siden 1950’erne har den amerikanske tobaksindustri bestridt disse oplysninger. I 1977 enedes verdens ledende tobaksindustrier på et hemmeligholdt møde i England om, at de alle ville tale med én stemme om sundhedsskaderne ved rygning. Det officielle synspunkt skulle være, at det ikke var bevist, at rygning var årsag til sygdom. Dette samarbejde blev kaldt ICOSI og siden INFOTAB. Sammensværgelsen kom siden til at omfatte tobaksindustrien i Danmark. Skandinavisk Tobakskompagni udgør en store del af denne organisation og producerer 95 procent af alle danske cigaretter.
Som led i dette samarbejde svor lederne af de amerikanske tobaksindustrier under ed i 1994 i en kongreshøring, at nikotin IKKE var afhængighedsskabende. Tilsvarende har Skandinavisk Tobakskompagni endnu ikke medgivet overfor det danske folk, at rygning skaber nikotinafhængighed og kan fremkalde kræft.
Skandinavisk Tobakskompagni har ikke haft et selv-stændigt forskningslaboratorium for skadevirkninger af rygning. Direktøren for Skandinavisk Tobakskompagni Claus Bagger, bruger den manglende indsats som argument for, at Skandinavisk Tobakskompagni ikke kan have erstatningspligt for skadevirkningerne. Samtidig har firmaet gennem årtier gjort meget for at undgå, at den danske ryger blev oplyst om forholdene.

Hemmelige oplysninger
De amerikanske retssager om erstatninger for skadevirkningerne ved rygning i slutningen af 1990’erne har dokumenteret, at tobaksindustrien havde en langt større viden, end den medgav officielt. Industriens egen forskning havde mange år tidligere vist, at nikotin var afhængighedsskabende, at tobaksrøg indeholdt kræftfremkaldende stoffer, og at røg kunne føre til kræft. Men inden retssagerne havde tobaksindustrierne gjort alt for at hemmeligholde disse oplysninger. Det fremgik med al ønskelig tydelighed af filmen The Insider, der bygger på en autentisk hændelse. Den skildrer, hvordan tobaksindustrien reagerede på Jeffrey Wigand, der fortalte offentligheden om, hvad han havde erfaret, mens han var ansat i tobaksindustrien. Tobaksindustrien prøvede blandt andet at sværte ham til i en smædekampagne: »What it adds up to is that Jeffrey Wigand is a pathologial liar. His entire life, as best we can tell, has been a tissue of lies.«
De amerikanske retssager er grunden til, at blandt andet Philip Morris i dag ind-rømmer, at rygning medvirker til, at hundrede tusinder vil udvikle 1ungekræft. Skandinavisk Tobakskompagnis position, hvad angår sundhedsskaderne, er for længst forladt af de ledende amerikanske tobaksindustrier.

Erstatningspligt
Vi har ikke en dansk officiel udredning af disse forhold og af tobaksindustriens erstatningspligt i forhold til dansk lovgivning og retslig praksis. Så på trods eksperternes presseudtalelser kan de mange belastende forhold, der er kommet for dagen gennem de sidste år, godt have retslig betydning for et erstatningsansvar for skadevirkningerne ved rygning i Danmark. Oplysningerne i Faktabogen og Sundhedsministeriets Middellevetidsrapporter viser, at der er tale om et stort samfundsmæssigt problem.
Måske skifter Skandinavisk Tobakskompagni først position, hvis den viser sig at kunne have økonomiske konsekvenser i en dansk retssag.
Derved kunne en retssag blive et sidestykke til regeringens Folkesundhedsprogram, der blandt andet stiler efter at mindske andelen af rygere i Danmark.
Alle, der interesserer sig for etik i forbrugersamfundet, bør læse den norske udredning om tobaksindustriens erstatningsansvar. Spørgsmålet er en lakmustest på hvilken norm, der skal gælde for beskyttelse også af den danske forbruger.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her