Læsetid: 4 min.

Syg og arbejdsløs

Systemet er godt – i hvert fald til at holde sig selv i gang
Debat
21. februar 2001

Kommentaren - Fleksibilitet
Hvis man er så uheldig at miste sit job, er der en række fagfolk med hver deres ekspertise som står til rådighed med vejledning, behandling, hjælp til at vurdere ens situation mv. Man har måske svært ved at finde beskæftigelse til sig selv, men man kan være sikker på at sikre beskæftigelse til 3-4 sagsbehandlere, værkstedsledere, projektledere, jobkonsulenter, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, læger (egen praktiserende læge, speciallæger og kommunens og/eller amtets lægekonsulent) og måske også psykologer. De er alle ansat til at hjælpe med en afklaringsproces, hvis mål er at lette en eventuel omskoling eller flexansættelse eller tilvejebringe det vidensgrundlag, tildeling af førtidspension hviler på.

Langtidssygemeldt
Et typisk forløb kunne tage sig således ud. Man udsættes for en ulykke – måske som følge af nedslidning på grund af mange års ensformigt, gentaget arbejde – og man indleder derfor en hyppigere kontakt til sin praktiserende læge, som efter en rum tid med stor sandsynlighed henviser til speciallæge(r) på det lokale hospital. Dette kan hurtig medføre nye henvisninger til speciallæge(r) på større hospitaler med tilsvarende større ekspertise. Man bliver langtidssygemeldt. Mens man passer sine lægekonsultationer og får udarbejdet diverse dokumenter, indkaldes man til møder med sin sagsbehandler i kommunen eller på arbejdsformidlingen – antageligt bliver man indkaldt begge steder. Måske indkaldes man også til et møde med kommunens lægekonsulent, som deler sin vurdering af de mange journalark der er blevet skrevet om en, nu vurderet i relation til socialloven. Man lytter og sendes måske til flere undersøgelser.
Hvis det nu viser sig, at man fejler noget som er svært at diagnosticere, for eksempel smerter som følge af nedslidning, fibromyalgi, piskesmældsyndrom eller kronisk træthedssyndrom, kan man med stor sandsynlighed godt se frem til et længere forløb. Er man ramt af en af disse lidelser, vil man typisk blive tilbudt et ophold på en såkaldt forrevalideringsinstitution. Denne type institution udmærker sig ved at huse en række fagfolk, som i fællesskab skal forsøge at afklare, hvad der skal ske med en; hvilket arbejde man i fremtiden vil kunne varetage. Her vil man helt sikkert få tilknyttet en ny socialrådgiver (man beholder dog stadig sin egen sagsbehandler i kommunen og i arbejdsformidlingen), en værkstedsleder (som hjælper med at finde ud af, hvad man kan klare fysisk og psykisk), en ny lægekonsulent, en jobkonsulent, en fysioterapeut, måske også afspændingspædagoger og psykologer. Mens man er tilknyttet denne institu-
tion går man fortsat til møder med kommunens sagsbehandler(e), måske går man også til behandling uden for institutionen. Endeligt opfordres man til at bibeholde kontakten til gamle kolleger og arbejdsplads, for at forøge chancerne for kunne blive genansat, hvis det skulle vise sige at være en mulighed. Det er nu ikke sikkert at der er plads eller energi til at fortsætte denne kontakt.

Så er der tre muligheder
Efter opholdet – som tager fra 3-8 måneder – er der tre muligheder: Enten får man et flexjob (så er man meget heldig), kommer i praktik i en virksomhed eller sendes tilbage i kommunal regi (nye kurser, projekter mv.). Flexjobberne kan vinke farvel til de mange hjælpere, hvorimod de sygemeldte, som i hvert fald på papiret ikke er så syge at de er berettiget til førtidspension, fortsat vil være i en uafklaret situa-tion. Der vil derfor skulle etableres nye afklarende forløb i samarbejde med fagfolkene i kommunalt regi; sagsbehandleren, kommunale jobkonsulenter, projektledere på de kommunale aktiveringsprojekter, kommunens lægekonsulent mv. Der vil måske være nye forløb der venter på en.
Sideløbende med kontakten til denne brede og dubleerne vifte af fagfolk, møder man naturligvis også andre personer, som er i samme eller tilsvarende situation som en selv. Efter et års tid vil man typisk have mødt mellem 10-20 – måske 30 – professionelle fagfolk, som alle forsøger at hjælpe en. I samarbejde udarbejder man den ene ressourceprofil efter den anden, som naturligvis tager afsæt i ens egne ønsker og oplevede forudsætninger (præcis som lovgivningen foreskriver). Alligevel kan det godt være at man føler, at man ikke længere er herre over sit eget liv – indblandingen opleves – og er – meget stor. Afmagten skyldes ikke kun det forhold, at man nogle gange er uenig med de mange fagfolk som vurderer ens situation, den skyldes også at man ind i mellem oplever, at alle disse hjælpsomme folk indbyrdes ikke er enige. Der er mange bolde i luften og der er efterhånden meget skriftligt materiale der med ens CPR-nummer på, som kræver meget energi og overskud at forholde sig til. Man har fortalt den samme historie mindst 20 gange – og sandsynligvis mange flere gange, når man medtæller de studerende og forskere man også er stødt på undervejs – og man kan se historien refereret tilsvarende antal gange i den bunke papirer som vokser fra hvert møde man går til. Når det hele virker helt nyttesløst – når ens situation ikke er mere afklaret end da ulykken indtraf – er man ved at give op. Så er man der, hvor man vil have præcise svar på præcise spørgsmål. Man vil vide, hvor mange der egentlig ender i et flexjob, man vil vide om muligheden for pension er helt umulig. Man vil kort sagt vide, hvad de forestiller sig der skal ske med en. Svarene handler om processen, om at afklaring kan tage lang tid. Man konsulterer statistikken og konfronteres med de nøgne tal.
Den fortæller, at det forsat er en lille andel af de arbejdsløse der bliver flexansat og at det er så godt som umuligt at få tildelt førtidspension. Da man har svært ved at acceptere, at der ikke er nogen vej ud af den frustrerende situation man er i, begynder man at støtte sig til de mange professionelle fagfolks vurderinger: nemlig, at det skyldes at man selv er uafklaret.
Og så er det at systemet kan tilbyde sig selv som løsning. Der er jo altid et projekt til...

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her