Læsetid: 3 min.

Bilisttække

Miljøminister Svend Auken ’glemmer’, at nye veje skaber mere trafik
Debat
3. august 2001

Trafik
Der skal jo nok have været en del, der spærrede øjnene op i vinter, da miljøminister Svend Auken forsvarede Asfaltforliget med »at det ville mindske visse miljøproblemer når bilisterne ikke skal holde i kø med motoren gående i tomgang«...«, »at de 4,1 mia, der blev afsat til nye motorveje og vejudvidelser slet ikke rækker til at gøre den kollektive trafik så attraktiv, at bilisterne tager toget« og »at ensidige investeringer i den kollektive trafik vil resultere i flere miljøgener for biltrafikken på grund af mere omfattende kødannelser«.
Ak ja, var det bare så enkelt! Auken ser nemlig bort fra at nye veje skaber mere trafik, at bedre veje giver mulighed for højere fart, større benzinforbrug og øget forurening.

Flytter rundt på køerne
Enhver vejudvidelse er en stakket frist, der blot flytter rundt på bilkøerne. Efter at Helsingør-motorvejen var blevet udvidet, gik der mindre end ét år, så var vejen atter fyldt op igen og det eneste man have opnået var, at endnu flere bilister fik mulighed for at opleve køer i myldretiden, samt at trafikophobningerne havde bredt sig til andre steder i trafiksystemet bl.a. til det indre København.
Nu kunne man så håbe på, at Aukens grønstempling af Asfaltforliget var en engangsforeteelse, men sådan forholder det sig desværre ikke.
I et høringssvar til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) om Forslag til Regionplan 2001, forhåndsgodkender Miljøministeriets landsplanafdeling således planerne om en tunnel under Roskilde fjord til »aflastning« af Kronprins Frederiks bro i Frederikssund.

Utrolig letsindigt
Det er utrolig letsindigt, at ministeriet godkender et lokalt projekt, der p.t. er ved at blive undersøgt af Frederiksborg amt og hvor hverken amtet eller HUR aner ret meget om tunnellens påvirkninger af det sårbare miljø omkring fjorden.
Endnu mere grotesk bliver det, når det viser sig, at tunnellen kun kan realiseres ved at krænke en halv snes naturbeskyttelsesbestemmelser, bl.a. hensynet til ubebyggede kyster, til områder med stor landskabelig og rekreativ værdi, kystnærhedszonen, lavbundsarealer, geologiske interesseområder, vandområder hvor der gælder skærpet målsætning, EU-fuglebeskyttelses- og habitatsområde.
Endvidere er der opstillet målsætninger om »at de tilbageværende ubebyggede kyststrækninger, særligt i kilerne og ved fjordene, skal beskyttes mest muligt«.
Om EU-fuglebeskyttelses- og habitatsområderne hedder det i ministeriets svar til HUR »...at der ikke må planlægges nye veje...der indebærer forringelser af de naturtyper og levesteder samt arter for hvilke områderne er udpeget«.
For at sætte trumf på, så selv de mest tungnemme kan forstå det, skriver ministeriet »at trafikken må anses for at være én af fremtidens største miljøgenevoldere.
Det drejer sig om støj og bidrag til klimaændringer, herunder CO2-udledninger..., mulighederne for at begrænse væksten i transportens omfang, samt mulighederne for at fremme miljømæssige transportformer, hænger stærkt sammen med lokaliseringsstrategier for fremtidigt erhvervs- og boligbyggeri«.
Tydeligere kan det næppe siges, alligevel vælger ministeriet at fortolke bestemmelserne så »der vil gives mulighed for at tilslutte en kommende Frederikssund-motorvej til en evt. vejforbindelse til Hornsherred via tunnel under Roskilde fjord«.

Lokale forbedringer
Lammefromt undlader ministeriet at stille krav til HUR/amtet om først at undersøge mulighederne for lokale trafikforbedringer, udbygning af den kollektive trafik (bl.a. at afvente hvad der vil ske når 2. S-togs spor fra Ballerup til Frederikssund indvies næste år), eller tage intitativ til at skabe flere lokale arbejdspladser.
Ministeriets svar, der er signeret af Auken, er fra februar i år.
Det er altså skrevet efter at han kæmpede så bravt i Haag, og inden han tog til Bonn, for at fastholde og forbedre Kyoto-aftalerne.
Så nu sidder jeg og undres over hvorfor Auken er én person når han forhandler i internationale fora, men agerer stik modsat på hjemmebane, hvor han bøjer sig for utålmodige bilister, der ikke gider vente et par minutter.
Kan miljøministeriet og – ministeren klare trafikken?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her