Læsetid: 4 min.

Operahus uden gehør

Der er ingen gyldig plan før end den nødvendige miljøvurdering af operahuset. Men selv den er ikke nødvendig, mener Hovedstadens Udviklingsråd
Debat
14. august 2001

Der er ingen gyldig plan før end den nødvendige miljøvurdering af operahuset.
Men selv den er ikke nødvendig, mener Hovedstadens Udviklingsråd

Lokalplan
Projektet vurderes ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet.
Jo, du læste rigtigt! Så dér fik bygherre Mærsk Mc-Kinney Møller og bygmester Henning Larsen dén at tænke over – den forbløffende konklusion Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, er nået frem til, efter at have gennemgået det projekt, der i øjeblikket er fremlagt til offentlig høring som lokalplan for den nye opera på Dokøen i Københavns havn.
Men dermed er overraskelserne ikke forbi.
Læser man videre i den screening rådet har foretaget for at afgøre, om projeket skal underkastes nøjere undersøgelse i en såkaldt Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) står det at læse, at der med det nye lokalplantillæg for Dokøen på Holmen ikke ikke er tale om nogen væsentlig ændring af plangrundlaget.

Ny silhuet
Det må man kalde et rummeligt plangrundlag – i og med, at den tidligere godkendte og i øvrigt vel-
gennemtænkte lokalplan fastlagde en park i Amalienborgs akse, mens der nu søges grønt lys til at opføre en opera, der vil være af en helt usædvanlig størrelsesorden.
Sidste triumferende citat er hentet fra de såkaldte volumenstudier, bygherrens arkitekt har udarbejdet for Københavns Kommune, og som HUR lægger til grund for sine konklusioner.
Rådet har tilsyneladende ikke selv foretaget nogen undersøgelser, som kan belyse hvordan operaen vil påvirke eksempelvis byens silhuet eller udsigten over det historiske havneforløb fra Langebro.
Ja, ikke engang hvordan operaen vil tage sig ud fra Amalienborg slotsplads.

Dilettanteri
Sådanne undersøgelser hører til de mest elementære i en VVM-vurdering. Og ville vise, at kikket fra Langebro ud af havnen vil blive væsentligt forandret, fordi operahusets store volumen vil lukke af for det by-arkitektoniske rum, som i dag åbner sig mod nord. Kan man efter disse få eksempler med troværdighed i behold påstå, at operaen ikke har nogen væsentlig indvirkning på miljøet?
De nævnte undersøgelser er kun få blandt mange, man anstændigvis burde foretage, for at belyse både de gode og de vanskelige by-arkitektoniske konsekvenser af et så betydningsfuldt indgreb.
Den ansvarlige myndigheds såkaldte screening må betegnes som dilettanteri i forhold til de videnskabelige metoder, der i dag står til rådighed på feltet.
Flere biler
Men hvorfor er en nærmere undersøgelse ikke bragt i forslag?
Forklaringen skal nok søges i Lov om Planlægning, som fastslår, at hvis der er en væsentlig indvirkning skal der foretages en egentlig miljøvurdering – en såkaldt udvidet VVM-procedure. Som ville medføre en lang række grundige undersøgelser af operabyggeriets by-arkitektoniske konsekvenser. Og det tager tid. Men med sin ensidige indstilling har Hovedstadens Udviklingsråd afskåret muligheden for denne videregående undersøgelse.
Den øgede trafikbelastning på Knippelsbro og Torvegade som følge af operaen er også uden væsentlig betydning. Den øges nemlig kun med to-tre procent, anfører HUR.
Så næste gang der skal bygges en lignende institution på Holmen, et byens hus på Christiansholm f.eks., vil HUR følgelig komme til et endnu lavere procenttal for den samme trafikmængde, og så fremdeles. Har man hørt magen til uvederhæftighed? Det er alt i alt besynderlig læsning.
Henning Larsens volumenstudier, som også danner grundlag for lokalplantillægget kan i øvrigt fås hos kommunen, mens den omtalte VVM-overvejelse fås hos Hovedstadens Udviklingsråd.

Lokalplanen fremtid
Lokalplanen kan ikke vedtages, før VVM-proceduren er færdigbehandlet og accepteret. Og VVM-proceduren forbyder bygherren at grave eller sætte spunsvægge, som kan have indflydelse på miljøet, før der foreligger en endelig afgørelse.
Disse forbehold gælder også den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte som der står i bekendtgørelsen for VVM-proceduren.

Hurtige arkæologer
Den endelig afgørelse foreligger ikke.
Men mange arbejder på stedet er imidlertid påbegyndt, og man kan spørge, hvorfor Bymuseet må tage arkæologiens interesser i egen hånd for at lovens hensigt kan opfyldes.
Derfor må man også forvente, at miljøminister Svend Auken snarest indkalder HURs faglige makværk til fornyet behandling i sit ministerium, med opsættende virkning.
Det kan han nemlig gøre, når han finder at amter eller kommuner ikke lever op til de faglige krav, han selv har sat for både kultur- og naturmiljøets forvaltning, og for den grad af troværdighed forvaltningen bør nyde blandt borgerne.
Århus-konvention
Hvis der ikke i operaplanernes monumentale forandring af hovedstadens delstrukturer findes nogen begrundelse for en udvidet VVM-undersøgelse efter velkendte faglige kriterier, historisk og by-arkitektonisk, må man se i øjnene at der efterfølgende næppe heller vil være andre projekter, som kan falde ind under VVM-reglen her i landet.
Og så vil Danmark danne eklatant bagtrop i forhold til den såkaldte Århus-konvention, som miljøminister Svend Auken på dette felt har ført sig internationalt frem med.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her