Læsetid: 4 min.

Jeg ønsker mig en motorvej

Så blev det atter jul i Entreprenør-foreningen
Debat
24. december 2001

Trafikalt
Selv om regeringen har bebudet et benhårdt udgiftsstop for at få råd til alle de julegaver, man har lovet vælgerne, så er der dog områder, der er undtaget fra udgiftsstoppet. Et af dem er vejene – her skal der ikke spares, tværtimod!
Den 5. dec. fremlagde trafikminister Fl. Hansen regeringens tredje lovforslag: Anlæg af en motor-trafikvej ved det lille bysamfund Nors, beliggende mellem Thisted og Hanstholm.
Projektet er en del af sidste vinters ufinansierede Asfaltforlig, der blev indgået mellem SR-regeringen, CD, V og K.
Venstres Svend Heiselberg er godt klar over, at mange vil undre sig over at en døgntrafik på lidt over 3.000 biler er nok til staten anlægger en omfartsvej.

Ingen udsultning
Under førstebehandlingen indrømmede han da også »at der er andre steder i landet hvor der er mere trafik…men skal vi alene gå efter det, så vil udkantsområderne aldrig komme i betragtning når der skal foretages offentlige investeringer …løsningen er ikke at udsulte de svageste områder, men at sætte mere skub i udbygningen af infrastrukturen …Venstre vil arbejde for, at der kan aftales flere og nyere infrastrukturinvesteringer«.
(Hvilket jo er en indrømmelse af at offentlige investeringer ikke altid sker ud fra reelle behov, men for at folk i de perifere områder skal føle ’at de også hører med til riget og er ligeså gode som alle andre’.)
I bemærkningerne til lovforslaget, og under debatten i Folketinget, blev det anført, at omfartsvejen skal anlægges »fordi trafikken er meget stor…det er i hovedsagen lastbiler og det er meget farligt i den lille by« (Kaj Ikast), eller Klaus Hækkerups »...vejen skal sikre en rimelig trafikafvikling«.
En rapport fra Vejdirektoratet (VD) fortæller, at fra 1994-98 var der to trafikuheld i Nors, begge uden personskader, og at der på Thisted-Hanstholm-vejen har været en del venstresvingsulykker. Siden er der blevet anlagt svingbaner, det har reduceret ulykkesantallet kraftigt. De bedre forhold fremgår dog ikke af rapporten, og man spørger sig selv, om det er fordi VD ikke ved bedre, eller fordi man ønsker at fastholde opfattelsen af hvor ’farlig’ vejen er, for derved at vinde tilslutning blandt politikerne. En opringning til politiet i Thisted kunne ellers have opdateret materialet.

Ingen køreproblemer
Vejen gennem Nors er en almindelig landevej, der er standsningsforbud og 50 km/t er højest tilladte fart. Køproblemer er der ingen af, og selv på de sommerdage hvor trafikken er størst, afvikles den let og smertefrit. Alt dette plus den hyppige politikontrol gør, at bilisterne kører fornuftigt, og tager hensyn til gående og cyklister.
Naturligvis er de daglige 4-500 lastbiler, der skal til og fra færgerne i Hirtshals, et problem: De oser, de støjer og de fylder, men da de fleste af dem kommer i ’klumper’, som færgetrafik jo gør, begrænser problemet sig til to-tre gange om dagen.
En omfartsvej vil fjerne den trafikale barriere, som lastbilerne udgør, og Nors vil blive en bedre by at bo i. Men i virkeligheden er der blot tale om at problemerne flyttes til en anden lokalitet. Vel sker der en nedsættelse af støjniveauet, men antallet af støjramte boliger vil være uforandret, nu er det blot nogle andre, der bliver generet. Landskabet vil blive endnu mere opsplittet, god landbrugsjord tages ud af drift, og vejen vil bidrage til at reducere områdets rige bestand af frøer, pindsvin, harer mv.
Den nye vej vil tiltrække flere biler, der nu har plads til at sætte farten op, og højere fart giver som bekendt flere ulykker, større energiforbrug og øget udslip af luftforurenende stoffer og CO2.

Alternativer haves
Alternativer, for sådanne findes, består bl.a. i at udbygge den kollektive trafik så områdets pendlere får et reelt alternativ til bilen, samt se på om lastbilerne kan komme til deres bestemmelsessted i Mellem- og Sydeuropa ved at sejle direkte fra norsk havn til Tyskland eller til Hanstholm, hvor der er motorvejstilslutning.
Det eneste alternativ VD tager med – bortset fra forskellige linieføringer – er et 0+ alternativ, dvs. en trafiksanering af bygaden i Nors, og en reduktion af vejarealet ved at anlægge cykelstier (pris 20 mio kr.).
Muligheden afvises dog med »at det ikke vil begrænse antallet af biler, kun sænke farten«. Således ender man ved den ’løsning’, man hele tiden har ønsket: En ny vej til 120-145 mio kr.
Lovforslaget om Nors-omfartsvej (og ønsket om at fremskynde Femer Bælt-broen) skal ses i lyset af det evige omkvæd ’om at pengene fosser ud af statskassen’. Da intet tyder på at fossen vil stilne under Fogh, gør vi klogt i at berede os på, at når det gælder veje, vil der fremover ikke være nogen smalle steder, og at udgiftsstoppet ikke omfatter lysten til at asfaltere det ganske land.
Forude venter nemlig udvidelse af flere motorvejsstrækninger omkring København til en samlet pris af 1.5 mia kr. – plus det løse!
Således blev der atter jul i Entreprenørforeningen!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her