Læsetid: 2 min.

Modstanden smuldrer

Fasthold dog modstanden mod EU’s forfatningsproces. Alt andet er en falliterklæring
Debat
4. marts 2002

EU
Det er på det seneste blevet populært blandt EU-modstandere og skeptikere at deltage ’konstruktivt’ i den aktuelle forfatningsdebat, som formelt blev indledt torsdag den 28. februar med den højtidelige åbning af EU’s såkaldte ’konvent’ (grundlovgivende forsamling).
Meldingerne fra Keld Albrechtsen (Enhedslisten)
og Jens-Peter Bonde (JuniBevægelsen) rummer klare vidnesbyrd om opløsningstendenser i EU-modstanden.

Alternativ Europa-aftale
I sit forslag til en samlet dansk indsats i konventet opererer Albrechtsen med muligheden for at konventet vil kunne resultere i en EU-grundlov, som han (men næppe Enhedslisten som parti!) vil kunne støtte.
Og Bonde går endnu videre i sit seneste kreative udkast til »Europa-aftale«, som han angiveligt forsøger at få på konventets dagsorden. Bondes centrale melding er, at konventet bør give plads til alternative (mindretals) forslag, som skal kunne indgå i kommende folkeafstemninger.
Bondes alternative »Europa-aftale« bygger på at EU skal være »slankere«, mere åbent, mellemstatsligt og – ikke mindst – demokratisk, med reel hensyntagen til nærhedsprincippet, og udkastet er forsynet med en selektion af ophavsmandens slagkraftige metaforer, som under gunstige omstændigheder kan have en ikke ringe agitatiorisk effekt.

Frustrationer
Måske kan disse udspil forklares som udslag of oppositionspolitikeres frustration over aldrig at komme i nærheden af magtens håndtag. Men inden de to EU-veteraner kommer for godt i gang, er det nødvendigt at fastholde nogle grundlæggende positioner.
Det er en selvfølge at alle modstandere af det ekspanderende EU-projekt må gå ind i den aktuelle forfatningsdebat (ellers vil der ikke komme nogen reel politisk debat) – med inddragelse af en række alternative samarbejdsformer, som respekterer medlemsstaternes demokratiske traditioner. Men EU-modstandernes hovedopgave er ikke at opstille et alternativ i form af et »slankere« og »mere demokratisk« EU, som vi med overbevisning vil kunne anbefale til vedtagelse ved folkeafstemning.

EU’s elitestyre
Hvorfor ikke?
Fordi det eksisterende EU-system, som er opbygget gradvis gennem et halvt åhundredes effektiv og målbevidst institutionel anlægsaktivitet, er selve den demokratiske EU-modstands omdrejningspunkt: Det er netop EU’s centraliserede elitestyre, der udgør problemet, og ikke – som den bevidstløse EU-agitation hævder – løsningen. EU’s politiske førerskab indebærer ikke blot en udhuling af folkestyret (i langt højere grad end vi til daglig gør os klart).
Værre endnu: Den gradvise afmontering af demokratiske traditioner gør det på det nærmeste umuligt at løse vore dages altoverskyggende geo-politiske grundproblem, nemlig EU’s og de øvrige i-landes fortsatte og ekspanderende udbytning, forarmelse og undertrykkelse af klodens store befolkningsflertal.
EU-stormagternes fornægtelse af problemet afspejler sig i den igangværende politiske og militære oprustning af EU, som kun i retorikken tager sig mindre skræmmende ud end den amerikanske.

Europæisk supermagt
Det er denne sammenhæng der giver EU-konventet den egentlige – dystre – mening. Konventets opgave er at etablere det juridiske grundlag for den europæiske supermagt, som har været under opbygning igennem det sidste halve århundrede.
I dette perspektiv er det helt afgørende, at konventdebatten ikke kommer til at overdøve den principielle EU-kritik.
Hvis EU-modstandernes fåtallige konvent-repræsentanter – i deres iver efter at sætte »fingeraftryk« i form af slankekur, åbenhed og andet mundsvejr – glemmer den principielle unions-kritik, har modstanderne et problem.

Blændværk
Og det kan til syvende og sidst blive Bondes problem. Som bestyrelsesmedlem i den parlamentsgruppe, der har udpeget Bonde må jeg advare mod den linje han har anlagt. I gruppen er der ikke dækning for hans alternativ-forslag. JuniBevægelsens populistiske blændværk er ikke EU-modstand; det er en falliterklæring.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her