Kronik

HM Kong Henrik

Kongelige hustruer hedder "dronning", hvorfor må prins Henrik så ikke hedde konge? En tale for ligestilling på Dronninges fødselsdag i dag
Debat
16. april 2002

Retfærd & Velfærd
HM Dronning Margrethe II vil på helt overraskende vis blive styrket som statsoverhoved, regent og kvinde, hvis den dag kommer, hvor hendes ægtefælle kan tituleres som HM Kong Henrik, som konger altid har haft deres hustruer tituleret som HM Dronningen.
I 1996, året før HM Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum, udsendte prins Henrik sin bog Destin oblige, oversat til dansk: Skæbne forpligter.
Udenrigsminister Per Stig Møller anmeldte bogen dengang med ordene: »Han har vovet at skrive ironisk, indfølende, meningsfyldt og sarkastisk om sit liv og sine meninger. Derved har Prinsen leveret en ikke alene velskrevet, men også en indholdsrig, udfordrende og ærlig bog.« I bogen beretter han om sin barndom, ungdom og familie. Livet i Fransk Indonesien. Karrieren i fransk udenrigstjeneste i London. Samt om mødet med prinsesse Margrethe.
Fire år efter udsendtes Prinsens digtsamling Cantabile med Dronning Margrethe II's smukke collager. Uden forfatteren Per Aage Brandt's noget betænkelige gendigtning og oversættelse, er her prins Henriks linjer i første digt Monarker i ordret oversættelse fra fransk:

Snævre palads,
tusind døre,
så lidt plads!

I begge bøger bevises det klart, at Prinsen før har vovet at søge nye "langt fra ufarlige" veje. Han valgte i disse, som i januar, sin dybt personlige form at ytre sig på. Ikke gennem kgl. pressemeddelelser. Klogt!

Før sit åbenhjertige interview i januar havde prinsen orienteret familien. Han og de vidste, at en forudsigelig og uretfærdig kritik ville hagle ned over ham. Og den kom! I sin styrke overraskede den selv de kongelige. Dele af medierne, de lærde og befolkningen var da også angrebsivrige med nye illoyale og royal-forvirrende ordinationer af sovemedicin til øjne og øre. De ukontrollerede angreb var rystende. Selv mod Prinsens accent!
Himmelvid forskel er der jo, fra at være almindelig franskmand, omend adelig, til at blive en del af kongefamilien. Modsat prinsesse Ingrid fra Sverige i sin tid og vor tids prinsesse Alexandra fra Hong Kong. Kongehuset mestrer jo det franske. Accenten blev, og er derfor, en hel naturlig del af Prinsens sprog. At han også er et multi-sprogsbegavlese, gør jo ikke hans accent mindre. Men sikkert er det, at bl.a. dansk erhvervsliv gerne vil tildele ham mindst seks konge-
huer for bl.a. hans sproglige evner, for hans omfattende og dygtige virke i ind- og udlandet, og hans uvurderlige støtte i den globale promovering af Danmark, dets folk og erhvervsliv.
I fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussens tale i 1997, ved Dronning Margrethes 25 års regentjubilæum, sagde han bl.a.: »Det var nu ikke tilfældigheder alene, der gav os Danmarks Dronning. Det var faktisk den danske befolkning, der besluttede, at en kvinde kunne være lige så god som en mand. Vel at mærke længe før kvindesagen blev sagen.«

Kvindesag og ligestilling hører sammen. Min påstand er, at vi her har hovedsynderen i Prinsens og dermed kongehusets identitetsproblem i og omkring Prinsens embedstitel og dermed hans noget uklare kompetencerettigheder, rangplaceringer m.m.
I 1992 udtalte Prinsen i et sølvbryllupsinterview : »Ligestilling har vi ikke i kongehuset, og det er skævt...!«
Prinsen har ret i ligestillingens hellige navn. Vi har her præcist det helt store problem! Skabt af fortiden. Når tronfølgeren engang krones som HM Kong Frederik X, bliver hans ægtefælle kaldt HM Dronningen! Vitterligt er det jo, at tronfølgeren som mand eller i vor tid og fremover som kvinde, altid efter tronbestigelsen vil blive tituleret: hans eller hendes majestæt, kongen eller dronningen, regent, statsoverhoved eller rigsforstander jvf. statsforvaltningsretten, (statslederen er statsministeren). I al fremtid skal det fortsat være sådan. Blot skal der nu nytænkning til.
Tronfølgelovens ændring i 1953 gav arvefølgeret til kvinden. Man tænkte dengang slet ikke på, at ægtefællens titel og dermed rangplacering kunne skabe problemer i fremtiden. Tiden var slet ikke moden til sådanne tanker. Kong Frederik IX datter var jo kun 13 år. Loven bør derfor igen justeres og tilpasses vor tid, således at HKH Prins Henriks embedstitel ændres til HM Kong Henrik. Rangrækkefølgens nr. 2 kan herefter aldrig betvivles. Folketinget bør foretage en hurtig lovændring. Rimeligheden og indsigten i en sådan ændring, er i dag optimal. Et sikkert flertal vil vise sig sandsynligt.
Datoen for Henriks titelændring bør være før tronfølgerens bryllup. Tidspunktet vil være det bedst tænkelige for en sådan mindre - omend betydelig - kgl. titelændring. Rangrækkefølgen vil herefter, og for altid, være præciseret. Som anført, er HM Dronning Margrethe II naturligvis fortsat alene om at være statsoverhoved, rigsforstander og regent!

Selv professor cand.jur. Stig Jørgensen fra Aarhus Universitet opfordrer til at justere husloven i kongehuset: »Vi har kun en forordning fra 1600-tallet at forholde os til om kongelige prinser med meget gamle bestemmelser, som ikke giver svar på nutidige spørgsmål«. De nylige problemer ved nytårskuren på Amalienborg, var et klart bevis på, at huslovene langt fra er tilstrækkelige.
Nytårskurene må opfattes som et socialt/privat/offentligt arrangement. Kongehuset inviterer selv til denne kur, efter husets faste gamle regler om officielle inviterede og husets egne personlige invitationsønsker. Ved rene officielle invitationer, f.eks. besøg af udenlandske statsledere, er det altid staten der bestemmer. Tronfølgeren er her altid stedfortrædende ved Dronningens evt. fravær og drager samtidig fordel af at "være i lære som konge".
Prins Henrik havde derfor ret i, at han skulle have være "vært nr. ét" ved årets nytårskur under Dronningens sygdom, som det altid har været tilfældet med en konges dronning. Mens Dronningens juridiske og politiske rådgiver kabinetssekretær Niels Eilschou Holm mener, at der her er "en gråzone i rangfølgen", så mener hans jurakollega, professoren i Århus »at det er højst besynderligt«.Han er forbløffet over at "kompetencefordelingen i kongehuset er så uklar".
Lektor Claus Bjørn, forfatter til bogen Blot til pynt, - om monarkiet, udtalte for nylig: »For at udtrykke det frimodigt, så er alle Prinsens (d.v.s. også andre kgl.) funktioner kun væsentligst af dynastisk betydning«. Andre har på det sidste udtalt sig på samme måde. Det er ikke en rimelig tankegang. Alle i kongehuset har altid været af væsentlig betydning for vort rige, indadtil som udadtil. Ved at betvivle dette, skabes netop gråzone-myter i kompetenceopfattelsen i og uden for kongehuset og af dets kgl. medlemmer og ansatte. Denne skal være krystalklar i titler, som i ligestillinger m.m., som det er i et moderne, nytænkende og velfungerende firma.

Lovgivere kunne i 1953 altså ikke kikke ind i fremtiden, selvom "kvindesagen var ved at blive sagen". I kvindens efterfølgende frihedskamp skete og sker der undertrykkelse af modstanderen. Mandens helt legitime ligestillingsrettigheder blev og bliver på nu på helt ulykkelig vis indskrænket. Som det er sket med prins Henrik. Prinsen har derfor ved Gud haft lov til at trække sig tilbage et stykke tid til sit franske vinslot Caïx og efterfølgende til Fjernøsten, når sådanne store personlige identitetsproblemer for ham nu synes at havde toppet.
Vi er mange, der gør det samme, når vi føler, at uretfærdighederne omklamrer os. I en periode med fred og ro har vi også muligheden for at holde godt af os selv. Kun på denne forunderlige måde kan vi igen vende styrket og afklaret tilbage i vore livskald. I Prinsens tilfælde med et fornyet krav om en endelig og rimelig påskønnelse af hans arbejde, hjulpet af en hel naturlig stillingsjustering, som bør ske NU. Såre menneskeligt i såvel kongehuse, familier, private som offentlige virksomheder. Det er mod menneskets hele natur at blive uretfærdigt tilsidesat.
Sandhed er det, når Henrik udtalte, at han er (eller var?) "i sit livs værste krise". Det kan kaldes en reaktiv depression, som kan få fatale personlige konsekvenser, hvis man ikke i tide reagerer på noget, man gennem lang tid føler er uretfærdigt. Man er derfor træt og godt ked af, at man f.eks. aldrig er blevet rigtigt agtet. Prins Henrik påtalte derfor igen dette noget Han følte igen inderligt, at hans Skæbne forpligter.
For mange år siden blev monarkiernes magt indskrænket. Det gav stor politisk stabilitet i mange demokratiske kongeriger. Stabilitet er jo netop det danske kongehus' berømmelige varemærke. Ligestilling i kongeparrets embedstitler vil styrke denne stabilitet. Danmark vil herefter fortsat forblive det måske mest moderne og forbilledlige monarki i verden .
HM Dronning Margrethe II vil på helt overraskende vis blive styrket som statsoverhoved, regent og kvinde, hvis den dag kommer, hvor hendes ægtefælle kan tituleres som HM Kong Henrik, som konger altid har haft deres hustruer tituleret som HM Dronningen.
Mistolkninger og dermed indskrænkninger i det indre danske kongehus' frihed må ikke være muligt på grund af bl.a. ulige og gammeldags titelbetegnelser. Den kgl. huslov bør derfor snarest på dette vigtige tituleringsområd gøres nutidig og klar. Dette vil dog kun være muligt i et tæt samarbejde med kongehuset, staten og dets eksperter i kgl. anliggender. De to sidstnævnte skal være de udfarende og fornyende initiativtagere til lovændringen.
Glædelig er det at erfare, at processen i disse dage med stor styrke allerede er igangsat. Den rigtige kongekrone indgår nu og udskiftes i Prinsens monogram på bl.a. hans kgl. flag.
Alle kan nu i al fremtid tydeligt se når Kongen er alene ved roret på togt med kongeskibet Dannebrog. Herligt!
Hvis nogle vil kalde den her foreslåede kgl. titelændring en utopi, har jeg kun forståelse for det, hvis jeg samtidig foreslog at en kvindelig tronfølger engang skulle tituleres konge.
Dette vil lyde lige så vanvittigt, omend ikke direkte sammenlignelig, som når kvindesagsforeningernes formænd i dag kalder sig forkvinder. Og det gør de!! - en efter min mening helt fatal måde at føre kvindekamp på. En formand er en formand, - en Dronning er en Dronning, - det bør ingen bruge tid og kræfter på at ændre. Her er kun tale om en ubegavet del af kvindekampen rettet mod rene luftbobler.

Må jeg derfor stille spørgsmålet og selv svare: »Hvorfor må en Dronning som regent ikke have sin Konge« Svar: »En konge må, på grund af ældgamle følelser for ordet konge, aldrig være nr. to!« Ja, men "gemmer" vi så bare ikke, som altid, titlen HM Kongen til den dag tronfølgeren bliver udråbt som HM Kong Frederik X...? Jo, det ser faktisk beklageligvis sådan ud.
Netop derfor respekterer vi dybest set ikke vor Dronning Margrethe II's status som kvindeligt statsoverhoved på ægte vis.
Vi har ubevidst en plan kørende til den dag den rigtige konge kommer igen. En sådan plan hører kun en mørk fortid til!
Margrethe II er HM Dronningen, statsoverhoved og regent, - men bliver først en rigtig Dronning, når hendes mand bliver kaldt konge. Se her er en fremsynet kvindesag, - selv om det måske netop er kvinden, og slet ikke manden, der har sværest ved lige nu og her at se det, og forstå rigtigheden i et titelskift fra HKH Prins Henrik til HM Kong Henrik, men det er sagen!
Længe leve det Danske Monarki og vor enestående Kongelige Danske Familie, - og hjertelig tillykke til HM Dronning Margrethe II med fødselsdagen i dag.

Finn Hjernøe er grafiker EID, med speciale i logo- og navneidentiteter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Danni Madsen

Interessant at ligestilling i tronfølgen ikke blev inddraget som en kvindesag i dette indlæg, dengang i 2002. Måske har nogen af os lige lidt lettere ved at identificere sig med de trængsler og uretfærdigheder, der overgår vore kønsfæller? (som f.eks. i: Hvis I vil have ligestilling, så skal Prins Henrik fandemar også være konge!)

Inger Sundsvald

Ja, man kan da godt undre sig over at mænd ikke er mere solidariske, heller ikke i 2002.

Men måske er det trods alt for pinligt at forsvare monarkiet med demokratiets hammer?

Men jeg kan da meddele, at jeg ikke har spor imod at Henrik bliver konge. Men der ville da blive noget kludder i det hele, da det jo er Kongen, Grundloven nævner. Hvem skal så være nr. ét?

Ole Falstoft

I stedet for at diskutere en 'modernisering' af kongehuset burde man diskutere om et kongehus overhovedet hører hjemme i et morderne demokratisk samfund. Der er et eller andet komiskt ved diskussion om ligestilling når det drejer sig om kongehuset - det er i sig selv et udemokratisk fænomen - at demokratiserer det er det samme som at afskaffe det. Hvorfor har kongehusets medlemmer f.eks. ikke stemmeret? Det er da udemokratisk om noget

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
"Men der ville da blive noget kludder i det hele, da det jo er Kongen, Grundloven nævner."

Det er givetvis en meget vægtig grund til, at Henrik har titel af prinsgemal, og ikke konge.

Apropos rang til tronfølge, er det værd at bemærke, at pris Knud, Frederik den Niendes yngre bror, blev snydt for tronen ved et kup. Et kup, der hævdede legitimitet ved at reglerne for tronfølge så at sige med tilbagevirkende kraft erklærede, at kongens tre døtre havde forrang for kongens yngre bror.

Inger Sundsvald

De formodes også at holde deres kæft om, hvad de personligt mener, hvilket Henrik ikke har levet helt op til.

De kan i øvrigt ikke straffes hvis de begår noget kriminelt.

Men jeg har da ikke noget imod at betale til løjerne. Det er til tider yderst underholdende.

Inger Sundsvald

Heinrich

Egentlig vil jeg nødig tale om ”egnethed”, i dens forskellige former, fordi meget kan være sladder og infamering i noget andets tjeneste. Men jeg er så at sige vokset op med den opfattelse, at prinsesserne hver især var mere egnet end prins Knud.

Ole Falstoft

Inger: Du mener vi skal beholde kongehuset fordi det er underholdende? Jeg synes det er kedeligt men det er ikke derfor jeg ønsker det afskaffet. Men fordi det er en anakronisme i dagens samfund - og fordi ingen har i virkeligheden respekt for kongehuset mere. Idag får man ikke respekt fordi man tilhører en bestemt familie men kun for det man er i sig selv og det er vel også som det skal være - og derfor er et kongehus hvis eneste legitimitet er fødsel passé. Det øjeblik der kommer en tronfølger på tronen der er et fjolseller som ikke er underholdende vil de fleste danskere vende kongehuset ryggen -så lad os afskaffe det mens legen er god

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
"Men jeg er så at sige vokset op med den opfattelse, at prinsesserne hver især var mere egnet end prins Knud."

Har du nogensinde hørt om et statskup, hvor de nye herskere ikke har argumenteret for deres legitimitet, samt fornuften og nødvendigheden af kuppet?

Bevares, det var da et meget tyndt argument at prins Knuds forrang til tronen bestod i, at han var udstyret med tap, men det var nu engang en væsentlig parameter i den objektive metode til udpegelse af tronfølgere. At Frederiks IX's tre døtre alle var kønnere og mere opvakte end prins Knud, indgik derimod ikke i tronfølgereglerne.

Et kup er et kup. At påstå noget andet, er bedrag og selvbedrag.

Som der også står i denne artikel der er mere end 7 år gammel, burde reglerne ændres før kronprinsen begyndte at sætte arvinger i verden. Hvis hans førstefødte havde været en pige, ville vi jo have haft balladen.

Hvis politikerne havde været ansvarlige, og ligestilling mellem prinser og prinsesser lå dem så meget på sinde, burde en ændring af Tronfølgeloven været blevet foreslået for mange år siden.

Ergo - for at gentage min påstand fremsat i andre tråde - handler ændringen af Tronfølgeloven anno 2009 alene om at blokere for folkelig opbakning til fremtidige, relevante grundlovsændringer.

Inger Sundsvald

Ole Falstoft
Jeg taler ikke om respekt, kun om underholdning. Hellere et udemokratisk kongehus end en præsident med deraf følgende bilagsrod. Det er ikke nær så morsomt som fine kjoler, sabler og hatte med fjer. Lige p.t. er underholdningen dog i top, for nu er Uffe Thorndal blevet meldt til politiet for at ville begå karaktermord på Lars Løkke Rasmussen ;-).
....
Heinrich
Der indgås lokumsaftaler dagligt i det politiske liv, og nogen har evnen til at blive borgmester rundt omkring, uanset hvad folk tror de har stemt på. Det kommer an på hvad man ’betaler’ for ’varen’, og kup kan forekomme overalt. Jeg køber gerne din udlægning.

Og hvad så?
Politikerne har da aldrig været ”ansvarlige”.

Som du måske kan se, har jeg ingen illusioner; men hvis det kan glæde dig, så har dine argumenter da overbevist mig om, at det ikke er helt ligegyldigt, hvor jeg sætter mit kryds på søndag. Det bliver ved NEJ ;-).

Og når jeg nu alligevel er derhenne, så vil jeg også stemme på Søren Søndergaard. Så er det afgjort .
;-).

Det er jo heller ikke første gang i historien at nogen med ’tap’ vinder over kønne piger. Hvordan mon det kommer til at gå i Italien?
;-).

Det er simpelthen noget vrøvl at tale om ligestilling, når det automatisk er den førstefødte, der udnævnes som tronarving. Det er slet og ret en grov og usmagelig og meget meget gammeldags diskrimination mod de mindre søskende. Og hvorfor skulle den førstefødte automatisk den bedste regent?

Ægte ligestilling ville være, hvis der blev trukket lod blandt alle prinsebørnene og prinsessebørnene, eller at de subsidiært selv afgjorde det indbyrdes ved at konkurrere i ludo eller polo eller hvad der nu ville falde i deres royale smag.

Man kunne også afgøre arvefølgen ved en konkurrence i tv i stil med ”Vild med dans” eller ”X-Faktor”. Så ville skatteyderne da i det mindste få lidt underholdning for de svinsk mange penge, der hvert år bliver ødslet bort på kongehuset…

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
"nu er Uffe Thorndal blevet meldt til politiet for at ville begå karaktermord på Lars Løkke Rasmussen"

Nå, så et ytringsfriheden åbenbart ikke længere et helligt princip, og selveste grundlaget for vores civilisation?

Sjovt, som de officielle sandheder konstant forandres.

Inger Sundsvald

Per Thomsen
Du er altid god for en ny synsvinkel, her hvad angår ligestilling. Ludo m.v.? Tja, hvorfor ikke ;-)
....
Heinrich
Ja, ’sandheden’ er relativ, især de officielle. Hvad skal vi arme dog gøre?

Hvis man befinder sig i Danmark, og i øvrigt disponerer over rigtig mange penge, kan man altid købe en måling hos Gallup eller et andet opinionsinstitut, og få lavet en måling der viser, at danskerne sjovt nok i det store og hele mener det samme som man selv gør.

Det er et yndet trick som især mange massemedier benytter sig af, når de er i færd med at lave kampagner for eller imod et bestemt synspunkt. Når Ekstra Bladet ekesmpelvis kører en af sine mange kampagner mod indvandrere, får de altid ved samme lejlighed lavet en meningsmåling der altid viser at befolningen mener præcis det samme som Ekstra Bladets chefredaktion.

Derfor har medierne og politikerne også altid relativ uimodsagt kunnet påstå at danskerne bare er aldeles ellevilde med kongehuset. De personer og institutioner der betaler for undersøgelserne om kongehuset er nemlig altid royalister.

Nu står vi imidlertid overfor en valghandling, som jo i virkeligheden er den ægte og ultimative meningsmåling, hvor man ikke kan manipulere med de sædvanlige ledende spørgsmål og andre tricks, man benytter sig af for at opnå det ønskede resultat, og så ser verden pludselig helt anderledes ud.

Nu viser det sig med al ønskelig tydelig at den danske befolkning åbenbart ikke er nær så royalistisk, som politikerne og medierne ellers altid påstår.

Afstemningen den 7. juni viser med al ønskelighed at danskerne ikke er nær så royalistiske som vi altid får at vide, og den viser jo også med al ønskelig tydelighed, at der er grund til at være meget skeptisk overfor politikernes udtalelser, når de påstår, at de ved hvad befolkningen mener.

Heinrich R. Jørgensen

Inger Sundsvald:
"Hvad skal vi arme dog gøre?"

Der er vel ikke andet at gøre, end at afsløre bedraget og manipulationerne, og nægte er anvende de forløgne eufemismer til at beskrive realiteterne, som diverse magthavere ønsker at lægge os i munden?

Som regel er løgnene og propagandaen så tyk, at det er til at grine ad. Og der er næppe noget sundere end at grine hjerteligt ;-)

Pers fremragende dissekering af den påståede ligestilling er et godt eksempel på, hvordan officiel propaganda udhules og udstilles som det, det er. Løgn og bedrag, eller som det hedder på moderne dansk, spin.

Inger Sundsvald

Hvis jeg ikke allerede var blevet overbevist om mit ’nej’, så var jeg da blevet det med Per Thomsens indlæg.

Kan nogen komme med argumenter om ’ligestilling’ efter dette?

Egentlig har jeg ikke set et fuldtonet og velbegrundet ’ja’ her på debatten. Findes det?

Ole Falstoft

Inger: Ang. 'bilagsrod' så finder jeg det ærlig talt mere betryggende at det vil dreje sig om personer man kan retsforfølge end som det er nu : personer der er 'hævet over loven'. Selve det fænomen at der er mennesker i dette kand som man ikke om nødvendigt kan retsforfølge byder mig imod. Der er formondentlig ikke noget bilagsrod i øjeblikket men man ved jo ikke hvad fremtiden bringer

Inger Sundsvald

Ole Falstoft

Angående evt. ’bilagsrod’ i kongehuset, ser jeg det nok som et mindre problem. Bilagsrod hos de folkevalgte, ser jo heller ikke ud til at anfægte menigmand. En statsminister kan jo stjæle med arme og ben og lyve så det driver, uden at nogen griber ind og stiller ham til ansvar.

Anden form for kriminalitet i kongehuset er straks langt værre. En ’bagatel’ som at de kan drøne rundt på vejene i store biler og overskride enhver hastighedsgrænse er stødende, og der er sikkert andre ting jeg ikke ville synes om.

Hej der du danske mand eller kvinde,, må vi ikke nok få lov at ligge en kæmpe ildelugtende lort i din nathue, nååå nej du bruger jo kun sjældent hvis ikke aldrig nathue, men alligevel, den sybolske værdi er jo stor, så please, hvis vi nu laver en lille sjov film til dig, må vi så ikke nok alligevel,,,, alsår det kunne jo også være i din skihue eller dine morgensko,,, du må helt selv vælge !

Undskyld men jeg kom til at kigge bag på mit valgkort og klikkede på det link der var,,, nååhhh øhh BØH !

Inger Sundsvald

Bortset fra det ’upassende’ i ovenstående, så kiggede jeg lige bag på valgkortet, hvem kigger egentlig der?

Nå, men man tror jo knap sine egne briller. Hvem har betalt for denne reklame? I øvrigt er brødteksten ulæselig på:
http://www.tronfoelge.dk/
Men jeg er da enig i "nååhhh øhh BØH !"

Heinrich R. Jørgensen

Fra valgkortets bagside:
"Med forslaget ligestilles mænd og kvinder, så det er ældste barn, der arver tronen, uanset om det er en dreng eller en pige.

Du skal sætte kryds ved "ja", hvis du er enig i forslaget"

Nåååh, hvor nuttet, at tale om drenge og piger, der ikke skal forskelsbehandles.

Og hvis man ikke er en mandschauvinistisk slyngel der synes at små piger skal holdes nede, er man åbenbart pligtig til at stemme "ja".

@Heinrich R. Jørgensen
Ja det er yderst betænktsomt at staten på den måde er så elskværdig at fortæller os, hvad vi skal stemme. De tidliger ledere i østeuropa kunne ikke have gjort det bedre.

Det næste bliver vel, at stemmesedlen allerede er udfyldt når vi modtager den. Så behøver vi blort at aflevere den og sliper fremover for alt besværet med at sætte krydser.

Heinrich R. Jørgensen

Per Thomsen:
"De tidliger ledere i østeuropa kunne ikke have gjort det bedre."

Hvad der chokerer mig mest, er ikke, at regeringen (konkret Statsministeren) beder embedsmændene (konkret Statsministeriet) om at iværksætte denne propaganda kampagne til fordel for en bestemt stemmeafgivning, men at embedsmændene ikke kategorisk afviser forehavendet.

At politikere ikke lever op til det ansvar de er blevet betroet, er ikke nyt. Men at embedsmænd så tydeligt som det ses her, svigter de traditioner for neutralitetet i forvaltningen, og dermed underminerer befolkningens tillid til embedsmænd generelt, er dog ekstremt foruroligende.

Og som for at føje spot til skade kvidrer en munter Lars Løkke, at han skam ikke tager det så tungt at han bliver kritiseret for at bryde med de demokratiske spilleregler og enhver politisk anstændighed. Hovedsagen er nemlig at kampagnen "virker", underforstået at vælgerne opfører sig sådan som han ønsker det:

Kilde:
http://politiken.dk/politik/article723621.ece

Heinrich R. Jørgensen

Per Thomsen:
"Hovedsagen er nemlig at kampagnen "virker", underforstået at vælgerne opfører sig sådan som han ønsker det"

Det har Lille Lars sikkert lært af Lille Pia. Og desværre er der mange der hopper på limpinden...

Men som bekendt kan man ikke narre alle hele tiden. På et tidspunkt må det gå op for de fleste, at de bliver holdt for nar med spin og propaganda.

Anders Ejsing

"Med forslaget ligestilles mænd og kvinder, så det er ældste barn, der arver tronen, uanset om det er en dreng eller en pige.

Du skal sætte kryds ved "ja", hvis du er enig i forslaget"

Det kan ganske rigtigt let læses som en lusket, retorisk måde at få folk til at stemme ja, men hvordan ville I egentlig forklare indholdet af afstemningen på anden måde?

I øvrigt mener jeg at have hørt, at en temmelig stor del af befolkningen slet ikke har tænkt sig at stemmen (og det er ikke EU-valget, jeg forveksler det med). Hvilket jo let kan betyde at mindre en 40 procent af befolkningen stemmer ja.

Jeg stemmer dog blankt. Og skriver "Republik nu" på stemmesedlen.

Anders Ejsing:

"Det kan ganske rigtigt let læses som en lusket, retorisk måde at få folk til at stemme ja, men hvordan ville I egentlig forklare indholdet af afstemningen på anden måde?"

Ordet "ligestilling" er for de fleste vælgere postivt ladet. Man kan i Danmark ikke være imod ligestilling på samme måde som man heller ikke kan være imod demokrati eller kærlighed osv.

Desuden er ordet "ligestilling" i denne sammenhæng udtryk for falsk varebetegnelse og grov manipulation al den stund, at den førstefødte snupper kronen og resten af kongeriget for næsen af sine mindre søskende, der fremdelse må henslæbe resten af deres dage som fordrukne playboys subsidiært kartoffelavlere i sønderjylland.

Der er simpelthen tale tale om en meget grov og diskrimination af de mindre søskende og det er bestemt ikke noget der hører hjemme i et moderne demokrati!

PS:
Jeg kan godt forstå at Anders Ejsing har besluttet sig for at skrive "Republik nu" på stemmesedlen, men jeg har nu besluttet mig for at skrive "Længe leve republikken!". Det synes jeg, der er lidt mere stil over. Det er sådan noget man kan råbe lige inden man bliver skudt.

Anders Ejsing

Per, jeg er fuldstændig enig. Jeg har heller ikke givet udtryk for andet. Men jeg kan bare ikke se, hvordan det der står bag på valgkortet skulle kunne formuleres anderledes.

Anders Ejsing

Det er selve det at lave den afstemning, der er det problematiske efter min mening - ikke de retoriske kneb i kampagnerne. Så snart afstemningen først er vedtaget, er der ikke rigtig andre udveje.

Anders Ejsing:

"Men jeg kan bare ikke se, hvordan det der står bag på valgkortet skulle kunne formuleres anderledes."

Man kunne sagteens formulere det spørgsmål vælgerne skal tage stilling til uden at anvende meget værdiladede udtryk som eksempelvis "ligestilling", sådan som Heinrich R. Jørgensen viser i én af sine udmærkede kommentarer.

I øvrigt er det jo rigtigt at det største problem ved afstemningen er, at den tilsyneladende vil blokere for moderniseringer af grundloven i mange år fremover.

Afstemningen er åbebart det sidste i rækken af Anders Fogh Rasmussens mange overgreb på det danske demokrati...

Chris David Bonde Henriksen

Per Thomsen overser at næsten alle partier stemte for ændringen i Folkeitnget. Der er altså ikke tale om et "overgreb på det danske demokrati" fra Anders Fogh Rasmussens side. I øvrigt har der siden 2001 været et flertal af den danske vælgerbefolkning bag regeringen. Per Thomsen har med andre ord ikke forstået, hvad demokrati drejer sig om...

Ole Falstoft

Jeg kan kun opfordre folk til at stemme blankt til tronfølgerloven så har vi chancen til at får en ordentlig grundlovsrevision. Desuden vil lovforslaget ikke få nogen konkret betydning mange år frem over - kongehuset er sikkert afskaffet inden da

Heinrich R. Jørgensen

Ole Falstoft:
"Desuden vil lovforslaget ikke få nogen konkret betydning mange år frem over - kongehuset er sikkert afskaffet inden da"

Selv om nogen går ind for kongehuset og imod kønsdiskriminering, er der rigeligt mulighed for at noget sådan kan fremsættes som forslag ved en senere lejlighed.

Den eneste grund til at stemme "ja" er reelt, hvis man ikke ønsker ændringer af Grundloven, og ønsker at gøre det så urealistisk som muligt, at kunne gennemføre ændringer af Grundloven fremover. Men hvis man virkeligt ønsker det, bør man naturligvis stemme "ja", selv om det ikke er det der officielt er spørgsmålet.

Inger Sundsvald

At kunne tælle til 90 er noget selv en børnehaveklasseelev kan. At tro at det er det samme som demokrati, er ikke noget som er voksne mennesker værdig.
Demokrati er folkestyre, hvor flertallet samarbejder med mindretallet om landets love.

Men optimismen breder sig, efter at flere medier er begyndt at sige tingene lige ud.

»Tronfølgelov er en afledningsmanøvre«
”Borgerlige politikere må ikke lægge diskussionen om en moderne grundlov død”, skriver Lars Trier Mogensen:
http://politiken.dk/debat/signatur/article723743.ece

Inger Sundsvald

Ofte har man så travlt med at kritisere, at døtre ikke arver på lige fod med sønner i visse lande. Hvad skulle gøre det bedre, hvis det er omvendt?

I ’gamle dage’ arvede den ældste søn ’gården’, og andre søskende måtte finde andre græsgange. Det kan man her i landet stadig slippe af sted med indenfor monarkiet, hvor mindre søskende dog kompenseres af staten (os) med varierende apanager, alt efter ’betydning’ i arvefølgen. Deres ægtefæller tilgodeses ligeledes, og skal ikke bekymre sig om opholdstilladelser, m.v. gennem ”Udlændingeservice” og heller ikke krav om at bestå forskellige integrationsprøver.

Hvad har dette cirkus med demokrati at gøre, for ikke at sige ligestilling? Noget tyder på, at også folketingsmedlemmer som f.eks. Marianne Jelved er blevet ’oplyst’ om idiotien. Jeg håber at hun besinder sig, inden hun står i stemmeboksen og vakler mellem et ’ja’ og en blank stemmeseddel. Behovet og muligheden for et egentligt grundlovscheck er vigtigere end det her pjat.

Hans Jørgen Lassen

Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at stemme ved denne lejlighed.

Kongehuset??? Jamen, hvad har det med demokrati at gøre?

EU??? Jamen, hvad har det med demokrati at gøre?

Ole Falstoft

Hans: Grunden til at du bør stemme til EU parlamentsvalget er at denne forsamling har stor og stigende indflydelse på din hverdag (demokrati eller ej) - det samme kan man ikke sige om kongehuset. Du har denne mulighed for at være med til at sammesætte eu parlamentet på lige fod men andre EU borgere - det har vel et eller andet med demokrati at gøre?

Inger Sundsvald

Hans Jørgen Lassen

Det kan du jo have ret i. Men her kommer selvsuggestionen ind, hvis man ikke vil affinde sig med at erkende sin egen ubetydelighed eller hengive sig til den rene nihilisme.

Heinrich R. Jørgensen

Inger,

tak for linket til Lars Trier Mogensens artikel. Jeg er 100% enig med hans kommentar.

Og jeg glæder mig over, at den stadige mere omfattende og fordummende brug af Orwellsk nysprog hos den politiske ledelse, langt om længe har nået et niveau, hvor de fleste fornuftige og selvstændigt tænkende mennesker er i stand til et erkende, at de bliver manipuleret med.

Heinrich R. Jørgensen

Chris Henriksen:
"Per Thomsen har med andre ord ikke forstået, hvad demokrati drejer sig om..."

Ifølge Chris Henriksen er demokrati der samme som flertalsstyre.

Flertalsstyre er, når det er mest afstumpet, flertallets diktatur, og systematisk undertrykkelse af mindretals ønsker og behov.

Demokrati er ikke en synonym for flertalsstyre.

Inger Sundsvald

I min optik består demokrati i noget i retning af Informations debatregler: ”Almindelig respekt for andre mennesker” – derfor kravet om samarbejde med mindretallet. Ak ja!