Læsetid: 2 min.

Pensionister snydes

Realværdien af folkepensionen udhules konstant
Debat
13. august 2002

Socialt set
Direktør Ebbe Groes fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut er atter ude med riven efter pensionisterne. Han foreslår, at folkepensionen ikke længere skal reguleres efter lønudviklingen på arbejdsmarkedet, men efter prisudviklingen. Da lønningerne i øjeblikket stiger mere end priserne, vil det betyde, at pensionisterne i fremtiden vil få færre penge at leve for – siger Ebbe Groes.
Jeg ved ikke, om direktøren har sovet i timen, men hans forslag er rent faktisk gennemført af Folketinget for mange år siden. Folkepensionen har ikke været reguleret efter lønudviklingen siden 1990. Årsagen hertil er den, at et såkaldt bredt flertal af partier i Folketinget i 1990 vedtog en kontrover-
siel lovgivning, som ikke er særlig kendt i offentligheden. Navnet er: »Lov om en satsreguleringsprocent«.

Den grimme lov
Formålet med loven var at gennemføre offentlige besparelser ved successivt at nedsætte reguleringsprocenten for modtagere af folkepension og andre overførselsindkomster – eller populært sagt – ved at snyde den dårligst stillede del af befolkningen for den regulering, de ellers skulle have haft, hvis man havde fulgt lønudviklingen på arbejdsmarkedet.
Den grimme lov, hvis fædre var Nyrup og Lykketoft, viste sig at virke ganske effektivt. I 1997 skrev Ugebrevet Mandag Morgen, at lønningerne fra 1990 til 1997 var steget med 27 procent, medens overførselsindkomster – herunder folkepension i samme tidsrum kun var steget med 17 procent. Altså et oparbejdet efterslæb på 10 procent over en syv-årig periode.
For at forstå betydningen af et sådant efterslæb, kan det oplyses, at det alene for 1997 svarede til en offentlig besparelse på skønsmæssigt 15 mia. i dag udgør besparelsen formentlig langt over 100 mia. siden lovens trådte i kraft i 1990.

Katastrofal forringelse
Hvordan fungerer satsreguleringsloven så i dag? Ganske efter hensigten. Ved at sammenholde den årlige regulering af folkepensionen for perioden 1995-2001 med forbrugerprisindeks for samme periode viser det sig, at den årlige regulering af pensionen slet ikke giver dækning for de årlige prisstigninger, ligesom realværdien af folkepensionen konstant udhules.
For at rette op på den katastrofale forringelse af folkepensionen har Dansk Folkeparti foreslået, at der i fremtiden sendes en skattefri ældrecheck på 1.500 kr. pr. kvartal til fattige pensionister, der kun har deres folkepension og ATP at leve af.
Alle bidrag er naturligvis velkomne, men hvad med efterslæbet på de mange milliarder, som pensionister og andre modtagere af overførselsindkomst er blevet snydt for siden 1990? Den eneste regulære Iøsning på pensionisternes fattigdomsproblemer vil være at afskaffe den diskriminerende satsreguleringslov.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her