Læsetid: 4 min.

Hvor uegnede forældre skal vi tolerere?

Stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre?
Debat
5. februar 2003

International
I en meget omtalt sag blev et såkaldt ’lettere retarderet’ forældrepar i Oskarshamn for nylig erklærede uegnede som forældre. Sagen har afsløret, hvor omsorgsfuldt vores samfund efterhånden er blevet over for den opvoksende generation. Så vidt jeg forstår kan ingen myndighed længere tillade sig at være ligeglad med, om indholdet i en sutteflaskes rystes eller omrøres, om bleer skiftes for tit eller for sjældent, om barnets legetøj er pædagogisk rigtigt eller ej, eller om barnet klædes for varmt eller for koldt på. Uanset om det var rigtigt eller forkert at fratage det ’uegnede’ forældrepar forældreretten til deres barn efter kriterier som ovennævnte, er det indlysende, at sådanne misforhold i langt højere grad er blevet genstand for medborgerlig årvågenhed. Forældre, hvis børn jævnligt iagttages med upassende påklædning, upassende legetøj eller dårligt omrørte sutteflasker, bør herefter meldes til socialkontoret eller nærmeste politi.
Men hvorfor stoppe ved sådanne forældre, som åbent, ja næsten naivt, demonstrerer deres uegnethed? Forældreuegnethed kan antage de mest skjulte og tilforladelige udtryk. Børn kan have fået deres sutteflaske omrørt helt korrekt, være fornuftigt påklædt og være omgivet af lutter pædagogisk legetøj, men alligevel være meget ilde stedt.
Stadigt flere børn vantrives nemlig i dag. Stadigt flere børn udsættes for mishandling. Stadigt flere børn er nødt til at tage antidepressive midler. Stadigt flere børn, der begynder i skolen, har psykiske forstyrrelser. Stadigt flere børn får helt åbenlyst ikke den barndom, som de i et moderne videnssamfund må have krav på.
Der findes sikkert flere forklaringer på, hvorfor stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre? Problemet med børn er jo, at der stadig fødes flere af dem, og at de alle kommer i kløerne på forældre, som ikke på forhånd er udpeget af børnekyndige myndigheder endsige er egnethedstestet, og som derfor ofte viser sig at være lige totalt uegnede.

Uegnethedsmistænkte
Jeg foreslår derfor, at de sociale myndigheder nu systematisk begynder at granske alle forældre, som kan mistænkes for helt at savne et gennemtænkt børneperspektiv for deres tilværelse. At et sådant perspektiv skal gennemsyre alle beslutninger, som angår børn, kræves efterhånden af både FN’s børnekonvention og svensk lov, og der findes ikke særlige forhold, der kan undtage forældre fra dette krav. Især bør mistanken rette sig imod forældre, som tillader deres børn at tilbringe lange dage på overfyldte institutionspladser i stedet for selv at gå ned i arbejdstid, eller mod de forældre, som insisterer på at fastholde en aparte kultur eller religion og dermed risikerer at påføre deres børn integrationsskader.
Stikprøvekontroller, hvor uegnethedsmistænkte forældre tvinges til at omgås med deres børn under ekspertovervågning i en uge eller to bør overvejes. En ny myndighed, som man kunne kalde Børnestyrelsen, og hvis opgave skulle være at anvise forældreramte børn et nyt og egnethedskontrolleret opvækstmiljø, bør oprettes. Imens vi afventer, at børn selv kan vælge deres forældre, eller at en eller anden ekspert kan vælge forældre for dem (et genteknisk spørgsmål), bør de af Børnestyrelsen godkendte opvækstmiljøer sættes i fri konkurrence for at opnå maksimal effektivitet og valgfrihed.
For den, som undrer sig over, hvordan Børnestyrelsen kan vide, hvad der er bedst for barnet, må jeg henvise til den svenske Barnkomitéens betænkning, hvori den britiske familieekspert John Ekelaar fastslår, at der findes to måder at finde ud af på. Dels ved at spørge dem, som er eksperter i børn, dels ved at spørge børnene selv. »Det bedste grundlag får man ved kombinere disse to fremgangsmåder,« siger John Ekelaar og med ham Barnkomitéen. Forældre har ikke længere noget at skulle have sagt.

Et helvede for børnene
Den radikale tanke om at afskaffe forældres magt over deres børn er ikke ny. Den har i historiens løb været prøvet i det antikke Sparta, i det kommunistiske Sovjetunionen, i det nazistiske Tyskland, i Israels kibbutzer og i 60’ernes og 70’ernes kollektivbevægelser.
Et mindre problem ved alle hidtidige forsøg af denne art er naturligvis, at de alle skabte et helvede, ikke mindst for børnene. Og derfor er de også opgivet i dag. Men det var ganske vist også før mennesket indså, at forældremagten måtte afskaffes indefra, af forældrene selv. I dag er den biologiske familie i Sverige i fuld gang med at afvikle sig selv. I al fald opfylder den i desto ringere grad sin biologiske opgave, nemlig at føde og fostre børn. Dermed er der også stadigt færre, der vil kunne have noget imod en politik, hvor ansvaret for barnets tarv langsomt men sikkert fratages de biologiske forældre og lægges i hænderne på folk, som ved bedre.
Jeg er klar over, at en sådan politik vil kunne forekomme en smule fremmedartet for de mennesker, der endnu lever i illusionen om, at den biologiske familie er uerstattelig, og som tror at de fleste børn også i fremtiden vil være henvist til de forældre, som skæbnen giver dem, og at selv mindre egnede forældre er bedre for barnet end en nok så egnethedskontrolleret tvangsfjernelse. Risikoen er også til stede for, at der kan opstå en radikal modbevægelse, som i stedet kræver noget så urealistisk og utidssvarende som en styrkelse af den biologiske familie. Det vil nemlig indebære, at vi sætter familien før individet, forældrerollen før karrieren, forpligtelserne før friheden. Jeg behøver vist ikke at advare om, hvilke konsekvenser dette på længere sigt kan få for hele vores moderne civilisation og individbaserede livsførelse.
Hvis begge disse løsninger kan forekomme en smule ubekvemme, kan det bero på, at børnenes situation i vores samfund for tiden også er det.

*Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her