Læsetid: 4 min.

Thule – fortrydelse, men næppe ændringer

I februar i år blev den lille Dundas-halvø tilbageleveret til Grønland – ikke til Inughuit, som er halvøens retmæssige ejere! Ænser et flertal af de danske og grønlandske politikere ikke, hvor Thule ligger?
Debat
9. september 2003

INTERNATIONAL
Danske politikere fortryder aftale med USA og håber, de kan få amerikanerne til at rydde op efter sig selv«, skrev Information den 21. august 2003. Nej det I bør fortryde, er at I ikke interesserer jer for, hvad der foregår i Grønland. Dette gør sig også gældende for en del grønlandske politikere, for hvem Thule ligger for langt mod nord til at blive taget alvorlig!
Historien gentager sig, når det drejer sig om Thulebasen og Thules oprindelige befolkning Inughuit. Først da basen blev anlagt i 1951, uden konsultationer med de lokale myndigheder og lokalbefolkningen. Igen i 1953, da befolkningen blev tvangsforflyttet fra deres boplads Uummannaq. A-bomber, B-bomber, A-kraft, radarer og missilskjolde i forskellige versioner, og senest forurening med nogle uhyggelige miljøgifte.
Amerikanerne kan henvise til at det er danske embedsmænd og politikere, der har indgået og underskrevet aftalerne vedrørende forsvarsanlæggene. Også med de nye oplysninger kan de henvise til 1951-overenskomstens Artikel XI, hvor det hedder: »Det forudsættes, at ingen områder eller anlæg, som i medfør af nærværende overenskomst er stillet til rådighed for regeringen i Amerikas Forenede Stater, behøver at efterlades i den stand, hvori de forefandtes på det tidspunkt, da de således blev stillet til rådighed for nævnte regering.«
Hvis Danmark havde støttet det grønlandske krav om en genforhandling af Forsvarsoverenskomsten, havde ovennævnte artikel sikkert blevet revideret. Men danskerne bakkede ikke op på grund af amerikansk modvilje. Nu tales der om en forhandling af en tillægsprotokol.

Forkert adresse
I februar i år blev den lille Dundas-halvø tilbageleveret til Grønland – ikke til Inughuit, som er halvøens retmæssige ejere! Alt dette foregik mens Inughuit har en forestående prøvelse af Østre Landsrets dom fra 1999 ved Højesteret i november. Et af spørgsmålene som Højesteret skal tage stilling til er netop ejendomsretten og dermed retten til at bruge landet.
Det groteske i situationen var at det grønlandske landsstyre, med opbakning af et flertal i Landstinget, var medunderskriver på det Aftalememorandum, som skal regulere forholdene vedrørende basen. Qaanaaq kommune og befolkningen blev ikke hørt forud for forhandlingerne. Derfor blev den største protestdemonstration i Grønlands historie, arrangeret af Qaanaaq kommune og Inuit Circumpolar Conference, afholdt den 20. februar i Nuuk.
Men det værste er, at der i det omtalte memorandums Artikel II stk. 1 hedder det: »Uanset bestemmelserne i andre aftaler, accepterer den danske regering (inklusive Grønlands landsstyre) udskillelsen af Dundas »som det er« og påtager sig fuldt ansvar for enhver miljømæssig afhjælpningsforanstaltning eller andre handlinger, den anser for påkrævet.« Videre i stk. 2 udsætter Danmark/Grønland sig for en total maveplasker: »Den danske regering (inklusive Grønlands landsstyre) frafalder herved ethvert erstatningskrav fra den danske regering (inklusive Grønlands landsstyre) over for De Forenede Staters regering, som måtte hidhøre fra nogen handling eller undladelse i forbindelse med eller knyttet til anvendelsen af Dundas i den periode, hvor det udgjorde en del af forsvarsområdet ved Thule.«

Skærp kravene
Blev der slet ikke stillet krav til amerikanerne? Nej! Derfor må vi skærpe kravene til politikerne. Det nytter jo ikke noget, at de folkevalgte sidder på taburetterne og fortryder, hvad de selv har foranstaltet, med henvisning til at der er kommet nye oplysninger frem. Det eneste der er nyt i denne sag, er – måske – omfanget af forureningen. Alt andet kunne politikerne have forudsagt.
Danmark har siden 1991 har deltaget i Det arktiske miljøsamarbejde. I videnskabelige afhandlinger og populært sammenskrevne rapporter har data angående forurening fra militære anlæg været tilgængelige. Det hedder f.eks. således i AMAP-rapporten Arktisk forurening fra 1998: »Koncentrationerne af PCB og DDT er høje i nærheden af flere militære anlæg og de dertil hørende samfund.« Et andet sted i rapporten står der under overskriften »Forladte militæranlæg er lokale PCB-kilder«, at »Før midten til slutningen af 1970’erne blev PCB anvendt i stor udstrækning i transformere, kondensatorer og andet elektrisk udstyr. Udsivning eller uhensigtsmæssig bortskaffelse har man tidligere set f.eks. på militære radarstationer. I Canada er denne anvendelse og den deraf følgende lokale forurening blevet klart påvist i en undersøgelse af anlæg i den fjernvarslingskæde, der kaldes DEW Line, og som er opført for at opdage missiler og bombefly på vej mod Nordamerika. DEW Line bestod af 63 anlæg tværs over Alaska, Canada og Grønland stort set langs med den 66. breddegrad. Mens stationerne var i brug, var der ingen, der bekymrede sig om dumpning af PCB-væsker i miljøet. Ud af de ca. 30 t PCB, der benyttedes i anlæggene, er en ukendt mængde havnet i deres affaldsdepoter. (...) Forurening på radarstationer forekommer formentlig ikke kun i Canada. Således har visse installationer i Alaska farlige affaldsdepoter, målinger nær Thule i Grønland viser forhøjede PCB-niveauer, (...)«

Ingen genforhandling
Meldingen fra landsstyremedlem Mikael Petersen lyder: »Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der betaler, om det er Danmark eller USA. Det må de selv afgøre. Der skal bare ryddes op«. Men den folkevalgte grønlænder sidder jo selv i det landsstyre, der har forhandlet det før omtalte memorandum igennem, som totalt afskriver USA et ansvar.
Må jeg konkludere, at et flertal af såvel de danske som de grønlandske politikere ikke har ænset, hvor Thule ligger, endsige at inddrage lokalsamfundet eller dets befolkning før de tager fatale beslutninger, der siden hen kan fortrydes, men i praksis ikke ændres, fordi der ganske sikkert vil være en udbredt amerikansk modvilje mod en genforhandling.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her