Læsetid: 8 min.

LÆSERDEBAT

Debat
13. oktober 2003


KONKR...IG
BUSH
KUSH
KRSH
KRIH
KRIG
KRIH
FRIH
FOIH
FOGH
Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

Kirkegængeren
*Han sagde, at han aldrig tog sin mobiltelefon med i kirke, for tænk hvis den ringede midt under gudstjenesten.
Det faldt ham ikke ind, at det kunne være Vorherre, der ringede.

Leif Grage

Fatal mangel på indsigt
*Erik Sigsgaard hævder den 3. okt., at »skolen aldrig har været sortere« end i dag, idet børn tvinges til at »sidde og vente på det bliver deres tur«, mens »læreren fører ordet og eleverne skal lytte« i ikke mindre end 25.000 timer.
Faktum er, at børn i hele skoleforløbet er sammen med lærere i cirka 7.000 timer. Resten, cirka 18.000 timer, tilbringes i selskab med Sigsgaards egen faggruppe, pædagogerne, som har børnene fra et-årsalderen, og de kan tilmed i langt højere grad end lærerne selv bestemme, hvad de vil gøre med dem. Hvad med at gribe i egen barm?
Sigsgaard kan ikke forstå, at læreren også i vore dage er øvrighedens repræsentant, al den stund hendes undervisning principielt er håndhævelse af en veldefineret, grundlovsfæstet borgerpligt. Han kan ikke se det rimelige i, at læreren beder 25 individer forsamlet i rum på 50 m2 om at sætte sig ned og forholde sig nogenlunde roligt. Han bryder sig ikke om lærere, der ved bedre end børn og bryder ud i undervisning. Hvad tror han, lærere får deres hyre for? Han kalder det »militaristisk« at dele børnene op i klasser efter alder. De skal måske deles op efter vægt, begavelse eller hårfarve? Han fabler om lærere, der »vil omgruppere til de gamle positioner i strækmarch« hvis de formaster sig til at være kritiske over for udflippet rundkredspædagogik.
Hans frådende angreb på skolen driver en kile ned mellem pædagoger og lærere.

Niels Chr. Sauer
medlem af hovedstyrelsen
i Danmarks Lærerforening

Korrektioner
*I Klaus Rifbjergs kronik den 4. okt. står der: »Underligt at tænke sig, at 68-generationen med al sin dyrkelse af det ekstreme og udflippede gennem sin foragt for historien og den klassiske fornuft og dannelse skulle blive en grundlæggende medaktør i den herskende tragedie.«
Men hvem er denne 68-generation? Man hører også jævnligt vendingen ’68-generationen sidder på magten’. Men var det hele 68-generationen der var superudflippede/meget venstreorienterede? Er det overvejende forhenværende superudflip-pede/meget venstreorienterede mennesker der i dag er virksomhedsledere, departementschefer, ministre? Nej! De superudflippede/meget venstreorienterede var et mindretal i generationen.
Hvis man læser aviser, hører radio og ser fjernsyn, kunne man også hævde, at det er utroligt få spor 68-oprøret har sat sig.
Apropos radio, så er det fantastisk, at der kan starte en debat med udgangspunkt i, at medarbejderne er venstreorienterede. At Danmarks Radio måske i sin grundsubstans nærmest er potentielt samfundsomstyrtende. Danmarks Radio? Det er helt sikkert en af de mange samfundsbevarende institutioner vi har i dette samfund. Selvfølgelig er der ansat venstreorienterede journalister i Danmarks Radio. Hvorfor skulle der ikke være det? Hvis der ikke var venstreorienterede journalister ansat i Danmarks Radio, havde vi da for alvor et problem.

Ole Maigaard
Kbh. S

Tænk i helheder
*Det er pauvert, når socialminister Henriette Kjær d. 7. okt. vil bagatellisere konklusionerne i rapporten fra Rådet for Socialt Udsatte. Rådet efterlyser en forstærket indsats for indvandrere, flygtninge og udsatte grønlændere (s. 12). 60.000 børn vokser op hos alkoholmisbrugere (s. 13) men Rådet konkluderer at de i forvejen mest belastede og udsatte med laveste indkomster er blevet ramt hårdest af regeringens nedskæringer (s. 15). Introduktionsydelsen og starthjælp risikerer at øge gruppen af socialt udsatte (s. 15). Med sin egen politik har regeringen saboteret en række af sine egne socialpoliti-ske initiativer (s. 18). Rådet peger på behovet for adgang til billige og ordentlige boliger, hvorfor de anbefaler, at regeringen dropper planerne for at sælge de almen-nyttige boliger (s. 22) etc. etc.
Jeg er klar over, at ministeren sidder på et stort ressortområde. Men jeg fastholder kravet til en hvilken som helt regering om, at den skal tænke i helheder. Det er tydeligt, at ministeren har problemer med dette, trods hendes angreb på Rådet for Social Udsatte, for ikke at have blik for helhederne. Men det er jo desværre det rapporten er udtryk for.

Villy Søvndal
MF for SF

Markedsadgang
*Christian Friis Bach anklager mig i et indlæg (den 8. okt.) om WTO-forhandlingernes sammenbrud for at være været noget nær bannerfører for en europæisk konspiration, der planlagde sammenbruddet for at undgå liberaliseringer på landbrugsområdet og derefter skød skylden på u-landene.
Jeg mener – som en række internationale observatører – at forhandlingerne på landbrugsområdet gik fremad for både markedsadgang, hvor især u-landene fik attraktive vilkår, og en væsentlig nedtrapning af landbrugsstøtte. Men det blev væltet af uenighed om bl.a. investeringer og handel med industrivarer.
En væsentlig problemstilling i en ny WTO-aftale kan meget vel være definitionen af et u-land. For selv om CFB stædigt vil påstå det modsatte, så hjælper det altså ikke verdens fattigste bønder, at vi åbner vores markeder for udviklede ’u-lande’ som f.eks. Brasilien. Det er først og fremmest de fattigste af u-landene, der har brug for adgang til vore markeder.
EU har siden 1976 haft en aftale med en række af de fattigste lande i verden om, at de får lov til at eksportere deres sukker til det europæiske marked til EU’s høje interne pris. Ingen andre lande har givet u-lande en sådan markedsadgang. En liberalisering af landbrugspolitiken på verdensplan vil fjerne denne fordel for de fattigste lande, som derefter vil blive tromlet af industriproducenter og urimeligt lave priser. Bananer, kaffe og kakao er eksempler på, hvordan det ikke skal være.

Peter Gæmelke
Landbrugsraadets præsident

Per Stig Møllers dobbeltmoral
*FN’s Sikkerhedsråd er samlet for at prøve at blive enige om en resolution, der fordømmer Israel for at have bombet en terroristlejr i Syrien. Ingen blev dræbt. FN burde i stedet have været samlet for at fordømme palæstinensernes terror mod civile israelere, der sidder fredelig på en restaurant i Haifa. 19 blev dræbt og mere end 50 blev sårede. Og her er ikke tale om overfladiske snitsår, men virkelig alvorlig lemlæstelse, som de skal leve med resten af livet.
I TV-Avisen mandag den 6. oktober kunne vi høre vor egen udenrigsminister Per Stig Møller fordømme Israel for bombningen i Syrien. Må jeg minde hr. Per Stig Møller om, at Danmark har tropper i Irak, angivelig for at bekæmpe terrorisme. Vi har endog aldrig oplevet et terroristangreb her i landet, men alligevel går vi i krig et helt andet sted i verden fordi vi mener, at det er vor legitime ret. Israel har oplevet utallige terroristangreb indenfor sine grænser med mange døde og sårede, men de må ikke bekæmpe terroristerne, dårligt nok inden for deres egne grænser, og da slet ikke uden for landets grænse. Og det til trods for at vi alle ved, at de gang på gang bliver angrebet af de forskellige terroristorganisationer der bl.a. har til huse i eller støttes af Syrien. Det er dobbeltmoral så det batter.

Greta Axelsen
Rødovre

Elkøbmænd leger
*Nu er de sidste to regeringers fejlslagne politik på elområdet kronet med en forbrugerbetalt fest, hvor Elsam går ind og køber NESA for 10,5 mia. kr., ja, du læste rigtigt: milliarder og forbrugerbetalt. For hvem skal betale den regning andet end forbrugerne over elregningen – så alle danskere kommer nu til at betale regningen for at nogle højt betalte mennesker, der leger Kong-Gulerod-ledere i et i princippet forbrugerejet og kontrolleret elselskab, for sjov har købt et andet i princippet forbrugerejet og kontrolleret elselskab.
Så kan de kigge hen over de forbrugerbetalte mødeborde og grine mens deres bonus går ind på kontoen og sige: Se hvad vi ku’ – sikken handel! 10,5 mia.kr.
Sjov tanke, at dét blev effekten af liberaliseringen på el-området. Foreløbig har det ikke sparet forbrugerne for penge, men givet højere priser og mere besvær med at finde ud af hvor man skal købe sine egne få 1.000 kilowatt hvert år. Og nu skal vi altså til at betale dette over elregningen også. Jeg giver pokker i EU eller hvad der har sat dette vanvid i værk: Jeg siger: Stop den leg, det er totalt uansvarligt, og ikke hvad jeg havde forventet af voksne mennesker, som vi har betroet et hverv som lovgivere at de har åbnet for dette. Hvad er meningen? Hvorfor kan dette samfund ikke tage sig sammen og sørge for at vi selv ejer den basale infrastruktur i dette land, og at der ikke kan sjakres med den?

Jørgen B. Nielsen
Vanløse

Statsdannelse
*-dt’s leder (Inf. den 2. okt.) får mange læsere til at fare i flint og blækhus.
Skærer man imidlertid bort hans notorisk barnlige tonefald, småstupide forsimplinger og tabloidinspirerede brug af sit vokabulariums lavere ende, står det tilbage, at uden Den Europæiske Union (EU) med alle dens tårevækkende fejl, vil vi være berøvet muligheden for effektivt at regulere det globale (militær)-industrielle kompleks, som med USA’s magtelite som centrum omklamrer verden og særligt dens brændpunkter. Mange – eller i hvert fald de mest skrivehidsige – af Inf.s læsere synes at have forsvoret idéen om en styrkelse af EU som sådan. Tanken om, at der kan ske institutionelle reformer – at politisk reformkamp i og om EU’s institutioner kan bære frugt, er totalt opgivet af frygt for en ikke nærmere defineret størrelse: en europæisk statsdannelse. Hvor længe vil man dog skamride det stakkels unionsspøgelse?
Kan nogen af Inf.’s dokumenterbart begavede læsere overhovedet give et kort og præcist svar på, hvad en stat/statsdannelse er? Og vil I så ikke også for moralens skyld tage stilling til om det er en stats reelt (ud)førte politik eller dens formelle udseende, der bør være bestemmende for legitimiteten? Er det ramme eller motiv, der bevæger jer? I det perspektiv har -dt grundlæggende ret i at klandre Bonde og hans JuniBevægelse for politisk bagstræb.

Tobias Trier Hooge Hansen
Kbh. N

Umoralske børn
*Sagen om borgmester Milo og hans formodede bedrageri dukker op samtidig med at regeringen offentliggør et udspil om mere målrettet indlæring i daginstitutionerne.
Det skal være slut med at lege bare for legens skyld. Hvis der ikke kan måles en bestemt effekt af en given børneleg, så er den unyttig.
Regeringens udspil afspejler en forældet pædagogisk tankegang, hvor man ikke har øje for, at børn gennem næsten al slags leg opøver væsentlige kompetencer (f.eks. sociale). Ved at lægge et stramt program for, hvad børn skal lære, tilsidesætter man bløde værdier som moralsk stillingtagen (hvad Milo mangler!)
Ifølge regeringen er det vigtigste, at børnene kan flere ting på fingerspidserne. Scenariet er, at børnene bliver gode til tabellen et års tid tidligere, men til gengæld har de ikke fået lov til at lege den ’nytteløse leg’. Var det virkelig ikke ønskværdigt, at vi fik et samfund af bevidste og moralske borgere i stedet for personer, der på papiret er dygtige, men som mangler fornemmelse for, hvordan man gebærder sig i forhold til andre?
Se, det er er et valg mellem markedskræfternes fokus på facts og indlæring over for moralens accept af menneskelige relationer, som ikke nødvendigvis kan indfanges i statistikker. Det skræmmende er, at selv om regeringen tager skarpt afstand fra Milos umoralske handlinger, så lægger de med dette udspil op til at fremtidige generationer får sværere ved at oparbejde en moralsk sans.

Christoffer Boserup Skov
cand. mag. i filosofi og psykologi

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her