Læsetid: 8 min.

LÆSERDEBAT

Debat
6. oktober 2003


Saison
*Når Bro og Sky poeterne kanøfler
så er der lasso til parnassets bøfler
men har du tå’n i poesiens tøfler
de smisker op med skum og bagte trøfler

Niels From, Lyngby

Vupti
*Brian Mikkelsen har begået en ægte Lomborg: Borgerlige gør ikke nar.
Brian er borgerlig, så han gør ikke nar.
Når Brian taler om »rundkredspædagogik« så er det ikke at gøre nar, det er værdikamp!

Claus Heinberg, Brumleby

Spekulation i uvidenhed
*»Viden er magt!« – Jamen så er uvidenhed vel afmagt. – Kan regeringen virkelig få sig selv til direkte at spekulere i uvidenhed? Højt estimerede fagtidsskrifter som f.eks. Unge pædagoger, Opinion og Højskolebladet og mange flere, er lukningstruede på grund af fjernelsen af portostøtten. – Er Danmark virkelig så forarmet, at denne besparelse er nødvendig? En gang var partiet Venstre med til at fremme folkeoplysningen med oprettelsen af De danske Folkehøjskoler. – Er det virkelig det samme parti, der nu påberåber sig mere faglighed indenfor skole– og uddannelsesområdet, men samtidig fjerner det økonomiske grundlag for en stor del afdenne faglighed?

Stig Petersen, Kokkedal

Mens vi venter
*672 dage med Claus Hjort Frederiksen har medført 26.100 flere arbejdsløse. 50 nye ledige hver dag og der er forsvundet 50.000 arbejdspladser inden for det sidste år. 163.700 ledige i 3. kvartal 2003 og det er hele 14 procent højere end samme kvartal 2002. Alle 14 arbejdsmarkeds-regioner forventer en stigning i ledigheden i 2004. Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) seneste prognose forventer at arbejdsløsheden fortsætter med at stige frem til sommeren 2004 med hele tre procent i forhold til samme kvartal i 2003. De værste tal for beskæftigelsen i de sidste 10 år. De ledige får heller ikke glæde af det forventet økonomiske opsving i slutningen af 2004. Dette opsving bliver ’ædt’ af en overkapacitet hos de danske virksomheder, der først skal væk, inden der ansættes nye medarbejdere. Hvad venter vi på, Claus Hjort Frederiksen? I forliget ’Flere i arbejde’ fik de lokale arbejdsmarkedsråd frihed til at vælge de redskaber de fandt bedst egnet til at bringe de ledige i beskæftigelse. I april udsender beskæftigelsesministeriet så en kvote-vejledning, der nu har medført uddannelsesstop. Kravet fra beskæftigelsesministeren er en kvote for uddannelse på 55 procent og dette mål skal nås ved hjælp af øget jobtræningspladser. Vi er endt i en religionskrig mellem jobtræning og uddannelse. Kvotestyring af de ledige er uacceptabelt og i strid med forliget ’Flere i Arbejde’ og tilsidesætter de lokale DA- og LO-repræsentanter, som burde kende det lokale arbejdsmarked bedst.

Claus Andersen
Århus C

DNA-register
*Information gjorde sig i lederen den 24. sept. til talsmand for et DNA-register. Lederens forudsætningsniveau er netop så utilstrækkeligt, som man kan frygte at sikkerheden i et DNA-register ville blive. Ved CPR-registerets indførelse lovede politikerne stor sikkerhed og begrænset brug af systemet. Specielt samkøring kunne de ikke forestille sig.
Udviklingen har vist de modsatte. Vi ser løbende nye ’velbegrundede’ samkøringer og nye oprettelser af registrerer, som kan danne grundlag for nye samkøringer. Magthavernes opfindsomhed og uforsigtighed er stor.
Professor Helmuth Nyborg repræsenterer netop den risiko, som et DNA-register indebærer. Hans ønske om menneskekvalitetskontrol vil nyde fremme med et DNA-register. Og hvis samfundsøkonomien bliver presset, vil der stå politikere parat til at eliminere ’de dårlige liv’ for at nedbringe antallet af patienter på sygehusene og til at ’trimme’ vort DNA mhp. højere intelligens og dermed øget konkurrenceevne i forhold til andre lande.
Når Thomas Adelskov (S) udtaler: »Vi kunne udstede en politisk garanti, men spørgsmålet er, om folk alligevel ville tro på det«, afslører han det grundlæggende problem ved overvågning og registre – folkets mistillid.
Efter vores opfattelse vil den bedste garanti til en mistroisk befolkning være et samfund, hvor borgerne vha. en ny offentlighedslov uden hindringer kan overvåge og kontrollere magthaverne med mulighed for en ligeværdig debat mellem parterne.

Kurt Loftkjær og
John Damm Sørensen
Åbenhedskomitéen

Ligeværdige?
*»Samarbejdet med USA er et ligeværdigt samarbejde" udtaler statsministeren på Københavns Universitet. (23. sept.). Skulle vi så ikke i det mindste deles om udgifterne til oprydningen efter det stærkt sundhedsfarlige svineri, som USA efterlader i det område, der nu tilbagegives Thuleeskimoerne efter mange års besættelse. Eller hvad?

Anne Broegård
Horslunde

Skrøner om hash
*Ang. M-L. Kjølbyes artikel ’Danskerne og er de mest hashrygende i Europa’ den 30. sept. På baggrund af alle seriøse videnskabelige forskningsrapporter kan det med sikkerhed siges, at hash (cannabis) hører til blandt de mindst skadelige af samtlige de rusmidler, som mennesket har anvendt op gennem historien. Intet tyder på, at hash-indtag kan forårsage psykose i alm. sunde og psykisk raske mennesker. Noget andet er, at hash-indtag for en person, der tilhører den lille gruppe mennesker, som man kalder grænsepsykotiske, i uheldigste fald kan udløse psykoselignende oplevelser. Dette ændrer dog intet ved den kendsgerning, at hash-indtag for sunde og psykisk raske mennesker ikke udløser psykotiske hallucinationer, men godt kan udløse fantastiske visioner. Som man kan lære meget af , hvis man slapper af og lader oplevelsen være et lærestykke – som kan lære mennesket noget om den menneskelige bevidstheds eventyrlige spændvidde og dybde – eller højde. Er nogle af de visioner man kommer ud for skræmmende, hvad nogle af dem naturligvis godt kan være, er det vigtigt at vide, at disse visioner forsvinder af sig selv efter et stykke tids forløb. Og at man bør betragte sådanne visioner som et lærestykke om at menneskesindet eller det ubevidste også omfatter mere barske og dunkle egne.

Jørgen Lumbye
cand.psyk.

Retten til velfærd
*Regeringens Velfærdskommission er nu nedsat. Det kan ikke undre ret mange, at medlemmerne af kommissionen hovedsageligt er polit’er og andre økonomer. Der er ikke åbnet op for diskussion af, hvad dansk velfærd er – og hvad dansk velfærd skal blive i fremtiden. Det her drejer sig om økonomi! Kommissionen er et forum – et rambukangreb – for at nedskrue de nuværende velfærdsydelser til et samfund, hvor det er skattestop, der er mantraet!
I kommissoriet er der ingen som helst antydninger af, at velfærdsydelserne over tid kan skifte karakter. Der er ikke antydet muligheder for en kvalitetsvurdering af, hvad danskerne i fremtiden kan forvente og kræve, når de kommer i krisesituationer, hvor de har brug for støtte fra det offentlige. Jeg kan heller ikke i kommissoriet finde muligheder for at diskutere universaliteten i tildelingen af velfærdsydelser. Skal Loke nødvendigvis have samme rettigheder som Thor – uanset økonomisk formåen.
Kære statsminister, hvordan kan det være, at kvaliteten af og retten til velfærd i Danmark har så snævre vilkår? Hvorfor vil du ikke diskutere, om du og jeg skal have de samme velfærdsydelser? Og hvordan kan det være at ordlyden fra din nytårstale fra 2002: »I det nye velfærdssamfund skal frihed og fællesskab gå hånd i hånd. På denne måde vil vi sikre, at forandring og tryghed går hånd i hånd« ikke er blevet en del af kommissoriet?
Så ville vi i det mindste have en mulighed for at diskutere både frihed og fællesskab ñ rettigheder og pligter.

Nis Bech
Folketingskandidat
for SF i Østre Storkreds

Irving og Morderbrigaderne
*Michael Irving Jensens kommenterer i Information 29. sept. norske Frida Nomes interviewbog Martyrbrigaderne om de palæstinensiske selvmordsbombemænd.
Gennem interviewene får læseren vist et indtryk af, hvem selvmordsaktivisterne – jeg foretrækker betegnelsen selvmordsmorderne – er. Nome prøver også at få frem, hvad der driver unge palæstinensere til at melde sig til mordbrigaderne.
Nome mener, som Irving Jensen, at undertrykkelse, ekspropriation af jord og den hæslige sikkerhedsmur motiverer selvmordsdrabsmændene. Jeg synes det er underligt, at Nome ikke har spurgt selvmordsmordernes omgangskreds, om de ikke har moralske skrupler over at dræbe civile israelere. En repræsentant for Human Rights Watch kaldte i januar her i Information selvmordsattentaterne for krigsforbrydelser. En præcis betegnelse, synes jeg.
I den seneste tid har man kunnet læse om mandskab på israelske bombefly, der ikke kan holde ud, at der bliver dræbt civile palæstinensere ved de israelske (gengældelses)angreb, og derfor nægter at deltage i flere bombetogter. Er der virkelig ikke nogle palæstinensere, der har bare lidt dårlig samvittighed over de mange civile israelere, der mister livet som følge af Martyrbrigadernes ’aktioner’, som Irving så venligt kalder dem? For resten resulterer selvmordsdrabene ikke i øget fokus på de israelske bosættelser på Vestbredden. Også af den grund er selvmordsattentaterne en katastrofe.

Jørgen Grimstrup
Viborg

Pjalteproletariatet på vej
*En tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport om brug og misbrug af sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU. Nogen entydig konklusion er arbejdssgruppen ikke kommet frem til, da man ikke har nogen anelse om, hvor mange der vil komme hertil for at søge arbejde og hvor mange pårørende de vil have med. Der vil dog næppe være baggrund for en social turisme, mener arbejdsgruppen. Forskellige sociale ydelser bliver gennemgået:
Kontanthjælp udbetales kun kortvarigt, da der fortsat vil være mulighed for hjemsendelse af personer, der har hjemme i et andet EU-land. Arbejdsløshedsdagpenge skal man optjene ret til, og det er iøvrigt en forsikring. Sygedagpenge er en offentlig forsikringslignende ordning, som kræver at man har været i arbejde. De offentlige pensioner kan kommende arbejdstagere fra Østeuropa kun i begrænset omfang få del i. Det har allerede længe været sådan, at retten til fuld førtidspension og folkepension er betinget af 40 års ophold i landet. De sociale ydelser er løbende blevet ændret, så det sociale system har nærmet sig sociale ordninger i andre EU- lande. Denne tilnærmelse er gået helt upåagtet hen af socialrådgivere og andre fagfolk, fordi den er sket langsomt og med små skridt ad gangen.
Socialdemokratiet er tilsyneladende alligevel bange for en indvandring fra øst og har nu foreslået, at man kun skal kunne få sociale ydelser, hvis man betaler skat, og børnechecken skal være skattefradrag i stedet. Det vil være en grundlæggende ændring af den danske velfærdsmodel og endnu et skridt mod Europastatens socialpolitik, som bygger på forsikringer og aldersopsparing. Forsikringsselskabernes tv-reklamer for pensionsopsparing er et godt eksempel på, hvad vi kan vente i fremtiden. Uden opsparing kan vi ikke klare os, når vi bliver gamle, siger de.
Problemerne med østudvidelsen i forhold til det danske samfund, skal imidlertid findes i tilstrømningen af illegal arbejdskraft. Vi ser allerede i dag virksomheder, der beskæftiger udenlandske arbejdere, som aflønnes langt under overenskomsten. Der er en stor vækst af ’enmandsfirmaer’, dvs. personer, der benytter sig af den fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser til at tilbyde ’sit firmas’ ydelser til arbejdsgivere. Firmaet er imidlertid ikke andet end deres egne arme og ben. Der er også stor vækst i antallet af vikarbureauer, som ansætter »vikarer« inden for SID-området på løsarbejdervilkår. Vikarerne er ansat af vikarbureauet, så arbejdsgiverne slipper for besværet med lønudbetaling, sygedagpenge, feriepenge m.v., men vikarerne er ikke vikarer for nogen, de beskæftiges bare dag for dag af vikarbureauet.
Det ligger fint i tråd med EU’s visioner om et fleksibelt arbejdsmarked med en større løndifference.

Kit Aastrup, socialrådgiver og cand.scient.soc, kandidat for
Folkebevægelsen mod EU

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her