Læsetid: 7 min.

LÆSERDEBAT

Debat
23. oktober 2003


Efterår
*Fuglene er fløjet, kun vejrhanen er blevet hængende
og galer rustent ud i den oktobergrå luft.
Og ved stoppestedet står der to døve idioter
og skændes om hvem der bedst kan høre græsset gro.
Det er efterår i Danmark

Carl Jørgen Nielsen

Hovedet ladet med volt
*Sidder i en park på toppen af en fjernstyret bakke. Sidder længst væk fra den batteridrevne udgang, omringet af sitrende træer, tændte buske og elektrisk græs. I en tilrettelagt sø ænder af plastic med indbygget motor. Rastløs, kæderyger. Røgen udåndes gennem næsen som stødtænder. Forsøger at tilslutte mig
dagen. Kan ikke finde en grund dertil. Tænker på i går og rører lidt ved i morgen. Sidder og hvirvler på en bænk. En med strøm i.

Rolf Steensig

Ekskremisme
er noget lort

Ellen Leinwand

H.C.A.’s opfindelse
'Faktisk er det H.C. Andersen, der er den idémæssige ophavsmand til internettet. I »Lykkens galocher« skriver han nemlig:
»Jeg må da fortælle,« sagde hun, »at det er min fødselsdag i dag, og til ære for denne er mig betroet et par galocher, som jeg skal bringe menneskeheden. Disse galocher har den egenskab, at enhver, som får dem på, øjeblikkelig er på det sted eller i den tid, hvor han helst vil være, ethvert ønske med hensyn til tid eller sted bliver straks opfyldt, og mennesket således endelig engang lykkelig hernede!«
Galocher er naturligvis en metafor for internettet – »where do you want to go today« kan godt gå hjem og lægge sig!
 
Jørgen Christian Wind Nielsen Hellerup

Ned med 3G-antennerne
*Det må være på tide, at de ansvarlige embedsmænd og politikere, som har givet tilladelse til opsætning af 3G-antenner i beboelsesområder, på/ved skoler og institutioner, tilbagekalder disse. I modsat fald kan det ende i en skandale af uset omfang.
Vi har her med et system at gøre, som ’måske’ udsender kræftfremkaldende mikrobølger i nærområdet og hvis berettigelse ene og alene indtil videre har ren kommerciel karakter. 3G-
systemet må betragtes som et overflødighedsprodukt, som er udtryk for hedonisme og forbrugerisme af værste karakter.
Tusinder af børn vil blive udsat for en endnu ukendt påvirkning af hjernen under ophold i skolen, i institutioner og hjemme i boligen i nærheden af de med tiden ventede 10.000 sendere. Samtidig vil tusinde boliger blive værdiforringede og dermed usælgelige eller umulige at udleje. Hvem skal erstatte disse forringelser?
 
Bent Brogaard, Galten  

Islamisk antisemitisme
*På den Islamiske Konferences første dag betroede Malaysias statsminister Dr. Mahathir deltagerne, at »i dag hersker jøderne over verden via andre. De får andre til at slås og dø for dem«.
Denne påstand ville have skabt stor opstandelse, hvis den kom ud af munden på en vestlig politiker til højre for midten, men ingen synes at have taget anstød af den, når den kom i islamisk regi. I P1’s Orientering blev Mahathir præsenteret som en forfulgt uskyldighed af Karen Larsen. »Det er nødvendigt at sige disse ting«, var hans afsluttende replik, og Karen Larsen havde intet at indvende mod det.
Men hvad nu hvis Ulla Dahlerup havde sagt det?
 
Geoffrey Cain
Hellerup

Ingen debat om tørklæder
*I går læste jeg i Information, at Bertel Haarder ikke vil have at vi spilder tid på debatten om tørklæder. De fleste ved sikkert allerede, hvad der ligger i ’tørklæder’, men for de, der ikke har hørt om Karen Jespersens forslag, og de der stadig tror, det handler om tørklæder, skal jeg lige prøve at indkredse emnet. Altså, Karen Jespersen foreslår at lærere i den danske folkeskole ikke må gå med tørklæde. Hvad betyder egentlig ordet regime? Måske for at dække over, at det ikke handler om tørklæder, begrunder hun forslaget med, at der er tale om et tydeligt religiøst symbol, og dermed missioneren for en bestemt religion. Snedigt nok at argumentere for religionsforfølgelse med religionsfrihed! Konsekvensen er bare, at de ting andre religiøse mennesker klæder eller smykker sig med i relation til religion og tradition, også er omfattet af forslaget... I den ene ende af skalaen betyder det, at jeg må lade det lille guldkors, jeg fik i dåbsgave ligge hjemme i skuffen, når jeg skal på arbejde, tænk hvis eleverne blev kristne. I den anden mere kuriøse ende, synes jeg at huske, at min barndoms præst gjorde opmærksom på, at vi gik tildækkede, fordi Gud gav Adam dette påbud, da han på vores vegne blev udvist af haven. Skal vi nu til at gå med bar tissemand for ikke at missionere for det gamle testamente? Selvfølgelig ikke, det ville Dansk Folkeparti aldrig gå med til, det ville også bare forvirre begreberne, da det jo ville handle om, at vi har noget til fælles med muslimerne. Men det skal vi altså ikke debattere, siger Bertel, det har nok ikke noget med værdidebatten at gøre. Kunne ham og Brian så ikke lige finde ud af, hvad den handler om ud over DR’s kulturbolsjevikker?

Benny Andersen.
lærerstuderende i Silkeborg

Debatniveauet må hæves
*Den 14. oktober skriver Henrik Nordbrandt at takiyye er ’en muslims ret (ifølge koranen) til at skjule sin tro, eller om nødvendigt lyve, hvis det tjener samme tro’.
Eftersom jeg ikke kender til sådan et udsagn i koranen, vil jeg bede HN henvise til hvor det står, og hvis forklaringen af ordet er HN’s egen fortolkning af koranen, vil det være relevant at vide, hvad hans islamisk-teologiske baggrund er for sådan en udlægning.
’Takiyye’ eller ’Takiyya’ er ikke et begreb i koranen, men er en praksis som er statueret af nogle islamiske retninger såsom ’tolver shi’ite’ og gnostiske islamiske linjer hvorefter man har mulighed for at fortie sin tro, hvis man på grund af sin tro er i en livstruende situation. Det tjener til at spare menneskeliv og ikke til at fremme tro. (Se også Politikens Islam Leksikon).
Det er en praksis som man kan finde i religionshistorien og som har været brugt til at overleve religiøs undertrykkelse. Der er forskellige udlægninger af begrebet hos troende.
Som en mere seriøs og saglig reference vil jeg henvise til for eksempel Ann Lambton’s bog State & Government in Medieval Islam, Oxford Press University, 1981, side 242 eller S.H.M Jafri’s bog The Origins & early Development of Shi’a Islam, London & New York, Longman, 1981, sider 298-300.
Enhver kan kaste om sig med fortolkninger af diverse begreber uden dokumentation, men debatten i Danmark fortjener at vi alle bidrager til at hæve niveauet og ikke yderligere forplumrer det.

Rima Z. Jarrar
Frederiksberg

Tak Anders
*Kære statsminister, jeg vil gerne takke dig for den politik, du har ført, siden du fik regeringsmagten. Den har fået mig til at indse noget meget vigtigt som hverken ni års ’rundkredspædagogik’ eller tre års gymnasium har kunnet. Det er først nu, hvor der rigtigt bliver ’taget fat’, at jeg må indrømme, at lærerne havde ret. Demokrati, frihed og retssikkerhed er ikke noget man er garanteret, men det er noget man må kæmpe for. Derfor besluttede jeg, at jeg ville kæmpe for disse værdier ved at melde mig ind i det parti, der holder disse højest. Det har været, og er, en utrolig positiv oplevelse, og den vil jeg gerne takke dig for, Anders.

Kristoffer Simonsen
Medlem af Radikal Ungdom
Kbh

Derfor stoler vi ikke på politikerne
*Lederen den 20. oktober (af Annegrethe Rasmussen)
tager Göran Rosenbergs kommentar (13. oktober) om magt og ansvar til indtægt for, at man ikke skal have folkeafstemninger, der binder de folkevalgte politikere.
Derfor er der ros til Fogh Rasmussen, som har fundet en smart måde at fratage befolkningen direkte indflydelse på den dagsorden, som politikerne har sat.
Folkeafstemninger i Danmark er ikke noget som politikerne alene bestemmer. Og der er næppe tvivl om at hvis Grundloven ikke havde sat betingelser for Folketingets magt vedrørende afståelse af suverænitet, var befolkningen ikke blevet hørt.
Jeg synes også at Rosenbergs ord er værd at læse, f.eks. »Demokrati forudsætter ikke bare at en eller anden slags folkevilje kan artikuleres, men også at de kan omsættes i virkningsfulde beslutninger under politisk ansvar. En beslutning, som ikke får konsekvenser, er ikke demokratisk, men retsløs«. Men man kan jo ikke heraf slutte, at folkeafstemninger er udemokratiske. Omvendt kan man sige at de traktater som har fået tilslutning fra folkeafstemninger, ikke dermed bliver demokratiske.
Rosenbergs udsagn: »... Demokrati forudsætter forbindelse mellem vision og virkelighed, mellem løfte og handling. Det forudsætter kort sagt repræ-
sentative institutioner, som under politisk ansvar kan træffe beslutninger, der har konsekvenser«.
Jeg kan se, at de beslutninger som træffes i EU har konsekvenser for befolkningerne, men jeg kan ikke se, at de har konsekvenser for politikerne.
Jeg har aldrig hørt en dansk folketingspolitiker fortælle om de visioner der ligger i at privatisere jernbanedriften eller el-forsyningen – og det er heller ikke i Information man kan læse om det visionære i at samfundsskabte værdier skal kunne gøres til genstand for spekulation på børsen.
De danske forbehold er i et vist omfang udtryk for en politisk konsekvens, idet det var Folketinget der opstillede dem til afstemning, som konsekvens af at befolkningen havde stemt nej til Maastrict-Traktaten.
Men de politiske ja-partier har ikke i den mellemliggende periode forsøgt at give bare et minimum af visioner. Der er ikke etableret nogen form for forbindelse mellem løfter og handlinger. Tværtimod har vi fra dag ét kun hørt, at forbeholdene skal væk.
Schengen-samarbejdet skulle ikke til afstemning, sagde ja-politikerne. Minerydning kan vi ikke deltage i pga. forbeholdene, sagde ja-politikerne.
Tilliden til politikerne er ikke stor. Hvorfor mon ikke? Blandt andet fordi en avis som Information ikke er gået tæt på politikerne. I bladet er der ingen journalistisk, kritisk bearbejdning eller analyse af de konsekvenser som vedtagelserne i ministerrådet og topmøderne afstedkommer. Det nærmeste man kommer, er når politikere og eksperter sættes til at fortælle, hvad der er danske interesser – underforstået: erhvervslivets interesser

Per Hørning
København NV

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her