Læsetid: 8 min.

DEBAT

Debat
24. november 2003


Besat af friheden
*Besættelseskoalitionens luftbombardementer og panservognsartilleri mod byer i Irak må vel betragtes som en løbende overtrædelse af international ret. Det er samtidigt et barbari som giver stærke mindelser om Nazi-Tysklands håndtering af besættelsen af de europæiske lande. I Nürnberg blev m assakrerne dømt som krigsforbrydelser. Det danske folketing er medansvarlig for det aktuelle barbari gennem dets beslutning om at deltage i overfaldet på og besættelsen af Irak.

Carsten Heyn-Johnsen, Kongerslev

Vold avler vold
*I dag Istanbul...
Hvornår skal Jensen,
Hansen og Pedersen
have defloreret deres
krigsliderlighed?

Jens Gaarde

Arv og miljø
*Sverige = Danmark + Kongen + kernekraft + Systembolaget

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

SF, EU og militæret
*Rune Lund fra Enhedslisten harcellerer over »SF’s nye militære ambitioner« (Inf. den 15.-16. november). Men SF’s beslutning fra landsmødet om at ændre forsvarsundtagelsen, så Danmark kan deltage i Petersberg-opgaverne, er ikke en »udskridning på det militære område«, men udtryk for at verden har ændret sig. EU’s politik har også ændret sig. Forestillingen om et kollektivt EU-forsvar er ikke på den aktuelle dagsorden. Det er derimod den internationale udrykningsstyrke på 50.-60.000 mand.
Jeg er ikke specielt bekymret over, at EU gradvist vil forbedre sin militære kapacitet. Det er jo ikke nødvendigvis at opbygge en militær stormagt, men f.eks. opkvalificering henimod mere specialiserede styrker.
Dertil kommer, at Danmark i Edinburgh-afgørelsen udtrykkeligt giver afkald på at forhindre de andre EU-lande i at gå videre. Ved at omformulere undtagelsen, kan vi deltage i beslutningerne og forhindre de andre EU-lande i at vedtage et fælles forsvar. Det er mere realistisk end at fastholde undtagelserne for enhver pris.
Rune Lund nævner et møde på Cypern for europæiske venstrefløjspartier, som skulle være lamslåede over SF. Jeg skal selv deltage i mødet om to uger, så om de andre er lamslåede finder jeg jo ud af, men der er da en del europæiske venstrepartier, som ikke deler SF’s opfattelser på dette eller andre områder. For SF er formålet med et diskussionsforum for den europæiske venstrefløj heller ikke at bekræfte hinandens holdninger, men at deltage i debatten om den europæiske udvikling.

Miriam Feilberg
medlem af SF’s
Internationale Udvalg

*Til Gert Petersen. Jeg har nu flere gange søgt på ordet Petersberg i udkastet til EU-forfatning. Jeg har også søgt på tallet 60.000 og ordet trestusinde og det samme med 50.000.
Uden resultat!
Selv citerer du Nicetraktaten – der ophører med at eksistere med vedtagelsen af EU’s nye forfatning. Medens Rune Lund og andre spørger dig til din og SF’s holdning til ’oprustningsparagraffen’ artikel I-40 stk. 3 i forfatningsudkastet, taler du om Petersbergstyrker og mindre militære styrker på 60.000 mand.
Kan du give en forklaring på, hvorfor en så beskeden styrke
(= EU’s eneste reelle militære ambition ifølge dig) skulle gøre det nødvendigt for EU at indføre en oprustningsforpligtelse for medlemsstaterne, når de 15 nuværende EU-lande allerede i dag sammenlagt har militærbudgetter på over 140 mia. dollars. Godt nok kun en tredjedel af USA’s, men til gengæld dobbelt så meget som Ruslands og tre gange så meget som Kinas?
Du skriver, at den militære union kun bliver til noget, hvis alle lande er enige og at det bliver de aldrig. Betyder det, at du ikke har læst artikel 40 stk. 6, som lader bestemte medlemstater gå i udbrud på det militære område:
»De medlemsstater, der opfylder højere kriterier for militær kapacitet, og som indbyrdes har indgået mere bindende forpligtelser på dette område med henblik på mere krævende opgaver, etablerer et struktureret samarbejde inden for rammerne af Unionen?«

Ulf V. Olsen
provinssekretær i Enhedslisten

Tabu om abort
*Med Socialforskningsinstituttets nye rapport, er der igen kommet stor fokus på provokerede aborter. Men det er vigtigt, at der ikke kun bliver sat fokus på de tilfælde hvor kvinderne har klaret det uden ekstreme psykiske problemer, men at der også kommer fokus på de store konsekvenser, en provokeret abort kan have.
Rapporten konkluderer, at der ikke er store følelsesmæssige konsekvenser ved at få en abort. Forskerne har entydigt set på de relativt få kvinder, som har fået psykoser, været indlagt eller forsøgt selvmord, som følge af deres abort. Dermed har de fuldstændigt set bort fra den store gruppe af kvinder, som vi af erfaring ved, oplever depressioner efter en abort. En gruppe, som decideret efterspørger støtte og rådgivning. Det er dybt problematisk. Ikke nok med, at den misvisende konklusion tegner et helt forkert billede af problemstillingen, men nu kan kvinder med psykiske problemer efter aborten opleve deres situation som et tabu.

Jann Sjursen
MF, retsordfører for Kristen-demokraterne

Ros til regeringen
*Folkebevægelsen mod EU skriver i en kommentar til Per Stig Møller, at man lige så godt kunne »nedlægge EU’s ulandsarbejde og flytte det over i FN«. Intet kunne være mere forkert. PSM har ret i, at FN både økonomisk og politisk har brug for EU.
Fire-fem af EU’s medlemslande (inkl. Danmark) er elitedonorer og lever op til FN’s målsætninger om at give 0,7 procent af BNP i udviklingsbistand. Dertil er der en række lande, som uden EU nok ikke ville bidrage væsentligt til den globale bistand. Det gælder ikke mindst efter den forestående udvidelse, men EU’s interne aftale sikrer, at den samlede bistand, i overensstemmelse med Monterrey-målsætningen, stiger. Det er derfor ikke sådan, at man bare kan nedlægge EU og tage for givet, at medlemslandene ville overføre deres bidrag til FN.
Desuden har Danmark haft stor indflydelse på EU’s udviklingspolitik, der nu klart bekender sig til FN’s målsætninger om fokus på bekæmpelse af fattigdom; tværgående hensyn til kvinder og miljø samt insisteren på en stærk multilateral orienteret indsats.
Endeligt skriver modstanderne, at »opbygningen af en såkaldt EU-fredsstyrke kunne stoppes og i stedet flyttes over i FN«. Men FN gives desværre hverken mandat eller midler til at stoppe alle krige, bl.a. fordi ikke alle FN’s medlemslande er lige så aktive FN-støtter som EU-landene. På opfordring fra en række afrikanske lande har jeg stillet forslag om, at EU derfor finansierer en fredsfacilitet for Afrika. Ministerrådet har netop godkendt dette forslag.
Danmark kan derfor fortsat støtte FN effektivt, også gennem EU, og jeg mener Udenrigsministeren bør roses for at anlægge denne linje.

Poul Nielson
medlem af Europa-Kommissionen

Det er ikkegodt nok
*Jeg har lige læst artiklen ’Vi er da glade’ om lukningen af A-kraftværket i Stade (Tyskland) og undrer mig over Informations prioriteringer.
Dette er den eneste artikel i Information jeg har læst om A-kraften i Tyskland i lang tid.
Jeg er lige hjemkommet fra Gorleben, hvor jeg sammen med cirka 6.000 andre mennesker har kæmpet mod atomkraft. Den tyske regering, inklusive de tyske Grønne, sætter hårdt ind, herunder 13.000 politibetjente, mod de demonstrationer der sker under transporten af atomaffald til det midlertidige lager i Gorleben. Jeg sad således 16 timer i fængsel indtil transporten var overstået, derefter blev jeg af en dommer løsladt, fordi jeg ulovligt var blevet tilbageholdt. Omkring 70 demonstranter kom til skade under dette års transporter, politiet har ikke rapporteret nogen tilskadekomne!
Det er trist at komme hjem til DK og se, at det eneste Information bringer om dette er en undren over, at vi ikke fejrer at der sker en smule, samtidig med at atomkraftmodstandere i Tyskland bliver lemlæstede og får overtrådt deres borgerlige rettigheder.
Der er stadig ingen løsninger på affaldsproblemet, inden for de 20 år, hvor atomkraften af den nuværende regering ønskes udfaset, vil der blive produceret tre gange det nukleare affald, som der allerede er blevet produceret.
Det er simpelt hen ikke godt nok.

Arne Bargheer
Grønne Demokrater

De kan ikke regne
*Det er da ikke umuligt, at vinskribenterne Hvelplund og Iversen har rigtig god forstand på dråberne – jeg skal ikke kunne sige det, for jeg har ikke råd til at følge rådene. Men regne kan de ikke. Momsen på en flaske vin til 20 kroner i butikkerne er ikke fem, som det hævdes på Inf.’s frådseside den 21. november, men kun fire kroner.
Altså er en flaske vin til 20 kroner det dobbelte værd: Ikke en, men to kroner. Hvis de andre tal altså holder vin.

Jens Gammelgaard
Valby

Braklæg bare Østrig
*Da vi begyndte med landbrug i 1989, fik vi 2,50 kr. pr. l. mælk med 4,2 procent fedt. I 2003 får mælkeproducenter cirka det samme. Det vil sige at forbrugerne betaler cirka det samme som for 14 år siden. Andelen af det, vi bruger til mad, er blevet mindre i de 14 år. Man kan se, at vi bruger en større andel til bolig og almindeligt forbrug. Vil forbrugerne betale mere for madvarer? Nej da; helst ikke.
Men efterhånden som landmændene bliver stadig dygtigere, kommer det kun en gruppe til gode: forbrugerne.
Landmændene er ikke blevet rigere. At de betaler en stor del af fødevareprisen gennem skatten, er ikke noget landmændene er glade for. Bananrepublik?!? Det kan da godt være. Det hedder strukturudvikling.
I 1989 kunne en mælkeproducent leve af 40 årskøer. I dag skal mælkeproducenten have 150 årskøer. Igen fordi han får mindre for sine varer.
Og så til svinene. Svin sviner – sådan er det, medmindre den teknologiske udvikling når dertil, at man kan opnå en økonomisk fordelagtig teknik for gylleseparering, vil svin svine. 65 procent udnyttelse af kvælstof er, hvad der maksimalt kan lade sig gøre. Men ok, for min skyld kan vi godt droppe grisene.
Jeg kan sagtens leve uden svinekød. Men vil alle danskere det? Og undvære eksportgevinsten?
Danmark er et landbrugsland. Rimelig vandret og med god dyrkbar jord. Tag til Østrig og se hvordan de EU-betalte bjergbønder går med le og rive og laver hø, som man gjorde i Danmark i stenalderen.
Drop det pengespild. Braklæg Østrig og lad bønderne i Danmark dyrke den gode jord uanset svineri eller ej. Mad skal vi jo
have.

Ulla Bach
Nibe

Til Citizen Qvortrup
*Gode borgere lader sig ikke trampe på – de siger fra...

Carsten Westermann Møller

Lægeassisteret død
*Etisk Råd har frarådet en lovgivning, der tillader døende og lidende patienter muligheden for lægeassisteret død efter patientens egen anmodning.
Interessant nok nævner Etisk Råd, at en sådan handling jo kun vil være aktuel i så få tilfælde, at der ikke bør åbnes mulighed for det i loven. Men en grundpille i demokratisk lovgivning er da netop at sikre selv det lille mindretals rettigheder.
Som tidligere hospitalsoverlæge ved jeg, at et indlysende rimeligt og menneskeligt behov for lægeassisteret dødshjælp forekommer i sjældne tilfælde. Med en lovgivning, der indeholde, klare krav om sikker vurdering, må det lille mindretal sikres retten til opfyldelse af deres inderligste ønske om det personlige valg, der ikke skader andre.
Etisk Råd vil sætte en grænse for denne ret til beslutninger vedrørende eget liv og egen krop hos myndige personer – men mangler forståelse for at rettighederne nødvendigvis må styrkes i takt med, at lægevidenskabelig teknologi muliggør dødsforhandlende behandling, der kan besluttes og styres af andre end patienten selv.

Mogens Jacobsen
psykiater

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her