Læsetid: 7 min.

LÆSERDEBAT

Debat
1. november 2003


Højere matematik
*(Håndbold plus Håndbold plus Hestehviskeren plus Hæse Louise) minus 850.000 kroner = DR-Sporten

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

Udsalg
*Hvad har USA-koalitionens civile administration i Irak gjort med irakiske oliepenge på fire-fem milliarder dollars? Allerede før krigen fordelte USA koncessioner for udnyttelsen af olieforekomster i Irak uden at den irakiske befolkning kendte betingelserne. Regeringsrådet i Bagdad har planlagt, at ingen sektor skal være lukket for udenlandske investeringer med lave selskabsskatter. Med andre ord skal det irakiske folks fællesværdier sælges ud.Det vil undergrave det finansielle grundlag for den velfærdsstat,som USA har lovet Irak.

Ulla Jessing, Virum

Svindel med tal
*Arbejdsgiverforeningen har offentliggjort en stikprøveundersøgelse der viser, at »57 pct. af de arbejdsløse, der får kontanthjælp på grund af ledighed, i virkeligheden ikke ønsker at få et arbejde, søger ikke arbejde eller kan ikke starte på et job indenfor to uger«. Det groteske består i, at undersøgelsen understøtter arbejdsmarkedets velkendte klagesang om, at de arbejdsløse – en betydelig del af dem – ikke står til arbejdsmarkedets rådighed. Hermed forflygtiger arbejdsgiverne deres ansvar for, at forholdet mellem arbejdskraftudbydere og arbejdsgiverne i tidens løb har lidt et alvorligt knæk; der er over 176.000 arbejdsledige på dagpenge og 135.000 på kontanthjælp (passiv og aktivering).
Blandt de ledige findes der inden for de forskellige brancheområder både højtuddannede og lavere uddannede, med lang og kortere arbejdserfaring, med kortere eller længere ledighed, ældre og yngre, kvinder og mænd, etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund. Trods al det i pris og kvalitet varierende arbejdskraftudbud, mangler der købere. Fordi man kan spørge: Hvor mange af disse mennesker i denne mangfoldige skare af de ledige, har fået et tilbud om et overenskomstmæssigt lønnet arbejde? Hvor mange har afslået sådanne eventuelle tilbud? I hvilke brancher er der en markant mangel på arbejdskraft?

Leopold Galicki
sociolog

Socialismens fremtid
*Per Bregengaards indlæg ’Socialismen har en fremtid’ (28. oktober) havde redaktionen valgt at illustrere med et billede af
Marx-Engels mindesmærket i Østberlin. Man får en mistanke om, at redaktionen måske kender historien om den graffiti, som lige efter Murens fald kunne læses på soklen: »Beim nächsten Mal wird alles besser«.

Eigil Balling
Lyngby

Talende tørklæder
*Gülay Kocbay (GK) skriver den 29. oktober »Hvis Karen Jespersens (…) brutalt menneskerettighedskrænkende forslag bliver vedtaget i Danmark, vil jeg som kommende lærer uden betænkelighed foretrække tørklædet for et arbejde!«
Store ord i november. Men da jeg er enig med Karen Jespersen, skal jeg græde tørre tårer, hvis GK vælger jobbet i folkeskolen fra.
Uanset den konkrete bærers eget sindelag og syn på tørklædet, så signaler den symbolladede beklædning kønsadskillelse fremfor ligestilling. En ligestilling, som vi er et par stykker eller fire, der stadig går vældigt meget ind for i al dens ufuldkommenhed.
Jeg ville ønske, at flere ville gøre en langt mere ihærdig indsats for at oplyse tørklædepigerne om, at det kan da godt være, at de selv tror, at tørklæder signalerer ophøjet dydighed til en umoralsk omverden, men i realiteten transmitteres budskabet i technicolour: Jeg er parat til at tildække mit hår, fordi det vækker seksuel lyst hos mænd, og fordi jeg er en god muslim. Hvilket sådan cirka kan oversættes til: Jeg er parat til at bøje mig for mandlig dominans alias kontrol af min krop og min seksualitet.
Så nej, GK. Tørklædeforbud for folkeskolelærere er ikke en krænkelse af menneskerettighederne. Det er tværtimod en klar støtte til kvinders rettigheder og ligestilling i almindelighed og muslimske pigers frihed fra mænds undertrykkelse i særdeleshed.

Lone Nørgaard
lektor

Hjælp til Irak
*Det officielle Danmark har rost sig af at vi bruger 250 kroner pr. indbygger til genopbygningen af Irak. Men i virkeligheden har vi kun givet 350 millioner kroner til genopbygningen, og indregner en milliard kroner, som er bevilget til en eksportgarantiordning. Denne milliard dækker kun danske virksomheder, der har eksporteret uden at få deres penge.
USA agter at bruge yderligere 20 milliarder dollars, 10 milliarder som lån og 10 milliarder som direkte støtte. Storbritannien har bevilget yderligere 500 millioner dollars i forbindelse med den nyligt afholdte konference i Madrid. Danmark deltog i konferencen uden at ville yde en eneste ekstra krone.
Derimod har vi øget den militære tilstedeværelse i Iraq med 100 soldater, en øgning på cirka 25 procent. Så vi kan overkomme at sende flere soldater, men ikke flere penge.
Demokratiet i Irak ville sikkert komme hurtigere, hvis vi øgede den civile indsats i takt med den militære. Vi kunne også vælge at samordne de to indsatsområder under en fælles administration.

Finn Edler von Eyben
Odense M

Hykleri om ensretning
*Mimi Jakobsen m.fl. har stiftet en ny forening for at dæmme op for regeringens ’meningstyranni’. I TV 2 udtalte de, at folk ikke længere tør sige deres mening af frygt for deres job og for at blive stemplet som ’smagsdommere’.
Hvor var Jakobsen & Co. i alle de år, hvor indvandringskritikere måtte tie for ikke at miste anseelse eller eksistensgrundlag? Ja, var det ikke magthaver og minister Mimi Jakobsen, der ved at bryde et løfte til Søren Krarup om ikke at afsløre en indvandringskritikers identitet blev årsag til dennes fyring? Mange mediedarlinger ynder for tiden at agere ’forfulgte’, men der er dog tale om et hykleri, hvis partiskhed tifold overgår modstanderens.
Flertallet af velformulerede føler sig i disse år i opposition, men netop pga. deres baggrund og fortid er deres stilling allerede i udgangspunktet uendeligt stærkere, end det var tilfældet for oppositionen et tiår tidligere. I de afgørende akademiske cirkler og medier kræver det dog heller ikke nu ’mod’ at forfægte kulturradikale synspunkter, mens regeringens støtter endnu er enere.
At ’vinden er vendt’ skyldes da ej heller næppe, at regeringens støtter har en stærk position, men kun, at de få modige har virkeligheden på deres side. Den objektive udvikling har medført kulturradikalismens kollaps, f.eks. kan selv den mest uinformerede menigmand i dag indse det multikulturelle projekts håbløshed. At manden på gaden i mange år har udvist mere virkelighedssans end kulturpingerne må give os den holdning, at troede vi på muligheden af et underklasseregimente, skulle intet være os kærere end at lade dette korrekthedens bourgeoisi jage som skræmte harer gennem Nørrebro, til frisindet sprang dem ud af porerne sammen med angstens sved.

Peter Neerup Buhl
Ølsted
og Poul Vinther Jensen
Århus C

Langt de fleste vil forsørge sig selv
*Lars Goldschmidt slår i Information den 22. oktober til lyd for, at ledige indvandrere og langtidsledige bistandsklienter skal tilbydes helt nye uddannelser. Ifølge LG er de nuværende tilbud ikke gearet til at lukke gabet mellem de kvalifikationer og kompetencer de ledige har og kravene på arbejdsmarkedet.
Jeg kan kun erklære mig enig.
Mange ledige har i deres hidtidige arbejdsliv ikke haft brug for at kunne det, som i dag anses for lige så naturligt, som at kunne tale i en telefon. De har f.eks. svært ved at formulere sig skriftligt, behersker ikke IT og har måske ikke kørekort. Derudover har mange deres erfaring fra jobs, som ikke længere eksisterer i Danmark. Det betyder at deres faglige kvalifikationer er uanvendelige og at den arbejdsorganisering, de kender til, er anderledes end den, de vil møde, hvis de får et job. De har brug for at vænne sig til andre samarbejdsrelationer, til at det ikke straffes, men forventes, at de selv tager et initiativ, og til en mere uforudsigelig arbejdsdag, end de har været vant til. De har brug for uddannelse!
Nydanskere har desuden sprogproblemer, som ikke bliver mindre af, at vi her i landet, til forskel fra f.eks. USA og Storbritannien, er meget uvillige til at tro, at én, der ikke taler vores sprog fejlfrit, kan bidrage med noget som helst positivt.
Derfor har vi i flere år sammen med forskellige samarbejdspartnere arbejdet på at etablere netop sådanne uddannelsesforløb som LG slår til lyd for. Desværre er projekterne ikke blevet til noget. I sidste ende har der ikke været mulighed for eller vilje til at betale, hvad det koster.
Samfundsmæssigt er det meget problematisk. Regeringen forsøger at få os til at tro på, at de ledige ikke ønsker at arbejde og at arbejdet er der, hvis bare folk ville tage det. Det er ikke et billede, jeg kan genkende.
Langt de fleste ønsker at forsørge sig selv, om ikke andet så for at blive fri for systemets magt over deres liv. Desværre er jobbene der ikke, hvis man ikke er uddannet. Det er ikke, som LG antyder, sådan, at folk vælger uddannelse fra. Der tilbydes, som det er regeringens politik, ikke uddannelse.
Nogle får job, f.eks. deltids rengøringsarbejde, sæsonarbejde, eller job på de fabrikker, som stadig eksisterer, hvor de kan tale med kollegerne på deres modersmål og derfor ikke lærer dansk.
Erfaringen viser, at de meget snart igen er ledige. Det er der ikke meget perspektiv i.
Lønniveauet i Danmark så relativt højt, at det er nødvendigt at arbejdskraften kan tilbyde andet end to hænder og evnen til at adlyde ordrer. Derfor bør man, i en situation med høj arbejdsløshed, give mennesker uden tidssvarende uddannelse mulighed for at deltage i længerevarende uddannelsesforløb, som sikrer de almene og faglige kompetencer, der skal til for at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

Ulla Nielsen
cand.merc.int.,
kursusleder ved SamKurser

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her