Læsetid: 8 min.

Debat

Debat
11. december 2003


Papirløst
På vej mod det papirløse politi?
Et ringbind med fortrolige oplysninger om politiets arbejde i Holbæk blev fundet smidt i en hæk i byen: Mon Lars Kolind har holdt foredrag på Politiskolen?

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

Kirkens glatte gulv
Tove helligko
Bragt i spind af sin doktor
Vinde fra højre

Zubair

Hvorfor?
»Det er værst, når mor drikker«
Hvorfor drikker Jeppes mor?

Rebecca Rudd, cand. theol.

SF svigter
Morten Homann angreb den 4. december det Radikale Venstre for at deltage i forliget om byfornyelse.
Ved at tilslutte sig forliget om byfornyelse fik det Radikale Venstre det afgørende ord, da der skulle forhandles trafikinvesteringer. Derfor indebar finanslovsaftalen for 2004 det største jernbaneforlig i årtier. Desuden fik vi afsat en pulje til at give handicappede studerende et tillægsstipendie.
Jeg formoder, at SF vil stemme for begge dele, men det er jo også nemt nok så længe man ikke vil være med til at finde pengene.
Jernbaner bør finansieres af det offentlige – dels fordi alle borgere har mulighed for at tage toget, og især fordi store grupper af de økonomisk dårligt stillede i Danmark ikke har andre transportmuligheder end kollektiv trafik.
Handicappede studerende ville SF ikke være med til at finde penge til i SU-forliget, som Morten Homann også forhandlede. Dem fandt Det Radikale Venstre i forbindelse med byfornyelsesreform og trafikaftale.
Sammenlignes med byfornyelsen er det nemt at forstå den radikale prioritering. Hidtil er byfornyelse i høj grad blevet betalt af skatteborgerne i hele landet. Det har gavnet udlejere, som har fået opdateret deres kapitalapparat, men selvfølgelig også dem, der i forvejen var så heldige at have en lejebolig i de store byer, som blev omfattet af byfornyelsen.
Nyistandsatte boliger i de centrale byområder er meget attraktive – både at udleje og leje.
Det er efter Det radikale Venstres opfattelse i orden at udlejere og lejere selv betaler en større del af omkostningen ved byfornyelse.

Niels Helveg Petersen
MF, Det Radikale Venstre

Skyld
Einsteins krav efter krigen, om at hans tidligere kollegaer blandt tyske fysikere skulle vise anger, var så uberettiget som at kalde Hitlers stenografidame og maskinskriverske »medskyldig i holocaust« (hvad ny bog og film gør).
Enten skal man sige som Hannah Arendt, at »Vi er alle skyldige« – også de der er født efter krigen, men som har ånd som de skyldige tyskere. Eller man kan udelukkende skyldiggøre DNSAP-medlemmerne og især deres top, samt de tyskere, der var i 20’erne og derover i 1933, dvs. havde stemmeret, og som stemte på nazi-partiet.
Hitlers sekretær var dengang 12 år, og ingen af de fysikere, der fandt sig i, at tyske, antisemitiske, bevilgende myndigheder fik Einstein til i 1932 at blive amerikaner, var på nogen måde politisk aktive.

Bo Warming
København N

Skidt og kanel
Danmarks dyreste dagblad bør i højere grad leve op til sit navn.
At skille fårene fra bukkene, klarer vi abonnenter selv, såfremt vi gives den rigtige ’Information’.

Carl Henrik Petersen
Herning

En stor mundfuld
’Få dage efter at det argentinske luftvåben sank den britiske destroyer Sheffield i maj 1982, beskyldte Buenos Aires
briterne for at hemmeligholde destroyerens last af a-våben,’ skriver Information 6. december
Sproget venner, sproget –
ellers springer jeg en bombe på redaktionen.

Per Holm Knudsen
Hammel

Plastickalkun? – og hvad så...
AG’s leder 6.-7. december informerer om, hvordan præsident George Bush, iklædt flyverjakke og plastickalkun i hænderne var iscenesat ved Thanksgiving i Irak.
De implicerede vidste nok, at det ikke var glinsende kalkunskind, men i stedet pvc, der udgjorde dyret. Det forudsigelige respons skyldes indtrykket af en statsmand, der indgyder tillid og sikkerhed for drengene ’over there’, ved brug af rekvisitter. Denne ’løgn’, udklækket af de bedste presserådgivere, formidles af amerikansk presse, der som europæere ved, er angst for at blive kaldt upatriotisk.
Det er det billede, jeg som Informationslæser sidder med, og Information er jo på papiret den mest troværdige avis.
Men efter gennemgang af eksempelvis Washington Post, var det en lidt mere nuanceret version der udfoldede sig. Som amerikanere ved, laves en kunstig kalkundekoration, hvor man ikke kan indtage en rigtig præmiekalkunmiddag. Historien er som følger: Præsidenten ser dekorationen, tager den i hænderne – billeder tages – kalkun sættes tilbage igen. Et humoristisk påfund. Slut på historie. At antyde det var en nøje udtænkt strategi er uærligt og forudindtaget, og svækker min tillid til avisens troværdighed. Hvis jeg som læser skal gå jeres historier igennem, og pille symbolværdi i lederen fra hinanden, hvad så med resten af avisen? Gør det ikke til personlig hetz af Bush, men kritiser kernen i hans besøg.

Sune Straszek
stud.med
Århus C

Hvor er han dog klog
Den 5. december er fremtidsforskeren Martin Ågerups glade budskab til »politikere samt erhvervslivets og universitetsverdenens spidser«, at det danske uddannelsesniveau er for højt. Det er nemlig ifølge Martin Ågerup en videnskabelig kendsgerning, at vi i fremtiden får brug for en mindre vidende arbejdskraft. Som han så rigtigt og rammende siger til kritikken fra den stærkt overkvalificerede rektor for Københavns Universitet, Linda Nielsen, og den sikkert lige så overkvalificerede direktør for Dansk Industri, Ole Krogh, så er det »noget fis« at der er samfundsmæssige vækstpotentialer i høj, akademisk uddannelse.
Man fornemmer i den slags udtalelser om at ’vende bøtten’ både fortidens og fremtidens vingesus. Martin Ågerup fremtræder som intet mindre end vore dages og det tredje årtusindes nye Hegel. Hvilke fremtidsperspektiver ligger der ikke i denne smukke dialektiske idealisme: at stille sig selv på hovedet for at søge at omforme og opbygge
hele virkeligheden efter sit eget hoved? Eller har jeg misforstået noget? Er det i virkeligheden virkeligheden der skal vendes på hovedet?
Vi kan glæde os til en strålende og morsom fremtid med universitetsuddannede ikke-eksperter på alle betydende poster i samfundet.

Bent Rensch
Grenaa

Europahæren der blev væk
Det er rigtigt, som Ulf V. Olsen skriver (6. december), at ordet »Petersberg« og styrkemålet 60.000 hverken forekommer i
Nicetraktaten eller i Konventets udkast. Men en beslutning i Det europæiske Råd er også en alvorlig sag, og tallet er fastsat af denne forsamling af stats- og regeringschefer, hvor der kun kan tages beslutninger ved konsensus; her er det klart de suveræne stater, der mødes. 25 stater skal altså blive enige, hvis tallet (som nogle af dem måske gerne så) skal forhøjes. Det er helt usandsynligt.
Og selvom ordet »Petersberg-opgaver« ikke er brugt i nogen traktat, er opgaverne – der først blev formuleret på et møde i Petersberg i 1992 – nedfældet i konventforslaget. Overordnet i 40.1: »…med henblik på fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i FNs pagt« – og detaljeret i III-210, hvor der udover de rent humanitære opgaver tales om »rådgivnings- og bistandsopgaver på det militære område, konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og kampstyrkers opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse og postkonflikt-stabiliseringsoperationer«.
Det er opgaver, der kun forudsætter en beskeden styrke. Og som Olsen tidligere (24.11.) har erkendt, er 60.000 faktisk en beskeden styrke.
Hvad angår påstanden om, at art. 40.3 betyder forbud mod nedrustning på nationalt plan, sættes den i relief af en meddelelse d. 29.11. om, at det tyske forbundsværn agter at fremlægge en plan om reduktion af hærens mandskabsstyrke fra 185.000 til 120.000 mand!

Gert Petersen
tidl. formand for SF

Hold op med at fylde folk med løgn
At aktivering ikke virker efter hensigten er vi jo nogle, der har råbt og skreget længe uden at nogen vil høre, og adskillige facts beviser det. Alligevel hævder de ansvarlige politikere at den virker.
Ved den sidste samtale med en sagsbehandler sagde hun ligefrem med rene ord, at aktivering ikke virker. Formålet med at jeg skulle i aktivering var, at jeg skulle bibeholde retten til min kontanthjælp, arbejde måtte jeg selv finde.
Så alle I, der siger aktivering virker: hold op med at fylde folk med løgn!

Mogens Sørensen
København K

Skattestop er det rene fup
Når man hører og ser diverse udtalelser om det lyksalige i, at vi har et skattestop, og tilmed næste år får en skattelettelse, og dertil får nogle ældre en ældrecheck – glemmer man samtidig at fortælle, at ganske rigtigt får folk lidt flere penge i lommen, men til gengæld stiger priser og takster for offentlige ydelser – her kan i flæng nævnes billetpriser til kollektiv trafik, priser på daginstutionspladser, priser på mad til pensionister, snerydning for pensionister o.s.v.
Altså den enkelte skal selv betale mere til de ydelser, man får fra det offentlige – det er den borgerlige politiks realiteter – selv om man siger, at man ikke vil undergrave velfærdssamfundet! Jo længere man fastholder skattestoppet, jo mere bliver overladt til den enkelte at betale selv.
Kommunerne gør det beskidte arbejde for staten overfor befolkningen i form af takststigninger, nedskæringer og besparelser, som er en logisk følge af at kommunernes indtægter (skat) ikke kan følge den almindelige løn- og prisstigning.
Hvornår kommer den dag, da plejehjemsbeboere og andre ældre selv skal betale for hele hjemmeplejen? Hvornår kommer den dag, hvor syge selv skal betale for lægehjælp/sygehusophold? Hvornår kommer den dag, da alle skal betale skolepenge for at have børn i folkeskolen?
Jeg håber aldrig den kommer – men bliver man ved med at fastholde skattestoppet – og skatten ikke engang følger den almindelige løn og prisstigning tror jeg desværre, vi ender der – men det svarer godt til den minimalstat, statsministeren har beskrevet i sin nok så berømte bog Fra socialstat til minimalstat.
Svaret til borgerne er, når de eksempelvis klager over priser på diverse offentlige ydelser, eller for få plejehjemspladser, eller for lidt hjemmehjælp, eller for dårlig snerydning… ja alle offentlige ydelser …
»Jamen du har fået pengene i lommen af regeringen så du må selv til at betale mere !«
Kort sagt, dem der har brug for offentlige ydelser (syge, ældre, børnefamilier osv) kommer til at betale »ekstra skat«, – hvorimod dem der aldrig eller meget sjældent har brug for offentlige ydelser får en reel skattelettelse!
Er det virkelig det vi vil?
Det tror jeg faktisk ikke danskerne vil, men det er det, der er ved at ske, godt sløret af udenomssnakken om at skattestop og skattelettelser er det eneste, der skal til for at få flere i beskæftigelse. Foreløbig har skattestoppet kun resulteret i flere ledige.

Henry Schou Madsen
Klemensker

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her