Læsetid: 9 min.

DEBAT

8. december 2003


Bevis
*Jeg er mig selv nu og her
ingen forventninger om kærlighed, smerte, tab
ingen religion, lærebøger, trosbekendelser skal snige sig ind på mig
gøre mit liv kompliceret
jeg er et levende bevis på Guds eksistens

Sonny Foltmar

Bag Karens slør
*Finder vi Pia
Blot støtte til bål og brand
Eller en valgkamp

Zubair

Demokratisering i Irak
*Mens jeg er enig med en del af Birthe Hansens idealer (Kronik 28. november) så føler jeg, at løsningerne er for overfladiske. De tager ikke højde for de store problemer og her fokuserer jeg på Irak. Tænk blot på sunni muslimerne. De havde indflydelse ved hjælp af Husseins ’jernnæve’. Ved et ægte demokrati vil de blive marginaliseret eftersom shiamuslimer udgør cirka 70 procent af befolkningen. Blod vil komme til at flyde. Det store problem for amerikanerne er, at væbnede styrker er dårlige til at skabe stabile forhold i irakernes daglige liv. FN’s fredsbevarende styrker har tidligere været med til at løse konflikter i forskellige brændpunkter; de kan ikke bruges i Irak da de er tæt forbundet med det tidligere forhadte ’mad for olie’-program med barske konsekvenser for irakerne. FN’s image er i det hele taget blakket, særligt da det blev afsløret at våbeninspektørerne ’gemte’ et antal CIA-spioner.
De største problemer for amerikanerne er, at de endnu ikke har læst på historien og at de ikke besidder den fornødne tålmodighed. En påmindelse: Danmark havde enevælde i knap 200 år (1660 – 1848) hvor kongen følte, at han var hævet over alle på nær gud. Så kom Grundloven i 1849. Alligevel tog det 66 år før Danmarks kvinder fik retten til at stemme!

Niels Bjørn Christensen
København K

Dåsesvin
*Jeg skrev i Inf. om alt for mange dåser i de jyske grøftekanter Til min glæde reagerede Bjørn Lomborg den 29. november på min klage. Men Lomborgs konklusion er for mig at se, at man aldrig skulle have indført pant på dåser. Javel – men vil det sige, at havde vi ikke den nuværende danske dåsepant, så var svineriet mindre?
Man kan selvfølgelig ikke få mest ren grøftekant for penge, kun ved betænksomhed og forudseenhed. Vi var vist mange, der forudså dåsedrysseriet, da dåser skulle indføres.
Sodavandsindustrien og ølbryggerierne har vel fået flest penge for miljøet? Jo, og så de stakler, der fik ondt i ryggen af at slæbe 15 bajerflasker ud og hjem om dagen. Herregud.
Som gammel skolelærer var jeg ret sikker på, at mange af mine gamle elever ville tabe dåserne ud af deres tunede Golf’ere.
Men hvad gør vi ved skraldet, Lomborg, kan vi gøre andet end drøne derudaf?

Mogens Lundetoft Clausen

Fordækt historie
*Den 2. december forsvarer David Trads Informations brug af forskeren René Karpantschof som kilde til historien om Henrik Gade Jensen. Om Karpantschof skriver Trads: »Han var i 1980’erne aktiv i BZ-bevægelsen, som efter hans tid siden delvist genopstod som de autonome.« Det er ikke, hvad Karpantschof selv, inden han igen slettede det, skrev på sin hjemmeside. Her oplyste han, at have været aktivist i BZ-bevægelsen – i 1990’erne kaldet de autonome – fra 1983 til 1994. Altså 11 år som først BZ’er, siden autonom. Men han har også efter 1994 været aktiv i det autonome miljø, i 1998 bl.a. omkring en erklæret kamporganisation. Han har i dag tæt forbindelse til Foreningen Demos, centrum for militant såkaldt antifascisme og ofte hjemsted for autonome grupper.
Historien om Gade Jensen blev fabrikeret af makkerparret Karpantschof og Martin Lindblom, modkraft.dk. Lindblom er medstifter af det voldelige Antifascistisk Aktion, der får megen ros i Karpantschofs suspekte afhandling fra 1999. Lindblom og Karpantschof, tidligere henholdsvis hærværksdømt og tyverisigtet, samarbejdede så sent som forrige år om et aktivistblad. Makkerparret Lindblom og Karpantschof burde give enhver, inkl. Information, et vink med en vognstang om, at der nok var noget fordækt ved historien om Gade Jensen.

Martin Kasler
Kbh. V

Uvildig Højesteret?
*Med højesteretdommen i Thule-sagen den 28. nov. fik vores højeste retsinstans i hvert fald én gang for alle gjort det krystalklart, at dommerne her ikke er uvildige, en væsentligt del af grundlaget for det danske folkestyre. Der skulle betales tilbage, når Folketinget nu har været så venlige at se igennem fingrene med de 18 højesteretspingers ekstra indtjening ved betydelige ’bijobs’. End ikke statsminister Anders Fogh Ramussens åbningstale den 7. okt., hvor han udtrykkeligt gør opmærksom på »de tre folk« har påvirket de syv hovskisnovskier en tøddel. Nok velvidende at AFR’s ord blot var politisk mundsvejr som sædvanlig, når ordene ikke er nedfældet direkte i vores grundlov.

Birk Keller
København

Kioskbasker
*Det var noget af en kioskbasker, Information havde øverst på forsiden onsdag den 3. december: »...mæt kannibal...på vej i fængsel«.
Havde håbet at blade frem til en kritisk artikel om ugebilledbladenes mest infame og ligegyldige genre, splatter-reportagen. Men nej. Over seks spalter væltes ulækkerheder ud i et pseudoforarget tonefald.
»Spring det over«, vil man sige. Javel, men Information har været vor daglige avis i over 30 år. En del har vi måttet tåle, omend uden accept. Og meget har vi været og er vi fortsat glade for. Men hvis dette er en del af en ny stil, hører vor tålsomhed op!
 
Hanne Kolstrup og Knud Jørgensen
Højbjerg

Jakob Feldts blinde øjne
*Jakob Feldts pseudointellektuelle pladder vil tilsyneladende ingen ende tage, og det ser ikke ud til at kan lide at blive sagt imod. I sit første indlæg, ’Omar Shahs blinde øje’ beskylder han Omar Shah for irrationalitet, uden dog at underbygge denne påstand, og i sit andet indlæg som svar til Noura Akhiats kritik påstår han, at OS læner sig op af »islamistisk mytologi«.
Feldts udbrud om at der mangler dokumentation for at jøderne havde det bedre under det islamiske styre end i de europæiske lande beviser fint hans egen blindhed, de demografiske bevægelser er empirisk bevis nok i sig selv og hvis ikke, kan han jo altid konsultere de arabiske/ osmanniske historiebøger der beskriver den store rolle jøderne spillede som borgere i de islamiske samfund.
Spørgsmålet er, hvorfor OS’s helt igennem rationelle opklaring af misbrugen af antisemitisme-begrebet har taget så hårdt på ham? Svaret kan vi delvist finde i anmeldelsen af zionisten Derchowitz’ bog bragt 24. november, som Feldt ser ud til at være ret imponeret af. En bog der ville svare til et forsvar for, hvorfor nazityskland var ’tvunget’ til at opføre sig som det gjorde. Med fare for at blive kaldt irrational vil jeg påpege, at Feldt ikke kan skjule sin klare sympati for Israel bag sit pseudointellektuelle røgslør.
Dette bevidner i sidste ende dog kun om hans egne blinde øjne.

Abdelkhalek Ben Arabe
København NV

Beskæmmende eller befriende?
*Hvor fromt, når et parti går ind for at få fri ytringsret – også uden straf for racistiske udtalelser – og så samtidig er blandt de allerførste, der kræver en endnu ikke færdig rapport om jødeforfølgelser offentliggjort.

Arne Ebsen
V. Skerninge

Manipulation med notater
*Udenrigsminister Per Stig Møller skriver i kronikken den 4. december, at Information manipulerede med de juridiske notater.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor Irak har fået sine chancer for at overholde alle de af Sikkerhedsrådet opstillede krav og betingelser, og det derfor var i orden at besætte landet med en hjemmestrikket FN godkendelse. Når Israel i snart 40 år ikke har overholdt alle de af FN opstillede krav og betingelser. Israel/Palæstina konflikten udgør også en trussel mod international fred og sikkerhed i regionen. Derudover finder jeg det godt, at Information vil tilbunds i en så vigtig beslutning, der gjorde Danmark til krigs- og besættelsesmagt.

Dorte Sørensen
Roskilde

Fremmedhadets præstefætre
*I Information den 4. december. citeres J. Langballe og S. Krarup fra Dansk folkeparti for at have kaldt Information, Forlaget Modtryk og TV 2 for »de autonomes propagandacentral«.
Og det fra de præstefætre som jeg opfatter som ’Fremmedhadets propagandacentral’!
Om aftenen kan man i DR2’s debatprogram se samme Søren Krarup optræde på slap line i den genre diverse Venstre-ministre har fremturet i på tv: At svare på noget andet end det man bliver spurgt om, samtidig med at man forsøger sig i rollen som forfulgt uskyldighed.
Oprigtig talt: Efter min mening er det vi har brug for i øjeblikket at prøve at forstå også fremmedartede kulturer – samtidig med at man holder fast ved sine egne kulturelle værdier som grundlag for vort samfund. Og navnlig er der brug for at føre den, naturligvis nødvendige, debat på et anstændigt niveau hvor man lytter til hinanden.
Som den internationale situation ser ud i øjeblikket, med den uhyggelige eskalering i konflikterne i Mellemøsten, Irak osv., synes det meget påkrævet at de enkelte lande prøver at yde deres bidrag til international forståelse, frem for at fremture i gold nationalisme og det der er værre.
 
Karenmarie Exsteen
Nexø

Danmarks klimaforpligtelser
*Midt i den 9. klimakonference i Milano sendte EU’s miljøkommisær Margot Wallström et brev til flere lande – bl.a. Danmark – om at regeringerne gør for lidt for at nedbringe udslippet af drivhusgasser.
Men Danmark er et af verdens mest ambitiøse lande på området. Vi har påtaget os at reducere udledningen i forhold til 1990 med 21 procent inden 2012, og EU-Kommissionen har derfor al mulig grund til at være tilfredse med en så ambitiøs dansk miljøpolitik.
EU-Kommissionen gør opmærksom på, at Danmark i 2001 endnu ikke har reduceret sit udslip nok i forhold til niveauet i 1990, men i opgørelserne over landenes indsats tages der slet ikke højde for den fremtidige brug af de internationale virkemidler under Kyoto-aftalen, som jo netop er en vigtig del af Danmarks klimastrategi.
Klimaproblemerne er globale, og løsningerne er globale. For klimaet spiller det ingen rolle, om der udledes mindre CO2 i Danmark eller i f.eks. Rumænien. Derfor lægger Kyoto-aftalen op til, at industrilandene kan lave samarbejdsprojekter og teknologioverførsel med blandt andet østeuropæiske lande og u-lande. Og derfor laver Danmark i øjeblikket klimasamarbejdsaftaler med flere lande og forbereder klimaprojekter i bl.a. de østeuropæiske lande.
F.eks. støtter Danmark et projekt i Rumænien, hvor savsmuld og træaffald bruges som brændsel i fjernvarmeforsyningen i stedet for at flyde som affald. Der vil blive skabt mange flere af sådanne projekter, og netop derfor er det vigtigt, at EU-Kommissionen bruger sine kræfter på at få Kyoto-aftalen og dens virkemidler til at træde i kraft i stedet for at sende reprimander ud til højre og venstre i Europa.

Hans Chr. Schmidt
miljøminister

Ideologipolitik med værdier
*Lars Qvortrup efterlyser i sin kommentar i Information den 4. december et alternativ til kontraktpolitik. Alternativet findes – og det er Kristendemokraterne.
Såvel den nuværende Gallup-regering som den tidligere har ført kontraktpolitik, hvor politikerne garanterer at de ikke piller ved dagpengene, efterlønnen mv. Sådanne garantier burde ikke være nødvendige, hvis man har nogle klare værdier og en ideologi, der tydeligt afspejles i politikken.
Hos Kristendemokraterne tør vi godt sige at det ikke holder på længere sigt med den nuværende efterlønsordning.
Vi tør godt sige at der er brug for internationalt sammenhold, og derfor skal vi følge FN-sporet. Og vi tør godt at give afkald på 1 procent i u-landsbistand fordi det er naturlige følger af vores kristendemokratiske ideologi!

Bjarke Friis
politisk næstformand

Halloooo
*Det er i grunden synd for de mange progressive kræfter i det danske folketing, der er tilhængere af et udvidet og styrket EU, at de er nødt til at repræsentere rigtig mange vælgere der er lodret uenige på dette område.
Jeg har et projekt; jeg har meldt mig ind i Det Radikale Venstre med et håb om fremover at få partiets mere EU-kritiske profil at se langt tydeligere. Og ultimativt: Flere EU-kritiske røster ind i midten af dansk partipolitik. Det kan da for pokker ikke være rigtigt, at man som skeptiker over for EU-samarbejdet er henvist til at stemme på yderfløjene. Og i øvrigt burde man vel fortsætte selv samme kamp i sin daglige avis! Er der overhovedet nogen tilbage på Information, der ikke er forblindet af eliternes magtcentralistiske Utopia?

Johannes Konstantin Neergaard
cand. mag., højskolelærer

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu