Læsetid: 8 min.

DEBAT

22. december 2003


Eventyrlig god historie
*At levere virkeligheden kræver altid en masse arbejde. Virkeligheden kommer fælt ubarberet. Eller virkeligheden kommer super duper allermest retoucheret med power, kampvogn og smil. Virkeligheden kommer i hvert fald ikke uden at nogen leverer den (pressemeddelelse og gode billeder i den rigtige opløsning, tak!).

H. C. Andersen Sternberg

Tørklædehaiku
*Kvinder skal dømmes
Kun grundet deres ydre
Men hvad siger de

Zubair

Fattiggørelsen af danskerne
*Gitte Pedersen, GP – skriver den 12. december at fattigdom ikke er en naturlov. Man fødes ikke fattig, man er ikke fattig, man bliver fattiggjort. Fattig er ikke et reelt prædikat, men et kunstigt skabt prædikat. Helt enig. Ydermere skriver GP, at regeringen fører krig mod de fattige. Hertil kan der tilføjes, at der er tale om en højintensiv krig med andre midler end dem som regeringen anvender i Afghanistan og i Irak. Hæren bliver ikke sat ind mod de danske arbejdsløse og fattige – ikke endnu. For de danske arbejdsløse opfører sig ganske pænt. 
Hvis de manifesterer deres utilfredshed er det via stemmeurnerne, selv de der skuer en sammenhæng mellem deres fattigdom og de milliarder, visse selskaber indkasserer med regeringens velsignelse.
Den irakiske befolkning blev også fattiggjort gennem mange års embargo. Derefter blev den angrebet, landet blev besat og befolkningen bliver bekriget dagligt af bl.a. af den danske regering. Den danske regering bærer den samme skyld som de øvrige deltagere i besættelsen af Irak for de forbrydelser der begås i landet. Og den danske regering er oven i købet mere kriminel end andre besættere, bl.a. fordi den gik i krig ved at se stort på Grundloven, og med ganske få stemmer i Folketinget – 5/6 delskravet blev heller ikke overholdt.
Fattiggørelsen er et fænomen der kun skabes her i landet. Vi har et globalt system som ikke skyer nogen midler for at producere fattiggørelsen, idet det systematisk tilraner sig andres rigdomme. Mange folkeslags rigdomme er også deres forbandelse. I Irak er det olien.
Postulatet ’en anden verden er mulig’ er ikke grebet ud af den blå luft, men har netop som en af præmisserne, at fattigdom ikke er en naturlov, men er menneskeskabt.
 
Hanne Leni Andersenog Marina Jakobsen
medlemmer af Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irak-krigen

 
Giordano Bruno er godt valg
*Den opmærksomhedssøgende, inkompetente, inkonsekvente, kværulantforrykte oprørsmode-medløber G.Bruno, som efter mange forræderiske skift mellem krigende protestanter og katolikker omsider fik provokeret paven til kætterbål, er et godt valg af martyr-helt for os indvandrings-kritikere og friheds-enthusiaster. (læs i Durants kulturhistorie om den naragtige G. Bruno)
Vest-Europa udmærker sig nemlig ved at give ret stort spillerum til sådanne vilde individualister, der opfinder flyvemaskiner og glødelamper i enkeltstående tilfælde, men Mellemøsten har ingen teknologisk fornyelse leveret siden koranens kreativitets-forbud trængte igennem og fik stoppet 1001 nat og Averroes bedrifter ( som opreklameres i Information 16. december af Bendt U. Sørensen) , Mellemøstens tidlige middelalders Aristoteles-forstandige berømtheder kaldes fejlagtigt ’muslimske’, men deres berømthed kan i alle tilfælde henføres til, at Islam endnu kun var en overfladisk og påtvungen kultur-fernis i de første århundreder efter Muhammed, så de kreative tænkere undgik censur, indtil Osmannerriget var etableret.

Bo Warming
København N

Sygeligt dekadent eventyrunivers
*Med fare for at blive betragtet som en kedelig lyseslukker, må jeg bekende, at jeg anser Tolkiens eventyrunivers med tilhørende filmatiseringer for værende dekadente i sygelig grad.
Enhver fremstilling af verden forenklet som en kamp mellem ’de gode’ og ’de onde’ er efter min mening så langt fra at være uskyldige løjer, men derimod dybt forkastelig – ikke mindst, når det som her sker med klare racistiske undertoner. Langt den meste faktiske ondskab i verden kan utvivlsomt netop tilskrives sådanne naive forestillinger, snu udnyttet af magtbegærlige demagoger og smarte pengefolk i uskøn forening.
Jo dygtigere sådanne illusioner fremmanes, des værre, desværre. Hitler, Wagner-fan og selv stor iscenesætter, ville have elsket de film.

Søren Blaabjerg
Hørning

Forfalsket bevismateriale
*I Inf. den 13. december hævder René Karpantschof (RK), at han »er frifundet for injurier pga. min omtale af DF som en personkreds, hvor nogle har ’samarbejdet med nazister.’ Det fandt retten, at jeg havde dokumentation for.«
RK taler igen usandt. Han klarede frisag i byretten, hvor han bl.a. forfalskede bevismateriale. I min klage til UVVU bliver RK’s dokumentfalskneri– et strafbart forhold som jeg mener UVVU bør politianmelde – nøje behandlet. Byrettens dom blev af DF anket til landsretten. Her kunne vi påvise, at RK’s materiale blot viser, at nogle DF-medlemmer tidligere havde været medlemmer en forening, hvor nogle medlemmer kan have samarbejdet med nazister. DF tilbød at hæve sagen såfremt RK vedgik, at hans påstand var en hypotese om uspecificerede enkeltpersoner.
RK underskrev DF’s forligstekst og annullerede dermed, efterfølgende måske lidt pinligt, selv byrettens frifindelse af sig.
RK indrømmer omsider, at Henrik Gade Jensen (HGJ) ikke har samarbejdet med DF, men undskylder sin løgn til Information med, at han »var meget sikker på, at HGJ har været i panel i et DF-møde«. HGJ har aldrig deltaget i et DF-møde, så RK’s gode tro er rent opspind.
Til støtte for sin nys opdigtede gode tro opdigter RK, via min person, nye forbindelser mellem HGJ og DF. HGJ og jeg skrev i ’90erne i Danskeren, men ikke i samme periode, og jeg har aldrig været på noget hold bag dette blad.

Martin Kasler
Kbh. V

Berufsverbot og Gade Jensen
*Jens Guldager beskriver den 16. december Berufsverbot som nægtet ansættelse eller afskedigelse på grund af ukorrekte politiske holdninger eller forbindelser eller tilknytninger. Jeg er enig, og derfor taler jeg om Berufsverbot i forbindelse med Henrik Gade Jensen. Men Jens hævder, at det er vrøvl at tale om Berufsverbot her.
Berufsverbot i 1970’erne var rettet mod venstreorienterede. I mellemtiden har de progressive/venstreorienterede erobret det intellektuelle hegemoni, dvs. sat værdierne i den offentlige debat. Derfor oplever de mere højreorienterede stor ensidighed og venstreorienteret dominans i den politiske debat.
Fogh Rasmussen søger at hævne sig, assisteret af Bent Jensen og Berlingske Tidendes felttog mod venstreorienterede. Venstrefløjen har stemplet højreorienterede som nazister. Nu vil Fogh stemple venstreorienterede som kommunister. Derfor er der kun et smalt område i midten, hvor der kan diskuteres frit. Mange almindelige mennesker oplever en venstreorienteret dominans i offentligheden. En kraftig hetz mod ’nazisme’ og ’racisme’ bidrager til at fjerne venstrefløjen fra ’arbejderklassen’ og det mere folkelige Danmark.
Det ville have været en god ide, hvis Information havde oplyst om Henriks synspunkter og diskuteret dem. Information har dog foretrukket perfidt antydende og injurierende journalistik. For mig ser det ud, som om Information ikke ønsker en diskussion, men nøjes med at fastholde hegemoniet og tabuiseringen af højrefløjen. Fogh Rasmussens fejghed og manglende vilje til værdidebat afgjorde sagen. Men det redder ikke Informations ære.

Jean Fischer
Sorø

Analyse uden integritet
*En af de meget få læsere som har reageret på Informations behandling af og rolle i Gade Jensen-sagen får 18. december dette svar af Rasmus Lindboe: »Information skriver ikke, at Henrik Gade Jensen er nazi-sympatisør«.
Det er ikke lodret løgn. I sit mesterstykke af et smædeskrift på forsiden 25. november undgår Lindboe omhyggeligt at blive så konkret.
Artiklen er et sammensurium af citater fra ’eksperter’ og politikere, som udelukkende dokumenterer de adspurgtes personlige meninger om Henrik Gade Jensen, men som en passant får så mange minusord som muligt bragt i association til mandens navn. En »ekspert i holocaust-benægtelse« (sic!) citeres ikke for noget relevant, men så kom ’holocaust-benægtelse’ med. Floskelordet ’svinehund’ bringes ind med et citat af Gade Jensen selv, men sammenhængen mangler – og interesser ikke journalisten en døjt.
Den ’nazi-sympati’, Lindboe nu fralægger sig ansvar for at have skrevet, antydes ved at Henrik Gade Jensen har udtalt »rosende ord« om en tysk politiker på højrefløjen, som har været SS-officer. En emsig redaktionssekretær topper med underrubrikken ’Nazi-forbindelse’. Voila!
Ingen af Informations normalt kritiske læsere har kunnet forveksle dette journalistiske makværk som andet end skamløst politisk spin. At så få har reageret tyder på generel accept af, at Information driver kampagnejournalistik, når det kan få en af ’fjenderne’ ned med nakken og genere den forhadte regering.
Jeg har bare svært ved at se, hvordan Information efter den historie med integriteten i behold kan fortsætte sin kritiske analyse af fænomenet politisk spin.

Poul Erik Hornstrup
Frederiksberg

Pistoler mod nødlidende søer?
*Landbrugsministeren udtaler til pressen, at 55 landmænd er meldt til politiet for overtrædelse af dyreværnsloven med nødlidende søer og der stadig kommer et par stykker om dagen. Og ifølge Dyrenes Beskyttelse går danske svineproducenter nu til kamp mod de svært beskadigede søer bevæbnet med en skarp kniv, en boltpistol og patroner. Søerne skal aflives, hvad Dyrenes beskyttelse vender sig imod generelt.
For herved tilsløres problemet. At aflive søerne hjælper ikke på de forhold der skaber de alvorlige skulderskader. Som landbrugsministeren siger. Søerne skal have noget blødt at ligge på og noget godt at spise. Men hvorfor indføres det så ikke i Bygningsreglementet for Landbrugsbygninger fra 1993, så der her henvises til Dyreværnsloven?
I forvejen er der jo henvisninger til lov om miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse m.m .Det ville være konsekvent.

Kai Dalsgaard
Odder

Hinderups hallucinationer
*Bent Hinderup Andersen fra Junibevægelsen forsøger i Information den 17. december at overbevise os om, at Polen var helt uden skyld i sammenbruddet i EU- forhandlingerne i sidste weekend. Derimod var EU den store skurk. Alle, som har fulgt bare lidt med i forberedelserne til EU-topmødet ved dog, at Polen satte sig til forhandlingsbordet med et fasttømret og stædigt udgangspunkt. Udgangspunktet rokkede de sig ikke fra. Ingen kompromisser kunne diskuteres. Alligevel mener BHA, at det var EU’s skyld. De øvrige EU-lande forsøgte at snyde Polen ved at ændre på nogle af elementerne i Nice-traktaten. BHA mener, at polakkerne blev narret ind i EU på et forkert grundlag. Men er det ikke lige lovligt hallucinerende?
Det har ikke været nogen hemmelighed, at Konventet om fremtidens Europa i halvandet år har arbejdet med at udforme en ny forfatningstraktat for EU. Intentionen har været at sikre sig, at et udvidet EU stadig vil kunne træffe beslutninger frem for at ende som en handlingslammet skare på 25+.
Konventet fremlagde i sommer sit forslag til en forfatningstraktat, og det har hele tiden været åbenlyst, at der var sket ændringer i forhold til Nice-traktaten. Ændringen af Polens stemmevægt i rådet var bare et lille forslag. Det handlende overhovedet ikke om at ’snyde’ Polen, men om at sikre et effektivt og demokratisk EU. Og selv BHA må vel indrømme, at det ikke er specielt demokratisk, at lande som Polen og Spanien, som tilsammen har en befolkning på størrelse med Tyskland, skulle have dobbelt så mange stemmer. Selvfølgelig forsøgte EU-landene at nå til en fælles aftale på dette punkt. EU handler ikke om ét lands interesser, men om i fællesskab at sikre de mest optimale løsninger for alle.
Polen blokerede for dette, tænkte udelukkende på egne interesser, og var dermed en af årsagerne til at forhandlingerne brød sammen.
BHA er som udgangspunkt imod den nye forfatningstraktat. Dermed synes BHA og Polens udgangspunkt at være det samme. Stædigt og uden tanke på, at det i EU ikke handler om Danmarks eller Polens isolerede interesser, men om vores fælles interesser til gavn for os alle, ikke mindst danskere og polakkerne.

Ellen Trane Nørby
EP-kandidat for V og præsident for den liberale ungdoms-
organisation i Europa

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu