Læsetid: 9 min.

DEBAT

Debat
27. februar 2004


Blæs
*Når statsministeren, Den gode Smag og professor Kedelig er enige om at censurere og med kanoner bestemme, hvad børn skal læse, så er der kun én ting derpå at gøre: blæse!

Eske K. Mathiesen, Østerbro

Keine Hexerei
*Hvem andre end Bush-regeringen har interesse i, glæde ved, råd til eller tv-muligheder for at opstille en mand som Ralph Nader som præsidentkandidat?

Flemming Rich, Bagsværd

Godt nyt til sofavælgerne
*Den gamle brix (tofte) & Den gamle sang (om ærlighed)
Nu på CD (ROM)
"Do Re Mi" (Mi)
Udkom (skuddag) på stik dem en
pladeselskabet
FRIT FORUM (FARUM, red.)
Vink med en dommerfløjte

Jante Larsen, Folkets Minut

Etnisk udrensning
*Hvad er ligheden mellem Hitler, Milosevic og Sharon? De har alle opildnet til etnisk udrensning og massakre. Hvad er så forskellen mellem de samme herrer? Hitler undgik retsforfølgelse ved at begå selvmord, Milosevic er under anklage og retsforfølgelse for tiden, medens Sharon stadig er aktiv og udenfor retfærdig retsforfølgelse.
Israel under Sharon har i den grad taget ved lære af de tidligere nævnte despoter. Hvor ghettoen i Warszawa kun tjente som redskab for Vernichtungen af jøder, har formålet med jødernes terrorkrige mod den arabisktalende befolkning fra 1948 og frem til stormagterne med FN-garanti oprettede Israel uden at spørge palæstinenserne om deres mening, pågået med varieret intensitet. Fra krigen 1967 og frem har israelerne (senest via Sharons) bosættelsespolitik, som går ud på med taktisk ødelæggelse af den palæstinensiske infrastruktur at gøde jorden for fremtidig at isolere palæstinenserne i bantustans (apartheid).
Med Muren og de til nu fremlagte planer vil et (efter Sharons optik) Vestbanken bestå af en halv snes bantustans uden infrastruktur mellem de enkelte og ingen med grænse til arabiske lande. Enhver forbindelse mellem familiemedlemmer og bekendte vil skulle passere checkpoints. Jordan-floden (vand!) vil ligeledes være annekteret af Israel. Med tiden vil palæstinensere, som ikke flygter, blive tilbage uden andet end slavearbejde som eneste livs mulighed.
Når dette vanvid har kunnet komme så vidt som nu, kan det kun skyldes Vestens svigt og især at der sidder en tandløs præsident i USA. Også EU’s og USA’s fravær i den Haag i disse dage råber til himmelen.

Bent Brogaard
Galten

Noget for noget
*Alle skal have belønning hvis vi gør en ekstra indsats, hvilket også er filosofien bag ny løn. Men spørg den menige arbejder om han/hun har fået mere i løn. Det har de ikke. De har nemlig ikke en eneste chance for at yde en ekstra indsats. Deres dagligdag er skemalagt af det offentlige, arbejdsgiveren og fagforeningen. Kun de som melder sig til 24 timers vagt fordi de er single, får lønforhøjelse. Drister en familiefar/mor sig til at ønske et privatliv, så er medlemmet ikke klar til at modtage den nye organisations velsignelser. Han/hun er ikke rede til at give afkald på sin frihed. Han/hun er ikke rede til at arbejde for organisationen 24 timer i døgnet. Han/hun er ikke beredt til at modtage belønning.
Hvad helvede er det jeg skriver! Det er jo en propaganda-tale af Lenin på den Røde Plads! Godt gået, Venstre!
Og hvem er det så, der bestemmer, hvem der skal have noget for noget?
I regeringen synes det at være deres egen betændte moral, der sætter grænserne og hvis vi ikke forstår det, så er vi kandidater til Guantánamobasen.
For mig at se betyder en fortsættelse af denne historie, at vort højt besungne demokrati ender i anarki, hvor det kun er den stærkestes ret, der gælder.
Er det også essensen i bogen Minimalstaten?
De højere funktionærer får lønforhøjelserne. Borgere der tjener mange penge får den maksimale skattefordel af skattestoppet og de afdragsfrie lån. Nogle vil få for meget og flere vil fortsat få for lidt...

Hans Winkel
Middelfart

Anders Dysfunktion Rasmussen
*Danmarks statsminister sagde at Irak havde masseødelæggelsesvåben og at dette ikke blot var noget han troede men noget han vidste. I dag ved vi – forøvrigt uanset om der i morgen bliver fundet masseødelæggelsesvåben i Irak – at dette umuligt kan have været tilfældet. Det efterlader to muligheder:
1) statsministeren løj og talte mod bedre vidende, eller
2) statsministeren ved ikke hvad det vil sige at vide noget, muligvis fordi han lider af en form for erkendelsesmæssige dysfunktion.
Enhver kan vel umiddelbart fatte, at den første mulighed må føre til statsministerens afgang. Og enhver kan vel ligeledes indse, at ingen nation kan være tjent med at have en statsleder, der ikke ved, hvad det vil sige at vide noget. Det er besynderligt nok blevet brugt som forsvar for en række statsledere – også vores egen – at de ved deres dysfunktionelle forstand, ikke har gjort sig skyldige i anden vildfarelse, end den der også kom Saddam Hussein til del, i og med at han muligvis også var af den opfattelse, at han rådede over masseødelæggelsesvåben. Med alt hvad jeg i øvrigt har ladet mig fortælle om denne mand, har jeg imidlertid svært ved at finde trøst i muligheden af, at min egen nations leder deler dysfunktion med Iraks tidligere enehersker.

Hans Ulrik Rosengaard
Stenlille

Teknokraters reform
*I sin påtale af Birthe Rønn Hornbechs kritik af den planlagte kommunalreform opremser Svend Lundtorp (21. februar) en række ekspert-analyser og konkluderer, at Rønn Hornbech ikke har ret, når hun påstår, »at beslutningsgrundlaget er tyndt«.
Beslutningsgrundlaget er altså nogle fede ekspert-analyser, som de færreste borgere (inkl. mig selv), har fået tid til at studere. Tænk, hvis det indgik i beslutningsgrundlaget, at mange – måske et flertal – af landets borgere, synes, at reformen i den form, der er lagt op til, er en rigtig dårlig idé. Om det er tilfældet, kan Lars Løkke Rasmussen da ikke læse i hans eksperters analyser. Det kan kun en folkeafstemning vise.
Det er tilsyneladende barokt, at en håndfuld eksperter i København afgør, hvilken form for nærdemokrati der er bedst for alle os andre. Det har da i hvert intet med demokrati at gøre. Vel, Lars Løkke og Anders Fogh ? Husk lige dine ord i din nytårstale 2001-02 om, at vi ikke behøver eksperter til at fortælle os, hvad vi skal vælge, Anders Fogh Rasmussen.
Sagen er imidlertid, som Rikke Hvilshøj afslører i sit svar til David Rehling (også 21.-22.februar), at det slet ikke drejer sig om demokrati, men om »at skabe en offentlig sektor, der er gearet til nutidens opgaver og fremtidens udfordringer«. Vi skal forvaltes effektivt. Så lad de, der vide og kan, forvalte rige og land. Det er teknokratiet, der skal moderniseres.

Klaus Illum
Fuur, Jylland

S snager i andres penge
*Lars Weiss fremturer 23. februar igen, som gode socialdemokrater har for vane, med at snage i, hvad andre bruger deres egne penge på.
Hvis det kom mig ved – endsige interesserede mig – kunne jeg jo spørge ham om hvad hans budget lyder på med henblik på folketingsvalget. Mon ikke det med mors støtte og vennerne i fagbevægelsen nok skal gå? Jeg tror det. Hvis Lars Weiss vil gøre sig hellig på egne og sit partis vegne i Informations læserbrevspalter, så fred med det. Det vil ingen, som kender socialdemokratiet, tro på. Jeg takker Weiss for hans interesse for min kampagne, men han må i fremtiden have mig undskyldt, når han blander sig i min privatøkonomi.

Mogens Vad
Kandidat til Europaparlamentet (V)

Ding-dong dynamolygte
*Det forlyder at klokken snart falder i slag for at staten endnu engang sælger ud af indtægts-givende arvesølv. Denne gang DONG – olie og naturgas. Tidligere har det f.eks. været Kryolitselskabet, hvor de nye ejere scorede købsprisen blot ved at rydde op i Grønland, og Statsanstalten for Livsforsikring, købt af Den danske Banks selskab Danica, som banken bjærgede, da Hafnia gik ned.
Det kan undre. På den ene side jamrer visse politikere og økonomer over, hvor vi skal få pengene fra om 10-15 år til at klare de sociale udgifter, og på den anden side sælger man de virksomheder, der kunne være med til betalingen. Man klarer et akut behov, f.eks. socialministerens godgørenhed, og fortrænger det langsigtede. I 2002 fik staten 1,2 mia. kr. i udbytte af sine selskaber.
Var det ikke en ide for Informations redaktion at pudse et par journalister på at undersøge, hvad stat og borger har fået ud af bortsalgene? F.eks. fik Statsanstaltens kunder bonus en gang imellem – går den nu i aktionærernes lommer? Var det smart at sælge telefonselskaberne? I hvert fald var det smart af køberne at ansætte en tidligere finansminister, der jo frem for nogen kendte smuthullerne, og måske havde bekendte der lod dem stå åbne indtil mia-beløb var unddraget skat. Sådanne beløb bør jo fratrækkes statens/borgernes fortjeneste.
Er politikerne kloge, uvidende eller bor vi i en bananrepublik?
Måske er det dumme spørsmål på grund af min uvidenhed, da jeg ikke er økonom.Men så vil jeg gerne retledes, inden jeg skal hen at sætte kryds igen.

Hans Thomassen
Korsør

Rundtosset skolepolitik
*Der gennemføres en gymnasiereform, som vil øge specialiseringen mellem gymnasierne i storbyområderne gennem fagpakker og profiler. Nu skal de unge tænke mere over, hvad de vil fagligt, end vælge efter, hvor miljøet er bedst i forhold til den ungdomskultur, majoritet eller minoritet, de tilhører.
Næste kapitel i historien er, at Folketingets gymnasieflertal fra SF til Dansk Folkeparti spænder ben for gymnasiereformen, fordi formanden for fordelingsudvalget i Storkøbenhavn, rektoren på Høje Tåstrup Gymnasium er blevet forskrækket over, at der nu er 20 pct. tosprogede elever på hans gymnasium, svarende til gennemsnittet på gymnasierne i Københavns Kommune, og nogle muslimer har bedt om et bederum.
Muslimerne interesserer sig heller ikke levende for skoledemokratiet – jeg ved, at det samme gælder for flertallet af danske elever, men pyt. I en hellig alliance med rektorforeningens formand rejses i en mediestorm kravet om kulturel spredning af gymnasieeleverne gennem et kvotesystem.
Kulturelle kvoter er ægte diskrimination, derfor skal spredningen nu ske efter en sprogtest i 9. klasse, hvorefter gymnasieegnede tosprogede elever med specifikke problemer i dansk skal have tilbud om ekstraundervisning.
Det er et udmærket tilbud, som iøvrigt allerede findes, men har intet at gøre med, hvor spredt tosprogede elever befinder sig. Og iøvrigt er spredningen allerede sat ind, fordi gymnasier, som danske elever i stor stil vælger fra, bliver fyldt op af danske elever, som der ikke kan skaffes plads til på de mest søgte, da ungdomsårgangene nu er hastigt voksende. Og det går egentlig meget godt.
Mens undervisningsministeren og et stort flertal i Folketinget har sat sig i spidsen for at begrænse friheden til at vælge gymnasium, så sker der på nøjagtig samme tidspunkt det stik modsatte på folkeskoleområdet. Her skal der være mere frit valg af skole – nu også på tværs af kommunegrænserne.
Det er ganske vist mest et ideologisk slag i luften, fordi det frie valg – parallelt med gymnasiernes situation – begrænses af, at attraktive skoler med danske middelklassemiljøer er fyldt godt op med skoledistriktets egne børn. Men i en fremtid, hvor elevtallet atter vender, og konkurrencen skærpes, kan det få store konsekvenser for Nørrebro med Fredriksberg som nabo.
Regeringen og flertalspartiernes politik styres mere og mere af meningsmålinger og mediestunts. Skolepolitikken er derfor ikke alene tosset. Den er rundtosset.
Kære ministre og folketingspolitikere: Sæt jer ned i en rundkreds og spørg hinanden: Hvad synes du egentlig selv? Det kan være, at vi derefter kan få en ordentlig diskussion af, hvordan vi på værdig vis kan sikre gode skoler og den bedst mulige sociale og kulturelle integration gennem vore uddannelser.

Per Bregengaard
uddannelses- og ungdomsborgmester (Enhl.) i Kbh.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her