Læsetid: 5 min.

DEBAT

13. februar 2004


Godnat
*At være søvnig, er at være blevet forført af trætheden.
At sove, er at være faldet for dens begær.....

Zubair

Mere blottelse
*En bankkasserer fra Tennesse har sagsøgt Janet Jackson for bevidst at have blottet sit bryst forleden ved Super Bowl-finalen. Er der ingen i Danmark som kræver kompensation? Nej, nej... jeg tænker her på Irak-krigen der jo har blottet Anders Fogh Rasmussen som krigslysten...

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

Lindboes & French’ fantasier
*I en selv for Information usædvanligt ubegavet artikel om et såkaldt højrefløjsnetværk hedder det bl.a.: »[Anders] Raahauge kommer på Tidehvervs møder. Sidste år var han på sommermødet i Ry sammen med bl.a. forfatteren Ole Hyltoft, historikeren Bent Jensen og den islam-kritiske Monica Papazu.«
Selv om det formentlig ikke er umagen værd – Lindboe, French og Informations redaktion er jo ikke interesseret i kendsgerninger – kan jeg oplyse, at påstanden om min deltagelse i sommermødet i Ry er hentet ud af den blå luft. Men måske omtalen af min deltagelse ikke var tilsigtet?
Man føler sig hensat til de vulgære, stalinistiske skueprocesser, som også skulle ’bevise’ eksistensen af enorme netværk og sammensværgelser af skadegørere og fordærvere af den sande lære. Her var budskabet også altid, at den og den have været til stede på det og det sted på det og det tidspunkt.
De, der konstruerede skueprocesserne, havde heller ikke orden i sagerne, men dummede sig gang på gang med forkerte oplysninger om personer, mødesteder og tidspunkter.
Jeg tror, at makkerparret Lindboe & French kunne få god inspiration og mange gode ideer ved at læse de gamle, sovjetiske procesreferater. Måske skulle de dog gå helt over i fantasiens og fiktionens verden og forsøge sig som forfattere af billige og kulørte kriminalromaner.
Så behøver de slet ikke at besvære sig med den virkelige verden.

Bent Jensen
professor, dr. phil.

SVAR: Af bladet Tidehverv fremgår det, at Tidehvervs sommermøde 2003 bl.a. har Bent Jensen som en af hovedtalerne. Bent Jensen har ikke over for Information ønsket at uddybe denne oplysning.
Rasmus Lindboe

Skat på huller
*Kære Anders Fogh Rasmussen. Da du var skatteminister, var du mere kreativ og fremadskuende end nu, hvor du virker mere interesseret i at sætte udviklingen i stå og revidere historien. Dengang havde vi nogle meget strenge vintre, hvor bl.a. Øresund frøs til. Folk gik tur på isen og nogle borede huller i den og fiskede efter torsk og sild. Det sidste så den kreative skatteminister som en oplagt mulighed for en beskatning og foreslog en skat på huller i isen. Den blev dog ikke til noget, og den er vel også efterhånden blevet uaktuel pga. den globale opvarmning – spørg din gode ven Lomborg. Den ville nok også have været svær at opkræve, især hvis isen er usikker, hvad den jo næsten altid er på havet.
Men selve ideen om en skat på huller er vel ikke så dårlig. Du kunne igen fremstå som en opfindsom handlingens mand, hvis du vækkede din gamle kreativitet og rettede den mod f.eks. huller i skattelovgivningen eller mod et par af slagsen i hovederne på dit ministerhold.

Jan Krag Jacobsen
lektor, civ.ing.

Lige et ekstra spørgsmål
*Ville Koalitionen have angrebet Irak, hvis den havde haft sikre informationer om, at Saddam Hussein rådede over masseødelæggelsesvåben?
Har journalisterne stillet militæranalytikerne dette spørgsmål?
Eller opfølgningsspørgsmålet til de politologiske eksperter:
Ville det have været klogt at angribe Irak, hvis Saddam Hussein havde rådet over masseødelæggelsesvåben?
Disse spørgsmål kunne man stille, hvad enten man nu synes FN-sporet skulle have været fulgt, eller man er af den opfattelse, at Koalitionens enegang er til gavn for udviklingen.
 
Torben Jacobsen
Charlottenlund

Hip hip for Danmarks Frederik
*Grundtvig døde i 1872, men er stadig lyslevende som inspirator. Og de sidste uger har hans aktuelle betydning for Folkehøjskolen været til intens debat i dagspressen og mand og mand imellem.
Som så ofte har ikke mindst de yderligtgåendes opfattelse været markeret. Til den ene side helgenkåres Grundtvig som ufejlbarlig profet. Til den anden som vanvittig halvfascist.
Lykkeligvis er opfattelsen i al almindelighed, at Grundtvigs livsværk med højskole, digtning, teologi, filosofi og politik stadig står sig i den enkeltes åndelige samtale med livet. En talentfuld, arbejdsom og vidende mand. Et menneske, stor i fejl og stor i dyder.
For højskolen er han også i dag dynamoen. Især med sine tanker om skolen for livet med anskuelig og levende undervisning, der kan vække, nære og oplyse det liv, der allerede er i den enkelte elev. Og søge svaret på spørgsmålet: Hvordan leve et ordentlig menneskeliv ud fra de fællesmenneskelige grundvilkår. At stile efter at kende sig selv og finde ud af, hvad det fælles bedste er.
Grundtvig som aktuel inspirator?
Han længe leve!

Christian B M Jensen
forstander
Herning Højskole

Manipulation og mundkurv
*Onsdag den 4. februar udsendte et enigt Kunstråd en udtalelse, som samtlige rådets medlemmer var enige om, vedrørende rådets handlingsplan og vedtagelsen af denne, hvor det klart blev tilkendegivet:
*at der ikke havde været tale om nogen former for manipulation af rådet.
*at handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.
*at rådets medlemmer er enige i, at beslutninger der er truffet i enighed naturligvis kræver opbakning fra rådets medlemmer.
*at rådets medlemmer ikke har og aldrig har haft mundkurv på.
*at rådets medlemmer opfordres til at blande sig i den offentlige debat.
På trods af at Information i den senere tid har bragt adskillige artikler både på forsiden og inde i bladet og senest en leder om Kunstrådet og ovennævnte forhold, hvorved Informations læsere er bibragt det modsatte indtryk, har Information ikke fundet anledning til at bringe eller omtale denne enige tilkendegivelse fra det samlede råd.
Vil det være for meget at kalde det manipulatorisk journalistik?

Litten Hansen
næstformand i Kunstrådet

SVAR: Litten Hansen undlader i sit indlæg at nævne, at Kunst-rådet i den fælles udtalelse også tager til efterretning, »at enkelte medlemmer rådsmedlemmer (...) opfatter beslutningsprocessen omkring budgettet for den tværgående bevilling som gennemført uhensigtsmæssigt hurtigt.«
De ovennævnte ’enkelte medlemmer’ har ikke rettet henvendelse til Information og fortrudt deres kritik af Kunstrådets beslutningsproces. Desuden bragte Information på forsiden den 3. februar en artikel, hvori rådsformand Lars Liebst tog til genmæle mod kritikken. Her fremførte Lars Liebst nøjagtig de pointer, som Litten Hansen nu ønsker, at Information skal gentage.
Angående mundkurvs-diskussionen (der først og fremmest er foregået i Berlingske Tidende) henholder Information sig til formandsskabets eget dagsordenspunkt om sagen ved Kunstrådets møde den 4. februar. Her skriver formandsskabet bl.a.:
»... det er uacceptabelt at rådsmedlemmer offentligt fremfører en kritik af beslutningsprocessen...«

Kristen Bjørnkjær
Rune Skyum Nielsen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu