Læsetid: 8 min.

DEBAT

Debat
9. februar 2004


Politisk dybdestruktur
*Ingen synes endnu at have gennemskuet Socialdemokraterne/De Radikales »skattestop«-manøvre. Med det påtænkte angreb på boligejerne vil man tydeligvis styrke Centrum-Demokraterne – for på denne måde at få sig et støtteparti efter næste valg. Det kunne dog ende med, at man selv mister mange stemmer, så det hele som ofte før, kun har været grå teori.

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

Om krigen mod Irak?
*Dernæst vil statsmændene opfinde billige løgne, som kaster skylden på det land, der er blevet angrebet, og enhver vil være taknemmelig for disse forfalskninger, fordi de dulmer den dårlige samvittighed, og man vil tilegne sig dem og afvise at undersøge afvisninger af dem. På den måde vil man efterhånden overbevise sig selv om, at krigen er retfærdig, og man vil takke Gud for at kunne sove meget bedre efter denne gang groteske selvbedrag.

Mark Twain

Anti-Sharon-isme
*Irakere, som måtte høre, at Danmark er med i krigen mod dem, vil sikkert skære alle over en kam og mene, at danskere er nogle krigsliderlige bæster. De kan ikke vide , at vi er mange, der for tiden er flove over at være danske. Jeg nævner det pga. balladen med den israelske ambassadør i Stockholm. Han – og Sharon med ham, taler om en udbredt antisemitisme. Rigtigt er det at ’jøderne’ i de senere år har mistet en hel del good-will. Det kunne meget vel føre til en større animositet mod ’jøderne’. Jeg har flere gange været i Israel og ved, at der blandt mange jøder er stor uvilje mod Sharons politik. Så det er vel næppe dækkende at tale om antisemitisme, ej heller om anti-Israel-isme. Jeg foreslår, at vi taler om anti-Sharon-isme.

Sten Hegeler
Frederiksberg

Den manglende kulturredegørelse
*Kan man konstatere, at kulturministeren er omgivet af meget langsomme embedsmænd der ikke magter at følge med den lynhurtige kulturminister, eller at Brian Mikkelsen er så langsom at han hurtigt fik opbrugt sine ideer? Mangler han gode ideer, der ser fremad, er vi en række kulturradikale, der gerne hjælper.

Kjeld Ammundsen
Kbh. Ø

EU i 453.194.101 hastigheder
*Økonomiprofessor Jesper Jespersen klager den 25. januar over, at jeg ikke kan godtage hans påstand om, at »EU ville fungere (meget) bedre hvis EU kørte i flere hastigheder«.
Ja, jeg mener at metaforen om EU i flere hastigheder er mere vildledende end oplysende. Hver eneste af EU’s borgere har ret til at leve sit eget liv, tage sine egne beslutninger, vælge religion, uddannelse, beskæftigelse, ægtefælle og hovedbeklædning. Jeg går derfor ind for et EU i lige så mange hastigheder, som der er borgere. Men det forudsætter en retsorden, der beskytter vores rettigheder, samt en økonomisk orden som grundlag for vores materielle liv.
Nationalstaternes historiske fortjeneste er, at de har skabt disse rammer. Det er klart, at retsordenen og den økonomiske orden er begrænsninger, men det er netop de begrænsninger, der gør vores reelle frihed mulig. På en række punkter medfører globaliseringen grænseoverskridende problemer, som svækker nationalstaternes muligheder for at gennemføre og opretholde den fornødne lovgivning som rammen for vores reelle frihed.
Samtidig har globaliseringen negative konsekvenser for hundreder af millioner af mennesker i verdens fattige lande. Hvis vi skal bevare de muligheder vi allerede har, er den nationale orden ikke nok. Den må suppleres med en international orden, som er bindende for nationer, virksomheder og mennesker på samme måde, som de nationale rammer har været det. I forhold til grænseoverskridende problemer giver det ikke mening at tale om ’flere hastigheder’.

Jakob Erle
Formand, Nyt Europa

EU-propagandist
*Information har nu forladt den EU-neutrale linie og ansat en propagandist, Annegrethe Rasmussen, der for at gøre sig hørbar i jubelkoret har anlagt en særlig skinger tone. Da magtudredningen tørt konstaterede, at EU er en af hovedtruslerne mod det danske demokrati, blev hun rasende. Forskerne var dumme, for: »Det er heller ikke faldet forskerne ind at stille spørgsmål, om det monstro kunne være de mange folkeafstemninger om EU-traktatspørgsmål, som først og fremmest fremkalder et demokratisk underskud i forholdet mellem DK og EU.«
Folkeafstemningerne dur ikke, for folk er dumme. I stedet lovpriste AG lobbyisme: EU-systemet er i vidt omfang designet til indflydelse – ofte kritiseret som lobbyisme. Men det er vidunderligt, for det gør EU institutioner langt mere åbne end de danske jubler AG. Åbne for svindel?
AG’s verdensbillede er enkelt. På den ene side har vi de »småangste, EU-kritiske middelklassedanskere, der surmulende klumper sig sammen på midten i dansk politik.« Og over for dem de »udadvendte, kosmopolitiske og veluddannede (ofte, men ikke kun) yngre vælgere«.
Når AG og andre unionister er mod EU-folkeafstemninger, er det naturligvis fordi der (endnu) er en mulighed for at stemme nej. I stedet lovsynger de det repræsentative demokrati, men undlader snedigt at nævne, at det slet ikke er reræsentativt når det gælder EU, eftersom venstre, socialdemokrater, konservative og radikale forbyder opstilling af modstandere eller skeptikere, til trods for, at en stor del af deres vælgere tilhører den kategori.

K.B .Engsnap
Padborg

Alle mand til Kina
*I går aftes vågnede jeg med et spjæt. Jeg havde hørt en udsendelse i radioen om, hvordan fremstillingsindustrien ville flytte langt væk, mens andre områder som service, produktudvikling o.lign. ville blive i Danmark. Jeg leverer netop selv ydelser af denne slags. Jeg leverer service og produktudvikling med relation til industriel automation til et firma X, som selv leverer tilsvarende ydelser til et firma Y, som leverer disse ydelser til fremstillingsindustrien. Hvor mange inden for service o.lign. kan sige sig fri for, at befinde sig et eller andet sted i en fødekæde, som ender i netop fremstillingsindustrien ?
Hvilke ’komparative fordele’ har jeg, sammenlignet med en kinesisk konkurrent, når det gælder om at servicere en fabrik beliggende i Kina ?
Hvordan vil det påvirke kvaliteten af min produktudvikling, at jeg næppe mere kommer til at sætte mine ben i en fabrik ?
Fysisk nærhed er afgørende for både service og udvikling, ellers bliver det ’skrivebordsartisteri’ uden hold i virkeligheden. Stemmen i telefonen vil (selv når den ikke snakker kinesisk) kun fortælle en del af sandheden.
Fremstillingsindustri og landbrug er de eneste, der fremstiller ting, folk virkelig har brug for (jeg kan godt undvære nye smarte SMS-ringetoner). Hvis disse lokomotiver flytter sig, må alle andre nødvendigvis flytte med.

Gorm Petersen
Hornslet

Misforståelser om kvindehandel
*Nicole Andersson (NA) og undertegnede har tidligere debatteret om den danske indsats mod kvindehandel på disse sider og senest har NA svaret mig den 2. februar.
Tilsyneladende har NA ikke læst mit ellers korte indlæg særligt grundigt eller også har hun misforstået mig. Derfor tager vi den en gang til for Nicole Andersson.
Som jeg allerede skrev i december, har Danmark ikke udpeget en national rapportør omkring kvindehandel.
Overvågningen og koordinationen af indsatsen mod handel med kvinder varetages dels af Rigspolitiets Nationale EfterforskningsstøtteCenter (NEC) og dels af den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker. NEC overvåger kvindehandelsområdet hvad angår de strafferetlige aspekter og arbejdsgruppen koordinerer initiativer og indsamling af viden på området, herunder gennemførelsen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. NA har af EU-Kommissionen fået oplyst, at Danmark ikke har udpeget en national rapportør og jeg kan kun give Kommissionen ret.
Derfor virker det en smule absurd, at NA har brugt tid på at spørge Kommissionen om noget, som jeg allerede har givet NA de korrekte oplysninger om.

Henriette Kjær
social- og ligestillingsminister

Højreorienterede socialister
*I to artikler i Information, om ’Højrefløjens Netværk 3’, tirsdag den 27. jan, postuleres det, at Girodano Bruno-logen og Forum For Kvinders Retstiling og Integration hører til i samme kategori som Krarups konservativt-lutheranske magasin Tidehverv, og det antydes, at BGL og Forum… skulle ’have rødder’ i Tidehverv og den ultranationalistiske Den Danske Forening. Hvis det at stille sig kritisk til indvandringen i sig selv skulle være ’højreorienteret’, så ville en hel del af Socialdemokratiets vælgere samt den erklærede socialist Kåre Bluitgen komme ind under denne betegnelse. Og hvis en kritisk holdning til Islam skulle være ’højreorienteret’, så ville bl.a. en hel del iranske flygtninge af kommunistisk, socialistisk og feministisk observans også være at betegne som ’højreorienteret’.

Jacob Nielsen
Næstved

Dybt at falde
*Det er meget sjældent, at noget falder med over 100 procent, men 29. januar er turisttallet »i Petra faldet med 2.500 procent"! Korrekturlæseren burde have rettet det: Et fald fra 3.000 til 50 er = 98,333 procent. Eller skal vi »vende os til« (som der står i bagsidelederen d. 30 jan.) at elementære skolekundskaber er en hindring for ansættelse på Information?

Arne Broegård
Horslunde

Fasthold det frie gymnasievalg
*Landets liberale undervisningsminister erklærer sig i Information den 4. februar som tilhænger af kvoter for tosprogede på gymnasierne. Vi skal finde en løsning på et reelt problem, fastslår hun .
Jamen, kære undervisningsminister. For godt to år siden var der et reelt problem i København. Her var der i 1. g’erne på et par gymnasier cirka 80 procent tosprogede. I dag er der sket et markant fald i andelen af tosprogede på de pågældende gymnasier (Vester Borgerdyd og Metropolitanskolen) samtidig med, at andelen af tosprogede på de øvrige københavnske gymnasier er øget. Derfor er det også helt malplaceret, når rektorforeningens formand Peter Kuhlman (PK) foreslår, at der skal fastsættes kvoter på max. 50 procent for at løse et akut problem.
Den positive udvikling i ’fordelingen’ i de seneste par år, ser jeg som resultatet af et godt samarbejde mellem GL , nogle københavnske rektorer og Københavns skoleborgmester. GL nedsatte i efteråret 2001 en dialoggruppe til drøftelse af tiltag på området , som bl.a foreslog en afskaffelse af det såkaldte stjernemarkeringssystem, hvor rektor havde lov til at ’reservere’ de elever han ønskede og populært sagt kunne sende de tosprogede videre ’med busserne’, hvis hun havde markant flere ansøgere end gymnasiet havde kapacitet til. En efterfølgende ændring af det Københavnske fordelingsudvalgs retningslinier fra Københavns kommunes side har haft sin virkning.
Stjernemarkeringssystemet fungerede i praksis således at elevernes frie gymnasievalg var blevet til rektors ret til at vælge de elever, som rektor mente ’passede til’ hendes gymnasium. Det var jo absurd.
Det er også en misforståelse, når PK og politikerne taler om, at de tosprogede elever skal fordeles. Virkeligheden i København er jo, at der til visse gymnasier er næsten dobbelt så mange ansøgere, som de har plads til. De overskydende elever – hvad enten det er såkaldt hvide eller sorte bliver så fordelt af fordelingsudvalget i forhold til deres sekundære ønsker. Det er altså både hvide og sorte elever som ’kører med busser’ til deres gymnasier.
Der er ligeledes sket en række markante fremskridt i integrationsbestræbelserne på de københavnske gymnasier, som traditionelt har haft den største andel tosprogede . Derfor synes jeg også at rektor for Høje Tåstrup gymnasium Mogens Andersen, som har startet hele debatten, skulle holde op med sit ’klynkeri’ og i stedet tage udfordringen med integrationen og kulturmødet positivt op. Hans gymnasium har cirka 20 procent tosprogede elever, så her er kvotedebatten jo helt irrelevant.
Endelig håber jeg, at Folketingets partier besinder sig efter deres første hurtige udmeldinger og tager et sagligt bestik af den reelle udvikling og situation på de københavnske gymnasier. Eleverne skal fortsat frit kunne vælge deres gymnasium – ikke mindst i lyset af en gymnasiereform, som giver forskellige faglige profiler.

Gorm Leschly
fmd. Gymnasieskolernes
Lærerforening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her