Læsetid: 9 min.

DEBAT

Debat
25. februar 2004


Spinitis
*Når vores ministre nu er så afhængige af deres spindoktorer, er det så fordi de føler sig som patienter i et sygt samfund?

Hanne Juhl, Gentofte

Rettidig moral
*Hvem siger, at nationalscener skal ligge i københavnsk vand. Jyske Bank og TDC kunne donere en sum til et nyt nationalt teater beliggende i Silkeborg-søerne – det er dog også en slags vand. Og så ville deres skatteproblemer glide som i olie.

Ivan Gullev, Frederiksberg

Afvikling
*Før besættelsen: Fristaden Christiania. Efter besættelsen: Triststaden Tristiania

Søren Vestergård Nissedal, Espergærde

Taget til efterretning
*Når Fogh afviser at fremlægge fakta om Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) behandling af Irak-dossieret, kan det vel kun være udtryk for, at FE enten kom med negative oplysninger i forhold til regeringens beslutning om blindt at følge Bush/Blair. Eller at FE blot har ageret gummistempel for CIA/MI5, og at man kun har brugt de få mandetimer en sådan videreekspedition har krævet (vi har jo sparetider). Uanset hvad, vil kun politisk åbenhed i Folketinget være den rigtige udgang på spørgsmålet.

Bent Brogaard, Galten

Ingen accept af sort arbejde
*Lederskribenten raser den 16. februar over mit krav om mere effektiv kontrol mod indvandreres sorte arbejde. Min holdning er, at sort arbejde skal bekæmpes. Vi kan ikke acceptere, at man bryder loven – uanset hvilken baggrund man har.
Jeg tror mange fik morgenkrydderen galt i halsen, da Informations lederskribent ligefrem proklamerede det som et fremskridt, at sort arbejde er fire gange så udbredt blandt etniske minoriteter som i befolkningen som helhed.
Det er for let, når lederskribenten blot affejer integrationsproblemerne som diskrimination. Vel foregår der diskrimination – hvilket er helt uacceptabelt – og vel skal der skabes langt flere jobs. Men det må aldrig blive en undskyldning for det parallelsamfund, der desværre er ved at opstå i Danmark.
Det er kendetegnende for den danske skyttegravsagtige indvandrerdebat, at enten skyldes alle problemer indvandrerne selv, eller også er det ’samfundets skyld’. Men virkelighedens verden er jo ikke så simpel.
Indvandrere skal i job gennem bl.a. bedre danskundervisning,
isbryderordninger og krav til arbejdsgiverne. Men vi skal også bekæmpe sort arbejde bl.a. ved øget kontrol.
Vi må ikke acceptere visse indvandrergruppers hang til parallelsamfund ved som lederskribenten bare at anerkende dem ’som praktisk handlende mennesker’. Vi skal derimod skabe integration på det danske arbejdsmarked – og ikke være bange for at slå ned, når man i stedet forfalder til de lette løsninger i den grå- eller kulsorte økonomi.

Morten Homann
MF (SF)

Rent skuespil?
*Den dygtige filminstruktør Nicolas Winding Refn er manden bag Duborg-reklame-filmene, som efter min mening er den bedste danske TV-serie siden Matador. Men nu er han i færd med et rent pr-stunt, idet hans nye statsstøttede film (»Pusher forts.«) ifølge TV 2-nyhederne kun har (fhv.?) kriminelle som medvirkende i rollerne som kriminelle – bortset fra den angiveligt skuespilleruddannede, i hvert fald professionelle, skuespiller Mads Mikkelsen, som TV 2 præsenterede som (naturligvis) ikke (fhv.?) kriminel.
Ifølge de af filmens medvirkende, som TV 2 interviewede, giver de (fhv.?) kriminelles medvirken i rollerne som kriminelle filmen en autencitet, som man ellers ikke ville kunne have opnået med ikke-(fhv.?)(-)kriminelle, men derimod professionelle skuespillere.
Så vi kan vel forvente at Winding Refns kommende film Abraham Lincoln vil have George W. Bush i titelrollen – eller hvad med Mogens Lykketoft i rollen som Svend Auken i den moderne tragikomedie Den Første Formand For Socialdemokratiet Som Aldrig Blev Statsminister. Autenciteten skal nok være der.
Personligt glæder jeg mig over at det var Clint Eastwood og ikke Bendt Bendtsen som fik rollen som Dirty Harry. Men hvad mener Dansk Skuespillerforbund?
 
Jakob Jensen
Bøgelunde
Skælskør 

Reform skader ikke nærdemokrati
*Regeringens udmeldinger om strukturreformen anklages her i avisen for at være et bombardement af ’egen lejr’ og for at skade nærdemokratiet. Intet kunne være mere forkert!
Det er ganske vist rigtigt, at Venstre vil blive ramt hårdest, når der skal skæres ned i antallet af folkevalgte. Men det viser bare, at Venstre er villige til, at ofre det der skal til for at få en bedre og mere enkel struktur.
Strukturkommissionens rapport slår klart fast, at der er behov for en reform. Vi kan ikke gå ind i fremtiden med verdens dyreste administration. Derfor synes jeg det ville det klæde debatten, at man tager bindet fra øjnene og kigger på de store muligheder, der er for at udvikle nærdemokratiet ved en reform.
Der er f.eks. mulighed for at udvikle forældrebaserede brugerbestyrelser på skoler og institutioner, hvorved forældrene får direkte indflydelse på børnenes hverdag.
Jeg mener det er forkert udelukkende at gøre nærdemokrati til et spørgsmål om antal kilometer til kommunekontoret. Hvor ofte er man der alligevel?
Det der er afgørende, er den indflydelse borgeren kan få på egen hverdag. Den har snarere muligheden for at blive udbygget af større kommuner med flere beføjelser.

Inger Støjberg
MF, V, medlem af kommunalpolitisk udvalg

Hvad er det SF fejler?
*Af Information 19. februar fremgår det, at SF skulle være et døende parti, ifølge intern kritik.
Jeg er enig i, at det ser slemt ud. Valget i 2001 var det dårligste SF-valg siden 1978, og hvis man regner DKP med til venstrefløjen (tvivlsomt projekt, ganske vist) var det det dårligste valg siden 1964. I både 1964 og 1978 var SD endvidere langt stærkere og mere venstreorienteret end i dag.
Aktiviteten er også ringe i SF. Antallet partimedlemmer er kun på 3,5 procent af vælgerne, hvilket placerer SF dårligere end SD, Venstre, konservative, radikale og de kristelige. Yderligere er medlemmerne ikke specielt aktive.
Magtudredningskommissionen viser, at SF’s medlemmer er faldet i aktivitet, og at en del tænker på at melde sig ud.
I min egen partiforenig i Gladsaxe har vi en god og aktiv formand. Til trods herfor er der af de 100 medlemmer kun knapt 20, der møder op til generalforsamling og kun ca. 12, der er aktive mere end én gang i kvartalet (går til møder, deler pjecer ud, skriver læserbreve, arrangerer andre ting osv.). Af de 12 er der kun to, der beskæftiger sig med landspoliltik og tre med amtspolitik.
Så diagnosen er rigtig, patienten er syg. Men hvad der er sygdommen er nok lidt sværere at komme ind på. Det er mit indtryk, at når en avis refererer til partiernes holdning er det ofte SF’s der er udeladt.
Det er vigtigt at komme over rampen. Ikke mindst fordi de gamle SF-travere, som miljø, støtte til Den Tredje Verden og ligestilling jo er højaktuelle som aldrig før, desværre.
Så det er da bare at mase på, komme i medierne, komme med forslag osv., for problemerne ligger der konstant.

Peter Lawrence Brooker
Viceborgmester, Gladsaxe, SF

Vælgerbedrag?
*Karsten Madsen (KM) skriver 11. februar, at valgforbundet mellem Kristendemokraterne og de Radikale til EP-valget er et vælgerbedrag.
Det er selvfølgelig ikke tilfældet. KD’s tekniske valgforbund med RV fremmer midten i dansk politik. Man undgår også stemmespild. I 1999 fik S et tredje mandat, fordi KD ikke var i valgforbund. I 2004 kunne det lige så godt være DF, der profiterede af det.
Den væsentligste grund er imidlertid, at KD’s chance for valg forøges mærkbart, idet KD kan profitere af RV’s overskydende stemmer. Valgforbundet er alt i alt udtryk for, at KD vil opnå mest mulig indflydelse i dette valg.
KM skriver, at VC-valgforbundet til forskel fra KD/RV ikke er et vælgerbedrag.
Det synspunkt er mere tvivlsomt. EP-valget handler om andet end ja eller nej til EU, selv om bevægelserne, DF og nu også KM ofte slår på det modsatte.
Det er i Folketinget og i forbindelse med traktatafstemninger, at rammerne for dansk EU-medlemskab fastlægges. Derfor er der snarere tale om et vælgerbedrag, når KM begrunder sit valgforbund med V og C’s ’mere eller mindre ens EU-kurs’!
Parlamentet har medindflydelse på områder som miljø, det indre marked og fødevarepolitik. Set i det lys må en kristendemokrat foretrække, at en EU-tilhænger fra RV indvælges i Parlamentet frem for f.eks. en EU-modstander fra DF. Men KD skal og vil selvfølgelig arbejde for et mandat til en dansk kristendemokrat i Europa-Parlamentet. Vores politik fortjener det.

Jakob From Høeg,
EU-spidskandidat for
Kristendemokraterne

Flygtninge og hjem
*Bertel Haarder har langet ud efter FN for at fraråde tvunget hjemsendelse af (serbiske) flygtninge til Kosovo – og antydet at FN derved hjælper med etnisk udrensning.
Haarder har trods sin urimelige anklage mod FN fat i en pointe. Det er vigtigt at ingen direkte eller indirekte bidrager til etnisk udrensning - og enhver flygtning har ret til at vende hjem.
Jeg kunne ønske at Bertel Haarder ville anvende til tilsvarende tankegang i forhold palæstinensiske flygtninges hjemvenden til Israel. Mange ønsker at benytte deres ret til hjemvenden, mens Israel afviser totalt, da de mener at flere palæstinensere vil forstyrre den jødiske stats karakter.
Jeg ser desværre ikke Danmark presse Israel til at acceptere nogen hjemvenden. Her er man skammeligt parat til at tage den etniske udrensning til efterretning. Er der udsigt til en anden holdning i lyset af Bertel Haarders udmelding om Kosovo?
 
Ole Olsen
Roskilde

Forsvar for samuraien
*Johann Hari har i en kommentar den 14.-15. februar i en meget uforsonlig tone sat sig for at forklare læserne hvorfor han ikke bryder sig om det kulturelle signal som filmen The Last Samurai sender.
Jeg er 23 år gammel, og har ikke levet i det man vil kalde gamle dage. Alligevel ser jeg den revival der er kommet af visse såkaldt gammeldags værdier som et positivt trend, ét der blev startet af Peter Jacksons filmatisering af Ringenes Herre (som jeg sjovt nok ikke har set modtage samme harcelerende kritik – uanset kvindesynet).
Eller er den gamle fortælling om heltemod, integritet, ære og kærlighed måske en myte, der aldrig nogensinde ophørte med at blive fortalt?
Er fortællingen nu ved at blive udråbt til noget udemokratisk og undertrykkende?
Som ivrig dyrker af samme fortælling må jeg harmes. Myter har altid været aktuelle. Ved man hvor man skal kigge, findes de selv i moderne filmskaberes kringlede historier. The Last Samurai er, som jeg ser det, udtryk for at nogle af disse filmskabere ved hvad der optager folk: nemlig det samme som altid. Mennesket har brug for personlige værdier, og det er for mig, hvad denne film handler om. Og den harme jeg kan læse i JH’s artikel er for mig at se et udtryk for lige så stor og paranoid fundamentalisme, som den al-Qaeda og diverse andre organisationer repræsenterer.
Jeg er også kvinde. Alligevel har jeg været inde og se nævnte film to gange. Kvindens lavere stilling har været et faktum op gennem historien indtil for nylig. Kvinder får, i JH’s moderne metropoler anno 2004 stadig lavere løn for samme arbejde. Hvem kaster den første sten?
Der står ingen steder at gamle værdier skal accepteres til punkt og prikke, blot fordi de er blevet bragt op til diskussion igen. Hvis vi befinder os i et frit og oplyst samfund, så burde JH måske sætte større lid til vor evne til at sortere i det vi oplever, og skelne skidt fra kanel. Fortællinger om integritet og personligt mod har så vidt jeg ved ikke skadet mig, og jeg har tænkt mig at blive ved med at fortælle dem, også til
mine børn. Gør det mig til terrorist?
I Katsumoto og kaptajn Algren kan man se en fanatisk terrororganisation. Men man kan også se viljen til at overkomme angsten og gøre det man føler er rigtigt, at turde være tro mod sig selv, skønt stillet overfor det stensikre nederlag. Det er, som i alle andre sager, et valg man må træffe med sig selv. Vi lever jo i et frit samfund – ikke sandt? Så når JH forarges kan jeg ikke lade være med at tænke: rørte filmen mon ved noget i ham? Blev han bange for netop det?
Hvis han virkelig mener at samurai-ære er udtryk for den dybeste ufornuft, anklager han vel indirekte sine medmennesker for at være dumme. Og dét skaber ingen fred.

Marie Spliid Clausen
Gråsten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her