Læsetid: 8 min.

DEBAT

Debat
19. februar 2004


Det akademiske industrikvarter
*Jævndøgn, kedelig dag, sur morgen, sort sekund

Abdula Harmony

Kulturindlæg
*Bygger du på kærlighed
er du sund i bund og grund.
Du gør et Fund, når du når til
pigen i den grønne lund

Peter Huss

Elementær vareskuelse 101
*Denne verden er garanteret frisk
Skulle verden ikke svare til deres forventninger
Bedes de returnere den i originalemballage

PS. Kun en verden per kunde
Udsalgsverdener kan ikke byttes
Og tages ikke retur

Claus Ankersen

Glem ikke vigepligten
*Kære Sten Graff Larsen. Tak for din reaktion (læserbrev 16. februar) på vores forslag til en cykelreform. Når Dansk Cyklist Forbund foreslår, at cyklister skal have lov til at svinge til højre for rødt, betyder selvfølgelig, at cyklisterne har fuld vigepligt for krydsende fodgængere og for cyklister der kommer fra venstre. Det viser et andet punkt i vort forslag: »Øget indsats for at få cyklister til at overholde deres vigepligt og respektere kravet om at afpasse kørslen efter forholdene«.

Jens E. Pedersen
direktør, Dansk Cyklist Forbund

Perfidt
*I Inf. 6. februar skriver professor Lars Qvortrup at jeg er perfid og ikke kan læse indenad, og hertil er følgende at bemærke
1. Den perfide tone introduceres af LQ selv 28. januar, hvor han skriver at venstrefløjen har taget Søren Krarup til sig.
2. I LQ’s kommentar anføres ikke, at hans fagområde er me-dievidenskab.
3. Rune Lykkeberg anfører ikke i sin artikel 22. januar, at han skulle tilhøre venstrefløjen.
4. Allerede i overskriften på LQ’s kommentar 28. januar anføres, at dens emne er venstrefløjen(s baggrund og anliggende).
5. Den formelle identifikation af venstrefløjen og Søren Krarup er en ren Erasmus-Montanus-argumentation.
6. Medievidenskab er en svær ting.

Robert Refby
Vanløse

Nobels Fredspris
*Under overskriften »EU er gift for den tredje verden« kritiserer JuniBevægelsens Allan Andersen den 2. februar forslaget om, at Nobels fredspris i 2004 bør tilfalde EU. Et forslag der kommer fra socialdemokraten, nuværende medlem af det norske Storting og tidligere statsminister Thorbjørn Jagland. Og altså ikke – som Andersen ellers skriver – fra Nyt Europa. Forslaget er imidlertid glimrende.
Den 1. maj udvides EU med 10 nye lande, som en flot kulmination på 50 års samarbejde mellem europæiske lande, som tidligere har slagtet hinandens borgere på skiftende slagmarker. Vi påstår ikke, at alt nu er fryd og gammen. Toldmuren er en skamplet på EU, men det ændrer ikke ved storheden i udvidelsen med de 10 lande, hvoraf hovedparten tidligere lå bag jerntæppet.

Kirsten Auken
Nyt Europa

Venstrekvinder mod hovsaløsning
*Hvor er det tankevækkende at høre Birthe Rønn Hornbæk og senest (i DR2/Deadline) Britta Schall Holberg kommentere regeringes planer om en kommunalreform. De to nævnte er jo begge Venstre-folk og gennem årene politikere med erfaring og viden om blandt andet indenrigspolitik. Begge er imod at der laves endnu en hovsa-løsning i Danmark ved at lave en kommunal-reform, der i den grad skal hastes igennem Folketinget og derved undgå den brede, folkelige debat vi ellers har tradition for i dette land.
Hvis der skal laves om på kommunestrukturen er det vel i alles interesse, at det gøres med bred, folkelig opbakning, og det er næppe det, der er ved at ske.
Når to ’gamle’ politiske kæmper fra Venstre råber vagt i gevær må man håbe at der høres langt ind i partiet. Der må være mange venstrefolk, der ikke er enige i en ufolkelig og udemokratisk måde at føre politik på. Fundamentalt er det vel næppe Venstre-politik at lave love imod den folkelige opinion?
Man er i mine øjne ved at gøre endnu en fejl, hvor man som så mange gange før i denne regerings tid siger ét og gør noget andet!
Man hævder at gå ind for ’det nære samfund’, hvilket vel betyder at man vil inddrage så mange almindelige mennesker i beslutningsprocesserne som muligt.
Med den kommende ’kommunalreform’ gør man præcis det modsatte!
Det kunne være interessant at høre andre Ventre-politikere, der er uenige i måden, man fører politik på, ytre sig! Jeg er ikke i tvivl om, at mange venstrevælgere er meget uenige med det, man har gang i.
I håbet om at nogen tør sige Venstre midt imod, vil jeg hermed udfordre til debat om emnet.

Hans Houmøller
Rødovre

Det Gamle Venstres dødsspiral
*Sundhedsminister Lars løkke Rasmussen taler om splitflag og kongekrone når han skal beskrive, hvorfor at undervisnings cd-rommen om sex og samliv for unge skal destrueres. Man skulle tro at cd-rommen var landsskadelig?
Hvad bliver det næste som de såkaldte liberale skal censurere? Bogbrænding på Christiansborgs Slotsplads af skolernes leksikoner og ordbøger som indeholder tusindfold flere ord og beskrivelser. som ikke passer ind i Gamle Venstres verdensbillede.
Jeg mindes stadig hvordan Nazi-Tyskland destruerede litteratur, som ikke passede magthaverne, og har aldrig troet at dette ville kunne ske i Danmark, verdens mest åbne og tolerante samfund, som vi i generationer med rette har kunne være stolte over.
Tendensen er nu tydelig for enhver. Det startede med nedlæggelse råd og nævn, derefter heksejagt på eksperter, som blev kaldt smagsdommere, krigsspillet uden spilleregler, og som sidste vildskud af mange på det aldrende egetræ, censur og destruktion af det skrevne ord. Vi har sandelig fået en tid med forandring.
Venstre kom til regeringsmagten, badet i lyset af moderne diskorytmer og smarte laserlys, men det var kun facade. Det Gamle Venstre lever i en tankeverden som ikke er mere, og partiet vil som en naturlig følge heraf, gå en langsom, men sikker død i møde.
Dødskramperne er begyndt!

Erik P. Jensen
Kalundborg

Folkemord light
*Leopold Galicki ved ikke, hvad et folkedrab er, og for alligevel at have en mening om alting nedgør han det med ironiske påhit som, at trafikdrab også er folkemord (12. februar). Undervisningsministeren må ærgre sig. Hun har lige brugt to millioner kr. i forbindelse med Auschwitz-dagen til at informere om emnet netop overfor gymnasielærere og elever.
Til orientering er folkedrab præcist beskrevet i FN’s konvention om forebyggelse og straf for folkedrab, ratificeret af Danmark den 25 maj 1951. I Art. 2 står at der ved folkedrab forstås: »At ødelægge en national, religiøs eller etnologisk gruppe ved at dræbe medlemmer af gruppen eller ved at tilføje medlemmer af gruppen åndelig eller legemlig skade«.
Utallige rapporter og øjenvidneberetninger fastslår, at disse overgreb bliver palæstinenserne udsat for dagligt. År ud og år ind. Hvilken interesse har Galicki i at tage så let på disse overgreb? Hvor er den etiske dømmekraft?

Nils Villadsen
Humanistisk Forum for Fred

Katastrofal religion
*’Branding er Gud!’ fortælles det i en ny bog, at chefen for et reklamebureau råbte efter at have modtaget en stor check for sit arbejde.
Men den tro har længe hersket blandt hele eliten – og nu viser den nye bog så, at det ikke passer. Og at det tværtimod er en katastrofal religion at have. Fordi produktudviklingen jo så er ligemeget – hvad kunderne imidlertid ikke er enige i. McDonald’s, der har det skidt, nævnes som eksempel på et brand uden indhold.
Vi kunne nok nævne andre; hvad om Folketinget købte et klassesæt?

Uffe Andersen, Aabyhøj

Frie ord
*Jeg ved ikke om det er en lidt masochistisk tilbøjelighed at man altid læser ej’s Frie Ord, nu senest 13 februar, om klodens tilstand. Men tak alligevel.
Så meget desto mere må man undres når man netop i Information (bjm og hai) er ved at gå i sort over en enkelt god nyhed, nemlig at der tilsyneladende er kommet lidt styr på befolkningstilvæksten i vore lille overcrowdede verdensdel. Man spør sig selv ’skal der være vækst til evig tid’?
Og så det med manglen på arbejdskraft i det aldrende Europa. Jeg har hidtil været af den opfattelse at vi gamle fra de store årgange nok skal kradse af indenfor en rimelig tid. Og m.h.t. den manglende arbejdskraft kunne det være interessant at høre om bare et enkelt produkt, der ikke vil kunne fremstilles i rigelig mængde. Jeg er sikker på at mange af mine unge arbejdsløse ingeniørkollegaer vil være meget interesseret i et hint i den retning.

Viggo Jensen

Var anklagen mod Milosevic alene William Walkers værk?
*Begivenhederne i landsbyen Racak i Kosovo den 15. januar 1999, som udløste krigen mod Serbien, blev fremstillet som »massakre« for at retfærdiggøre NATO’s aggression, – så meget kan vi dog slutte af ICTY’s retssag mod Jugoslaviens præsident, Slobodan Milosevic. Efter mere end to år indstiller anklageren endelig sin bevisførelse i dag, 19. februar 2004; og med mindre dommerne i Haag afviser sagen, får Milosevic nu tre måneder til at forberede sit forsvar, – som han allerede har lagt grunden til gennem sine krydsforhør af anklagerens godt 200 vidner! Referaterne af flere end 300 retsmøder fylder 33.000 sider. Mens sagens akter runder den halve million, er der imidlertid intet, der underbygger krigsforbryderdomstolens anklager!
ICTY’s oprindelige anklageskrift, der først kom frem mod slutningen af krigen, drejede sig kun om Kosovo; og anklagen mod Milosevic for mord på landsbyboere i Racak er stadig det eneste anklagepunkt, der vedrører tiden inden NATO’s angreb! Først efter at Milosevic var udleveret til Haag, blev det tynde anklageskrift udbygget med anklager vedrørende Kroatien og især Bosnien. Men chefanklageren, Carla del Ponte, fik aldrig sagen til at hænge sammen! Det vil sikkert chokere folk, at Milosevic vinder, – ikke desto mindre stod det hurtigt som en sandsynlig udgang på »den vigtigste retssag siden Nürnberg«. Anklagerens vidner blev aldrig overbevisende, og Milosevic’ knusende krydsforhør af Ibrahim Rugova var ingen undtagelse.
William Walker, et hovedvidne, blev forhørt i Haag den 12. juni 2002 og bidrog stærkt til, at sagen mod Milosevic smuldrede. Af alle tilbageslag for anklagemyndigheden var det nok mest afgørende, at den tidligere KVM-chef indrømmede, at påstanden om en »massakre på civile« var hans egen udlægning af begivenhederne, – »totally my creation«, som han sagde (efter retsreferatet, s. 6.805). At begivenhederne i Racak end ikke var undersøgt, før NATO ville bombe Jugoslavien for at tvinge de ansvarlige for retten, blev ikke mindre påfaldende, efterhånden som anklagen faldt sammen.
Anklageskriftet viste sig at bygge på løgne og bedrag. Og vidnet Adnan Merovci, Rugovas rådgiver, kunne ikke løbe fra sin udtalelse om, at NATO’s bomber mere end noget andet tvang folk ud af Kosovo – flugten var den forudsigelige virkning, som også den danske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, ville fremstille som hovedårsag til NATO’s angreb! Anklageren har ikke fundet væsentlige beviser for en kriminel handling eller hensigt fra Milosevic’ side, men synes i stedet at have søgt at gøre anklage-materialet så uoverskueligt som muligt. På den anden side har dommerne under forsæde af Richard May nok gjort, hvad de kunne for at hindre ICTY’s sammenbrud – ved at beskære Milosevic’ taletid.
Det lykkedes vel næppe, men sagen er allerede en parodi på retfærdig rettergang.

Godfred Louis-Jensen
arkitekt

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her