Læsetid: 4 min.

Makværk om fremmedfjendtlighed

Det ville være interessant at få oplyst hvad der er den reelle mening med udsendelsen af Hans Jørgen Nielsens nye bog
Debat
5. marts 2004

International
Det var med nogen forundring, at jeg for nylig overværede præsentationen af Hans Jørgen Nielsens bog Er danskerne fremmedfjendske? Udlandets syn på debatten om indvandrere 2000-2002. Interessen og nysgerrigheden blev endnu større, da jeg begyndte at læse bogen og så en artikel omtalt, som jeg havde skrevet til det tyske dagblad Die Welt den 22. november 2001.
Artiklen er, modsat hvad Nielsen skriver, hverken en kommentar eller kritik, men en gengivelse af folketingsvalgets resultat og af de ledende politikeres reaktioner. Blandt andet skriver jeg, at Fogh Rasmussen på valgaftenen betonede, at han ville være en statsminister for alle danskere, at han ville søge et så bredt som muligt grundlag for sin politik, at han ville føre samtaler med alle partier, men at han ville holde fast i sine valgløfter – en stramning af udlændingepolitikken, en forbedring af sundhedssystemet, indførelsen af et øjeblikkeligt skattestop såvel som en et-årig barselsperiode.
Så skitserede jeg, hvad valgkampen havde drejet sig om, at udlændingepolitikken havde været dens ’beherskende’ eller også ’dominerende’ (ikke: eneste) emne. Jeg skriver, som Nielsen næsten rigtigt citerer, at frem for alt retorikken skød ifølge mange inden- og udenlandske iagttageres opfattelse langt over målet. Der blev talt om fædrelandsforrædere, om national modstand, Haider, Goebbels og nazisterne. Artiklen slutter så med et referat af fhv. udenrigsminister Niels Helveg Petersen, der havde sagt, at Danmark satte sit internationale omdømme på spil.

Usaglig kritik
Min artikel i Die Welt er ifølge Hans Jørgen Nielsen endnu et eksempel på en usaglig karakteristik og kritik af danskerne og den danske udlændingedebat. Det må manden gerne synes, rigtigere bliver det dog ikke af det. Må jeg her blot henvise til, at der i efteråret 2001 udkom en bog af Rune Engelbreth Larsen om Det nye højre i Danmark, som giver et veldokumenteret overblik over især Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets sprogbrug i forbindelse med den danske udlændingedebat, hvor man kan læse, at Mogens Camres »polemik er da også, hvor den er værst, beslægtet med den nazistiske propagandaminister, Joseph Goebbels’«, hvorefter der følger en række eksempler. Må jeg også minde om, at Nielsen i sin bog selv refererer til et interview af folketingskandidat Kamal Qureshi med Dagens Nyheter den 11. november 2001, hvor denne udtaler, at debatten mindede om 1930’erne – man skulle blot erstatte »muslim« med »jøde«. Til forskel fra andre socialdemokratiske partier havde det danske socialdemokrati ikke isoleret højrepopulisterne, men var gået i dialog med dem og deres vælgere. Og må jeg derudover henvise til, at Nielsen igen selv henviser til politikere og medier (Sven Auken, Frankfurter Allgemeine Zeitung), der i relation til den danske udlændingedebat og -politik – både i efteråret 2001 og før – havde bragt denne i forbindelse med Haider og muligheden for
EU-sanktioner mod Danmark.
Dette er ikke ment som et forsvar for den udenlandske presse, som vel er lige så god eller dårlig, nuanceret eller generaliserende som den danske. Der er nok også aviser i Tyskland, der kunne have fundet på at omtale Hans Jørgen Nielsens bog under overskrifter som »Myten om den grimme dansker« eller »Danskerne frikendt for fremmedfjendskhed«, uden i øvrigt at gå nærmere ind på, om disse udsagn egentlig holder, og om Hans Jørgen Nielsen har belæg for dem.
Sagen er mere substantiel og min artikel kun et eksempel. Hans Jørgen Nielsen har haft til hensigt at skrive et videnskabeligt værk. Og efter disse kriterier må det bedømmes. Det er rystende at se, hvordan Hans Jørgen Nielsen bruger kilder og hvordan han i øvrigt argumenterer. Ud fra min egen tekst kan jeg konstatere, at der bliver refereret, citeret og i øvrigt undladt at citere, således at læseren af Nielsens bog kun kan få et forkert billede af, hvad der faktisk står i den oprindelige tekst.

Højst problematisk
Der er metodisk tvivlsomt at bygge en fremstilling af de tyske mediers dækning af den danske udlændingedebat hovedsageligt på avisen Die Welt, uden i øvrigt på nogen måde at argumentere for det. På side 137 i bogen skriver Nielsen i en sidebemærkning, at avisen »vurderes som en af verdens førende kvalitetsaviser.« Af hvem dog? For det første er det næsten almen kendt, at Die Welt altid har haft problemer med at holde ’Meldung’ og ’Meinung’, altså nyheder og kommentarer, fra hinanden. For det andet er avisen en af de få landsdækkende, der ikke har en fast Nordeuropa-korrespondent – i modsætning til for eksempel Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung eller Frankfurter Rundschau.
Hans Jørgen Nielsen har selv svært ved at skelne mellem fremstilling og egen vurdering. Således skriver han på side 106: »Tolkningen af de centrale socialdemokratiske aktørers motiver er også usikker – og må være det – men i hvert tilfælde kan indenrigsminister Karen Jespersen ret sikkert frikendes for populisme og opportunisme. Forholdet er snarere, at hun siger, hvad hun mener.« Hvad? Skal dette forstås som et videnskabeligt udsagn?
Det må undre, at sådan et værk ser offentlighedens lys og at det er en så renommeret institution som Rockwool Fonden, der står bagved udgivelsen. Allerede titlen er højst problematisk. Hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så er der næppe mange i Tyskland, for nu at blive der, der synes, at danskerne som sådan er fremmedfjendske. Derimod er der måske nogen, der undrer sig over, hvordan nogle medier og politikere bruger udlændigedebatten til at profilere sig på og således accepterer at stigmatisere nogle mennesker, der til dels er født og opvokset i dette land – måske netop fordi, man i Tyskland har dårlige erfaringer med den slags. Men det er en anden historie. I første omgang ville det være interessant at få at vide, hvad der er den reelle mening med dette værk. Måske det er en opgave til den ene eller anden danske journalist?

*Marc-Christoph Wagner er cand.scient.pol. Han arbejder som korrespondent for tysk radio i Danmark og er kulturskribent for Neue Zürcher Zeitung.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her