Læsetid: 8 min.

debat

12. maj 2004


At more sig royalt
Jeg har ladet mig fortælle, at der bl.a. i Danmarks Radio skulle være (kvindelige) medarbejdere, der tror, at ’royal’ er en mere neutral betegnelse end ’kongelig’. Det er noget guddommeligt sludder – sagt uden at jeg dermed regner med at have fornærmet nogen gud – eller nogen kvinde for den sags skyld...

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

Borgerlige dyder
*I hovedrollerne ses: Brian Lygtepæl som ’Ham det er synd for’. Anders Regnskab som ’Livet er for kort til Amnesty!’ Thor-hvor-er-det-nu-jeg-bor som ’Bopæleormen’. Tove Spin som ’Guuud-er-han-nazist?’. Per Svig som ’Den psykologiske kendsgerning’. Svend Erik Flovmand som ’Reklamer til fattigrøvene!’ Og krigsministeren, som blev overfaldet i Irak og måtte skyde sig fri. Følg serien i den frie presse (læs: inden Berlusconi slukker og lukker).

Ib Jensen, Søborg

Udlængsel
*Morten Messerschmidt, folketingskandidat for Dansk Folkeparti har fået udlængsel og skriver den 3. maj: »Send landsforræderne hjem.«
Dansk Folkeparti er det eneste parti i Folketinget, der har fået dom for at man må kalde dem landsforrædere.
Hvor skal vi sende jer hen?

Per Holm Knudsen
psykoterapeut MPF og sexolog

Messerschmidts vrøvlerier
*Fundamendanskeren Morten Messerschmidt (MS) ønsker at sende ’landsforræderne’ i partiet Hizb-ut-Tahrir hjem, for de hører ikke til her, skriver han den 3. maj. Uden at ville række så meget som det yderste af en lillefinger til de holdninger, som disse forskruede islamister for eksempel udbredte under deres demonstration for nylig i København, er der grund til at anholde kandidatens vrøvlerier, for hvordan er det nu lige det er med deres, altså Hizb-ut-tahrirs, ’forræderi’ – hvilket land er det, de forråder? Pakistan? Tyrkiet? Hvis det er tilfældet, så må det jo betyde, at partiet har svigtet disse landes retfærdige og demokratiske systemer, for hvordan kan de ellers være landsforrædere? Men er det nu lige sådan, MS og Dansk Folkeparti plejer at se disse lande, især når man tager MS’ bedømmelse – ’alle muslimske lande er præget af fundamentalisterne’ – i betragtning? Hvis det derimod er Danmark, de har svigtet gennem deres (absurde) politiske holdninger, hvordan skal de så kunne sendes længere hjem end der, hvor de er i øjeblikket, nemlig i Danmark?

Mads Bruun Pedersen
Amager

Vi ønsker selv delt suverænitet
*EU-modstanderne hævder, at det danske folkestyre er blevet ‘amputeret’ på grund af EU-medlemskabet. Og EU-modstandere hævder, at de kæmper for at give magten tilbage til Folketinget.
Et forpligtende demokratisk samarbejde betyder, at de enkelte lande ikke blot kan vælge ikke at implementere regler, som man i fællesskab er blevet enige om. Folketinget er selv frivilligt og demokratisk gået med til, at stadig flere sagsområder er overgået til delt suverænitet mellem EU-medlemslandene. Delt suverænitet betyder, at vi som danskere også har indflydelse på forhold uden for vore egne grænser. EU-modstanderne vil have os ud af EU, så Folketinget selv kan bestemme alt. Og Folketingets klare flertal ønsker EU-medlemskabet, Kommissionens initiativret og at Danmark ikke er et fodslæbende medlem. Så virkeligheden ville under alle omstændigheder blive den samme. Heldigvis.

Tomas Bech Madsen
Europa-Parlamentskandidat (R)

Integrerede fundamentalister
*Jeg bliver meget bekymret når en magtfuld, stærkt troende, fundamentalist som Bertel Haarder vil undersøge, hvor hans anderledes tænkende konkurrenter er henne. Kan vi regne med, at han behandler dem anstændigt, når han finder dem?
Charlie Ebbesen
Holbæk

Ja, velfærden er truet
*Folkebevægelsen Mod EU (FB) kan konstatere, at en del lande allerede har måtte skære i velfærden for at tilpasse sig Euroen, især de 10 nye medlemslande. Reglerne for EU’s Indre Marked har desuden haft store konsekvenser for sundheds og miljøområderne, på trods af at ja-politikerne har ville garantere det modsatte.
Det Indre Marked har tvunget os til at acceptere dårlige og farlige fødevarer, med flere tilsætningsstoffer, stråforkortere og kunstige vitaminer, for ikke at tale om GMO og dårlig dyrevelfærd. En særlig bonus er det direktiv, der tillader brug af radioaktivt affald i forbrugsvarer og byggeri.
Der er en verden til forskel mellem FB – en tværpolitisk organisation og Dansk Folkeparti (DF). I FB er vi EU-modstandere i DF er de EU-kritikere. Vi stiller os i opposition til det indre marked, af de ovennævnte, og flere grunde, I DF er de for det indre marked.
I stedet går FB ind for fri og fair handel med ret til at sætte højere standarder for miljø og sundhed. Folkebevægelsens verden er større end EU, DFs er mindre. I EU-parlamentet stemmer FB både socialt og grønt for nordiske normer, imod unionsudviklingen og for at lægge magten tilbage til landene.
Vi er myreflittige

Rina Ronja Kari, EP-kandidat for Folkebevægelsen Mod EU

Junibevægelsen driver den ikke af
*Den 6. maj påstår Anne Jensen (V), at JuniBevægelsen ikke laver noget i EU. Det er ikke korrekt. Lad mig komme med et par eksempler:
JuniBevægelsens Jens-Peter Bonde sad i det konvent, der udarbejdede forslaget til den nye EU-forfatning. Her kom han med 180 fremadrettede forslag til ændringer.
Et af disse var et forslag om åbenhed i EU, som 200 ud af konventets 220 medlemmer støttede. Venstres Henning Christophersen forpurrede dog forslaget i et af udvalgene.
Et andet forslag var, at landene i praksis skal være med til at lave lovene i EU.
Forslaget var et modstykke til planerne om en EU-regering, som heldigvis blev bremset. JuniBevægelsen har desuden fået Kommissionens telefonbog offentliggjort. Det kan virke som en lille ting – indtil man får brug for at komme i kontakt med dem, der laver lovene.
JuniBevægelsen forsøgte også at få EU til at placere ansvaret for Eurostat-skandalen, hvor mange millioner euro blev overført til private konti. Det var Venstre med til at forhindre.
Det er således løjerligt at påstå, at JuniBevægelsen driver den af. JuniBevægelsen arbejder dagligt imod svindel og bureaukrati og for et fleksibelt og demokratisk samarbejde i Europa, hvor vælgerne har det sidste ord.

Bjarke Lyster, kandidat til EU-parlamentet for JuniBevægelsen

Mikrofonholderi
*Normalt læser jeg Marie Louise Kjølbyes artikler med fornøjelse. Men ikke interviewet med Lars Kinnunen (LK) 8./9. maj. Mage til mikrofonholderi! Jeg savner i artiklen svar på mindst to spørgsmål: Hvad var LK’s holdning til kvinder før, og hvad er dende nu? Hvad var LK’s holdning til bøsser og lesbiske før, og hvad er den nu?

Jan Damskier, folketingskandidat for SF i Østre Storkreds

Hildens erindringsforskydelse
*Jytte Hilden lider af en erindringsforskydning eller har læst dårligt på lektien, når hun i klummen ’Uskyld som dåseåbner’ den 6. maj placerer Aksel Larsen som agitator i en lille båd på vandet under de store demonstrationer og strejker i 1956. Og endda gør ham til situationens generalstab. Når man som Jytte Hilden skøjter hen over 1950’erne ryger der et par finker af panden. Sandheden er, at Aksel Larsen 25 år før, som arbejdsløs og aktiv i den store arbejdsløshedsbevægelse agiterede som folketaler i en robåd på kanalerne i oktober 1931. I 1956 var han folketingsmand og ganske rigtigt aktiv omkring storstrejkerne kriftigt agiterende, men fra talerstole. Medlem af eller indbegrebet af situationens generalstab var han ingenlunde. Det havde han DKP-traditionen tro folk til.

Troels Brücker
Risbro 23
2650 Hvidovre

Fordumsfuld lovgivning
*En liberal ministers adelsmærke burde være, at der kun lovgives, når der er problemer. Men sådan er det ikke, når det drejer sig om de etniske minoriteter. Her er der flere eksempler på, at man foretrækker at lovgive på grundlag af fordomme.
Undervisningsministeren vil således indføre tvungen sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen. Forslaget tvinger kommunerne til et autoritært og negativt samspil med store befolkningsgrupper og en omfattende kontrolvirksomhed, selvom der ikke synes at være problemer på området.
I Københavns Kommune går 80 pct. af de tosprogede børn i børnehave og får her sprogstimulering, hvis der er behov for det. De resterende 20 pct. er målgruppen for de såkaldte §4a-sprogstimuleringstilbud. 67 procent tager imod tilbuddet. De andre kan dansk, går i legestue, starter snart i børnehave, o.s.v. fem familier har afslået tilbuddet om sprogstimulering, fordi der er for langt at gå eller lignende. Det er fire promille af den befolkningsgruppe, der er omfattet af lovforslaget.
Jeg tror, at dette er et generelt mønster, hvis alle kommuner har gjort, hvad de bør gøre. Det har alle kommuner vist ikke gjort. Men så er det præcist dette, ministeren skal følge op på, – i stedet gennemføres en fordomsfuld lovgivning, der stempler minoriteterne som integrationsfjendtlige.
11. maj drøfter Folketingets uddannelsesudvalg forslaget og afgiver betænkning.

Per Bregengaard
uddannelses- og ungdomsborgmester (Enhedslisten)

Årets europæer
nDet har vakt opsigt, at Europabevægelsen på sit landsmøde den 15. maj vil kåre den fyrede Dorthe Schmidt-Brown som årets europæer. Det var Schmidt-Brown, der som ansat i EU-Kommissionen afdækkede omfattende svindel i EU’s statistiske kontor.
I bl.a. 19 Direkte blev jeg forleden udfrittet om, hvorledes det kan være, at den Europa-begejstrede organisation giver prisen til en »EU-whistleblower«.
Det præsenteres nærmest som om, at EU-modstanderne har monopol på kampen mod fup og fidus. Og EU-tilhængerne – ja, vi er vel ikke for svindel, men det er lige før!
Efter min opfattelse har vi EU-tilhængere en særlig forpligtigelse til at sige fra, når der er noget at kritisere i Unionen. Som tilhængere har vi hidtil været alt for defensive.
I sidste ende vil svindelen kunne true hele den folkelige opbakning bag EU projektet. Derimod har nej-siden dygtigt brugt de mange sager om svig til at lægge gift ud for det europæiske samarbejde.
Det er ikke tilstrækkeligt, at vi EU-tilhængere som en besværgelse siger, at vi er imod svindel. Vi må også komme med konkrete forslag til, hvorledes den mere effektivt kan bekæmpes. Efter min opfattelse er det afgørende, at den næste Kommissionsformand bliver en stærk person – dvs. en Delors-type og ikke en Jacques Santer eller en Romano Prodi.
Den kommende forfatningstraktat indeholder godt nyt, når det gælder kampen mod svindel. Kommissionsformanden vil få mere frihed til at sammensætte et stærkt hold. Traktaten medfører, at hvert land skal indstille tre kandidater, som formanden kan vælge imellem -i dag er det regeringerne, der sætter holdet for ham.
Samtidig vil Europa-Parlamentet blive markant styrket. Det er vigtigt, fordi folkevalgte politikere ofte er de bedste til at kontrollere en udøvende magt som Kommissionen. Schmidt-Brown sagen begyndte først at rulle, da den kom op i Parlamentets budgetudvalg.
Forfatningen vil også give mere åbenhed, herunder mulighed for aktindsigt i EU’s statistiske kontor. Det er betydningsfuldt, fordi åbenhed er den bedste måde at forebygge svindel på.
Selv beklager jeg, at oplægget ikke giver Parlamentet mulighed for at udtrykke mistillid til enkelte kommissærer ligesom folketinget kan udtrykke mistillid til en minister. Det må komme med, når forfatningen til sin tid skal revideres.
Først og sidst er der behov for at styrke EU’s beføjelser til at bekæmpe svindel. Også når det gælder medlemslandene, hvor det meste af svindelen finder sted.
Bl.a. bør EU’s kontor for bekæmpelse af svindel, Olaf, styrkes. Er EU-modstanderne klar til det ? Hvis ikke er de utroværdige. De kan ikke både blæse og have mel i munden: Kan ikke både kritisere svindelen, og samtidig afvise at give Unionen de nødvendige instrumenter til at komme fup og fidus til livs.

Erik Boel
Landsformand for Europabevægelsen

Forsvar USA
* Det er det værdifulde Amerika, man forsvarer ved at angribe McCarthyismen, sagde PH i 1954. Ville han i dag have sagt George W. Bush?

Asger Albjerg, Helsingfors

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu